1 تعهد
د ټولو لپاره زده کړه او لاسته راوړنه

1.1 موخه:

PWCS به ټولو زده کوونکو ته مساوي فرصتونو برابر کړي تر څو په لوړه کچه لاسته راوړنې ولري.

 

د ارزښتونو تابلو

د مساوات آیکن -- دغه د دایرې په منځ کې د تلې نښه ده
د شمولیت آیکن ــ آیکن په یوه دایره کې داسې ډله ده چې له څلورو کسانو څخه جوړه ده
د نوښت آیکن -- په یوې دایرې کې دننه د څراغ آیکن دی

د عمل تیوري

که چېرته ټول ښوونځي لوړې تمې ولري او زده کوونکي د یوې نړیوالې طرحې له مخې د زده کړې او روزنې لپاره پر ستونزه/ پروژه ولاړې زده کړې کې ښکېل کړي، نو هر زده کوونکی به پرمختللفو فرصتونو ته د لاسرسي لپاره د اړتیا وړ پوهه، مهارتونه، انتقادي فکر او ډیجیټل وسایل ولري چې نستباً د لوړې کچې اکاډمیکو لاسته راوړنو ته لاره هواروي.

PWCS د ښوونځي د یوې څانګې په توګه پر دې باور دی چې موږ باید د ټولو زده کوونکو لپاره مساوي تجربو او فرصتونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړو. څېړنو ښودلې ده، که چېرته ناحیه د ټولو زده کوونکو لپاره پروګرامونو، کورسونو او د لوړ کیفیت ښوونکو ته د مساوي لاسرسي زمینه برابره کړي او ډسپلیني پالیسي ګانې په مساوي ډول پلې کړي، نو په دې صورت کې د لاسته راوړنو خلاوې کمېږي، د حاضرۍ او ښکېلتیا کچه لوړېږي او ټول زده کوونکي ډېرې بریاوې تجربه کوي.

د اوس لپاره ټولو ښوونځیو ته د ویرجینیا د پوهنې ریاست له لوري باور ورکړل شوی دی. په 2019 کال کې 79% زده کوونکو په لوستنه کې د ویرجینیا د زده کړې د معیارونو (SOL) په ازموینو کې بریالي شول او 83% زده کوونکي د SOL د ریاضياتو په ازموینو کې بریالي شول. په 2019 کال کې له اقتصادي پلوه محرومو زده کوونکو، د انګلیسي زده کوونکو او معلولو زده کوونکو لپاره په لوستنه کې د بریا نرخونو وښودله چې لا هم په لاسته راوړنه کې د پام وړ خلاوې موجودې دي.

د ریاضیاتو په برخه کې نرخونه ورته توپیرونه څرګندوي ځکه چې له اقتصادي پلوه محروم زده کوونکي، د انګلیسي زده کوونکي، معلولیت لرونکي زده کوونکي د څانګې په نسبت په خورا ټیټه کچه بریالي کېږي. دا د دې څرګندوونکی دی چې پایلې زموږ د زده کوونکو لپاره مساوي نه دي. د SOL په ازموینو کې د بریالیتوب لوړ نرخونه په ډېری مضامینو کې له 25% څخه کم دي.

د 2020 کال د مارچ له میاشتې څخه راهیسې زده کوونکي، کورنۍ، کارکوونکي او زموږ ټوله ټولنه د کوویډ - 19 د وبا له امله په ژوره توګه اغېزمنه شوې ده. هغه فکټورونه چې د وبا له امله را پورته شول هم یې د زده کوونکو په لاسته راوړنې او هم یې له لومړنۍ کچې څخه د لېسې تر دورې پورې فرصت کې خلا را منځته کړه. دغه نابرابرۍ باید له منځه لاړې شي او همداسې به وشي.

موخې او ستراتېژیانې


د ویرجینیا د پوهنې ریاست 100% به د PWCS ټولو ښوونځیو ته اعتبار ورکړي
د PWCS د ښوونځیو 60% فارغان به په لوستلو او ریاضي کې د SAT کالچ د چمتووالي معیارونه بشپړ کړي
د 3-8 ټولګیو 85% زده کوونکي به د SOL د لوستنې او ریاضي په ازموینې کې بریالي شي.
د 3-11 ټولګیو د ټولو ګروپونو زده کوونکي به په لوستنه، ریاضي او ساینس کې د SOL په ازموینو کې د بریالیتوب د پرمختګ نرخ 10 سلنه لوړ کړي.
د لومړنۍ دورې 80% زده کوونکي به په لومړنۍ دوره کې تر درېیم ټولګي پورې لوستل وکړي
100% منځني ښوونځي به د زده کوونکي د غږ کمیټې ولري
د مطلوب نفوس د زده کوونکو په کچه کې 10% کمښت ــ معلولیت لرونکي زده کوونکي او د انګلیسي ژبې زده کوونکي

تعلیمي هسته

د تعلیمي هستې انځور. د مثلث درې څنډې عبارت دي د زده کوونکو له ښکېلتیا، د ښوونکي له پوهې او مهارتونو او د محتوا له دقت او اړوندوالي څخه. دوه طرفه وېکټور هر کونج او دندې ته ځي: دا چې زده کوونکي واقعاً څه کوي دا د مثلث په منځ کې لیکل شوي دي.

د تعلیمي هستې پر یووالي ټینګار وکړئ.

تعلیمي هسته له ښوونکي (پوهه او مهارتونه(، زده کوونکي (ښکېلتیا) او د کورس له منځپانګې/ نصاب (دقیق او اړوند) څخه تشکیل شوې ده او هغه دنده پکې شاملېږي چې زده کوونکي یې ترسره کوي او د دغه درې ضلعو تر منځ واقع ده.
څېړنې ښیي چې دغه دنده په موخیز ډګر کې د زده کوونکي د فعالیت وړاندوینه کوي چې هلته زده کړه کوي. دا په دې معنا ده، هغه دنده چې زده کوونکي پکې ښکېل دي، باید د منځپانګې د زده کړې له معیارونو سره برابره وي (د معیار د پېژندنې د کچې په ګډون).

د زده کوونکو د ټولو ګروپونو لپاره زموږ د اکاډمیک لوړوالي د ژمنې د یوې برخې په توګه، PWCS به د ټولې څاګې په کچه د تعلیمي هستې په پلي کولو او هغې ته په وفادار پاتې کېدو ټینګار وکړي. PWCS ژمن دی چې په دوامداره توګه د روزونکي پوهې او مهارتونو ته وده ورکړي چې د زده کوونکو د یوه بشپړ طیف لپاره ورته اړتیا وي، او په همدې موخه د ښکېلتیا څو ګونې معناوې وړاندې کوي، استازولي کوي، اقدام ترسره کوي او زده کړې ته توضېح ورکوي. زده کوونکي به په PWCS کې د تعلیمي هستې پر پیاوړي کولو او غوره کولو په ټینګار سره د ننګوونګې او دقیقې منځپانګې پر وړاندې راشي. تعلیمي هسته باید د تدریس او زده کړې د دوامداره بهبود لپاره د نظارت او غبرګون په منځ کې وي.

PWCS به په ټولو ټولګیو کې پر تعلیمي هسته په ټینګار کولو سره د 100% زده کوونکو لپاره د تدریس او زده کړې د پروسې د تمامیت ډاډ ورکړي. د ښوونځي ټول اداري کارکوونکي به وروزل شي چې تعلیمي دورې څه ډول ترسره کړي، دا هغه پروسه ده چې د روزونکو ټولې ډلې یې په مټ پر زده کړه نظارت کوي او په همکاره توګه د زده کړې پر ښه والي په تمرکز سره دغه ملاحظات تر شننې لاندې نیسي. د تعلیمي دورو روزنه په څرګند ډول د تعلیمي هستې پر مؤلفاتو ټینګار کوي او د ټولو ښوونځیو په پروسو کې به دوام تضمین کړي. دغه متحدې هڅې په ټولو ښوونځیو کې پر تدریس او زده کړې د نظارت شونتیا برابروي.

با کیفیته، له کلتوري پلوه اړوند نصاب
د ټولو زده کوونکو لپاره د سختګیرې، با کیفیته او له کلتوري پلوه اړوند نصاب ته د مساوي لاسرسي تضمین.

ټول زده کوونکي د دې وړ دي چې په ټولو مضامینو کې باکیفیته نصاب ته لاسرسی ولري. PWCS ژمن دی چې د ټولې څانګې په کچه په ټولو ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره معیارونه و ارزوي. د PWCS ټول ښوونکي د باکیفیته نصاب چارچوبونه، سرچینې او د پلان جوړولو فرصتونه ترلاسه کړي چې پر غوره تمرینونو او همکاریو را څرخي. دغه تعهد هر زده کوونکي ته دا فرصت ورکوي تر څو یوه دقیق نصاب او با کیفیته تعلیمي موادو ته لاسرسی ولري چې په بشپړه توګه د ایالت له معیارونو سره برابر وي، ټول زده کوونکي ننګوي تر څو خپل بشپړ پتانسیل ترلاسه کړي. د PWCS د ښوونکو لپاره له 700 څخه ډېر کورسونه او له 7,000 څخه ډېر مطالعاتي واحدونه د لاسرسي وړ دي، زده کوونکي به د زده کړې داسې تجربې ته لاسرسی ولري چې د دقیق، په سیمه ییزه کچه پراخ شوي نصاب له مخې طراحي شوې وي او د ویرجینیا د زده کړې او د باکیفیته تعلیمي موادو په مرسته پیاوړې شوې وي، د زده کړې له دندو سره سمون ولري، د ښکېلتیا لپاره څو ګوني او بېلا بېل فرصتونه، استازولي، عمل او د زده کړې توضېح ورسره وي. ښوونکي کولای شي دغو تجربو ته د انلاین زده کړې د مدیریت د سافټویر د پلېټفورم Canvas له لارې لاسرسی ولري او زده کوونکو ته یې ولېږدوي.

د مرستو څو لایه یي سیستم (MTSS)

PWCS به منسجم، بیان شوي، متوازن او له کلتوري پلوه ځواب ویونکي تعلیمي تمرینونه او د زده کړې تګلارې په ټولو ټولګیو او مضامینو کې پلي کړي، چې تمرکز به یې د انګلیسي ژبې د زده کوونکو او د معلولو زده کوونکو د اکاډمیک پرمختګ پر بهبود وي. PWCS به د مرستې څو لایه یي سیستمونه (MTSS) پلي کړي، چې په دې کې به د هغو زده کوونکو لپاره د ودې دوامداره او جاري څارنه شامله وي چې هغوی په ټولو ښوونځیو کې تشخیص شوي دي چې اضافي لاسوهنې ته اړتیا لري. MTSS داسې چارچوب دی چې له ښوونځي سره مرسته کوي تر څو هغه زده کوونکي وپېژني او مطلوب ملاتړ ورته چمتو کړي چې له اکاډیمیک او چلندي پلوه له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هېوادنۍ کچه، د لاسوهنې ټیمونو ته 90% ارجاعات د لوستنې او چلند د ستونزو له امله دي. په 2024-25 کلونو کې به PWCS د MTSS د پلي کولو لپاره عامه توقعاتو ته پراختیا ورکړي او ټولو کارکوونکو ته به روزنه ورکړي تر څو ډاډ حاصل کړي چې چارچوب په دوامداره توګه پلی کېږي.

په 2023-24 کلونو کې به ټول ښوونکي، مرستیال مدیران او مدیران په مسلکي روزنیزو پروګرامونو کې ګډون وکړي چې د هغو زده کوونکو د پېژندلو او له هغوی سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي دي چې په چلند یا لوستلو کې ستونزه لري تر څو زده کوونکي په Dyslexia کې شامل کړي. د Dyslexia سلاکار له ټولو کارکوونکو سره د پوهاوي په لوړولو، له هغو کسانو لپاره په غوره تمرین کې چې په لوستلو کې ستونزه لري او د K-12 زده کوونکو سره په مسلکي زده کړه کې همکاري کوي. د MTSS یوه مهمه مؤلفه د ودې دوامداره نظارت دی. ټول زده کوونکي به په نړیواله ارزونه او د Dyslexia په لومړنۍ ارزونه کې ونډه واخلي. هغه زده کوونکي چې تشخیص شوي دي چې ستونزه لري، د لوستلو، ریاضیاتو او چلند په برخه کې به یې پر وده نظارت وشي، او دا کار به د تشخیص شوي زده کوونکي د اړتیا پر بنسټ په اونیزه توګه ترسره کېږي.

د نصاب د برخو هایلایټ کول
لومړنی سواد او په ماشومتوب کې زده کړه:

په Head Start کې زموږ تر ټولو زیان منونکو زده کوونکو ته خدمت او د ویرجینیا له ښوونځي څخه مخکې نوښت (VPI) شدیدې سرچینې چمتو کوي چې تعلیمي او د کورنۍ د ملاتړ سیستم را منځته کړي تر څو د هغوی د تعلیمي دندې لپاره یو غوره پیل ډاډمن کړي. د اوس لپاره نږدې 1,000 زده کوونکي په PWCS Head Start او VPI خدمتونو کې ونډه اخلي. د دې هڅو د پراخولو په موخه به PWCS هر کال درې اضافي له ښوونځي څخه مخکې ټولګي اضافه کړي تر څو 200 اضافي زده کوونکو او د هغوی کورنیو ته خدمت وړاندې کړي. له ښوونځي څخه مخکې باکیفیته خدمتونو ته لاسرسی به د دې لامل شي چې ښوونځي او د لومړني سواد زده کړې نرخونو ته ښه چمتووالی ونیول شي، په ځانګړې توګه زموږ په ټولنه کې د ډېرو زیان منونکو زده کوونکو لپاره او موږ پر خپل تعهد ویاړو چې تعلیمي مساوات ته وده ورکوو. د ماشومتوب په دوره کې ځانګړي تعلیمي پروګرامونه نږدې 700 زده کوونکو ته خدمت وړاندې کوي او تینګار یې پر اړیکو او د ودې پر معیارونو وي. د 2021-22 تعلیمي کال په جریان کې PWCS نهه د ماشومتوب د دورې ځانګړي تعلیمي پروګرامونه اضافه کړل. په 2023-24 کال کې به د ټولو معلولیت لرونکو زده کوونکو د لوستنې مهارتونه، ټولنیز عاطفي مهارتونه، د سواد زده کړه او ریاضي و ارزول شي.

د انګلیسي/ ژبې هنرونه:

PWCS د 2021-22 تعلیمي کال لپاره د انګلیسي/ ژبې د هنرونو د نصاب لپاره نوي مواد تصویب کړل. په هر ښوونځي کې د هر زده کوونکي لپاره د PWCS د مساوات د تعهد د یوې برخې په توګه، هر سایټ ته به د سواد زده کړې دوامداره او با کیفیته سرچینې چمتو شي. پر دې سربېره، د پرمختللي اکاډمیک لیک او لوست د کورسونو (لکه IB، کمبرېج او AP) د ملاتړ په موخه به د متن د پرمختللې لوستنې یوه ټولګه هم چمتو شي. د نویو تعلیمي موادو دغه مداوم ادغام به د څانګې د مطالعې د واحدونو له نصاب سره یو ځای شي. د دغو باکیفیته تعلیمي موادو له خپرولو سره د کارکوونکو لپاره د زده کړې مسلکي فرصتونه مرسته کوي.

د زده کوونکي زده کړه به د دې لامل شي چې هغوی له پېژندګلوۍ ور هاخوا فکر وکړي او زده کوونکي به په لوستنې، لیکنې او ریاضي کې خپل مهارتونه څرګند کړي. زده کوونکي به وکولای شي چې د بېلابېلو، اړوندو او معتبرو متنونو او مطالبو سپړنه وکړي، درک یې کړي او د هغوی په اړه انتقادي فکر وکړي. زده کوونکي به لوستل او لیکل وکړي او څېړنې به ترسره کړي تر څو د خپل له انتقادي فکر، اړیکو، خلاقیت، همکارۍ او تابعیت څخه ملاتړ وکړي.

ریاضیات:

د ویرجینیا د پوهنې ریاست (VDOE) او د ویرجینیا تعلیمي بورډ د زده کوونکو اړتیاوې درک کوي تر څو د ریاضیاتو په اړه فکر وکړي او علمیې پرې اجرا کړي او "د زده کوونکو لپاره د ریاضیاتو د پروسو له موخو" څخه دفاع وکړي، چې په دې توګه د زده کوونکو لپاره توقعات بیان کړي تر څو د ستونزې د هوارولو او د ریاضیاتو د اړیکو مهارتونه جوړ کړي. PWCS پر دې کار کوي چې له مروجو او روندي مېتودونو څخه ور هاخوا د ریاضیاتو په تدریس او زده کړه کې بهبود راولي. مسلکي زده کړه او روزنه پر هغو ښوونکو باندې په دوامداره توګه تمرکز کوي چې زده کوونکو ته تجربه او فرصتونه چمتو کوي او دا له هغوی سره مرسته کوي تر څو خپل د ستونز هوارولو او د ریاضیکي اړیکو مهارتونو ته وده ورکړي او پلي یې کړي. دغه مهم مهارتونه زده کوونکو ته دا وړتیا ورکوي تر څو مثبت ریاضیکي هویت او اېجنسۍ جوړه کړي، چې ځېنې وخت زده کوونکو ته ډېر پر ځان باور ورکوي تر څو د غني کېدو فرصتونه، عالي ریاضي او د STEM تګلارې وڅاري.

د K-12 مروجو ریاضیاتو مطالعه پر محاسبوي روانۍ او د درک په ځینو مفهومي شکلونو ټینګار کوي. د معلوماتو په دې عصر کې د ټکنالوژۍ چټک بدلونونه د ستونزې هوارولو سترو وړتیاوو، د معلوماتو شننې او د روښانه اړیکو مهارتونو ته اړتیا لري، د دې تر څنګ پر مروجو ساحو هم باید ټینګار وساتل شي. PWCS د ریاضیاتو د زده کړې تجربه چمتو کوي چې د اساسي مفاهیمو یو بنسټینز درک را منځته کوي لکه د اعدادو حس، الګو ګانې او محاسبې، په داسې حال کې چې ډاډ حاصلوي چې زده کوونکي زده کوونکي هغه لومړني مهارتونه لري چې په اغېزناکه او کره توګه په انعطاف منونکو لارو ستونزې حل کړي چې د وخت په تېرېدو سره په پېچلو مواردو هم برلاسي کېږي. زده کوونکي له خپلو زده کړو څخه په واقعي نړۍ کې ګته اخلي او هغه پروسې او حل لارې له نورو سره شریکوي چې هغوی په ریاضیاتو کې زده کړې دي.

د یوه فارغ د PWCS پروفایل د انتقادي تفکر د کیفیت په اړه خبرې کوي او دا "د ورځني ژوند په حالاتو کې د خپلواکې تصمیم نیونې له پاره د پوهې د کارولو" د وړتیا په توګه تعریفوي. زموږ زده کوونکي به له ساده شمارلو څخه په پېچلو ستونزو کې د فکر کولو پر لوري لاړ شي او د ریاضي له بېلا بېلو مفاهیمو څخه به د نننۍ د نړۍ د درک کولو لپاره کار واخلي. یو څو ننګونې موږ ته ستونزې را ولاړي چې د ریاضي له یوې رشتې سره حل کېدای شي. نږدې د مطالعې په هره ساحه کې زده کوونکي اړ وي چې د معلوماتو سپړنه او ارزونه وکړي تر څو را څرګندېدونکو ننګونو ته حل لارې او فرصتونه ومومي چې د ریاضیاتو په مرسته پکې ښه والي راتللای شي. کله چې زده کوونکي له ستونزو څخه خپل درک نورو ته ورسولای شي او د هغو ستونزو د هوارولو لپاره ریاضیکي مهارتونه وکارولی شي، نو پر خپل ځان د هغوی د اعتماد او اغېز په کچه کې زیاتوالی راځي. د واقعي ستونزو په حل کولو سره زده کوونکي کولای شي خپل ریاضیکي هویت او عاملیت جوړ کړي او ځان ورته داسې ریاضي پوه ښکاري چې کولای شي خپله راتلونکې په مثبتو او پیاوړلو لارو جوړه کړي.
د PWCS په ټولو ښوونځیو کې زده کوونکي زده کوي چې څه ډول انتقادي، شننیز او کمیتي فکر وکړي. زده کوونکي به د ریاضیکي سواد د کچې لوړولو لپاره د ریاضي په مټ د نویو، اړوندو او واقعي نړۍ د مسایلو په هوارولو کې وننګول شي. هغوی به زده کړي چې ریاضیات تکراري دي او د ستونزې د حل کولو څو ګونې ستراتېژي کانې باید و پلټل شي. د ستونزې حل او د ریاضیاتو تحلیلي مباحث به د PWCS د ریاضیاتو د هر ټولګي اساسات جوړ کړي. په 2024-25 کال به 85% زده کوونکي د خپلو زده کړو د ازموینو د ریاضیاتو په معیارونو کې بریالي شي. د بریالیتوب پرمختللی نرخ به په همدې موده کې لس سلنه زیات شي. دغه موخه به د څانګې په کچه تصویب شویو متني کتابونو او اصلي محتویاتو په کارولو سره ترلاسه شي تر څو لاسکاري شوي، د PWCS وده او په نړیواله کچه د ستونزې د حل کولو پروسه، د ریاضیکي موډلونو دوامدره کارونه او داسې بېلا بېلاې ستراتېژي ګانې پکې شاملې شي چې د واقعي نړۍ د ستونزو د هوارولو لپاره وکارول شي. د چټکۍ په لوري لارې چارې به په ټولو منځنیو ښوونځیو کې الجبر او هندسې ته د لاسرسۍ د فرصتونو په پراخولو سره دوام ولري.

ساینس:

COVID-19 هم د 2018 کال د ساینس د معیارونو بشپړ پلي کول وځنډول او هم یې د 2022-23 تعلیمي کال لپاره د SOL ارزونه وځنډوله. د پخوانیو ایالتي معیارونو پر خلاف، نوي معیارونه د مفهومي درک او تحلیلي استدلال پر پراختیا ټینګار کوي. معیارونه د دې لپاره جوړ شوي وو چې الف) د انجنیرۍ د طریقو له اضافه کولو څخه ملاتړ وکړي؛ (ب) په اصلي ډسپلیني معیارونو کې د ساینسي او انجنیري تمرینونو (SEP) له یو ځای کولو څخه ملاتړ وکړي او (ج) د مشخصو ساینس پوهانو او پېښو او ترمینالوژۍ پر وړاندې د ساینس پر ماهیت ټینګار وکړي. تر ننه پورې په ساینس کې تدریس او زده کړه د ویرجینیا د 2010 کال له معیارونو سره برابره وه چې د انجنیرۍ معیارونه پکې نه شاملېږي. ساینسي څېړنه د راپور ورکولو خپلواکه کټګوري وه، چې پخوا تر دې یې د مشخصو حقایقو په یادولو او را په زړه کولو ټینګار کاوه او د ساینس د ماهیت او د لنډ مهاله مفاهیمو د دوامداره درک د پراختیا په لګښت یې ترسره کړی و.

د ساینسي مېتود په معتبرو کارولو په ټینګار او د ستونزو په هوارولو کې د انجنیرۍ د اصولو په کارولو سره به زده کوونکي راپورته شي چې په داسې قومي طریقه د ټولنې په بدلون کې پر ستونزو بریالي شي، چې زموږ له ارزښتونو او ټولنې سره سازګار وي. په 2025 کال کې به په PWCS کې 5% زیاتوالی راشي الف) د هغو زده کوونکو په شمېر کې چې د ویرجینیا د جونیر اکاډمۍ په ساینسي سپموزیم کې ګډون کوي، ب) په سیمه ییز، ایالتي او نړیوال ساینسي او د انجنیرۍ په نندارتونونو کې ګډون کوي، او ج) د بیولوژۍ او کیمیا په المپیادونو کې ګډون کوي. PWCS به د رسمي قضاوت لپاره یو داخلي سیستم جوړ کړي چې ایا لېواله زده کوونکو د نوي والي د مهر لپاره په ساینس او چاپېریال کې معیارونه پوره کړي دي او کنه. PWCS به وړ متقاضیان ولري چې په څانګه کې به د دریالس عالي لېسو استازولي وکړي چې په ساینس او چاپېریال کې د نوي والي مهر ته وم لیکنه کوي او ترلاسه کوي یې.

تر نن ورځې پورې تعلیمي مواد (متني کتابونه، د علمي او عملي څېړنې لپاره تکمیلي سرچینې او د تعلیمي سافتویر جوازونه) په انفرادي ډول په متمرکز توګه پیرل شوي دي. په راتلونکو څلور کلونو کې به PWCS له زده کوونکو سره د متمرکز پیر او د عامو متني کتابونو او اصلي موادو په دوامدار پلي کولو، د عملي لاسکاریو او سافټویر اپلېکېشنونو په وسیله په ټولو ښوونځیو کې مرسته کوي. پر دې سربېره، د پلي کولو له وفادارۍ سره به د ساینس د ټولو ښوونکو او د هغوی د ناظرو اداري کارکوونکو لپاره د مشخصو مسلکي مطالبو په وسیله مرسته وشي او د دې لپاره به د K-12 STEM د څانګې لارښود وکارول شي. د دې تر څنګ به یو STEM مرکز د زده کوونکو د عملي فرصتونو او د اکاډمیک پرسونل د مسلکي ودې لپاره د څانګې په کچه جوړ شي.

تاریخ او ټولنیز علوم:

د دې لپاره چې ګټور وګړي ترې جوړ شي، ټول زده کوونکي باید باکیفیته زده کړو او سرچینو ته لاسرسی ولري تر څو د هغوی له تعلیم سره مرسته وکړي. تاریخي فکر کول د لوړې کچې تعلیم او ارزونې په مرکز کې ځای لري او باید هره ورځ په هر درس کې د زده کوونکو لپاره جاري وي تر څو هغوی د لوړې کچې اکاډمیک بریالتوبونه ترلاسه کړي. تعلیمي پروګرامونه باید زده کوونکي هغوی په خپلو مسلکي موخو، کورني او مدني ژوند کې د راتلونو بریالیتوبونو لپاره چمتو کړي. د دې لپاره چې زموږ زده کوونکي خوښ، بریالی او ښکلی ژوند ولري، نو په نړۍ کې باید د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره مهارتونه او پوهه ولري. څانګه به په دوامداره توګه د کانواس د موډلونو تاریخي او ټولنیزو علومو (HSS) او K-12 ودې ته دوام ورکړي او د تعلیمي هستې په متحدوالي به ټینګار کوي. په دې کې به د هر معیار د پېژند له کچې سره د زده کوونکو د دندو سمون، له اړتیا وړاندې د پوهې او مهارتونو لومړیتوب، د درک/ ځواک له دوامداره معیارونو سره شامل وي، چې دا به د زده کوونکو لپاره د دقیق، باکیفیته، له کلتوري پلوه اړوند نصاب ته د لاسرسي تضمین وکړي. د ټولکي په تعلیم کې به باکیفیته درسونه شامل وي چې په تاریخي فکر کولو او په معتبرو او له کلتوري پلوه اړوندو دندو کې د زده کوونکو پر ښکېل کولو ټینګار کوي.

زده کوونکي به د هغوی د استازولۍ په فعالیتونو کې ښکېل وي، او هغه څه به عملي کوي چې هغوی په ټولګي او ټول ښوونځي کې په مدني نصاب کې زده کړي دي. د زده کوونکي غږ او استازولي باید د ښوونځي له ټولنو سره د اړیکو جوړولو لپاره پیاوړې شي. د زده کوونکو د غږ د پیاوړي کولو لپاره د لارو چارو جوړول به زده کوونکي د ښوونځي له تجربې او د ښوونځي د بشپړولو له ډالیو سره ونښلوي. PWCS ژمن دی چې د ټولو زده کوونکو لپاره لارې جوړې کړي، په ځانګړې توګه د هغو زده کوونکو د ګروپونو لپاره چې استازولي یې کېږي، تر څو د خپل ښوونځي د تجربې د جوړولو لپاره معنالرونکي فرصتونه ولري. په 2025 کال کې به 100% ثانوي ښوونځي د زده کوونکي د غږ کمیټې جوړې کړي تر څو ډاډ حاصل شي چې د زده کوونکو غږ په ښوونځیو کې له تصمیم نیونو سره مرسته کوي.

PWCS به همداراز زده کوونکي د مشرتابه په ونډو کې ښکېل کړي تر څو مدني پوهاوي ته پراختیا ورکړي او د زده کوونکو له رهبرۍ ډلو سره کار وکړي تر څو د خپل ځان استازولي او په ټولنه کې ښکېلتیا ترویج کړي. PWCS په 2019 کال کې د زده کوونکو سنا را منځته کړه تر څو په هره عالي لېسه کې د زده کوونکو لپاره فرصتونه چمتو کړي چې په دې توګه له هغوی څخه په فعالانه توګه د څانګې د بهبود د دوامدارو هڅو په ملاتړ نظرونه را واخلي. د زده کوونکو دغه مشران له نږدې څخه له یو بل سره کار کوي تر څو د ښوونځي د بورډ په اړه د زده کوونکو استازیو ته نظرونه ورکړي او د هغوی د ښوونځي په ټولنو کې له مثبتو بدلونونو سره مرسته وکړي، چې دا به په څرګنده زموږ د پرېنس ویلیمز د کاونټي پر ټولنه، زموږ په ایالت، ملت او نړۍ اغېز وکړي. د 2025 کال په جون میاشت کې به د PWCS د زده کوونکو سنا او د زده کوونکو استازي د ښوونځي د زده کوونکو له شورا ګانو سره همکاري وکړي تر څو د زده کوونکو د حقونو منشور ایجاد کړي چې په دې توګه د خپل ځان استازولۍ او د څانګې په کچه د ټولنې حس ته پراختیا ورکړي.

کتابتونونه، رسنۍ او څېړنې:

د ښوونځي کتابتون د زده کوونکو لپاره د پلتڼې، اعتبار ورکولو او د امکاناتو فرصتونه هم په کور او هم په ښوونځي کې چمتو کوي. د ښوونځي کتابتون د زده کوونکي په ټول تعلیمي کریر کې لومړنۍ اکاډمیکه مرسته چمتو کوي. د یوه تعلیم یافته تبعه د فکري ودې او پرمختګ لپاره د اړینو او معتبرو څېړنو او د انتقادي شننو لپاره له پیاوړو د اړتیا وړ وسایلو سره د زده کوونکو اشنا کول خورا مهم دي. PWCS به د زده کوونکو د اکاډمیکې پیاوړتیا لپاره زموږ تعهد د روښانه او پیاوړو کتلاګ تمرینونو په وسیله ډاډمن کړي تر څو د زده کوونکو د کتلاګ د کارولو او له زده کړې سره د مرستې لپاره په کره توګه د سرچینو د پېژندلو لپاره د څېړنو غوره پایلې چمتو کړي. په 2024-25 کال کې به د PWCS د کتابتون ټولې ټولګې له هغو معیارونو سره برابرې شي چې د کتابتون کانګرس را منځته کړي دي.

کتابداران د PWCS د یوه فارغ د پروفایل ځانګړنو ته په ودې ورکولو کې همکاري کوي. د دې لپاره چې انتقادي فکر کولو، ډیجیټل تابعیت، پنځونې، انعطاف منلو او همکارۍ ته وده ورکړي، زده کوونکي به د لیکوالانو او انځورګرانو کارونه زده کړي او ترسره به یې کړي. د PWCS زده کوونکي به یوازې د پوهې مصرفوونکي نه وي، بلکې د پوهې تولیدوونکې به هم وي. له لیکوال او انځورګر سره د هغوی لیدنې به د هغوی له لاسي کار څخه له لیکلو توریو او انځورونو سره د لیکنې او انځورګرۍ زده کووونکو ته رښتینې اړیکه جوړه کړي چې هغوی یې په ښوونځي کې ترسره کوي، په ټولو مطالبو کې له زده کوونکو سره د لیکنې او هنرونو په بېلا بېلو برخو کې مرسته کوي. په 2025 کال کې به د PWCS لیکوال او انځورګر د یوې لیدنې کوربه توب وکړي.

ښکلي او ننداریز هنرونه:

PWCS د زده کوونکو لپاره ډېر فرصتونه چمتو کوي تر څو په فعالیتونو او ګټورو فرصتونو کې له ښکلو او ننداریزو هنرونو سره ونډه واخلي، مګر دا ګډون د دې پر ځای چې د زده کوونکو د اونیزې زده کړې برخه وي، "انتخابي" دی. په 2024-25 کال کې به د PWCS د هنرونو پروګرامونه د زده کوونکو لاسرسی فعالیت او ګټورو فرصتونو ته ډېر کړي، لکه ارزونې، کانسرتونه او نندارتونونه چې د ښکلو او ننداریز هنرونو ټول زده کوونکي به یې له تر لږه په کال کې درې ځلي تجربه کوي. PWCS به همدارنګه داسې وسایل چمتو کړي چې له ښوونکو سره مرسته وکړي تر څو د زده کوونکو وده په سمه توګه اندازه کړي چې هغوی کړې ده او ایجاد کړې یې ده. نور فعالیت او ګټور فعالیتونه او ښه غبرګون به په ښکلو او ننداریزو پروګرامونو او له ثانوي دورې څخه وروسته چاپېریال کې د زده کوونکي په ستره بریا کې د هغه په حضور کې 5% ډېروالی راولي.

د نړۍ ژبې:

په PWCS کې د نړۍ د ژبې مطالعه زده کوونکو ته دا فرصتونه برابروي تر څو د اساسي اړیکو د مهارتونو د متوالي زده کړې پروسه له انګلیسي پرته لږ تر لږه په یوه بله ژبه کې کشف کړي. د فرانسوي او هسپانوي ژبې زده کړه د ډېری زده کوونکو لپاره په لومړنیو ټولګیو کې پیل کېږي، بیا په ثانوي زده کړو او عالي لېسه کې دوام مومي چې هلته زده کوونکي کولای شي له اته اضافي ژبو څخه یوه وټاکي (جرمني، ایټالوي، لاتینه، روسي، عربي، کوریایي، مانداریان چینایي او د امریکا اشاروي ژبه (ASL).

د اوس لپاره څانګه په یوه لومړني ښوونځي کې یو دوه ژبیز پروګرام وړاندې کوي؛ موږ به په 2024-25 کال کې شپږ نور دوه ژبیز پروګرامونه اضافه کړو. د پراختیا فرصتونه به د زده کوونکو لپاره د څانګې په کچه په دوه ژبیزو او یو ژبیزو پروګرامونو کې د لاسرسي وړ وي نورې مروجې ژبې وړاندې کوي لکه هسپانوي، فرانسوي او جرمني. پر دې سربېره دوه ژبیز او یو ژبیز پروګرامونه به له لږې رایجې ژبې وړاندې کړي لکه عربي، روسي، مانداریان چینایي، اردو، فارسي، او ASL؛ زموږ د زده کوونکي په ډیموګرافیو کې له لوړه کچه د دغو ژبو استازولي کېږي او له اقتصادي او سیاسي پلوه هم مهمې دي. په ټولو ګروپونو کې زده کوونکي کولای شي لږ تر لږه په دوه ژبو کې له دوه کاله زده کړې او په درې کلونو کې په یوه ژبه کې له زده کړې وروسته پرمختګ وکړي. په 2024-25 کال کې موخه د هغو زده کوونکو تنوع ده چې په منځني ښوونځي او عالي لېسه کیې یې د نړۍ په ټولو ژبو کې نوم لیکنه کړې ده تر څو په د زده کوونکو په ټولو ګروپونو کې د څانګې ډېموګرافیکونه وکتل شي.

د دې لپاره چې د زده کوونکو د دوه یا څو ژبیزو معیارونو ته اعتبار ورکړل شي چې په PWCS کې له سلو څخه د زیاتو د وړاندې کېدو بګرونډونه وړاندې کېږي، د ژبې نړیوال پروګرام به د 2021-22 کال لپاره د Credit-By-Exam یو پروګرام د یوه سپلایت په توګه بنسټیز کړي، چې د منځني ښوونځي او عالي لېسې د زده کوونکو لپاره د VDOE بهرنۍ ازموینې ګټه وړاندې کوي، او د نړیوالې ژبې د ډېپلوم د اړتیا په توګه د عالي لېسې درې کرېډټونه ترلاسه کوي او دا په دې توګه د لوړو زده کړو د ډېپلوم ترلاسه کولو او د بې سوادۍ سیل ته په بالقوه توګه لاره هواروي.

روغتیایي، فزیکي او د موټر چلونې زده کړه:

د PWCS د روغتیایي او فزیکي زده کړې پروګرام د فزیکي روغتیا د سواد زده کړې ته وده او بهبود ورکوي تر څو د زده کوونکي له وړتیا، پر ځان له باور، او هغې غوښتنې سره مرسته کوي چې هغه غواړي له فزیکي پلوه د ژوند لپاره فعال اوسي او د روغتیا په اړه مطالب لولي، په ورته وخت کې هغه مهارتونه تمرینوي چې هغوی روغ ساتي. ماشومان او تنکي ځوانان په ورځ کې لږ تر لږه 60 دقیقو فزیکي فعالیت ته اړتیا لري او د فزیکي فعالیت ګټې د مغز د روغتیا لپاره ژر تر ژره له متوسط تر څخه تر شدید فزیکي فعالیت وروسته څرګندېږي. فزیکي او روغتیایي مهارتونه همدارنګه د ژوند او فتنس، تفرېح او له کلتوري پلوه اړوندو فعالیتونو لپاره د اړتیا وړ بنسټونه او انتخابونه تقویه کوي؛ له دې سره شخص آګاهانه تصمیمونه نیسي تر څو د روغ او مثمر ژوند پیلامه شي؛ همدارنګه داسې سرچینې او خدمتونه غوره کوي چې د خپل ځان او نورو د روغ او خوندي ساتلو لپاره اړین وي. د PWCS د روغتیایي او فزیکي پروګرام د یوې برخې په توګه، زده کوونکي له فزیکي او روغتیایي پلوه روزل کېږي، د زړه د ریوي احیا (CPR) او لومړنۍ مرسته، د خوندي موټر چلونې په تمرینونو کې زده کړه ترلاسه کول او د خپل ځان لپاره د غوراوي د ټول ژوند د فټنس فعالیتونه د فراغت پر مهال.

د PWCS د روغتیایي او فزیکي زده کړې پروګرام د فزیکي روغتیا د سواد زده کړې ته وده او بهبود ورکوي تر څو د زده کوونکي له وړتیا، پر ځان له باور، او هغې غوښتنې سره مرسته کوي چې هغه غواړي له فزیکي پلوه د ژوند لپاره فعال اوسي او د روغتیا په اړه مطالب لولي، په ورته وخت کې هغه مهارتونه تمرینوي چې هغوی روغ ساتي. ماشومان او تنکي ځوانان په ورځ کې لږ تر لږه 60 دقیقو فزیکي فعالیت ته اړتیا لري او د فزیکي فعالیت ګټې د مغز د روغتیا لپاره ژر تر ژره له متوسط تر څخه تر شدید فزیکي فعالیت وروسته څرګندېږي. فزیکي او روغتیایي مهارتونه همدارنګه د ژوند او فتنس، تفرېح او له کلتوري پلوه اړوندو فعالیتونو لپاره د اړتیا وړ بنسټونه او انتخابونه تقویه کوي؛ له دې سره شخص آګاهانه تصمیمونه نیسي تر څو د روغ او مثمر ژوند پیلامه شي؛ همدارنګه داسې سرچینې او خدمتونه غوره کوي چې د خپل ځان او نورو د روغ او خوندي ساتلو لپاره اړین وي. د PWCS د روغتیایي او فزیکي پروګرام د یوې برخې په توګه، زده کوونکي له فزیکي او روغتیایي پلوه روزل کېږي، د زړه د ریوي احیا (CPR) او لومړنۍ مرسته، د خوندي موټر چلونې په تمرینونو کې زده کړه ترلاسه کول او د خپل ځان لپاره د غوراوي د ټول ژوند د فټنس فعالیتونه د فراغت پر مهال.

فزیکي فتنس او هوساینه د ښو شخصي عادتونو او د ټولنې د روغتیا لپاره د ځوانانو تر منځ لومړني کارونه دي. د لومړنۍ دورې زده کوونکي د فتنس د روزنې اندازه کول او د موخو لپاره ځیرکه پلان جوړونه پیلوي. له څلورم څخه تر 10 ټولګي پورې زده کوونکي خپل د فتنس موخې په دوامداره توګه څاري تر څو د ویرجینیا د فتنس روغتیایي او د هوساینې زونونو ته ورسېږي. په 2025 کال کې به د لومړنۍ دورې 95% زده کوونکي د پنځم ټولګي په پای کې د بنیادي خوځښتونو په مهارتونو کې خپل ګټور توب وښیي.

د منځني ښوونځي زده کووکي خپل د فتنس او خوراک پلانونو ته پراختیا ورکوي او پلي کوي یې، او د عالي لېسې زده کوونکي خپل د فتنس پلانونه د ټول ژوند لپاره اصلاح کوي. زده کوونکي به د تخصصي مهارتونو غوښتنلیک ښودلو ته دوام ورکړي او دثانوي فزیکي زده کړې په اوږدو کې به د ژوند د فټنس، تفریح او سپورت پورې اړوند فعالیتونو لپاره د دوی وړتیاوې او انتخابونه نور هم ښه کړي. د دې موخو د ملاتړ لپاره، تر 2025 کال پورې، د PWCS هر زده کوونکی به د څلورم څخه تر 10 ټولګیو پورې د شخصي فټنس او تغذیې موخې رامینځته کړي،، او 98٪ زده کوونکي به د خپل سمارټ فټنس موخو سره مخکې او وروسته ارزونه تحلیل کړي.

هغه موټر چلوونکي زده کوونکي چې د PWCS د موټر چلولو زده کړې ترلاسه کوي په شمول د موټر شاته ټریننګ د نورو موټر چلوونکو روزنې پروګرامونو کې د نوم لیکنې په پرتله د پېښو د کچې اوږده مخینه لري. د موټر چلونې زده کړه د ویل تر شا پروګرام به زموږ په ټولنه کې د موټر چلوونکو د خوندیتوب زیاتولو لپاره د ګډون کچه لس سلنه زیاته کړي. هغه زده کوونکي چې د موټر چلونې د زده کړې په کورس کې برخه اخلي له 90% څخه دمخه د ناروغۍ تیریدو کچه به لوړه کړي.

د زده کوونکي فعالیتونه او سپورت

PWCS ټولو زده کوونکو ته یو لړ فعالیتونه وړاندې کوي د اکاډمیکو سیالیو او د ښوونځي تر منځ لوبغاړو څخه تر ډیری کلبونو او فعالیتونو پورې، زده کوونکي له فرصتونو څخه خوند اخلي چې د دوی د ټولنیزې، احساساتي، رواني او فزیکي هوساینې ملاتړ کوي. سربیره پردې، څیړنې په غیر نصابي فعالیتونو کې د ګډون تر مینځ قوي اړیکه څرګنده کړې، د لوبغاړو او د زده کوونکو د لاسته راوړنو و د انساني اړیکو د مهارتونو د مثبتې اغیزې په ګډون. PWCS زده کوونکو ته د کیفیت اسانتیاو او ساحو سره خوندي چاپیریال وړاندې کوي، د تمرین او سیالۍ له لارې د دوی د ښه کولو د وړتیا ملاتړ کوي. په هر ښوونځي کې د لوبغاړو روزونکي له ورزشي برنامو سره مرسته کوي چې زموږ د زده کوونکو - لوبغاړو لپاره د ټپي کیدو مخنیوي او درملنې خدماتو له لارې د خوندیتوب لوړ معیارونه تضمین کړي. د IX سرلیک موافقت تمه او زموږ د تاسیساتو او تجهیزاتو خوندیتوب تفتیشونه په کال کې درې ځله ترسره کیږي. په هر ښوونځي کې د لوړ کیفیت روزونکي او د کلب سپانسر شتون لري چې د سپورت مینه وال، تنوع، او د ټولنې ویاړ په لوړه کچه ساتي.

د با کیفیته زده کړې د غزولو په توګه، د زده کوونکو د فعالیتونو پروګرامونه زده کوونکي هڅوي چې د دوی د غوره کولو په فعالیتونو کې ښکېل شي او د اکاډمیک ټولګي د تجربو هاخوا د ښوونځي په ټولنه کې اړیکې رامینځته کړي. دا اړیکې د دې لامل کیږي چې زده کوونکي د ډیرې پاملرنې لرونکي لویان مشورې او ملاتړ وکړي د اکاډمیکې او غیر نصابي بریا او همدارنګه ټولنیزې - احساساتي هوساینې سره. زموږ د زده کوونکو اړتیاوو او غوښتنو ارزولو کې د مرستې لپاره، د زده کوونکو فعالیتونو پروګرام د زده کوونکو د ګټو کلنۍ سروې ترسره کوي، وړاندیزونه د زده کوونکو اړتیاوو او ګټو سره سمون لري. وبا زموږ په عالي لېسو کې په رقابتي اکاډمیکو وړاندیزونو کې د زده کوونکو پر برخې اخیستنې منفي اغیزه کړې ده. PWCS به ګډون زیات کړي او زموږ د زده کوونکو اړتیاوې به تر 2025 پورې د زده کوونکو شمیر دوه برابره کړي چې په اکاډمیکو سیالیو کې برخه اخلي.

PWCS زده کوونکي هڅوي چې زموږ په ښوونځیو کې وړاندیز شوي رقابتي لوبغاړو، اکاډمیکو، او د ګټو پر بنسټ پروګرامونو کې خپلې ګټې تعقیب کړي. په غیر نصابي فعالیتونو کې برخه اخیستل اکاډمیکې لاسته راوړنې ته وده ورکوي او سیالي لوبغاړي د سخت فزیکي کار، ذهني ډسپلین، استقامت، د مشرتابه پراختیا، او زموږ زده کوونکو ته د ټیمي کار اهمیت په انعامونو کې د ټول عمر په درسونو کې همکاري کوي. زموږ د منځني ښوونځي ورزشي برنامه زموږ سیمه رهبري کوي، داسې د لوړ کیفیت سپورتي برنامې وړاندې کوي چې ډیری نورې برخې یې نه کوي. PWCS به د هغو زده کوونکو شمیر چې په کلبونو او د منځني ښوونځي، جونیر پوهنتون‎ او د پوهنتون په کچه د ورزش په ټولو فصلونو کې برخه اخلي، 10٪ زیات کړي.

د انګلیسي زده کوونکو، معیوبینو زده کوونکو، او هغو ګروپونو لپاره د فرصتونو زیاتوالی چې لږ استازیتوب یې شوی وي

PWCS په ویرجینیا او هیواد کې د نفوس د اندازې او تنوع له مخې د یوې لوړې او ګړندۍ وده کوونکې ټولنې په توګه درجه بندي ته دوام ورکوي. اوس مهال د متحده ایالاتو خبرونه او نړیوال راپور د شهزاده ویلیم کاونټي په هیواد کې د 10 تر ټولو متنوع کاونټي په توګه درجه بندي کوي. د نړۍ د ښوونځیو اکثریت څانګې په توګه، په څو ژبیزو کورنیو او زده کوونکو تمرکز د ټولو زده کوونکو د بریالیتوب لپاره خورا مهم دی. موږ د زده کړو ښه کولو ته ژمن یو، ډاډ ترلاسه کوو چې دا د کلتوري پلوه ځواب ویونکي او د انګلیسي د زده کوونکو (ELs) اړتیاوو ته ځانګړي دي، په دې شرط چې د انګلیسي زده کوونکي په PWCS کې له 4 څخه د 1 زده کوونکي استازیتوب وکړي.

PWCS ژمن دی چې له ټولو معلولیت لرونکو زده کوونکو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي. نږدې 12,000 زده کوونکي چې عمرونه یې 2-22 کلونو پورې دي د انفرادي زده کړې پروګرام (IEP) یا د بیارغونې قانون 504 برخې له لارې ځانګړې زده کړې ترلاسه کوي. د ځانګړي زده کړې څانګه د ټولو زده کوونکو لپاره د مساوي فرصتونو چمتو کولو لپاره له کورنیو، کارمندانو او د ټولنې له شریکانو سره په ګډه کار کوي. VDOE امر کوي چې څانګې باید د ماشوم موندلو پروګرام پلی کړي تر څو له 18 کلونو څخه کم عمر لرونکي زده کوونکي وپیژني، پیدا یې کړي، او ارزونه وکړي چې د معلولیت شک پرې وي او ځانګړي زده کړې او اړوند خدماتو ته اړتیا لري. ماشومان کولی شي له ابتدايي لاسوهنې څخه د ښوونځي پر بنسټ پروګرامونو ته انتقال کړي چې د 2 کلنۍ څخه پیل کیږي او تر وړکتون پورې پاتې کیږي.

PWCS به ELs د ژبې بډایه تجربو کې ښکیل کړي تر څو د دوی د انګلیسي ژبې د پراختیا ملاتړ وکړي چې په پایله کې به یې د دوی د انګلیسي ژبې مهارت وده وکړي لکه څنګه چې د ELLs ارزونې لپاره د ACCESS لخوا اندازه کیږي. په 2018-19 کې، د انګلیسي زده کوونکو 53٪ خپل پیژندل شوي د ودې اهداف پوره کړل. دا د ښوونځیو لپاره د فدرالي کلني معیار څخه 48٪ لوړ شوی. تر 24-2023 کال پورې، دا سلنه به دومره زیاته شي چې لږ تر لږه 58٪ انګلیسي زده کوونکي به د ښوونځي لپاره پیژندل شوي اوږد مهاله فدرالي بنچمارک سره سم د ودې ټاکل شوي هدفونه پوره کړي. د څانګې او د ښوونځي کارمندان به لارښوونې وړاندې کړي چې په توپیر، ګډ تدریس‎ او سختو لارښوونو ته مساوي لاسرسي باندې تمرکز کوي، د ELs پیاوړتیا او اړتیاوو ته ځواب ووایي. د پایلې په توګه، تر 2024-25 پورې، د EL د فراغت کچه (اوس مهال 79٪ ده) به 5٪ زیاتوالی ومومي، همدارنګه د ځانګړو پروګرامونو، ډالۍ پروګرامونو او پرمختللي کورسونو لپاره د ELs پیژندل به هم همدغه ډول وي. پر دې سربېره زده کوونکي د ټولې څانګې په کچه په هر ښوونځي کې داسې زده کړې ترلاسه کړي چې له کلتوري پلوه ځواب ویونکې وي. ښوونځي او ټولګي به ټولشموله او مساوي وي، پرته له دې چې د ښوونکي له لوري د EL د نفوس د دندې کچې ته پام وشي. د دې په پایله کې به په ښوونځي او ټولنو کې هم په تعلیمي ورځې او هم په غیر نصابي فعالیتونو کې د زده کوونکو ګډون پراخ شي، لکه کلبونه او د ښوونځي محفلونه.

د ټولو محتوياتو په ساحو کې د ژبې پراختیا سره یو ځای کړئ تر څو مساوي ګډون او د ټولګي کچې نصاب ته لاسرسی چمتو کړي.

PWCS ژمن دی چې د انضباطي سواد زده کړې واحدونه پلي کړي چې د فعالیت پر بنسټ دندو او د اکاډمیکې ژبې پر مهارت تمرکز کوي. په عمومي توګه، اکاډمیکه انګلیسي د ښوونځي ژبه ده؛ دا ژبه له زده کوونکو سره مرسته کوي چې د منځپانګې ساحې پوهه ترلاسه او وکاروي چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي (انسټروم، ډیکربو، بټلر، کټز، ملټ، او ریویرا، 2010). په دې توګه، ډاډ ترلاسه کول چې د ژبې پراختیا د ټولو کورسونو او منځپانګو لپاره د تعلیمي پلان جوړونې او تحویلي پروسې یوه دوامداره برخه ده. سربېره پردې، د زده کوونکو متنوع نفوس ته په پام سره او دا چې د انګلیسي زده کوونکي په PWCS کې د زده کوونکو دویم لوی ګروپ دی (له اقتصادي پلوه زیانمن شويو زده کوونکو څخه وروسته)، ټول ښوونځي او ښوونکي به د هرې منځپانګې درس لپاره د ژبې هدفونه وکاروي تر څو د زده کوونکو مساوي ګډون او د ټولګي په کچه ټول نصاب ته لاسرسی یقیني کړي.

د 2021-22 ښوونیز کال په پای کې، ټول ښوونکي او د ښوونځي مشران به د هرې منځپانګې موخې لپاره د ژبې د اهدافو د پلان کولو او پلي کولو لپاره پر غوره عملونو بیاکتنه وکړي؛ د منځپانګې ښوونکو او د ESOL ښوونکو تر منځ د ګډ تدریس او همغږۍ پلان به په ټولو ټولګیو کې په زده کړو کې څرګند وي. د ژبې پراختیا به د زده کړې لپاره د نړیوال ډیزاین پلي کولو او د نصاب د واحدونو په ټولو اپډېټونو کې منعکس شي. د ژبې په پراختیا او انضباطي سواد باندې له سیستماتیک تمرکز سره او نصاب ته د ټولو د مساوي ګډون او لاسرسي په تاکید سره، د زده کوونکو ټولو ډلو، مګر په ځانګړې توګه ELs، معلولیت لرونکي زده کوونکي او دوه ځله پیژندل شوي زده کوونکي به د انګلیسي ژبې هنرونو کې د دوی اکاډمیکې لاسته راوړنې ته وده ورکړي، ریاضي، ساینس، تاریخ او ټولنیز ساینس.

PWCS به ډاډ ترلاسه کړي چې د زده کوونکو مهالوېش رامینځته شوی چې د زده کوونکو لپاره د زده کړې وخت اعظمي کړي، د لوړ کیفیت نصاب په کارولو سره چې د EL او معلولیت لرونکو زده کوونکو اړتیاوو سره مرسته کوي. PWCS به د ډیجیټل او حساب ورکوونې سیسټمونه د زده کوونکو ځای پر ځای کولو او همدارنګه د ELs لپاره د اکاډمیک او ژبې پرمختګ نظارت لپاره وکاروي. د 2021-22 ښوونیز کال په پای کې، د IEP هر ټیم به په پام کې ونیول شي چې آیا یو زده کوونکی د بیا رغونې خدماتو ته اړتیا لري.

د انګلیسي ژبې مهارت ته د ودې ورکولو لپاره د لارښوونو غوره عملونو پلي کولو کې د مسلکي زده کړې په برخه کې د انګلیسي ژبې له زده کوونکو سره د څانګې ټول مشران او ښوونکي ښکیل کړئ.

PWCS به ډاډ ترلاسه کړي چې د ELs ښوونکي لازمي روزنې کې برخه اخلي چې د دوی د پوهیدو ملاتړ کوي چې څنګه د ژبې وده کیږي. دوی به د ژبې او منځپانګې تر مینځ اړیکې زده کړي. د ELs د ژبې پراختیا زیاتول د کورس وړاندیزونو کې د دوی د ګډون لپاره ډیر فرصتونه رامینځته کوي؛ دا به د ښکېلتیا د زیاتوالي او د وتلو نرخونو د کمولو لامل شي.

PWCS به دوامداره مسلکي پرمختګ چمتو کړي چې د ټولګي د تمرینونو په ګمارلو تمرکز کوي او د ټولو زده کوونکو لپاره لوړې هیلې منعکسوي. موږ به د ژبې د پراختیا، انضباطي سواد زده کړې، او د منځپانګې د وړتیاوو او مهارتونو له لارې د متنوعو زده کوونکو د بشپړې لړۍ ملاتړ لپاره د څیړنې پر بنسټ توپیر لرونکي وسایل او ستراتیژۍ وکاروو. مسلکي زده کړه به د EL د پرمختګ معلوماتو او د اړتیاوو پر اساس چارچوبونو، ستراتیژیو، او د انفرادي ELs ګروپونو لپاره د لاسوهنو پر اساس په توپیر لرونکې زده کړې تمرکز وکړي. په دې کې به کډوال، پناه غوښتونکي، معلولیت لرونکي ELs، او همدارنګه د اوږدې مودې ELs، او هغه زده کوونکي شامل وي چې د منځپانګې په اصلي برخو کې د اوږدې مودې ELs کیدو له خطر سره مخ وي.

په تحصیلي، پرمختللو، او تخصصي پروګرامونو کې د کمې استازولۍ زده کوونکو د ګډون او فعالیت زیاتولو باندې تمرکز د اکاډمیکې مشورې او پوهاوي چمتو کول.

د PWCS اوسنۍ معلومات ډالۍ شويو پروګرامونو ته د زده کوونکو غیر متناسب لاسرسی، د پرمختللو کورسونو ننګونې‎ او ځانګړي پروګرامونه ښیې، په ځانګړې توګه د ELs، معلولیت لرونکو زده کوونکو او له اقتصادي پلوه زیانمنو شويو زده کوونکو لپاره. دا د فرصتونو نشتوالی د زده کوونکو په بریالیتوب کې تشې رامنځته کوي. PWCS به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې تمرکز وکړي چې په تاریخي ډول د زده کوونکو فرعي ګروپونه هڅول کیږي او په پرمختللو پروګرامونو او/یا کورسونو کې مشوره ورکول کیږي. د ارتباطاتو زیاتوالی او د اکاډمیکې مشورې لپاره فرصتونه چمتو کول به یقیني کړي چې ټول زده کوونکي او کورنۍ ډالۍ شويو، پرمختللو او تخصصي برنامو ته لاسرسی لري. د زده کوونکود نمایندګي ګروپونه او د دوی کورنۍ به د پوهاوي د بېلا بېلو پلیټفارمونو او د ژباړونکو په کارولو په ټینګار سره د مشورې ځانګړي فرصتونه ترلاسه کړي.

د 2024-25 ښوونیز کال په پای کې، د زده کوونکو او کورنیو په نښه شوې اکاډمیکې مشورې به د هر ښوونځي د دوامداره پرمختګ پلان او د والدینو د اړیکې یوه برخه وي. اوس مهال، څانګه د مور او پلار 10 میاشتنۍ بوختیا د ناستې کوربه توب کوي چې د ژباړونکو ملاتړ پکې شامل دی او په دې کې د فرصتونو په اړه معلومات، دې فرصتونو ته د لاسرسي لارې چارې، او په کور کې د زده کوونکو د ملاتړ لپاره ستراتیژیانې وړاندې کوي. د والدینو د ښکیلتیا د مرستې لپاره د کارمندانو له زیاتوالي سره، به څانګه په میاشت کې له دوه وړاندې کولو سره د والدینو د ښکېلتیا د ناستو شمیر دوه چنده کړي. دا ناستې به په مجازی او حضوري چاپیریال کې د مناسبو موضوعاتو او د برخه اخیستونکو د اړتیاوو پر اساس ترسره شي.

PWCS به د پیژندنې او لاسرسي په وړاندې د خنډونو په لرې کولو سره په ډالۍ شوي تعلیم کې د زده کوونکو ګډون او فعالیت دواړه ډیر کړي. د والدینو د ښکېلتیا ناستې به چمتو شي او په ځانګړې توګه به د ټولو والدینو لپاره د ډالۍ شوې پیژندنې او ډالۍ شويو تعلیمي خدماتو ته لاسرسي باندې تمرکز وکړي، د کمې نمایندګۍ زده کوونکو والدینو ته په نښه شوي لاسرسي سره.

د ډالۍ شوې زده کړې لپاره د کمې نمایندګۍ زده کوونکو دقیقه پیژندنه هدفي عمل ته اړتیا لري. PWCS ډیری ستراتیژیانې کاروي او په دې کې په څو نقطو کې د نړیوالې معاینې (د 2، 3، 6 او 9 درجې)، د ښوونکو لپاره مسلکي وده، د ټولنې پوهاوی، او د خنډونو د لرې کولو او د مساواتو د زیاتولو لپاره د فرصتونو بډایه کولو لپاره ژر تر ژره افشا کول شامل دي. په لومړیو ټولګیو کې (له وړکتون څخه تر 2 ټولګي پورې)، ټول زده کوونکي د بډایه کولو په درسونو کې برخه اخلي، او PWCS د ابتدايي وړتیا پراختیا پروګرام کاروي تر څو زده کوونکي د وړ ظرفیت لرونکي زده کوونکي وپیژني او د دې ظرفیت د لا پراختیا لپاره هدفي ملاتړ چمتو کړي. تر 2024-25 کال پورې، د ډالۍ شویو زده کړو په پروګرامونو کې د کمې نمایندګۍ ګروپونو ګډون به د هر ښوونځي د زده کوونکو د نفوس د تنوع منعکس کولو لپاره 10٪ زیاتوالی ومومي.

سربېره پر دې، تر 2025 پورې به په هر ابتدايي ښوونځي، منځني ښوونځي او عالي لېسه کې لږ تر لږه یو بشپړ وخت، د لوړو زده کړو زده کړو لرونکی، وړ او د ډالۍ شوې سرچینې ښوونکی وي، چې د مستقیمو ډالۍ شويو خدماتو په وړاندې کولو سره د ډالۍ شویو زده کوونکو اکاډمیک، ټولنیز / احساساتي، او فکري اړتیاوو د ملاتړ لپاره روزل شوي. پیژندل شوي ډالۍ شوي زده کوونکي به په مناسب ډول توپیر لرونکي نصاب او لارښوونې ترلاسه کړي. پیژندل شوي ډالۍ شوي زده کوونکي به د همکارۍ له پلان څخه ګټه واخلي چې د ډالۍ شوې سرچینې ښوونکي او د ټولګي ښوونکي تر منځ ترسره کیږي تر څو د ټولګي د کچې د نصاب ژورتیا او پیچلتیا زیاته کړي.

په ډالۍ شوي تعلیمي پروګرام کې د ګډون له لارې به پیژندل شوي زده کوونکي په خپلواکه توګه فکر کوونکو او زده کوونکو بدل شي، د ګروپ ترتیباتو کې به باخبره او ملاتړ کوونکي همکاران او استثنایي مشران رامینځته کړي. دوی به په انتقادي فکر، تخلیقي فکر، همکارۍ، ارتباط، او د مفکورې په فکر کې پرمختللي مهارتونه پلي کړي چې دوی به د AP/IB/Cambridge کاري کورس، دوه ګونې نوم لیکنې ټولګیو، تر ثانوي وروسته زده کړې او د دوی راتلونکي کریر لپاره چمتو کړي. تر 2024-25 پورې، په پرمختللو پروګرامونو کې له اقتصادي پلوه بې وزله، لږکیو، معلولیت لرونکو زده کوونکو او د انګلیسي زده کوونکو ګډون به د هر ښوونځي د زده کوونکو د نفوس د تنوع منعکس کولو لپاره 10٪ زیاتوالی ومومي.

د معلولیت لرونکو زده کوونکو اړتیاوې بشپړول

معلولیت لرونکي زده کوونکي په ځانګړي ډول ډیزاین شوې زده کړې ته اړتیا لري تر څو د دوی ځانګړې اړتیاوې په ګوته کړي او عمومي نصاب ته لاسرسی ډاډمن کړي. د ځانګړې ډیزاین شوې زده کړې چمتو کولو د ملاتړ لپاره، د ځانګړي زده کړې څانګه د هر زده کوونکي لپاره د مناسبې لارښوونې میچ په ټاکلو کې د ښوونځیو ملاتړ کوي او د لوستلو، ریاضي، ټولنیزو مهارتونو، د ژوند مهارتونو، او لیږد کې د څیړنې پر بنسټ مواد چمتو کوي. د څانګې کارمندان په دې سیمو کې د ټولګي ښوونکو ته روزنه او ماډلینګ چمتو کوي تر څو د زده کوونکو دوامداره بریا یقیني کړي.

د پرمختګ څارنه له ساینسي پلوه یو تمرین دی چې د پرمختګ ارزولو او د زده کړې د اغیزمنتوب ارزولو لپاره کارول کیږي. دا د زده کوونکو د مستقیمې او مکررې ارزونې پر اساس د کچ معلومولو او نظارت سیسټم په کارولو سره ترسره کیږي. PWCS به د معلوماتو په تحلیل او تفسیر کې د مشرتابه هڅولو ته دوام ورکړي تر څو د زده کړې د تمریناتو په اړه خبر ورکړي او همدارنګه د دې کړنو د وفادارۍ او اغېزمنتیا ملاتړ وکړي. هغه معلولیت لرونکي زده کوونکي چې په عمومي نصاب کې برخه اخلي چې په لوستلو، ریاضي، او/یا چلند کې د اړتیا ساحه لري د څیړنې پر بنسټ ځانګړې ډیزاین شوې زده کړې ترلاسه کوي. PWCS به د پرمختګ څارنې سیسټمونو ته وده ورکړي تر څو د زده کړې وفاداري او اغیزمنتوب ډاډمن کړي.

هغه زده کوونکي چې د پام وړ ادارکي معلولیت لري، ډېری په بدیل نصاب کې برخه اخلي او د بریا لپاره ځانګړي ملاتړ او میتودولوژیو ته اړتیا لري. د کمپیوټر په وسیله د لېږدول شوې او د ښوونکي لخوا رهبري شوې زده کړې له لارې، زده کوونکي انفرادي مهارتونه زده کوي چې دواړه د پراختیا له پلوه مناسب او د درجې له کچې سره سمون لري. تر 24-2023 پورې، د پام وړ معلولیت لرونکي 100٪ زده کوونکي به د نصاب پر اساس ارزونو سره د څو ماډله شواهدو پر بنسټ زده کړې ترلاسه کړي.

د ځانګړې ډیزاین شوې زده کړې په چمتو کولو کې اضافي مرستې او خدمات شامل دي چې معلولیت لرونکو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې د خپلو غیر معلولو ملګرو سره تر مناسب حد پورې زده کړې وکړي. اړوند خدمتونه او مرستندویه ټیکنالوژي ارتباطات او/یا لارښوونو ته لاسرسی چمتو کوي چې د معلولیت لرونکي زده کوونکي کاري وړتیاوې لوړوي، سلاتې یې یا یې ښې کوي. د 23-2022 تعلیمي کال لپاره، PWCS د ځانګړي تعلیم په څانګه کې د بشپړ وخت تعلیمي آډیوولوژیست اضافه کوي چې له هغو زده کوونکو سره مرسته کوي چې کاڼه وي یا د اوریدلو وړتیا نلري.

مسلکي زده کړه به د ځانګړې زده کړې د مقرراتو پر پلي کولو او په اغېزمنه توګه پر ځانګړې ډیزاین شوې زده کړې تمرکز وکړي. د ځانګړي زده کړې څانګه هر کال له 100 څخه ډیر د مسلکي زده کړې فرصتونه په مجازي او حضوري توګه وړاندې کوي.. سربېره پر دې، د متفاوتې زده کړې تمرینونه (DIP) کنفرانس هر کال وړاندې کیږي، ښوونکو او مدیرانو ته غوره تمرینونه او نوښتیز نظرونه چمتو کوي تر څو په اغیزمنه توګه زده کوونکي ښکیل کړي. له 2017 راهیسې، د 50,000 څخه زیاتو برخه اخیستونکو، د عمومي زده کړو ښوونکو، د ځانګړو زده کړو ښوونکو، او مدیرانو په ګډون، د لوستلو او پرمختګ څارنې روزنه ترلاسه کړې. نږدې 4,000 اشخاصو په ځانګړي څو حسي لوستلو ستراتیژیو کې برخه اخیستې ، او د ریاضیاتو په ساحه کې له 7,500 څخه ډیرو کارمندانو برخه اخیستې ده. تر 2024-25 پورې، د PWCS هر ښوونځی به د ټولو زده کوونکو لپاره د لوستلو او ریاضیاتو لپاره څو حسي کړنلارې پلي کړي چې تشخیص یې د لوستلو یا ریاضي ننګونې لري.

ټول شموله زده کړه د ستراتیژیو له لارې د زده کوونکو مثبتو پایلو ته وده ورکولو کې مؤثره ثابته شوې چې د معلولیت یا د زده کړې د نورو ننګونو په پام کې نیولو پرته د ټولو زده کوونکو په بشپړ ښکیلولو تمرکز کوي. ټول شموله زده کړه، لکه څنګه چې په فدرالي او دولتي مقرراتو کې ورته اړتیا لیدل کیږي، هغه کړنې پکې شاملې دي چې په اکاډمیک، ټولنیز، او فزیکي چاپیریال کې د ټولو زده کوونکو لپاره زده کړې ته د پام وړ لاسرسي پر رامینځته کولو تمرکز کوي. په دولتي کچه، ویرجینیا د معلولیت لرونکو زده کوونکو لپاره د لږ محدود چاپیریال (LRE) موخو (د ښوونځي عمر او په منظم ټولګي کې د ښوونځي دمخه ځای پرځای کول) په پوره کولو کې متوقع پرمختګ نه دی ښودلی. په هر صورت، په ویرجینیا کې د معلولیت لرونکو زده کوونکو لپاره په منظم تعلیم کې د مصرف شوي وخت فیصدي له فدرالي بهیرونو سره د پرتلې وړ ده. معلولیت لرونکي زده کوونکي کولی شي په ټول شموله چاپېریال کې د پام وړ پرمختګ او په کړې کې پرمختګ وکړي (Grisham-Brown, et al., 2009). د دولت هدف 70٪ دی، PWCS په 64.72٪ کې فعالیت کوي. تر 2025 پورې، PWCS به له ښوونځي څخه مخکې او د ښوونځي عمر لرونکي معلولیت لرونکو زده کوونکو لپاره د دولت LRE هدفونه پوره کړي یا ډیر کړي.

د نا بشپړې زده کړې کمول
د زده کړې ګړندي کولو لپاره ستراتیژیانې ډیزاین او پلې کړئ تر څو د زده کړې نیمګړتیا کمه کړي او د بیا رغونې مناسب خدمات چمتو کړي.

د 2021 د امریکایي د ژغورنې پلان د قانون له لارې ترلاسه شویو بودیجو په کارولو سره، PWCS د 22-2021 ښوونیز کال په پیل کې د زده کړې نامکمل پلان پیل کړ. دا په ښوونځیو کې د جامع اکاډمیک، ټولنیز- احساساتي، او رواني روغتیا ملاتړ چمتو کولو له لارې د چټکتیا، بیا رغونې، او بیا ښکېلتیا لپاره دوه کلن د بیا رغونې پلان دی. د ستراتیژیک پلان موخو ته د رسیدو لپاره به PWCS د زده کړې ګړندۍ کولو لپاره د زده کړې په نامناسب پلان کې د پیژندل شويو کلیدي ستراتیژیو پلي کولو ته دوام ورکړي. له اصلاحاتو څخه توپیر، د زده کړې ګړندي کول د لومړیتوب نامکمل لومړني زده کړې او ځواک معیارونو لارښوونې باندې تمرکز دی چې د نوي ټولګي کچې/کورس پر منځپانګې د پوهیدو لپاره اړین دي. د لوړ ډوز ښوونه او د زده کړې اوږد مهاله دوه لارې دي چې PWCS د دې سرعت ملاتړ کوي. د ارزونې عمومي سیسټمونه پلي کیږي تر څو د زده کړې په اړه خبر ورکړي او د زده کوونکو د زده کړې د پرمختګ څارنه وکړي. معلولیت لرونکي زده کونکي، په ځانګړې توګه، د لارښوونو د وقفې له امله د مهارتونو د پام وړ راجستر یا په زده کړه کې تشې تجربه کولی شي. په مهارتونو کې هر ډول اختلال یا په فعالیت کې پیژندل شوې تشې د زده کوونکو د IEP ټیمونو لخوا پیژندل شويو هدفونو ته د COVID رغولو خدماتو چمتو کولو سره د متحده ایالاتو د پوهنې ریاست او VDOE دواړو لارښودونو په پام کې نیولو سره حل کیدی شي. تر 2023 پورې، د IEP 100٪ ټیمونه به د ټولو معلولیت لرونکو زده کوونکو لپاره د کوویډ بیا رغونې مناسب خدمات په پام کې ونیسي.1.2 موخه:

PWCS به ټول زده کوونکي تر ثانوي وروسته زده کړې او کاري ځواک لپاره چمتو کړي.

 

د ارزښتونو تابلو

د مساوات آیکن -- دغه د دایرې په منځ کې د تلې نښه ده
د انعطاف مننې آیکن -- داسې ایکن دی چې یو کس پر غره ولاړ وي او د دایرې په منځ کې یو بیرغ درېدلی وي
د هوساینې آیکن -- دغه آیکن د یوې دایرې دننه ډال دی

د عمل تیوري

که ټول مسلکي ښوونکي او مشران د اکاډمیک او مسلکي پلان رامینځته کولو او پلي کولو کې د ټولو زده کوونکو سره د همکارۍ او ملاتړ کولو لپاره روزل شوي، ملاتړ شوي او حساب ورکوونکي وي، نو دا به د زده کوونکو د سرچینو لوړې کچې، د زده کوونکو ملکیت او ژمنتیا لامل شي. همدارنګه تر ثانوي دورې وروسته موخو د پوره کولو لپاره د زده کوونکو وړتیا کې زیاتوالی.

د ښوونځیو رول دا دی چې زده کونوکي تر ثانوي وروسته زده کړې او کارموندنې لپاره د دوی د ادراکي وړتیاوو (د بېلګې په توګه، اکاډمیک مهارت، د انتقادي فکر کولو مهارتونه، او خلاقیت)، خپلمنځي وړتیاوو (د بېلګې په توګه، اړیکه، همکاري، او د رهبرۍ مهارتونه)، او داخلي وړتیاوو (د بیلګې په توګه، د ودې ذهنیت، هڅونه، او حوصله)، په وسیله چمتو کړي. څیړنې ښیې چې چمتووالی زده کوونکو ته د زیاتوالي له لارې ګټه رسوي: د کالج د شمولیت کچه، د کالج بشپړېدل، په لوړ کیفیت دندې کې ګمارل او په مدني ژوند کې برخه اخیستنه. چمتووالی په کالج کې د درملنې کورسونو ته اړتیا کموي او د زده کوونکو عاید او نژاد / توکم پر اساس تر ثانوي وروسته تعلیمي پایلو کې تشې کموي.

تر ثانوي دورې وروسته چمتووالي د ملاتړ لپاره، PWCS د زده کوونکو لپاره ډیری لارو ته د لاسرسي وړاندیز کوي تر څو په عالي لېسه کې د کالج کرېډټ او صنعت تصدیق ترلاسه کړي. څیړنې ښیې چې کله زده کوونکو ته د پرمختللو کورسونو فرصتونو ته لاسرسی ورکړل شي، دوی هڅه کوي او په ښوونځي کې ډیر بوخت دي، چې د کمې غیر حاضرۍ او تعلیق او د فراغت لوړې کچې لامل کیږي (د تعلیم باور، 2019).

موخې او ستراتېژیانې


100٪فارغان به له ثانوي دورې څخه وروسته کالج، تخنیکي ښوونځي، اردو، کاري ځواک، یا د ټولنې لیږد خدماتو ته د لاسرسي لپاره د ثانوي وروسته پلان ولري.
100٪فارغان به په تخنیکي ښوونځي کې شامل شي، د 2- یا 4 کلن کالج پروګرامونو کې شامل شي، اردو ته داخل شي، کاري ځواک ته داخل شي، یا د فراغت په 16 میاشتو کې به د ټولنې لیږد خدماتو ته لاسرسی ومومي.
د لیسې 95٪ زده کونکي به په څلورو کلونو کې په خپل وخت فارغ شي
هغه زده کوونکي چې له اقتصادي پلوه بې وزله پیژندل شوي، معلولیت لرونکي زده کوونکي، لږکي زده کوونکي، او د انګلیسي ژبې زده کوونکي به د پرمختللې یا دوه ګونې نوم لیکنې کورسونو بشپړولو 10 سلنه امتیازات زیات کړي.
60٪ فارغان به د AP،IB، یا کیمبرج په ازموینه کې لږترلږه یوه وړ نمرې واخلي او ترلاسه کړي یا د دوه ګونې نوم لیکنې کریډټ، د صنعت تصدیق، یا د بیلیټریسي مهر ترلاسه کړي.
هغه فارغان چې له اقتصادي پلوه بې وزله پیژندل شوي، معلولیت لرونکي زده کوونکي، لږکي زده کوونکي، او د انګلیسي ژبې زده کوونکي به له ثانوي زده کړو وروسته نوم لیکنه 10 سلنه امتیازاتو ته لوړه کړي.
د PWCS فارغین به په ټولیزه توګه لږترلږه 260 ملیونه ډالر په بورسونو کې ترلاسه کړي

له ثانوي دورې څخه وروسته پلان جوړونه او بریالیتوب

پر وخت فراغت: په 2021 کې، 92.8٪ د PWCS زده کونکي د لیسې له پیل څخه د څلورو کلونو په موده کې په خپل وخت فارغ شول. په هرصورت، د هسپانوي زده کوونکو، انګلیسي زده کوونکو، له اقتصادي پلوه زیانمن شويو زده کونکو او معلولیت لرونکو زده کوونکو د وخت د فراغت کچه له 90٪ څخه کمه وه. PWCS به د ملاتړ، معلوماتو او سرچینو یو منظم سیسټم په صداقت سره پلي کړي تر څو د ټولو زده کوونکو لپاره په وخت فراغت ډاډمن کړي، د اقتصادي پلوه زیانمن شويو زده کوونکو، معلولیت لرونکو زده کوونکو، د انګلیسي زده کوونکو او لږکیو زده کوونکو لپاره د لومړیتوب لرونکي سلاکار او ښوونکي شبکې سره.

ډاډ ترلاسه کړئ چې په ټولو عالي لېسو کې د کورس جوړښتونه ډیزاین شوي تر څو تر ثانوي دورې وروسته موخو د لاسته راوړلو لپاره لارې چمتو کړي.

PWCS به له ثانوي دورې څخه وروسته چمتووالی د زده کوونکو په ټولو ګروپونو کې پر وخت د فراغت لپاره د رسمي ملاتړ له لارې زیات کړي او له اقتصادي پلوه زیانمن شوي زده کوونکي، معلولیت لرونکي زده کوونکي، انګلیسي زده کوونکي، او د لیسانس په وخت کې د کالج کریډټ لپاره د دوه ګوني شمولیت کورسونو کې د لږکیو زده کوونکو ګډون زیات کړي.

د زده کوونکو بریالیتوب ته د څانګې د ژمنې د یوې برخې په توګه د دوی د ښوونځي کلونو څخه هاخوا، زده کوونکي په ابتدايي ښوونځي کې د کریر د کاري بېلګې رامینځته کوي، په منځني ښوونځي کې د کریر پلانونو او په عالي لیسه کې په بشپړه توګه پرمختللیو پلانونو ته پراختیا ورکوي. د ښوونځي مشاورین له زده کوونکو سره کار کوي تر څو خپل اکاډمیک او مسلکي پلانونه په کال کې نوي کړي؛ په دې کې د کورسونو ټاکنه شامله ده چې د وخت په تیریدو سره د فراغت په لاره کې د دوی ملاتړ وکړي. د کریر موخې ټاکلو پروسه له زده کوونکو سره مرسته کوي چې د فراغت اړتیاوو پوره کولو په لور خپل پرمختګ تعقیب کړي. تر 2024-25 پورې به ټولې عالي لېسې تر ثانوي دورې وروسته وقف شوی مشاور ولري تر څو تر ثانوي وروسته پلانونو بشپړولو کې د ټولو زده کوونکو او مشاورینو ملاتړ وکړي. PWCS هغه زده کوونکي هڅوي چې کالجونو ته غوښتنلیک ورکوي تر څو د دوی تر ثانوي دورې وروسته نوم لیکنې اسانه کولو لپاره د بورسونو په لټه کې شي. له ثانوي دورې وروسته مشاورین به له زده کوونکو سره د بورسونو په لټه کې چلندونو او ستراتیژیو کې مرسته وکړي، تر څو په راتلونکو څلورو کلونو کې فارغین په ټولیزه توګه لږ تر لږه 260 ملیونه ډالر په بورسونو کې ترلاسه کړي.

د محاسبې سیسټمونه تحلیل او اصلاح کړئ تر څو د زده کوونکو نوم لیکنه او د کالج، حرفوي ښوونځي بشپړولو او کاري ځواک او/یا اردو ته د ننوتلو څارنه وکوړي او اندازه یې کړي، د ځانګړي نفوس لکه اقتصادي پلوه زیانمن شوي، معلولیت لرونکي زده کوونکي، انګلیسي زده کوونکي او د لږکیو زده کوونکي د نوم لیکنې ارزونه ترسره کړي او ځواب ورکړي.

PWCS له ثانوي څخه وروسته د نوم لیکنې نمونې د ملي زده کوونکو د پایاپای موسسو له لارې چمتو شويو معلوماتو څخه تحلیلوي. د 2019 فارغ شوي ټولګي 72٪ زده کوونکي درلودل چې له عالي لیسې د فارغیدو ورروسته په 16 میاشتو کې په 2 یا 4 کلن کالج کې شامل شوي.

PWCS د ثانوي لاسته راوړنو او متعاقبو معلوماتو اضافي تحلیلونو ته ژمن دی، همدارنګه بیا په اردو او کاري ځواک کې د فارغینو لپاره چې د ملي زده کوونکو پایاپای موسسو برخه نه دي د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره سیسټم رامینځته کوي. په ټولو برخو کې له فراغت وروسته د معلوماتو راټولولو په وسیله تر څو نظامي او کاري ځواک پکې شامل وي.

پرمختللي اکاډمیک فرصتونه

PWCS ژمن دی چې زده کوونکو ته د کالج کریډټ د ترلاسه کولو فرصتونه چمتو کړي په داسې حال کې چې په عالي لیسه کې په ډېری علمي پروګرامونه کې لاندې موارد شاملېږي:

 • د کالج د بورډ د ځای پر ځای کولو (AP) پرمختللی پروګرام؛
 • د لېسانس (IB) ډیپلوم (IBDP) او مسلک (IBCP) نړیوال پروګرامونه؛
 • د کامبرېج نړیوالې ازموینې؛ او
 • د ویرجینیا په ټولنیز کالج کې (NOVA) دوه ګونې نوم لیکنه (DE).

PWCS پلان لري چې دغه پروګرامونه پراخ کړي تر څو دغه فرصتونه د څانګې په کچه نورو زده کوونکو ته ورسوي. د 2025 کال لپاره PWCS پلان لري تر څو د ابتدایي IB پروګرام له پنځو ښوونځیو څخه نهو ته وغځوي. دوه کلن منځني IB اضافي پروګرامونه به په څانګه کې ټول ټال شپږو ته پورته شي. د عالي لېسې یو اضافي IB پروګرام به دغه سخت پروګرام په 9-12 ټولګیو کې د 20% زده کوونکو لپاره د لاسرسي وړ وګرځوي. د IB پر پراختیا سربیره، څانګه به زموږ د ټولنې د کالج له شریکانو سره همکاري وکړي تر څو د ځانګړي پروګرام امکانات وپلټي چې په حضوري او مجازي توګه د دوه ګونې نوم لیکنې پراخ فرصتونه راوړي.

پرمختللو اکاډمیکو فرصتونو ته لاسرسی به په برنامو کې د زده کوونکو په نوم لیکنه کې شامل وي چې له ثانوي دورې وروسته ارزښتناک اعتبار ترلاسه کوي. PWCS ژمنه کوي چې په پرمختللو کورسونو کې او هغو کورسونو کې د نوم لیکنې زیاتوالی راولي چې د ډیرو معلوماتي سرچینو په کارولو سره مسلکي تصدیق ته لار هواروي تر څو هغه زده کوونکي وپیژني چې په دې وړاندیزونو کې وړتیا او لېوالتیا ښیې. PWCS د لاسرسي په وړاندې د خنډونو لرې کولو ته ژمن دی او زده کوونکي هڅوي چې خطرونه ومني. موږ به داسې پروګرامونه چمتو کړو چې د زده کوونکو چمتووالی ثابت کړي او د نویو ننګونو پر وړاندې د هغوی په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي.

په داسې حال کې چې ګډون اړین دی، د فعالیت ښه کولو زموږ د زده کوونکو لپاره له ثانوي دورې څخه وروسته دورې کې حیاتي دی. په 2021 کال کې 32% فارغانو د AP، IB یا کامبرېج د ازموینو له لارې د کالج لومړني اعتبارونه ترلاسه کړل. په 2025 کال کې به د هغو فارغانو په شمېر کې 37% زیاتوالی راشي چې د بریالیتوب نومرې ترلاسه کوي. په 2021 کې، 22٪ فارغانو د DE له لارې د کالج لومړني اسناد ترلاسه کړل. تر 2025 پورې، د دې ابتدايي کالج اعتبار ترلاسه کولو فارغانو سلنه به 27٪ ته لوړه شي. له NOVA او Shenandoah پوهنتون سره د همکارۍ له لارې، د دوه ګونې نوم لیکنې کورسونه اوس مهال په 12 لیسو کې شتون لري. PWCS د اوس لپاره د دوه ګونې نوم لیکنې 36 کورسونه وړاندې کوي: له دې DE کورسونو څخه 15 کولی شي له زده کوونکو سره مرسته وکړي چې د کالج لومړني کریډټ ترلاسه کړي تر څو د اسوشیېټ یا لیسانس سند ترلاسه کولو لپاره خپله لاره ګړندۍ کړي، چې ډیری یې په کالجونو او پوهنتونونو کې د کریډټ لپاره منل شوي. د CTE له لوري 21 کورسونه وړاندې کېږي چې کولی شي له زده کوونکو سره د مسلکي کار او بارونو، ټکنالوژۍ، طبي کریرونو او نورو کې د مسلک لپاره تخنیکي اسنادو او تصدیق ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په 2020-21 تعلیمي کال کې، له 800 څخه ډیر د CTE زده کوونکي له 20 څخه ډیر د CTE دوه ګونې نوم لیکنې کورسونو کې شامل شوي.

تر 2024-25 پورې به PWCS د 17 اکاډمیک DE وړاندیزونه او د CTE 25 کورسونه وړاندې کړي او له 1,519 څخه ډیر زده کوونکي یې را جلب کړي دي. لږ تر لږه 1,000 د CTE زده کوونکي به په 2025 کې د لږ تر لږه شپږ CTE دوه ګونې نوم لیکنې له کریډټ سره له عالي لیسې څخه فارغ شي.

هغه زده کوونکي چې په غیر دودیز ډول یا په PWCS کې د نوم لیکنې دمخه د دوه ژبو مهارتونه ترلاسه کړي وي د ویرجینیا ډیپلومې لپاره اړین د دودیزې نړۍ ژبې ټولګي زده کړې په بدل کې به وکولی شي له یو څخه تر دریو د عالي لیسې کریډټ ترلاسه کړي. دوی به د VDOE په بهرنیو ازموینو کې د نمرو د ثبوت له لارې له 30 څخه پهډیرو ژبو کې د دوی د مهارت کچه ښیي چې په ښوونځیو کې د رسمي زده کړې لپاره په ښوونځیو کې د کم شمولیت له امله نه وړاندې کیږي. دا به زده کوونکو ته د نورو کورسونو لپاره خونې ته اجازه ورکړي او ممکن په نړیوال کاري ځواک کې د بازار وړ مهارتونو د ثبوت په توګه د دوه ژبیز مهارت د مهر ترلاسه کولو فرصت ترلاسه کړي. تر 2024-25 پورې، د زده کوونکو تنوع چې په منځني او عالي ښوونځي کې د نړۍ په ټولو ژبو ټولګیو کې شامل شوي دي د څانګې ډیموګرافیک به منعکس کړي. په ټولو ګروپونو کې به زده کوونکي د پرمختللي ډیپلوم لپاره اړتیاوې پوره کړي چې په دې کې په یوه ژبه کې د دریو کلونو مطالعې بشپړول یا لږ تر لږه دوه کاله مطالعه په دوه مختلفو ژبو کې شامل دي. د پایلې په توګه، تر 2025 پورې به د نړۍ ژبې د AP، IB، یا کېمبرج نړۍ ژبې کورسونو کې د زده کوونکو ګډون زیات کړي او د هغو زده کوونکو شمېر به 5٪ لوړ کړي چې د دوه ژبیز سواد مهر ترلاسه کوي.

کاري او تخنیکي زده کړه

د CTE پروګرامونه زده کوونکي په ګړندۍ وده کوونکو برخو کې د کار لپاره چمتو کوي لکه د کمپیوټر برنامې، انجینري، روغتیایي علوم او مهارت لرونکې سوداګرۍ. د CTE کارکوونکي د عالي لېسې کالج او مسلک مشاورینو او د منځني ښوونځي مشاورینو سره همکاري کوي تر څو د هر زده کوونکي اکاډمیک او مسلکي پلان پلی کړي، چې په اووم ټولګي کې پیلېږي. زده کوونکي د شمالي ویرجینیا ټولنې له کالج (NOVA) څخه د کالج کریډټ او صنعت سندونه ترلاسه کوي او د صنعت له متخصصینو څخه د زده کړې، کار زده کړو او لارښوونې له لارې زده کوي. د CTE پروګرامونه د زده کوونکو لپاره د کار پر بنسټ د زده کړې تجربې هم وړاندې کوي، په عالي لېسه کې د کار زده کړو او تعلیمي کورسونو په ګډون چې زده کوونکو ته فرصتونه برابروي چې مهارتونه وده وکړي او باور ترلاسه کړي، تر ثانوي دورې وروسته زده کړې بریالیتوب ته وده ورکړي او د راتلونکي کارموندنې امکانات رامینځته کړي. CTE ژمن دی چې زده کوونکو ته تر ثانوي دورې وروسته انتخابونو لپاره ډیری لارو ته مساوي لاسرسی چمتو کړي، کاري ځواک ته د داخلېدو، د دوه او څلور کلن کالج/پوهنتون او نظامي برخو په ګډون. په راتلونکو څلورو کلونو کې به CTE دا پروګرامونه پیاوړي کړي تر څو د کار ځای لپاره د چمتووالي ژوره پوهه رامنځته کړي. CTE به په اغېزناکه توګه د کورس معلومات د بېلا بېلو شریکانو ګروپونو ته ورسوي تر څو د هغو ګډون کوونکو شمېر ډېر کړي چې که استازولي یې کېږي. تر 2024-25 پورې به ټول PWCS عالي ښوونځي د دوه ګونې نوم لیکنې کورسونه وړاندې کړي، زده کوونکي به چمتو کړي چې د صنعت د اسنادو اړتیاوې پوره کړي او زده کوونکو ته به فرصتونه برابر کړي چې د کار پر بنسټ د زده کړې فعالیتونو کې برخه واخلي.

د کار پر بنسټ ملګرتیاوې: د کار پر بنسټ د زده کړې او مسلک تجربو، د عالي لیسې کار زده کړو، او تر ثانوي دورې وروسته فرصتونو چمتو کولو لپاره د ټولنې کاري ځواک پراختیایي ملګرتیا رامینځته کول او تقویه کول.

زموږ د مسلک او تخنیکي زده کړې (CTE) په پروګرامونو کې زده کوونکي د دې هڅو د یوې برخې په توګه د اوړي تادیه شويو کار زده کړو او د ځوانانو راجسټر شوي زده کوونکي (YRA) فرصتونو ته لاسرسی لري. په راتلونکو پنځو کلونو کې به CTE ډیر کارګمارونکي استخدام کړي تر څو د کار زده کړو او YRA فرصتونه چمتو کړي. دا وړاندیزونه به د زده کوونکو د مسلک له ګټو سره سمون ولري. CTE به د ویرجینیا د کار له ریاست سره همکاري وکړي چې د زده کړې فرصت رامینځته کړي تر څو زده کوونکي وکولی شي د دندې لپاره د بازار له اړتیاوو سره سم مهارتونه ترلاسه کړي. په ورته ډول، زده کوونکي به خپله غوره شوې ساحه څرګنده کړي، په داسې حال کې چې لاهم په لېسه کې زده کړې کوي، تجربه ترلاسه کوي او تر کالج / وروسته له ثانوي زده کړې سره د مرستې لپاره احتمالي عاید ترلاسه کوي. په راتلونکو څلورو کلونو کې به د اوړي 3,500 کاري فرصتونه د عالي لېسې د زیاتېدونکو جونیر او سینیر زده کوونکو لپاره چمتو کېږي.

PWCS به د پرنس ویلیم کاونټي سیمه ‎ییزو سوداګریو، د سیمه ییزو سوداګریزو ټولنو او خیریه ټولنو سره همکاري زیاته او پیاوړې کړي تر څو زموږ د زده کوونکو لپاره د زده کړې او کار زده کړې فرصتونه ترلاسه کړي. دا فرصتونه به یقیني کړي چې زموږ زده کوونکي په وروستيو ټیکنالوژیو او تجهیزاتو کې اړینه پوهه او مهارتونه لري تر څو په بریالیتوب سره کار ترلاسه کړي او د ژوند لپاره له مناسب معاش سره مناسبه دنده ولري. تر 2025 پورې د 500 نويو زده کړو یا کار زده کړو د اضافه کولو له موخې سره به موږ خپل شریکان وننګوو تر څو په پام کې ونیسي چې دوی څنګه کولی شي په هره عالي لېسه کې د زده کړې معنی لرونکي لارې په درلودلو کې مرسته وکړي.

له ثانوي دورې څخه وروسته د لېږد لپاره پلان جوړول: معلولیت لرونکي زده کوونکي چمتو کړئ تر څو تر ثانوي دورې وروسته بریالۍ پایلې ترلاسه کړي.

له لېسې څخه وروسته د ژوند لپاره د معلولیت لرونکو زده کوونکو چمتو کولو لپاره، PWCS په دې برخو کې د دوی د اکاډمیک مسلک په اوږدو کې ځانګړې زده کړې وړاندې کوي: مخکې له دندې، ورځنی ژوند، خپلواک ژوند او تفریح. ټول زده کوونکي خپل زده کړي مهارتونه د ریښتیني نړۍ په شرایطو کې د خپل اکاډمیک کریر په اوږدو کې له ښوونځي څخه تر عالي لېسې پورې پلي کوي.

د ټولنې پر بنسټ زده کړې (CBI) له لارې، زده کوونکي خپلې زده کړې هغه ترتیباتو ته لیږدوي چیرې چې به دوی د ګټورو اتباعو په توګه کار کولو ته اړتیا ولري. دا لارښوونه په ورځني او خپلواک ژوند او حرفوي زده کړو تمرکز کوي. په ټوله څانګه کې د CBI له فرصتونو سره د سمون کولو له موخې سره به ټول ثانوي ښوونځي تر 2024 پورې د اړونده، انفرادي ټولنې پر بنسټ تجربو سره د لیږد نصاب پلي کړي.

د 14 کالو په عمر، یا کم عمره که مناسب وټاکل شي، معلولیت لرونکي زده کوونکي اړ دي چې د لیږد لپاره یو پلان ولري چې د دوی په IEP کې مستند شوی وي. د لېږد متخصصین د زده کوونکو د ګټو، وړتیا، او اړتیاوو ارزونه او د لیږد پلان پراختیا د دوی د راتلونکې لپاره د هغوی د لید پر اساس، تر ثانوي دورې وروسته زده کړې او کارموندنې شاملولو کې مرسته کوي. سربیره پر دې، د لیږد متخصصین د ټولنې له ادارو سره اړیکې همغږې کوي چې تر ثانوي دورې وروسته ژوند ته د زده کوونکو لیږد ملاتړ کوي.

EMPLOY د عالي لېسې CTE برنامه ده چې دواړه ټولګي او د ټولنې پر بنسټ زده کړې پکې شاملې دي. EMPLOY زده کوونکو ته داسې مهارتونه چمتو کوي چې د دوی د انفرادي تعلیمي اړتیاوو، وړتیاوو او ګټو سره سم مناسبو مسلکونو ته د هغوی د ننوتلو اسانتیا برابروي. د ټولګي پر بنسټ د لارښوونو له لارې، زده کوونکي د مختلفو مسلکونو او شغلونو، د دندې لټون او ساتلو مهارتونو په اړه زده کړه کوي او د خپل ځان مدافع مهارتونو ته وده ورکوي. د ټولنې پر بنسټ د لارښوونو له لارې، زده کونکي د کار زده کړو او له معاش سره کارموندنې بشپړولو له لارې د بازار له اړتیاوو سره برابرې دندې مهارتونو ته وده ورکوي. تر 2025 پورې، ټول عالي ښوونځي به د زده کوونکو لپاره د کارموندنې برنامې پلي کولو لپاره د څانګې پراخ چوکاټ تعقیب کړي چې د ډیپلوم ټول اختیارونه تعقیبوي.

په 2020 کې، PWCS د Novant Healthcare سره ملګرتیا وکړه تر څو د 18-22 کلونو تر منځ زده کوونکو ته د پروژې لټون وړاندیز وکړي، موخه یې دا وه چې د رقابتي مدغم دندې لپاره د پام وړ معلولیت لرونکي زده کوونکي چمتو کړي. دا برنامه زده کوونکو ته فرصتونه وړاندې کوي چې په بېلا بېلو مسلکونو کې حرفوي تجربې ترلاسه کړي او د دندې ځای په ځای کولو کې د بریالیتوب کچه 80٪ لري. د اوسنۍ پروژې لټون پروګرام ته د دوام ورکولو سربیره، تر 2025 پورې به PWCS له سوداګرۍ سره ملګرتیا وکړي ترڅو دا ماډل په پرنس ویلیم کاونټي کې په درې بېلا بېلو ځایونو کې تکرار کړي.1.3 موخه:

PWCS به ټول کارکوونکي چمتو کړي تر څو له ټولو زده کوونکو سره مرسته وکړي او ویې ننګوي.

 

د ارزښتونو تابلو

د مساوات آیکن -- دغه د دایرې په منځ کې د تلې نښه ده
د تمامیت آیکن -- دا آیکن په دایرې کې دننه د ډالۍ یوه پټه ده
د نوښت آیکن -- په یوې دایرې کې دننه د څراغ آیکن دی

د عمل تیوري

که PWCS د سخت کلتوري ځواب ورکوونکو لارښوونو، ډیجیټل وسیلو، او ټولنیزې احساساتي زده کړې له لارې د ټولو زده کوونکو د ښکېلتیا، ننګونې او ځواکمنولو لپاره د دوامداره پرمختګ پروسو او د څیړنې پر بنسټ غوره عملونو اغیزمنې پلي کول تضمین کړي، نو زده کوونکي به د تعلیمي تجربې له کیفیت سره د زیاتوالي رضایت راپور ورکړي.

څیړنه مسلکي زده کړې پیژني چې پکې تیوري، ماډلینګ، تمرین، او روزنه شامله ده چې د ښوونکي او مدیر د پوهې او مهارتونو د لوړولو لپاره خورا اغیزمن وي. (جویس او شاورونه 2011). دا پروسه د لویانو د زده کړې لپاره د غوره کړنو سره سمون لري (نولز، 1980) چې د پلان کولو، انعکاس، غبرګون، او تمرین لپاره وختونه پکې شامل دي. مسلکي زده کړې چې له دې فرصتونو سره ډیزاین او پلي کیږي کولی شي د ښوونکو لپاره د محتوياتو د پوهې او تدریسي مهارتونو د زیاتوالي، د ټولګي د لارښوونو کیفیت، د دندې رضایت او د دندې د ساتلو په برخه کې د مثبتو پایلو سره مرسته وکړي. د والېس بنسټ (2021) مطالعاتو له مخې، د ښوونځي مشرتابه د زده کوونکو لاسته راوړنې او حاضري کې په ښوونځي پورې اړوندو فکتورونو تر مینځ درس ورکولو وروسته دوهم ځای لري.

موخې او ستراتېژیانې


100٪ښوونکي به د زده کړې له کلتوري پلوه ځواب ورکوونکو عملونو او له تروما څخه خبرو شويو تمرینونو لپاره نړیوال ډیزاین کې روزل کیږي او کار کوي
100٪مشران او ښوونکي به د بېلا بېلو ستراتیژیو او ملاتړونو له لارې د متنوع زده کوونکو او د دوی د ټولنو ځواک او اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
100٪مشران او ښوونکي به د ښوونځي د سمون د پلانونو له لارې د زده کړې او دوامداره پرمختګ پروسو لپاره د نړیوال ډیزاین مسلکي پرمختګ کې برخه واخلي

د مدیرانو، مرستیال مدیرانو، او ښوونکو لپاره د مسلکي زده کړې او مشرتابه د پراختیا فرصتونو ته وده ورکړئ.

اوس مهال نوي مدیران، مرستیال مدیران، او اداري کار زده کوونکي د مقدمو لپاره په اکاډمیو کې برخه اخلي. په اکاډمیو کې مسلکي زده کړې پر درې برخو ټینګار کوي:

 • د خلکو مهارتونه؛
 • اداري مهارتونه؛ او
 • تعلیمي مهارتونه.

د اکاډمۍ ناستې به د دوامداره پرمختګ کوچونو په کارولو سره پراخې شي تر څو د ټاکل شوې روزنې چمتو کولو لپاره د معلوماتو ، رجحاناتو او نمونو د کارولو له لارې د مشرانو ملاتړ وکړي. په 2023-24 کې به درېیم کال د اکاډمۍ په اصولو کې اضافه شي. مسلکي زده کړې به په دریې متمرکزو برخو کې رامینځته شي تر څو له تجربه لرونکو مدیرانو سره هم مرسته وکړي.

د مسلکي زده کړې فرصتونه به د مدیرانو او ښوونکو دواړو لپاره د مشرتابه پر پراختیا باندې تمرکز وکړي. PWCS ژمنه کوي چې د مسلکي زده کړې قوي دورې رامینځته کړي چې د ښوونکو او مشرانو لپاره په ښوونځي کې د دوامداره پرمختګ پلانونو کې له پیژندل شويو اړتیاوو سره سمون لري. د دې مسلکي زده کړې محتوا به د ښوونځي پر بنسټ ولاړو تمرینونو او پیژندل شويو لومړیتوبونو ملاتړ وکړي.

د مسلکي زده کړې غوراوي به په لاندې ډول بیان شي:

 • نړیوال ملاتړ چې د ټولو ښوونځیو لپاره اړین دی، یقیني کوي چې ټول کارمندان یو شان لوړ اساس لري؛
 • د متمرکز او لومړیتوب لرونکي ملاتړ په ګډون، مسلکي زده کړې، لارښوونې، او روزنې ته د اړین ښوونځي لپاره چې د لومړیتوبونو په شاخص کې پیژندل شوي د زده کړې نیمګړي پلان کې شامل دي؛ او
 • اختیاري ملاتړ او مسلکي زده کړه چې انفرادي مسلکي وده او د مشرتابه لپاره فرصتونه چمتو کوي.

د زده کړې لپاره نړیوال ډیزاین (UDL) یو چوکاټ رامینځته کوي چې موخه یې په فعاله توګه د ټولو زده کوونکو اړتیاوې پوره کول دي. د UDL اصول داسې انګیري چې د زده کړې په وړاندې خنډونه د چاپیریال په ډیزاین کې دي، نه په زده کوونکي کې. UDL زده کوونکو ته لاندې موارد چممتو کوي:

 • د استازولۍ څو ګونې معناوې؛
 • د عمل او بیان څو ګونې معناوې؛ او
 • د ښکېلتیا څو ګونې معناوې.
PWCS به د دوامداره بهبود د پلان جوړونې، پروسو، او د ټولګي سیسټمونو په اړه د څانګې په کچه مسلکي پرمختګ چمتو کړي.

ټول ښوونځي اړ دي چې په کال کې د دوامداره پرمختګ پلانونه بشپړ او وسپاري. د پلانونو پلي کول د دوامداره پرمختګ د روزونکو لخوا په پراخه کچه ملاتړ کیږي. د دې کار د ملاتړ لپاره د دفترونو او څانګو لخوا مسلکي زده کړې چمتو کیږي. لکه څنګه چې موږ په دې نوي ستراتیژیک پلان کار پیل کوو، PWCS به زموږ د مشرتابه د پراختیا پروګرام پیاوړی او په هغه کې پانګونه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ټول مشران د UDL په اصولو، د دوامداره پرمختګ پلان کولو، پروسو، او د ټولګي په سیسټمونو کې روزل شوي. کورسونه به د اوسني مشرتابه اکاډمیو هاخوا د نړیوال، متمرکز او لومړیتوب لرونکي ملاتړ اړتیاوو د پوره کولو لپاره رامینځته او نوي شي. په فرصتونو کې به د ښوونکو د رهبرۍ لارې شاملې وي چې زموږ د ښوونکو په مشرانو کې ظرفیت رامینځته کړي او د ساتلو او مشرتابه د پایپ لاین ملاتړ وکړي. د دې برخه اخیستونکي ګروپ د ودې او پراختیا د ملاتړ لپاره به مهارتونه او ځانګړتیاوې وپیژندل شي، تر څو ګډون کوونکي وکولی شي اعتبار ترلاسه کړي او د دوی په کار پورې اړوند تاوان زیات کړي. د UDL او دوامداره پرمختګ پروسې به د 100٪ مشرانو او ښوونکو لخوا د ښوونځي د سمون د پلانونو او ټولګي سیسټمونو له لارې پلي شي چې د معلوماتو بیاکتنې او د زده کوونکي اداري پیاوړتیا او د زده کړې او لاسته راوړنو مالکیت لپاره معلومات، د اصلي لامل تحلیل، او د زده کوونکو غبرګون کاروي.