Câu hỏi thường gặp từ công chúng/các gia đình

Ngày Mã đỏ có biến mất không?
Không, chúng ta sẽ tiêp tục có những ngày Mã đỏ, khi cần, cho năm học 2021-22 và năm học 2022-23.
Những thay đổi về chính sách thời tiết khắc nghiệt của PWCS là gì?
Hiện tại có thêm Mã Da cam ngoài Mã đỏ, Mã Xanh, Mở cửa trễ, Đóng cửa sớm và Cho về sớm.
Mã da cam là gì?
Trường học và các tòa nhà văn phòng đóng cửa. Học sinh phải học không đồng bộ (học không đồng bộ cho phép học độc lập hoặc trong một khung thời gian nhất định). Nhân viên phải làm việc từ xa..
Tại sao Mã da cam được tạo ra?
Rõ ràng là đại dịch đã ảnh hưởng đáng kể đến việc học của học sinh và chúng tôi phải tối đa hóa thời gian có sẵn để cung cấp hướng dẫn cho học sinh, cùng với việc cung cấp các dịch vụ quan trọng mà học sinh nhận được ở trường. Như vậy, chúng tôi muốn giảm thiểu bất kỳ việc đóng cửa nào do thời tiết và tác động của chúng đối với việc dạy và học. Chúng tôi cũng đã đầu tư đáng kể vào hỗ trợ công nghệ cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Những khoản đầu tư này đã cung cấp các phương tiện để cung cấp hướng dẫn và làm việc từ xa, ngay cả khi các tòa nhà có thể không có sẵn để học trực tiếp.

Ngoài ra, năm nay, chúng tôi giới thiệu một "Mã da cam". Mã này sẽ được sử dụng khi điều kiện thời tiết cận biên và ảnh hưởng đến điều kiện an toàn đường xá hoặc vỉa hè, nhưng không quá nghiêm trọng để gây ra tác động đáng kể. Vào những ngày như vậy, các tòa nhà sẽ không mở cửa. Tuy nhiên, nhân viên sẽ làm việc từ xa, học sinh sẽ làm việc không đồng bộ (không trực tiếp) và giáo viên sẽ cung cấp giờ làm việc đã thông báo để học sinh liên hệ khi cần thiết. Điều này sẽ cho phép giáo viên chấm điểm các bài tập, nhân viên tham dự phát triển chuyên môn từ xa và các công việc vẫn tiếp tục.
Tại sao giảng dạy trực tuyến (live instruction) không được sử dụng trong năm nay?
Mục tiêu của Bộ phận là chuyển sang đồng bộ đầy đủ (giảng dạy trực tiếp) trong năm học 2022-23 vào những ngày các tòa nhà có thể đóng cửa. Năm nay sẽ cho phép nhân viên và học sinh thích nghi với làm việc từ xa để xác định bất kỳ cải tiến hoặc nhu cầu nào cho năm học tới.
Khi nào mã da cam mới sẽ được thực hiện?
Mã da cam sẽ được triển khai trong năm học này.
Điều gì xảy ra khi Mã da cam được kích hoạt?
  • Ngày học tập không đồng bộ cho học sinh và làm việc từ xa cho những nhân viên không thiết yếu.
  • Các tòa nhà trường học và tòa nhà văn phòng bị đóng cửa.
  • Xe buýt sẽ không hoạt động.
  • Các lớp trực tiếp và học ảo trực tuyến sẽ không xảy ra. Học sinh đăng ký vào Virtual Virginia nên tuân theo lịch trình của họ.
  • Học sinh nên sử dụng ngày để làm việc không đồng bộ để làm các bài tập liên quan đến chương trình giảng dạy đã dạy trước đó.
  • Giáo viên sẽ tổ chức giờ làm việc trực tuyến thông qua Zoom. Vui lòng tham khảo trường học của bạn cho lịch trình.
  • Chương trình Chăm sóc Trẻ em ở độ tuổi đi học (SACC) sẽ không mở.
  • Tất cả các hoạt động trực tiếp của trường (ngày và tối) bị hủy bỏ bao gồm các chuyến đi thực địa, thực hành nhóm, các cuộc họp câu lạc bộ, các cuộc thi liên quan và các cuộc thi thể thao.
  • Các hoạt động từ xa (ảo) có thể xảy ra.
  • Tất cả các hoạt động ngoài trường học (ngày và tối) bị hủy bỏ bao gồm Giáo dục người lớn, các lớp học ban đêm, sử dụng cơ sở vật chất bởi cộng đồng bao gồm các chương trình giải trí được lên kế hoạch trong các tòa nhà trường học.
Học sinh của tôi học toàn ảo trong năm nay? Mã Da cam có ý nghĩa gì đối với họ?
Các lớp học ảo trực tiếp sẽ không xảy ra. Học sinh đăng ký vào Virtual Virginia nên tuân theo lịch trình của họ.
Học sinh của tôi sẽ được tiếp cận với giáo viên của họ?
Có, tất cả nhân viên giảng dạy sẽ có sẵn từ xa theo giờ hành chính được đăng của họ, mỗi trường / giáo viên sẽ cung cấp thời gian cụ thể.
Bây giờ chúng ta có Mã màu cam, chúng ta có thể kết thúc ngày học / năm học sớm hơn hay bắt đầu muộn hơn không?
PWCS không xây dựng "ngày có tuyết" vào lịch. Theo Luật Virginia, lịch học của PWCS hàng năm là 180 ngày. Theo Điều 22.1-98 của Luật Virginia,"khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc các tình huống khẩn cấp khác dẫn đến việc đóng cửa bất kỳ trường học nào trong một bộ phận trường học và trường học đó không thể đáp ứng yêu cầu ngày giảng dạy 180, bộ phận trường học có thể bù đắp những ngày giảng dạy bị bỏ lỡ bằng cách cung cấp cho học sinh của mình giờ giảng dạy tương đương với những ngày giảng dạy bị bỏ lỡ như vậy để đáp ứng yêu cầu giờ giảng dạy tối thiểu là 990." PWCS vượt qua yêu cầu thời gian giảng dạy tối thiểu này cho phép bỏ lỡ những ngày hạn chế mà không cần thêm giờ /ngày học vào lịch học.
Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh của tôi để máy tính xách tay của họ ở trường?
Nếu học sinh yêu cầu quyền truy cập vào các tài nguyên kỹ thuật số để làm việc không đồng bộ và quên thiết bị do trường cấp, họ có thể sử dụng thiết bị hoặc điện thoại khác để truy cập hầu hết các ứng dụng trực tuyến bao gồm Canvas và Office.com
Điều gì sẽ xảy ra nếu gia đình tôi không có quyền truy cập internet ở nhà?
Bất kỳ gia đình nào cần hỗ trợ internet tại nhà đều có thể liên hệ với trường học của họ để nhận được một hotspot (điểm nóng) do trường cấp.

Để biết thêm về mã thời tiết và hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt, hãy tham khảo Quy định 404.04-1