Thời tiết khắc nghiệt

Thủ tục thời tiết khắc nghiệt dành cho Phụ huynh / Người giám hộ trẻ mầm non

Khi mở của trễ hoặc đóng cửa sớm của trường được thông báo, điều này sẽ tự động thay đổi lịch trình của trường mầm non. Phụ huynh / người giám hộ nên tuân theo các thủ tục của Sở Giáo dục Prince William liên quan đến việc đóng cửa và trì hoãn trường học.