مجموعه برنامه مشارکت خانواده  PWCS

ما مشتاقانه اعلام می کنیم که در حال گسترش مجموعه  برنامه های مشارکت خانواده هستیم تا موضوعات بیشتری برای کمک به خانواده‌هایمان ارائه دهیم. از طریق تلاش‌های مشترک با بخش فرصت‌های دانش آموزی و خدمات چندزبانه و سایر بخش‌های PWCS، هدف ما ارائه منابع متعددی به خانواده‌ها است که به موفقیت دانش‌آموزان کمک می‌کند.

تمرکز بر: آموزش و موفقیت برای همه: پشتیبانی در ریاضیات و خواندن ویژه خانواده

مخاطبان: کلیه خانواده های PWCS

7 بعد از ظهر، روز سه شنبه 7 مارس 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

به ما در جلسه روز سه شنبه 7 مارس 2023 بپیوندید. این جلسه بر راهبردهایی تمرکز خواهد داشت تا به خانواده ها کمک کند به بهترین نحو از دانش آموزان خود در خانه در خواندن و ریاضیات حمایت کنند. شرکت‌کنندگان با ده راه موثر برای بهبود بخشیدن به تکمیل تکالیف، تقویت یادگیری و تبدیل مشارکت در آموزش با دانش‌آموزان خود به تجربه‌ای شادتر، آشنا خواهند شد.

ارائه شده توسط Pam Allyn و Annabell Burrell؛ نمایندگان رهبران آموزشی و Dewey.

ثبت نام برای شرکت در جلسه روز سه شنبه 7 مارس - جلسه زوم

جهت درخواست خدمات ترجمه زبان لطفاً این فرم را تا قبل از 2 مارس تکمیل کنید.

تمرکز بر: آموزش و موفقیت برای همه: منابع سوادآموزی و نوشتاری برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

مخاطبان: خانواده های دانش آموزان مقطع ابتدایی

7 بعد از ظهر، روز سه شنبه 14 مارس 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

به ما در جلسه روز سه شنبه 14 مارس بپیوندید. این جلسه بر ادغام مهارتهای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن با استفاده از متون واقعی در مقطع ابتدایی تمرکز خواهد داشت. منابع به صورت الکترونیکی در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت تا به دانش آموزان خود در نوشتن مقاله و انشاء در رابطه با متن مورد نظر کمک کنند.

ارائه شده توسط Gretchen Drzewucki، ناظر برنامه درسی هنرهای زبان، با همکاری مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی.

ثبت نام برای شرکت در جلسه روز سه شنبه 14 مارس - جلسه زوم

جهت درخواست خدمات ترجمه زبان لطفاً این فرم را تا قبل از 9 مارس تکمیل کنید.

تمرکز بر: فضا و فرهنگ مثبت: غیبت های جدی و پیشگیری از ترک تحصیل: منابع موجود برای خانواده ها

مخاطبان: کلیه خانواده های PWCS

7 بعد از ظهر، روز سه شنبه 21 مارس 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

در جلسه روز سه شنبه 21 مارس 2023 به ما بپیوندید. این جلسه بر فرصت هایی برای مشارکت مجدد و ثبت نام مجدد در یک برنامه آموزشی/مدرسه که نیازهای داخلی و خارجی را برآورده می کند تمرکز خواهد کرد. جلسات ثبت نام مجدد در PWCS درباره نحوه کمک به خانواده ها در شناسایی نیازهای تحصیلی برای دانش آموزان خود و احتمالاً خودشان اطلاعات مفیدی ارائه خواهد داد.

ارائه شده توسط دکتر Jillian O’Callaghan، مدیر مداخله ترک تحصیل و مداخله فرار از مدرسه، و دکتر Tamaica Martin، ناظر برنامه های پیشگیری دانش آموزان و کمک به خانواده، با همکاری مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی.

ثبت نام برای شرکت در جلسه روز سه شنبه 21 مارس - جلسه زوم

جهت درخواست خدمات ترجمه زبان لطفاً این فرم را تا قبل از 16 مارس تکمیل کنید.

تمرکز بر: آموزش و موفقیت برای همه: منابع سوادآموزی و نوشتاری برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان

مخاطبان: خانواده های دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان

7 بعد از ظهر، روز سه شنبه 28 مارس 2023 - جلسه مجازی به صورت زنده

به ما در جلسه روز سه شنبه 28 مارس بپیوندید. این جلسه بر ادغام مهارتهای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن با استفاده از متون واقعی در مقطع راهنمایی و دبیرستان تمرکز خواهد داشت. منابع به صورت الکترونیکی در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت تا به دانش آموزان خود در نوشتن مقاله و انشاء در رابطه با متن مورد نظر کمک کنند.

ارائه شده توسط Gretchen Drzewucki و Ryan Holt در دفتر هنرهای زبان مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی.

ثبت نام برای شرکت در جلسه روز سه شنبه 28 مارس - جلسه زوم

جهت درخواست خدمات ترجمه زبان لطفاً این فرم را تا قبل از 23 مارس تکمیل کنید.