Đóng Cửa, Mở Cửa Trễ Và Khẩn Cấp

Trình tự Hủy do Thời tiết

Khi thời tiết xấu hoặc các có tình huống khẩn cấp khác xảy ra, Học khu Công lập Quận Prince William (PWCS) phải hủy mở cửa trường, mở cửa muộn hoặc, hoặc đóng cửa sớm.

Ngày có Mã Đỏ vẫn có thể xảy ra trong năm nay

PWCS sẽ tiếp tục có ngày Mã Đỏ trong năm học này. Để đáp ứng yêu cầu về độ dài của học kỳ và mức tối thiểu theo yêu cầu của tiểu bang, trong số các tiêu chuẩn khác, PWCS phải đảm bảo rằng tất cả học sinh của chúng ta đều được tiếp cận giảng dạy một cách công bằng vào những ngày mà Bộ phân trường học mở cửa để giảng dạy. Vì PWCS không thể đảm bảo sự tiếp cận công bằng như vậy cho tất cả học sinh vào những ngày có thời tiết khắc nghiệt đáng kể ảnh hưởng đến việc đi lại đến trường và / hoặc có khả năng gây ra tình trạng ngừng hoạt động của các tiện ích cần thiết cho hướng dẫn ảo, nhu cầu về ngày Mã đỏ sẽ tiếp tục khi các điều kiện đảm bảo việc sử dụng chúng.

 

Bạn có biết mã thời tiết?

Hãy làm quen với các hiệu lệnh của các mã thời tiết được sử dụng tại PWCS khi đóng cửa và mở cửa trễ trường học.


Những điểm then chốt cần nhớ


Sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi thự̣c hiện các quyết định.

PWCS xem xét thông tin từ quản lý khẩn cấp, các nhà khí tượng học, và các viên điều hành đường cao tốc của tiểu bang về những tình hình đường xá, và nhân viên nhà trường cũng kiểm tra các tình huống của các con đường trên toàn quận, lề đường, và các bãi đậu xe và các phần đường xe buýt. Những quyết định này được thực hiện dựa trên các tình huống trên toàn quận và những dự báo thời tiết để bảo đảm an toàn cho tất cả các học sinh, nhân viên, và những người dân thường trú trong phạm vi hơn 350 dặm vuông. Điều nầy có nghĩa là việc đóng cửa có thể xảy ra khi tình trạng dường như là xấu ngay trong khu vực gần bạn nhất.

 

Các quyết định được truyền đạt một cách nhanh chóng khi có thể.

PWCS cố gắng đưa ra quyết định về sự trì hoãn và đóng nhiều tiếng đồng hồ trước càng sớm càng tốt, là việc cân nhắc cho các gia đình cần thời gian để có sắp xếp phù hợp. Ngoại trừ trong các trường hợp bất thường yêu cầu những biện pháp khẩn cấp, quyết định sẽ được đưa ra vào đêm hôm trước, hoặc không muộn hơn 4:30 sáng vào buổi sáng trường đóng cửa hoặc trì hoãn.


Bạn Đưa ra Quyết định Cuối cùng.

Là phụ huynh và người giám hộ, nếu bạn cảm thấy rằng những tình huống không an toàn và trường có mở cửa, bạn có tùy chọn không cho (các) con của bạn đến trường. Học sinh sẽ nhận được chế độ vắng mặt có miễn thứ. Xin báo cáo cho trường biết về việc con bạn vắng mặt. Trong việc học tập, họ sẽ không bị phạt, nhưng phải làm bù tất cả bài tập.

 

Có một Hoạch định Truyền tin Chu toàn Sẵn sàng.

Trẻ em cần biết nơi nào để đi và phải làm gì nếu một phụ huynh sẽ không có ở nhà. Không đem học sinh tới trường sớm khi trường, vì sẽ không có nhân viên trong tòa nhà.

 


PWCS cung cấp thông tin về đóng cửa và mở trễ theo nhiều phương pháp bao gồm:

  • Qua Tài khoản Facebook và Twitter của PWCS
  • Báo động trên trang Chủ của PWCS và trang web của mỗi trường.
  • Những tin nhắn qua thư điện tử và tin nhắn đến phụ huynh/ người giám hộ (sử dụng thông tin liên lạc từ công cụ Hub)
  • Thông cáo nhanh nhập vào ứng dụng My PWCS
  • Tin đăng trên PWCS-TV (Kênh 18 trên Comcast và Kênh 36 trên Fios)
  • Các đài phát thanh khu vực và truyền hình

information

Do tốc độ cập nhật, tài khoản chính thức Twitter @PWCSnews của PWCS thông thường là phương thức truyền đạt nhanh nhất. Các kênh truyền thông khác sẽ được cập nhật rất nhanh khi có thể bao gồm thư điện tử, tin nhắn, trang web, các phương tiện truyền thông xã hội khác, và các đài tin tức. Xin lưu ý, do số lượng lớn thư điện tử được gửi ra, có thể sẽ có sự chậm trễ giữa tin đăng truyền trên Twitter và tin báo nhận thư điện tử trong hộp thư của bạn.

Làm Thế nào Nhận các Tin nhắn Quan trọng

Làm Thế nào Nhận các Tin nhắn Quan trọng từ PWCS

Thông cáo từ PWCS (Đăng ký Tự động)

Phụ huynh và người giám hộ của học sinh và nhân viên Học Khu Công lập Quận Prince William được tự động đăng ký vào dịch vụ Thông báo tin nhắn của PWCS.

Văn phòng trung tâm PWCS và các trường học sử dụng hệ thống này để truyền đạt thông về việc trì hoãn mở cửa cũng như đóng cửa trường, tin nhắn khẩn cấp, và để gửi điểm danh, số dư tài khoản ăn trưa, và tin nhắn tiếp cận cộng đồng ở trường. Tin nhắn được gửi bằng thông tin liên lạc cơ bản do phụ huynh và nhân viên cung cấp.

Cập nhật Thông tin Liên lạc Cơ bản

Cập nhật thông tin liên lạc cho khẩn cấp là điều quan trọng. Phụ huynh có thể xem bản yêu cầu cho các chỉnh sửa cho thông tin liên lạc khẩn cấp của con họ trên trực tuyến thông qua công cụ The Hub.