Liên hệ nhân viên giáo dục mầm non

Nhân viên văn phòng giáo dục mầm non

703-791-8708

Dr. Amanda Wilder - Giám sát chương trình,, wilderaj@pwcs.edu

Đội ngũ quản lý

Name and Title Email
Yadira Martinez - Chuyên gia tài chính martinyc@pwcs.edu
Paloma Segura - Trợ lý hành chính chương trình mầm non segurapa@pwcs.edu
Martha Rodriguez - Trợ lý Hành chính về Tính Đủ điều kiện rodrigmj@pwcs.edu
Carmen Lopez-Rapalo - Trợ lý hành chính dịch vụ gia đình lopezrce@pwcs.edu
Jocelyne Raines - Trợ lý hành chính dịch vụ gia đình rainesj@pwcs.edu
Jennifer Martinez - Trợ lý hành chính tạm thời martinJJ2@pwcs.edu

Đội ngũ giáo dục

Name and Title Email
Dr. Camille Kelly - Điều phối viên hành chính kellycm@pwcs.edu
Betty Mayers - Chuyên gia giáo dục mayersea@pwcs.edu
Erica Epperson - Chuyên gia giáo dục eppersej@pwcs.edu
Jessica Merrick - Chuyên gia giáo dục merricjh@pwcs.edu
Sherly Okai - Chuyên gia giáo dục okais@pwcs.edu

Đội ngũ nhân viên dịch vụ gia đình

Tên và Tiêu đề

Email

Jennifer Tonkin - Điều phối viên hành chính

tonkinjl@pwcs.edu

Beatriz Liu - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Jenkins; Neabsco)

liubeatri@pwcs.edu

Carmen Saez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Mullen; West Gate)

saezcr@pwcs.edu

Daniella Zappala - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Garfield; Potomac View)

zappaldm@pwcs.edu

Ester Salguero - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Lake Ridge; Leesylvania; Williams)

salgueea@pwcs.edu

Fernanda Justiniano - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Covington Harper; Triangle)

justinf@pwcs.edu

Graciela Gudiel - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Colgan; Hylton; Rosa Park; Wilson)

gudielgm@pwcs.edu

Jennifer Montoya - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Chris Yung; Ellis; Patriot)

montoyjn@pwcs.edu

Jennifer Muddiman - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Dumfries; Gainesville; King; Swans Creek)

muddimjg@pwcs.edu

Jenny Portillo - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Loch Lomond;  Yorkshire)

portilje@pwcs.edu

Julieta Martinez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Enterprise; Featherstone; Minnieville; Vaughan)

martinjm1@pwcs.edu

Lissandra Hernandez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Washington Reid)

hernanl1@pwcs.edu

Lucia Morales - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Antietam; Kilby; Marumsco Hills)

moralelx@pwcs.edu

Rosa Rivera - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Sinclair; Victory)

riverare@pwcs.edu

Sara Fernandez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Bel Air; Belmont; Dale; City, Old Bridge)

fernansm@pwcs.edu

Tiana Hubbard - Nhân viên Dịch vụ Gia đình (Pattie; Signal Hill; Springwoods)

hubbartm@pwcs.edu

Đội ngũ nhân viên y tế

Tên và chức danh Email

Brittany Henson - Chuyên gia sức khỏe tâm thần

hensonBD@pwcs.edu

Dominique Green- Chuyên gia sức khỏe tâm thần

greenDA@pwcs.edu

Jaimie Perry-Hudson - Chuyên gia sức khỏe tâm thần

perryhjl@pwcs.edu

Melissa Laitinen - Chuyên gia y tế

laitinma@pwcs.edu

Sheila Zrimm - Chuyên gia dinh dưỡng

zrimmsj@pwcs.edu

Dianna Cuya - Trợ lý Sức khỏe / Dinh dưỡng

cuyaDM@pwcs.edu

Helen Laureano - Trợ lý Sức khỏe / Dinh dưỡng

laureaHS@pwcs.edu

Địa chỉ gửi thư: Preschool Program, PO Box 389, Manassas, VA 20108

Địa chỉ văn phòng: 14800 Joplin Rd., Building 1, Manassas, VA 20112