مدارس برگزاری برنامه تابستانی Launch

محل برگزاري برنامه Launch مدرسه تابستاني

مدارس منتخب براي برگزاري کلاسهاي تابستاني انتخاب مي شوند. مدرسه اي که براي برنامه Launch انتخاب مي شود توسط مدرسه پايه دانش آموز تعيين خواهد شد. مدارس ميزبان (مدارسي که کلاسها در آن برگزار خواهند شد) پررنگ هستند و مدارسي که براي شرکت در برنامه Launch در مدارس ميزبان حضور خواهند داشت در زير فهرست شده‌اند.

*سرويس حمل و نقل ارائه خواهد شد.

سرويس حمل و نقل

سرويس حمل و نقل ارائه مي شود. محل توقف اتوبوس ها ممکن است با ايستگاه هاي معمولي سال تحصيلي تفاوت داشته باشد. هيچ ايستگاه اتوبوس ويژه اي براي دانش آموزان ايجاد نخواهد شد.

اطلاعات مربوط به محل توقف اتوبوس مدارس تابستاني قبل از شروع مدرسه تابستاني اطلاع رساني خواهد شد. لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت سرويس حمل و نقل مدرسه تابستاني مراجعه کنيد.