Chương trình học hè Khởi động (Launch) Tiểu học

Chương trình Học hè Khởi chạy cấp tiểu học

Lớp K-5

Chương trình này được thiết kế như là phần kéo dài thời gian của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình tạo cơ hội nâng cao các kỹ năng cần thiết thông qua các hoạt động tương tác và hấp dẫn. Học sinh sẽ được hướng dẫn về nghệ thuật ngôn ngữ và toán học. Học sinh sẽ được các giáo viên hoặc cố vấn hiện tại của họ đề xuất tham gia Chương trình khởi chạy.

Lịch biểu

 • Kỳ học ba tuần - 10-28 tháng 7 năm 2023
 • Thứ Hai-Thứ Sáu
 • 9:00 sáng - 12:30 trưa

Vị trí

Các trường tiểu học đăng cai như sau:

 • Khu phía đông: River Oaks, Jenkins, Neabsco, Occoquan
 • Khu trung tâm: Bennett, King, McAuliffe, Montclair
 • Khu miền tây: Ellis, Mullen, Sudley, Yorkshire
 Vui lòng xem trang web Địa điểm triển khai chương trình để biết thêm thông tin.

Điểm danh

Việc tham dự là bắt buộc. Học sinh vắng mặt hơn hai ngày liên tiếp trong chương trình 15 ngày có thể bị rút tên.

Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt có thể khác với các điểm dừng xe buýt thông thường trong năm học. Sẽ không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào dành cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt của Chương trình Học hè khởi chạy cấp Tiểu học sẽ được thông báo trước khi bắt đầu chương trình. Vui lòng xem Trang web Vận chuyển cho Chương trình học hè  để biết thêm thông tin.

Học phí

Chương trình Khởi đông trường hè dành cho cấp tiểu học của PWCS miễn học phí.

Trẻ em tuổi đi học

PWCS đã ký hợp đồng với AlphaBEST Education với tư cách là nhà cung cấp chương trình Chăm sóc trẻ em trong độ tuổi đi học (SACC) của chúng tôi. Vui lòng truy cập trang web SACC để biết thông tin về chương trình mùa hè.

Thông tin đăng ký

Thời hạn đăng ký cho Chương trình ra mắt là từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. Mọi đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Cha mẹ/người giám hộ phải hoàn tất đăng ký Chương trình khởi chạy trong ParentVUE

 1. Để đăng ký một học sinh PWCS cho Chương trình ra mắt, hãy đăng nhập vào ParentVUE.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Bản ghi trực tuyến.
 3. Cuộn xuống menu gói trực tuyến và chọn Đăng ký học hè 2022-2023.
 4. Hoàn thành và xác nhận thông tin học sinh sau:
  1. Giới thiệu
  2. Gia đình
  3. Phụ huynh/Người giám hộ
  4. Khẩn cấp
 5. Từ màn hình học sinh:
  1. Dịch vụ SACC
  2. Chọn chương trình học hè
  3. Giao thông
  4. Địa điểm (địa điểm được hiển thị là trường mà học sinh sẽ theo học trong Khởi chạy Chương trình Học thuật Mùa hè) 
  5. Loại trừ những học sinh không tham gia Trường hè; HOẶC
  6. Chỉnh sửa để đăng ký bất kỳ học sinh nào sẽ tham gia Trường hè
 6. Xem xét và nhấn gửi.

Đăng ký mở từ 10/04 - 26/5, 2023.

Đăng ký ngay

Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Vẫn còn thắc mắc hoặc cần làm rõ?

Các câu hỏi thường gặp

Hoặc gửi email tới SummerSchool@pwcs.edu

Nếu có thắc mắc về Năm học Kéo dài (ESY), vui lòng liên hệ với giáo viên giáo dục đặc biệt của con bạn để biết thêm thông tin về các dịch vụ ESY.

Để biết thêm thông tin về các chương trình bồi dưỡng, hãy truy cập trang web Chương trình bồi dưỡng mùa hè.

Hủy hoặc thay đổi đăng ký

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn sau:

 1. Để thay đổi chương trình mà học sinh của bạn hiện đang đăng ký, hãy hoàn tất đăng ký mới trong ParentVUE. Đăng ký mới của bạn sẽ hủy đăng ký cũ.
 2. Để hủy đăng ký trước ngày 15 tháng 6, hãy liên hệ với trường học của con bạn. Nếu bạn cần hủy đăng ký sau ngày 15 tháng 6, hãy gửi email tên học sinh và tên trường đến SummerSchool@pwcs.edu.