Liên hệ nhân viên giáo dục mầm non

Nhân viên văn phòng giáo dục mầm non

703-791-8708

Dr. Amanda Wilder - Giám sát chương trình,, [email protected]

Đội ngũ quản lý

Name and Title Email
Alicia Deatherage- Chuyên gia tài chính [email protected] 
Paloma Segura - Trợ lý hành chính chương trình mầm non [email protected]
Martha Rodriguez - Trợ lý Hành chính về Tính Đủ điều kiện [email protected]
Carmen Lopez-Rapalo - Trợ lý hành chính dịch vụ gia đình [email protected]
Maria Rivas - Trợ lý hành chính dịch vụ gia đình [email protected] 

Đội ngũ giáo dục

Name and Title Email
Dr. Camille Kelly - Điều phối viên hành chính [email protected]
Betty Mayers - Chuyên gia giáo dục [email protected]
Cheryl Ellsmore - Chuyên gia giáo dục [email protected] 
Erica Epperson - Chuyên gia giáo dục [email protected]
Jessica Merrick - Chuyên gia giáo dục [email protected]
Sherly Okai - Chuyên gia giáo dục [email protected]

Đội ngũ nhân viên dịch vụ gia đình

Tên và Tiêu đề Email
Jennifer Tonkin - Điều phối viên hành chính [email protected]
Carmen Saez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]
Daniella Zappala - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]
Fernanda Justiniano - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]
Graciela Gudiel - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]
Jennifer Montoya - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]
Jennifer Muddiman - Nhân viên Dịch vụ Gia đình  [email protected]
Jenny Portillo - Nhân viên Dịch vụ Gia đình  [email protected]
Julieta Martinez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]
Lissandra Hernandez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình  [email protected]
Lucia Morales - Nhân viên Dịch vụ Gia đình  [email protected]
Rosa Mendez - Nhân viên Dịch vụ Gia đình  [email protected] 
Roselin Vilcapoma- Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected] 
Teresa Rivera - Nhân viên Dịch vụ Gia đình  [email protected]
Tiana Hubbard - Nhân viên Dịch vụ Gia đình [email protected]

Đội ngũ nhân viên y tế

Tên và chức danh Email
Brittany Henson - Chuyên gia sức khỏe tâm thần [email protected]
Dominique Green- Chuyên gia sức khỏe tâm thần [email protected]
Jaimie Harrell - Chuyên gia sức khỏe tâm thần [email protected] 
Diana Green - Chuyên gia y tế [email protected] 
Melissa Laitinen - Chuyên gia y tế [email protected]
Kitty Wallace - Chuyên gia dinh dưỡng [email protected]
Lydia Haile - Chuyên gia dinh dưỡng [email protected] 
Helen Laureano - Trợ lý Sức khỏe / Dinh dưỡng [email protected]

Địa chỉ gửi thư: Preschool Program, PO Box 389, Manassas, VA 20108

Địa chỉ văn phòng: 14800 Joplin Rd., Building 1, Manassas, VA 20112