خدمات سلامت و بهداشت

خدمات بهداشتي

يک کودک سالم بهتر ياد مي گيرد!

متخصص بهداشت مهدکودک و کارمند خدمات خانواده با خانواده ها کار مي کنند تا اطمينان حاصل شود که همه کودکان از مراقبت هاي پزشکي و دندانپزشکي برخوردار هستند. اطلاعات مربوط به آژانس‌هاي عمومي که به بخش مراقبت‌هاي پزشکي و دندان‌پزشکي کمک مي‌کنند براي هر عضوي از خانواده که به خدمات نياز دارد ارائه مي‌شود.

قبل از ثبت نام در مدرسه، هر کودک بايد معاينات پزشکي فعلي ارائه دهد - از جمله سل، سرب و هموگلوبين.

کودکان مهدکودک همچنين ملزم به مراجعه به دندانپزشکي و ارائه اطلاعات سلامتي در مورد هر گونه بيماري (مانند آسم، تشنج، ديابت يا آلرژي غذايي) هستند.

متخصص بهداشت و درمان ما اطلاعات مربوط به پشتيباني و ارجاع به مراکز بهداشتي را براي دانش آموزاني که به مراقبت هاي پزشکي نياز دارند، در اختيار خانواده ها قرار مي دهند. لطفاً در صورت هر گونه سؤال پزشکي با شماره 703.791.8708 با متخصص بهداشت تماس بگيريد.

سیاست های مواقع بیماری

سياست هاي مواقع بيماري

زماني که کودک شما بايد در خانه بماند

لطفاً اگر فرزندتان يکي از علائم زير را دارد او در خانه نگهداري کنيد:

  • تب؛
  • تهوع؛
  • اسهال؛
  • يا هر نوع علائم بيماري.
زمان بازگشت به مدرسه
  • کودک شما نمي تواند به مدرسه بازگردد تا زماني که به مدت 24 ساعت بدون علائم باشد
  • اگر کودک شما عمل جراحي داشته باشد يا در بيمارستان بستري شود، براي بازگشت به مدرسه يادداشت پزشک لازم است.

لطفاً در صورت غيبت کودکتان از مدرسه با کارمند خدمات خانواده خود تماس بگيريد و هنگام بازگشت کودک به مدرسه يک يادداشت کتبي براي معلم ارسال کنيد.

الزامات پزشکی

کودکان نمي توانند بدون ارائه معاينه پزشکي فعلي (از جمله آزمايش سل، آزمايش سرب و هموگلوبين) مدرسه را شروع کنند.

همچنين کودکان بايد هر شش ماه يکبار به دندانپزشک مراجعه کنند.

اگر کودک شما به وقت پزشکي نوبت دوم و سوم يا بيشتر نياز دارد (مثلا آزمايش چشم/شنوايي که بايد مجدداً انجام شود، غربالگري هاي اضافي، وقت دندانپزشکي نوبت دوم و سوم و غيره)، لطفاً با کارمند خدمات خانواده يا متخصص بهداشت خود تماس بگيريد.