Chương trình học hè tiểu học - Vietnamese

Chương trình học hè tiểu học Lớp K-5

Chương trình này là một phần mở rộng của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình cung cấp cơ hội để cải thiện các kỹ năng cần thiết thông qua các hoạt động tương tác và hấp dẫn. Học sinh sẽ được hướng dẫn về ngữ văn và toán học. Các gia đình sẽ được thông báo về chương trình học hè cho cấp lớp K-5 bởi trường học của họ.

Nếu con bạn đang tham gia chương trình Chăm sóc Trẻ em trong Độ tuổi Đi học (SACC)  và học hè:

 1. Đăng ký cho con bạn vào SACC
 2. Đăng ký cho con bạn vào học hè
 3. Hãy liên hệ với trường của con bạn để cập nhật địa điểm nơi con bạn sẽ theo học tại SACC

Lịch học

 • Khóa học ba tuần – 24 tháng 6 -12 tháng 7, 2024 
  • Không đến trường vào ngày 4/7 và 5/7
 • Thứ Hai-Thứ Sáu
 • 9:00 – 12:30

Địa điểm

Các điểm trường tiểu học chủ nhà như sau:

 • Belmont, Bristow Run, Dale City, Featherstone, Fitzgerald, Haymarket, Henderson, Innovation, Kerrydale, Leesylvania, Loch Lomond, Rockledge, Rosa Parks và Triangle Elementary Schools

Vui lòng xem trang web Địa điểm Trường Hè để biết thêm thông tin.

Tham dự

Tham dự là bắt buộc. Học sinh vắng mặt quá hai ngày liên tiếp của chương trình 13 ngày có thể bị rút ra.

Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển cũng được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường. Không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào sẽ được thiết lập cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt trường hè sẽ được công bố trên ParentVUE trước khi trường hè bắt đầu. Vui lòng xem trang web Vận chuyển trường hè để biết thêm thông tin. Nếu bạn có thắc mắc về việc đưa đón con mình, vui lòng gọi 571-402-3940.

Học phí

Chương trình Trường hè Tiểu học PWCS là  miễn học phí.

Thông tin đăng ký

Thời gian đăng ký học hè là từ ngày 9/4 - 24/5/2024. Không chấp nhận đăng ký trễ.

Phụ huynh / (những) người giám hộ phải hoàn thành đăng ký Trường hè trong ParentVUE.

 1. Để đăng ký học sinh PWCS cho Trường hè, hãy đăng nhập vào ParentVUE.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Hồ sơ Trực tuyến.
 3. Cuộn xuống phần màu xanh lam với Mô tả gói đăng ký trực tuyến và từ menu thả xuống ở dưới cùng, chọn gói thích hợp, dựa trên cấp lớp của học sinh trong năm học 2023-2024 hiện tại. 
  • Đăng ký học hè 2023-2024 (Lớp KG-08)
 4. Nhấp vào "Bắt đầu đăng ký trực tuyến" ở dưới cùng
 5. Bạn sẽ được nhắc xem lại và xác nhận thông tin khi bạn di chuyển qua đăng ký. Nhấn Lưu và Tiếp tục tiến lên.
  1. Giới thiệu - (Ở cuối phần này, bạn sẽ được nhắc nhập chữ ký điện tử của mình; đảm bảo nó khớp với tên của bạn ở trên cùng bên phải của màn hình.)
  2. Gia đình
  3. Cha mẹ / Người giám hộ
  4. Thông tin liên lạc khẩn cấp
 6. Khi bạn đến phần có tiêu đề Sinh viên, vui lòng làm như sau:
  1. Chọn nút Loại trừ cho bất kỳ học sinh nào của bạn sẽ không ghi danh vào trường hè.
  2. Từ cùng một màn hình này, chọn nút Chỉnh sửa cho học sinh bạn sẽ đăng ký. 
   • Vận chuyển - (Lịch trình với các điểm dừng xe buýt và các tuyến đường cho trường hè sẽ có sẵn vào tháng Sáu.)
   • Vị trí (vị trí được hiển thị trong menu thả xuống là trường mà học sinh sẽ theo học cho trường hè)
 7. Nhấp vào "Lưu và tiếp tục"
 8. Xem lại đơn đăng ký trực tuyến và nhấp vào Gửi ở cuối màn hình.

Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng đăng ký của bạn đã được gửi qua email tự động.

Đăng ký mở từ 9/4 - 24/5/2024

Đăng ký ngay

Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Vẫn còn thắc mắc hoặc cần làm rõ?

Các câu hỏi thường gặp

Hoặc gửi email tới [email protected]

Nếu có thắc mắc về Năm học Kéo dài (ESY), vui lòng liên hệ với giáo viên giáo dục đặc biệt của con bạn để biết thêm thông tin về các dịch vụ ESY.

Để biết thêm thông tin về các chương trình bồi dưỡng, hãy truy cập trang web Chương trình bồi dưỡng  khám phá mùa hè.

Hủy hoặc thay đổi đăng ký

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn sau:

 1. Để thay đổi chương trình mà học sinh của bạn hiện đang đăng ký, hãy hoàn tất đăng ký mới trong ParentVUE.  Đăng ký mới của bạn sẽ hủy đăng ký cũ.
 2. Để hủy đăng ký trước ngày 7 tháng 6, hãy liên hệ với trường học của con bạn. Nếu bạn cần hủy đăng ký sau ngày 7 tháng 6, hãy gửi email tên học sinh và tên trường đến [email protected].