Dịch vụ y tế

stethoscope

Một đứa trẻ khỏe mạnh học tốt hơn!

Chuyên gia Y tế Mầm non và Nhân viên Dịch vụ Gia đình làm việc với các gia đình để đảm bảo tất cả trẻ em đều được chăm sóc y tế và nha khoa. Thông tin về các cơ quan cộng đồng hỗ trợ chăm sóc y tế và nha khoa được cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình cần dịch vụ.

Trước khi ghi danh vào trường, mỗi đứa trẻ được yêu cầu phải có kiểm tra sức khỏe hiện tại - bao gồm lao, chì và huyết sắc tố.

Trẻ em mẫu giáo cũng được yêu cầu gặp nha sĩ và cung cấp thông tin theo dõi về bất kỳ tình trạng y tế nào (chẳng hạn như Hen suyễn, Động kinh, Tiểu đường hoặc Dị ứng Thực phẩm).

Chuyên gia Y tế của chúng tôi cung cấp hỗ trợ và giới thiệu cho những học sinh đang cần được chăm sóc y tế. Vui lòng liên hệ với Chuyên gia Y tế nếu bạn có thắc mắc về y tế theo số 703-791-8708.

Chính sách nghỉ ốm

Khi Con Bạn Nên Ở Nhà

Vui lòng cho con bạn ở nhà nếu chúng có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

  • Sốt;
  • Nôn mửa;
  • Tiêu chảy;
  • Hoặc các bệnh tương tự như vậy
Trở lại trường
  • Con của bạn không thể trở lại trường cho đến khi chúng không còn triệu chứng nào trong 24 giờ
  • Nếu con bạn phải phẫu thuật hoặc nhập viện, cần phải có giấy của bác sĩ để trở lại trường.

Vui lòng liên hệ với Nhân viên Dịch vụ Gia đình của bạn nếu con bạn sẽ nghỉ học và gửi một thông báo bằng văn bản cho giáo viên khi con bạn trở lại trường.

Yêu cầu về y tế

Trẻ em KHÔNG ĐƯỢC bắt đầu đi học nếu chưa khám sức khỏe hiện tại (bao gồm xét nghiệm bệnh lao, xét nghiệm chì và huyết sắc tố)

Trẻ em cũng được yêu cầu đến thăm nha sĩ sáu tháng một lần.

Nếu con bạn cần bất kỳ sự theo dõi y tế nào (kiểm tra thị giác/thính giác không thành công, khám sàng lọc bổ sung, theo dõi nha khoa), vui lòng nói chuyện với Nhân viên Dịch vụ Gia đình hoặc Chuyên gia Y tế của bạn.