اطلاعات ثبت نام

مراحل ثبت نام براي مهد کودک

مرحله 1: فرم ثبت نام آنلاين براي مهدکودک را تکميل کنيد. (اسپانيش)

 • فرم هاي ثبت نام براي مهد کودک از 1 فوريه تا 30 ژوئن باز است.
 • والدين کودکاني که در حال حاضر در برنامه مهدکودک ثبت نام هستند، لطفا با دفتر مهدکودک تماس بگيرند تا براي فرزند ديگر خود درخواست دهند.
 • در صورتي که به کمک بيشتري نياز داريد، لطفاً براي ملاقات حضوري يا تلفني با دفتر مهدکودک با شماره 703.791.8708 و يا از طرق ايميل[email protected] تماس بگيريد.

مرحله 2: اسناد زير را در طول تکميل فرم ها به صورت آنلاين آپلود کنيد

 • اثبات ميزان درآمد خانواده
 • اثبات محل سکونت
 • کپي شناسنامه کودک
 • کپي کارت شناسايي ولي/والد
 • سوابق واکسيناسيون و معاينه پزشکي کودک

مرحله 3: يک مصاحبه تلفني را با يکي از کارمندان خدمات خانواده مهدکودک تکميل کنيد

 • اسنادي که آپلود شده اند بررسي مي شوند و وضعيت واجد شرايط بدون در طي يک مصاحبه تلفني يا حضوري به خانواده اطلاع داده خواهد شد.
 • درخواست ها بدون دريافت کپي مدارک درآمد، شناسنامه کودک و حداقل يک مدرک اثبات محل کودک، کامل تلقي نمي شوند.

در صورت هرگونه سؤال يا تکميل فرم هاي آنلاين لطفاً با دفتر مهدکودک تماس بگيريد:

شرایط میزان درآمد

اسناد ميزان درآمد قابل قبول عبارتند از:

 • کپي کپي ماليات بر درآمد سال گذشته، 
 • فرم W-2 
 • آخرين فيش حقوق  
 • رسيد پرداخت نفقه فرزند 
 • اطلاعات کمک هاي دولتي: قراردادهاي TANF، SNAP، يا SSI  
 • نامه کارفرما مبني بر درآمد ناخالص، يا
 • قرارداد بازنشستگي

اثبات محل سکونت

در مجموع سه (3) مدرک اثبات محل سکونت قبل از ثبت نام مورد نياز است. يک سند اصلي و دو مدرک پشتيبان مرتبط با محل سکونت. مدارک بايد به روز باشد (در عرض دو ماه گذشته) و شامل نام ولي/والد يا سرپرست و آدرس کامل باشد.  

مدرک اصلي محل سکونت:

 • اجاره نامه،
 • رهن يا کرايه خانه
 • قبض پرداخت قسط خانه، يا
 • سند خانه

دو مدرک اضافي جهت اثبات محل سکونت:

 • گواهينامه ولي/والد،
 • کارت اتومبيل،
 • قبض آب و برق و يا تلفن،
 • قبض ماليات بر دارايي، يا
 • صورتحساب يا بيانيه رسمي ديگري که آدرس محل سکونت و نام والدين در آن درج شده است

گواهی تولد یا شناسنامه

گواهي تولد معتبر يا اصل شناسانامه براي ثبت نام کودک و کپي کارت شناسايي عکس دار ولي/والد يا سرپرست ضروري است.

واکسیناسیون و معاینه پزشکی

سوابق واکسيناسيون و برگه معاينه پزشکي که در دوازده ماه گذشته قبل از ثبت نام تکميل شده است ضروري است. معاينه پزشکي بايد شامل غربالگري/آزمايش سل، آزمايش سرب و آزمايش هموگلوبين باشد.