Chuong trình Học hè Trung học Phổ thông

Chương trình học hè cấp trung học phổ thông

Học sinh lớp 9-12 có thể tận dụng các khóa học trong mùa hè để hỗ trợ tốt nghiệp đúng hạn. Có thêm các lựa chọn mùa hè cho học sinh trung học phổ thông cần thi và khắc phục SOL.

Địa điểm tổ chức là tại các Trường THPT Freedom và Trường THPT Osbourn Park.  Xem trang web  Địa điểm Trường hè để biết thêm thông tin về các chương trình bên dưới,

Chương trình Học hè trung học phổ thông 6 tuần

Tham dự

Học sinh không được vắng mặt quá ba ngày tích lũy hoặc 15 giờ trong chương trình 25 ngày để nhận tín chỉ cho khóa học đã học. 

Chấm điểm trung học 

Điểm sẽ được tính theo hướng dẫn được nêu trong quy định chấm điểm của Học khu Prince William.

Xin lưu ý: Học sinh rút lui trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến ngày 3 tháng 7 năm 2024, có thể làm như vậy mà không bị phạt điểm. Học sinh rút lui trong khoảng thời gian từ ngày 8/7/2024 đến ngày 19/7/2024 sẽ nhận được điểm không đạt (WF) hoặc rút (WP). Học sinh rút lui sau ngày 26/7/2024 sẽ nhận được điểm Trượt (F).

Vận chuyển

Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho Trường THPT Freedom hoặc Trường THPT Osbourn Park. Học sinh đi học có thể tự cung cấp phương tiện đi lại hoặc tận dụng các dịch vụ đưa đón có sẵn. Số lượng và thời gian xe buýt sẽ được công bố vào tháng Sáu.

Vui lòng xem trang web Dịch vụ vận chuyển học hè trong tháng Sáu để biết thêm thông tin.

Học phí

 • Các chương trình miễn học phí.

Trường hè trung học hổ thông  

 • 20/6 – 26/7, 2024 
  • Không có trường học vào ngày 4 và 5 tháng Bảy
 • 7:30 – 13:00

Trường hè lớp 9-11 dành cho học sinh THPT hiện tại đã trượt một khóa học. Học sinh từ lớp 9-11 có thể học tối đa hai khóa học trung học để lấy tín chỉ lặp lại (phục hồi) miễn phí. Học sinh sẽ được ghi danh vào khóa học thứ hai sau khi họ đã hoàn thành khóa học đầu tiên.

Grad Academy dành cho những học sinh năm cuối không đi đúng hướng để tốt nghiệp vào tháng Sáu, nhưng có khả năng tốt nghiệp vào tháng Bảy với sự hỗ trợ có mục tiêu bổ sung. Những người tham gia Học viện Grad có thể kiếm được tối đa hai tín chỉ để đáp ứng các yêu cầu về bằng tốt nghiệp và tốt nghiệp vào mùa hè này. Học sinh sẽ được ghi danh vào khóa học thứ hai sau khi họ đã hoàn thành khóa học đầu tiên.

Học sinh sẽ được giới thiệu cho các chương trình bởi trường học hiện tại của họ.

Học sinh trung học đang tìm kiếm một khóa học cho tín  chỉ lần đầu tiên có thể khám phá Prince William ảo để biết các lựa chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Các khóa học có sẵn cho Lớp 9-11:
 • Tiếng Anh 9, 10 và 11*
 • Khoa học Trái đất*, Sinh học và Hóa học*
 • Đại số 1*, Đại số 2*, Hình học* và Đại số, Hàm và Phân tích Dữ liệu
 • Lịch sử Hoa Kỳ &; VA*, Lịch sử thế giới 1* và Lịch sử thế giới 2*
 • Kinh tế và Tài chính cá nhân
 • Giáo dục Thể chất và Sức khỏe 1 và Giáo dục Thể chất và Sức khỏe 2
 • Lớp học giáo dục lái xe: 
  • Chỉ dành cho cư dân Quận Prince William
  • Ngày chương trình: 8-17 tháng Bảy, 2024
  • Phụ huynh và học sinh phải tham dự cuộc họp thông tin trực tuyến qua Zoom vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, lúc 6 giờ chiều. Học sinh đã đăng ký sẽ được giáo viên thông báo thêm thông tin.

* Học sinh ghi danh vào khóa học này sẽ được cung cấp một buổi kiểm tra SOL tại Trường THPT Freedom hoặc Trường THPT Osbourn Park.

Học viện Grad dành cho học sinh năm cuối:

 • 20/6  - 26/7, 2024 
  • Không có trường học vào ngày 4 và 5 tháng Bảy
 • 7:30 – 13:00

Lễ tốt nghiệp là thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2024.

 • Địa điểm: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hylton, 10960 George Mason Cir., Manassas, VA 20110
 • Thời gian: Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2024, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Hylton. Hai buổi lễ sẽ được tổ chức. Buổi lễ đầu tiên sẽ diễn ra từ 4-5 giờ chiều, vinh danh các học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT Freedom, Forest Park, Gar-Field, Hylton, Potomac và Woodbridge. Buổi lễ thứ hai sẽ diễn ra từ 7-8 giờ tối, vinh danh các học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT Battlefield, Brentsville District, Colgan, Gainesville, Osbourn Park, Patriot và Unity Reed, và Giáo dục Người lớn.

Học viện này dành cho những học sinh năm cuối hiện tại không đáp ứng các yêu cầu của khóa học để tốt nghiệp vào tháng 6 nhưng vẫn có thể tốt nghiệp vào tháng 7 và được coi là tốt nghiệp đúng hạn của năm học 2023-24. Học sinh sẽ chỉ được phép tham gia hai khóa học dù là tín chỉ mới hay lặp lại.

Các khóa học dành cho học sinh cuối cấp của Học viện Grad:

 • Tiếng Anh 11* và 12
 • Khoa học Trái đất*, Sinh học*, Thiên văn học và Hải dương học
 • Đại số 2*, Hình học*, Đại số, Hàm và Phân tích Dữ liệu
 • Lịch sử Hoa Kỳ & VA*, Chính phủ Hoa Kỳ & VA
 • Kinh tế và Tài chính cá nhân
 • Sống tự lập và phát triển cá nhân

Chương trình khắc phục &  kiểmtra  SOL

 

Việc khắc phục và kiểm tra SOL sẽ được cung cấp tại Trường THPT FreedomTrường THPT Osbourn Park.

* Lịch trình và địa điểm khác nhau tùy theo chương trình.

Vận chuyển

Dịch vụ đưa đón được cung cấp cho Trường THPT Freedom hoặc Trường THPT Osbourn Park. Vui lòng xem trang web  Vận chuyển trường hè để biết thêm thông tin.

Học phí

Các chương trình miễn học phí.

SOL Khắc phục hai tuần

 • Trường THPT Freedomtrường THPT Osbourn Park
 • 24 tháng Sáu – 3 tháng Bảy, 2024
 • 7:30 – 13:00

Học sinh đã vượt qua khóa học kiểm tra trình độ trung học phổ thông nhưng cần đạt điểm vượt qua (các) bài kiểm tra Virginia SOL liên quan có thể đăng ký làm bài kiểm tra SOL cuối khóa học. Học sinh từ lớp 9-12 có thể tham gia chương trình khắc phục trong các khóa học dưới đây miễn phí. Kết thúc khóa học này, học viên sẽ làm lại bài kiểm tra SOL cuối khóa.

Các khóa học có sẵn
 • Đại số 1, Hình học
 • Sinh học
 • Lịch sử thế giới 1
 • Lịch sử Hoa Kỳ &; VA
 • Đọc và Viết tiếng Anh
 • WorkKeys Đọc và Viết

Chỉ kiểm tra SOL

 • Trường THPT Freedom trường THPT Osbourn Park
 • Tất cả các buổi kiểm tra bắt đầu lúc 7:30 sáng.
 • Học sinh đủ điều kiện thi lại nhanh (điểm trước đó từ 375-399) sẽ thi lại vào ngày 28/6/2024.

Học sinh đã vượt qua khóa học kiểm tra trình độ trung học phổ thông nhưng cần đạt điểm vượt qua (các) bài kiểm tra Virginia SOL liên quan có thể đăng ký làm bài kiểm tra SOL cuối khóa học. Đây chỉ là việc quản lý kiểm tra SOL và không bao gồm khắc phục trước khi kiểm tra.

Tên và ngày kiểm tra SOL

 • English 11 Reading: 26 tháng Sáu
 • Đại số 1, Đại số 2 và Hình học: 28 tháng 6
 • Khoa học Trái đất, Sinh học và Hóa học: 28 tháng 6
 • Lịch sử thế giới 1, Lịch sử thế giới 2 và Lịch sử Hoa Kỳ &; VA: 28 tháng 6
 • Tiếng Anh 11 Viết: 16 và 17 tháng 7 * phải tham dự cả hai ngày
 • Đối với WorkKeys, bạn sẽ cần đăng ký SOL Đọc hoặc Viết tiếng Anh. Bạn sẽ được thông báo nếu con bạn sẽ sử dụng WorkKeys để thay thế cho SOL. 
  • WorkKeys Viết: Ngày 24 và 25 tháng Sáu * phải tham dự cả hai ngày
  • WorkKeys Đọc: Ngày 26 tháng Sáu và ngày 27 tháng Sáu * phải tham dự cả hai ngày

Thông tin đăng ký

Thời gian đăng ký học hè là từ ngày 9/4 - 31/5/2024. Không chấp nhận đăng ký trễ.

Phụ huynh / (những) người giám hộ phải hoàn thành đăng ký trường hè trong ParentVUE.

 1. Để đăng ký học sinh PWCS vào trường hè, hãy đăng nhập vào ParentVUE 
 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Hồ sơ Trực tuyến.
 3. Cuộn xuống phần màu xanh lam với Mô tả gói đăng ký trực tuyến và từ menu thả xuống ở dưới cùng, chọn Đăng ký trường hè 2023-2024 (Lớp 09-12) .
 4. Nhấn "Bắt đầu đăng  trực tuyến" ở dưới cùng
 5. Bạn sẽ được nhắc xem lại và xác nhận thông tin khi bạn di chuyển qua đăng ký. Nhấn Lưu và Tiếp tục để tiến tục.
  1. Giới thiệu - (Ở cuối phần này, bạn sẽ được nhắc nhập chữ ký điện tử của mình; đảm bảo nó khớp với tên của bạn ở trên cùng bên phải của màn hình.)
  2. Gia đình
  3. Cha mẹ / Người giám hộ
  4. Thông tin liên lạc khẩn cấp
 6. Khi bạn đến phần có tiêu đề Học sinh, vui lòng làm như sau:
  1. Chọn nút Loại trừ cho bất kỳ học sinh nào  bạn sẽ không ghi danh vào chương trình học hè.
  2. Từ cùng một màn hình này, chọn nút Chỉnh sửa cho học sinh bạn sẽ đăng ký.
   1. Chọn Chương trình mà học sinh của bạn được đề xuất trong danh sách thả xuống Chương trình học hè.
   2. Chọn Có hoặc Không cho dù học sinh của bạn có kế hoạch tốt nghiệp vào tháng Bảy.
   3. Giao thông vận tải - (Lịch trình với các điểm dừng xe buýt và các tuyến đường cho các chương trình hè THPT sẽ có sẵn vào tháng Sáu.)
   4. Địa điểm (vị trí được hiển thị trong menu thả xuống là trường mà học sinh sẽ theo học cho trường hè)
 7. Nhấn "Lưu và tiếp tục"
 8. Xem lại và nhấn gửi.

Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng đăng ký của bạn đã được gửi qua email tự động.

Đăng ký mở từ 9/4 đến 31/5, 2024.

Đăng ký ngay

Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Vấn còn có câu hỏi hoặc cần làm rõ?

Các câu hỏi thường gặp

Hoặc email tới [email protected]

Học sinh trung học phổ thông đang tìm khóa học để lấy tín chỉ ban đầu có thể khám phá Virtual Prince William để biết các tùy chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Nếu có thắc mắc về Năm học Kéo dài (ESY), vui lòng liên hệ với giáo viên giáo dục đặc biệt của con bạn để biết thêm thông tin về các dịch vụ ESY.

Hủy hoặc thay đổi đăng ký

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn sau:

 1. Để thay đổi chương trình mà học sinh của bạn hiện đang đăng ký, hãy hoàn tất đăng ký mới trong ParentVUE. Đăng ký mới của bạn sẽ hủy đăng ký cũ.
 2. Để hủy đăng ký trước ngày 7 tháng 6, hãy liên hệ với trường học của con bạn. Nếu bạn cần hủy đăng ký sau ngày  tháng 6, hãy gửi email tên học sinh và tên trường đến [email protected].