Dịch vụ gia đình

Mỗi lớp học có một Nhân viên Dịch vụ Gia đình (FSW) được chỉ định, có vai trò là đóng vai trò là liên kết giữa gia đình, trường học và cộng đồng. FSW hỗ trợ phụ huynh trong quá trình nộp đơn và ghi danh vào trường, cũng như có được các dịch vụ cần thiết trong suốt năm học. Các gia đình được khuyến khích liên hệ với FSW của lớp học của họ nếu họ có thắc mắc hoặc cần thông tin về các nguồn lực cộng đồng.

Sự tham gia của phụ huynh là một phần quan trọng trong sự thành công của trẻ em ở trường. Chương trình Mầm non cung cấp nhiều cơ hội cho phụ huynh tham gia và khuyến khích tất cả phụ huynh tham gia theo cách phù hợp với gia đình họ. Phụ huynh có thể tình nguyện trong các lớp học, giúp đỡ trong các chuyến đi thực tế, tham dự các cuộc họp hoặc đào tạo phụ huynh và đại diện cho lớp học của họ trong Hội đồng Chính sách của chương trình!

A parent reading to a group of preschool children

Đi học chuyên cần

Giúp con bạn thành công ở trường mầm non: Xây dựng thói quen đi học tốt

Có mặt đúng giờ mỗi ngày là rất quan trọng đối với sự thành công của con bạn và học hỏi từ mầm non trở đi.

Thiếu 10% trường mầm non (một hoặc hai ngày mỗi tháng) có thể:month) can:

 • Làm cho việc phát triển kỹ năng đọc sớm trở nên khó khăn hơn.
 • Làm cho nó khó khăn hơn để sẵn sàng cho mẫu giáo và lớp một.
 • Phát triển các các thói quen đi học kém khó phá vỡ.

Bạn có thể làm gì:

 • Nói chuyện với con bạn về tất cả những điều vui vẻ và thú vị mà chúng sẽ làm ở trường.
 • Trước khi năm học bắt đầu, hãy đếm ngược sự phấn khích cho đến ngày đầu tiên.
 • Hãy chắc chắn rằng con bạn đang ở nhà khi giáo viên đến thăm.
 • Đặt giờ đi ngủ và thói quen buổi sáng đều đặn.
 • Chuẩn bị quần áo vào đêm hôm trước.
 • Nhắc nhở con bạn rằng chúng sẽ về nhà sau đó (đôi khi nỗi sợ chúng sẽ đi đâu sau giờ học gây lo lắng cho trẻ mẫu giáo).
 • Xây dựng một kế hoạch dự phòng để đưa con bạn đến trường nếu có điều gì đó xảy ra (bỏ lỡ xe buýt hoặc phụ huynh bị ốm).
 • Hãy chắc chắn rằng con bạn được chủng ngừa và khám sức khỏe cần thiết.
 • Lên lịch các cuộc hẹn và kỳ nghỉ khi trường học không có buổi học.

Nếu con bạn có vẻ lo lắng về việc đi học, hãy nói chuyện với giáo viên hoặc Nhân viên Dịch vụ Gia đình của bạn để được tư vấn.

Hướng dẫn giám sát và trông trẻ

Hướng dẫn về giám sát trẻ em

Độ tuỏi của người trông tre
Độ tuổi của trẻ Giới hạn thời gian
0-8 tuổi Phải luôn có người giám sát
9-10 tuổi Không quá 1,5 giờ ở một mình
11-12 tuổi Không quá 3 giờ một mình
13-15 tuổi Có thể ở một mình cả ngày
16-17 tuổi Có thể ở một mình cả đêm và cuối tuần

Hướng dẫn về người trông trẻ 

Độ tuỏi của trẻ
Độ tuổi của người trông trẻ Giới hạn thời gian

13 tuổi

Có thể trông trẻ trong tối đa 4 giờ

14-15 tuổi

Có thể trông trẻ trên 4 giờ / không qua đêm / không phải cuối tuần
16-17 tuổi

Có thể trông trẻ qua đêm hoặc cuối tuần

Nhân viên của Sở Giáo dục Prince William bắt buộc phải báo cáo các nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê. Nếu bạn nghi ngờ một đứa trẻ đã bị lạm dụng hoặc bỏ rơi, bạn cũng có thể liên hệ với Đường dây nóng Lạm dụng Trẻ em Virginia theo số 1-800-552-7096. Báo cáo được thực hiện 24 giờ mỗi ngày và có thể được để ẩn danh.

Hướng dẫn về các Nguồn lực cộng đồng

Danh sách các nguồn lực cộng đồng thường xuyên được yêu cầu trong khu vực Quận Prince William:

Families can also visit 211.org or call 211 for community resource information.

Thăm nhà học sinh

Nhân viên Dịch vụ Gia đình hoàn thành ít nhất một chuyến thăm nhà với mỗi gia đình. Mục đích của chuyến thăm là để kết nối với các gia đình ở tại gia đình học sinh, nơi các gia đình cảm thấy thoải mái khi chia sẻ các mục tiêu gia đình và yêu cầu các nguồn lực cần thiết.

Nguồn lực nuôi dạy con cái

Các cơ quan địa phương cung cấp các nguồn lực hoặc lớp học nuôi dạy con cái:

Biểu mẫu trường học