Chuỗi Sự Kiện Gắn Kết Với Gia Đình của PWCS

Giới thiệu về Giáo dục Năng khiếu: Hướng dẫn của phụ huynh về giáo dục năng khiếu trong PWCS

7 giờ tối Thứ Ba, ngày 13 tháng 12, 2022 - Phiên ảo trực tiếp

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về các dịch vụ dành cho học sinh từ lớp K- 12 thông qua các Chương trình Giáo dục Năng khiếu.  Trong phiên này, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc "có năng khiếu", cách xác định học sinh cho chương trình và cách phụ huynh có thể hỗ trợ những người học nâng cao của họ ở nhà.  Đi kèm với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về chương trình năng khiếu hoặc quy trình nhận dạng. 

Người thuyết trình cho phiên này: Brenda Bailey là Giám sát viên của Giáo dục Năng khiếu trong PWCS. Trong 30 năm qua, cô đã từng là giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tài nguyên năng khiếu, chuyên gia năng khiếu và điều phối viên hành chính. Brenda đã trình bày ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia về nhiều chủ đề khác nhau trong giáo dục năng khiếu, bao gồm đặc điểm và nhu cầu của người học năng khiếu, thực hành nhận dạng công bằng, sự khác biệt và sáng tạo. Cô rất hào hứng với cơ hội hợp tác với phụ huynh này.

Đăng ký tham gia buổi Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 - Phiên hội thảo qua Zoom

Đối với yêu cầu bố trí thông dịch, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này.