مجموعه برنامه مشارکت خانواده  PWCS

جلسات نوامبر مجموعه برنامه های مشارکت خانواده برای همه خانواده های مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی باز است. 

تمرکز بر: دوره های فنی و حرفه ای (CTE) و آموزش در محیط کاری در PWCS

7 بعد از ظهر، روز سه شنبه 29 نوامبر 2022 - جلسه مجازی به صورت زنده

 

در یک شب اطلاع رسانی در مورد دوره های CTE برای دانش آموزان در همه مدارس و ارائه اطلاعات و فرصت های آموزش در محیط کاری برای دانش آموزان و خانواده ها به ما بپیوندید.

 

برگزار کنندگان این جلسه:

Doug Wright سرپرست بخش آموزش فنی و حرفه ای، دفتر آموزش دانش آموز. آقای Doug Wright بیش از 30 سال در زمینه آموزش عمومی از مقاطع پیش دبستانی گرفته تا پایه/صنف دوازدهم ، با تمرکز بر آموزش فنی و حرفه ای (CTE) تجربه دارد. آقای Wright طی نُه سال گذشته در PWCS خدمت کرده است و متعهد به گسترش و بهبود برنامه های  CTE در PWCS است تا همه دانش آموزان بتوانند به موفقیت دست یابند و به سوی آینده ای روشن قدم بردارند. 

آقای Nasir Ayoub بیش از 30 سال سابقه تدریس دارد و 11 سال آخر را به تدریس در مقاطع پیش دبستانی الی پایه 12 و دوره بعد از دبیرستان گذرانده است. آقای Ayoub در شش سال گذشته در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) خدمت کرده است و برنامه هایی را در سطوح راهنمایی و دبیرستان توسعه داده است. در سِمت فعلی خود، آقای Ayoub روابط تجاری را با سازمان ها ایجاد و توسعه می دهد تا فرصت های آموزش در محیط کار را برای دانش آموزان فراهم کند.

برای شرکت در جلسه روز سه شنبه 29 نوامبر ثبت نام کنید- جلسه زوم

جهت درخواست امکانات کمکی برای جلسه 29 نوامبر ، لطفاً این فرم را تکمیل کنید