سوالات متداول

آيا دانش آموز من نياز به حضور در مدرسه تابستاني دارد؟

برنامه هاي غني سازي اکتشاف براي همه دانش آموزان باز است. برنامه هاي غني سازي اکتشاف شامل هزينه می شود اما بورسيه تحصيلي در دسترس است.

مدرسه تابستاني براي دانش‌آموزان K-12 که توسط مدارس خود توصيه شده و نياز به حضور دارند، باز است. اگر در مورد واجد شرايط بودن فرزندتان براي مدرسه تابستاني سوال داريد، با مدرسه فرزندتان تماس بگيريد. اگر دانش آموز دبيرستاني داريد که در يک درس مردود شده است، بايد در مدرسه تابستاني ثبت نام کنيد تا دوره را تکرار کند و کرديت کسب کند.

دانش آموز ارشد من در مسير فارغ التحصيلي در بهار امسال نيست. چه برنامه تابستاني موجود است؟
آکادمي فارغ التحصيلي ( Grad) براي دانش آموزان سال آخري است که مي توانند در ماه جولاي با پشتيباني هاي اضافي هدفمند، فارغ التحصيل شوند و براي برآورده کردن شرايط ديپلم براي فارغ التحصيلي به دو واحد/کرديت نياز دارند. لطفاً براي بررسي اينکه آيا آکادمي فارغ التحصيلي ( Grad) براي فارغ التحصيل شدن نياز است يا خير، با مشاور دانش آموز سال آخر خود مشورت کنيد.
آيا بايد براي دانش آموزم جهت شرکت در مدرسه تابستاني هزينه کنم؟

اگر دانش آموز شما توسط مدرسه خود براي شرکت در مدرسه تابستاني شناسايي شده باشد، هيچ هزينه اي براي شرکت در آن وجود ندارد.

 برنامه هاي غني سازي اکتشاف که براي همه دانش آموزان آزاد است شامل هزینه می شود.

اگر دانش آموزي در حال حاضر در کلاس پنجم ثبت نام است، آيا در کلاسهاي تابستاني براي پایه پنجم ثبت نام خواهد کرد يا ششم؟
مدرسه تابستاني، مدرسه تمديد شده سال تحصيلي 2023-24 است و دانش‌آموزان بايد در برنامه‌اي ثبت‌نام کنند که با سطح پايه/صنف فعلي آنها مطابقت دارد.
چگونه بدانم دانش آموز من براي شرکت در مدرسه تابستاني به کجا خواهد رفت؟
مدارس منتخب براي ميزباني برنامه هاي تابستاني اختصاص داده مي شوند. مدرسه اي که براي مدرسه تابستاني اختصاص داده مي شود توسط مدرسه پايه دانش آموز تعيين مي شود. همه مدارس تابستاني ميزبان و مدارسي که به عنوان مدرسه پايه در محدوده اين مدارس قرار مي گيرند را در اين قسمت مشاهده کنيد.
آيا دانش آموز من مي تواند هر روز با اتوبوس به مدرسه تابستاني برود؟
بله. براي دانش‌آموزاني که در مدرسه تابستاني يا برنامه‌هاي غني سازي اکتشاف ثبت نام کرده‌اند، حمل‌ونقل در دسترس است. ايستگاه هاي اتوبوس برنامه تابستاني با ايستگاه هاي معمولي سال تحصيلي متفاوت خواهد بود. هيچ ايستگاه اتوبوس ويژه اي براي دانش آموزان تشکيل نخواهد شد. مکان ايستگاه هاي اتوبوس برنامه تابستاني قبل از شروع برنامه ها ارسال و اطلاع رساني خواهد شد. لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت برنامه حمل و نقل تابستاني مراجعه کنيد.
آيا در طول مدرسه تابستاني به فرزندم صبحانه و ناهار ارائه مي شود؟
بله. صبحانه و ناهار بدون هيچ هزينه اي براي همه دانش آموزان در دسترس خواهد بود.
دانش آموز من در طول تابستان در برنامه تابستاني AlphaBEST است. آيا در صورت شناسايي، فرزندم به برنامه مدرسه تابستاني منتقل خواهند شد؟
دانش آموزاني که در برنامه تابستاني AlphaBEST شرکت مي کنند، در برنامه مدرسه تابستاني همان مدرسه شرکت خواهند کرد.
آيا دانش آموزاني که در حال حاضر در مدرسه PWCS ثبت نام نيستند مي توانند در مدرسه تابستاني شرکت کنند؟
خير، دانش آموزان براي شرکت در مدرسه تابستاني بايد در حال حاضر در مدرسه PWCS ثبت نام باشند.
دانش آموزان دبيرستاني مجاز به گذراندن چند کلاس/دوره در مدرسه تابستاني براي بازيابي کرديت هستند؟
دانش آموزان در مدرسه تابستاني مي توانند تا دو دوره/کلاس در مدرسه تابستان بگذرانند. دانش آموزان سال آخر که در آکادمي Grad ثبت نام کرده اند ممکن است واجد شرايط گذراندن دو دوره براي کسب کرديت باشند.
آيا يک دانش آموز مي تواند براي پيشرفت در يک دوره جديد در مدرسه تابستاني شرکت کند؟
خير، دانش‌آموزاني که مي‌خواهند يک دوره جديد را براي پيشرفت بگذرانند و براي اولين بار کرديت کسب کنند، بايد دوره‌ها را از طريق برنامه پرينس ويليام مجازي بگذرانند.
دانش آموز من در تست SOL قبول نشده است. آيا او مي تواند در طول تابستان بدون ثبت نام در برنامه تابستاني دبيرستان در آزمون SOL شرکت کنند؟
بله. دانش آموزان مي توانند يک تست دو هفته اي يا گزينه تنها شرکت در آزمون را انتخاب کنند. اگر دانش آموزي در حال حاضر در مدرسه تابستاني ثبت نام کرده باشد، در تست SOL مربوطه شرکت خواهد کرد.
اگر دانش آموزي براي بازيابي کرديت براي يک کلاس در مدرسه تابستاني ثبت نام کرده باشد، آيا دانش آموز بايد براي يک دوره SOL نيز ثبت نام کند؟
اگر دانش‌آموزي براي دوره‌اي ثبت‌نام کند که شامل تست SOL مرتبط با آن دوره است (مانند جبر، زيست‌شناسي/بيولوژي)، در صورت نياز، دانش آموز به‌طور خودکار براي SOL ثبت‌نام خواهد شد.
اگر دانش آموزي در چندين دوره/ کلاس مردود باشد، چگونه مي داند که در کدام يک از مدارس تابستاني ثبت نام کند؟
لطفاً در صورت هرگونه سوال در مورد دوره يا آزمون مناسب با مشاور دانش آموز خود صحبت کنيد.