Chương trình học hè

Đăng ký học hè đã đóng lại.

Chương trình học hè của PWCS

Sở Giáo dục Prince William cung cấp cả chương trình phục hồi/hỗ trợ học tập (Khởi động - Launch) và chương trình bồi dưỡng (Khám phá) cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12.

Các dịch vụ Khởi động dành cho học sinh cần hỗ trợ học tập và khắc phục bổ sung để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Học sinh sẽ được các giáo viên hoặc cố vấn hiện tại của các em đề xuất tham gia Chương trình Khởi động. Bạn sẽ được trường học của học sinh thông báo nếu các em được xác định tham gia chương trình này. Các dịch vụ khởi động miễn phí cho các học sinh được xác định. Việc đăng ký cho tất cả các chương trình Khởi động được thực hiện trong ParentVUE.

Các dịch vụ làm giàu Khám phá cho phép học sinh khám phá sở thích và củng cố các kỹ năng. Ngày và thời gian khác nhau. Các chương trình khám phá có học phí liên quan. Việc đăng ký cho tất cả các chương trình Khám phá thực hiện trong Student Quick Pay.

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp cho tất cả các dịch vụ mùa hè. *Các điểm dừng xe buýt có thể khác với các điểm dừng xe buýt thông thường trong năm học.

Chương trình học hè nào phù hợp với học sinh của tôi?

Launch K-5 (Tiểu học)

Chương trình 3 tuần - 10-28 tháng 7
9 giờ sáng - 12:30 trưa - Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chương trình này được thiết kế nhằm kéo dài thời gian của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình cung cấp hỗ trợ đọc, viết và toán học trong một mô hình giống như trại hấp dẫn.

Học sinh sẽ được giáo viên hiện tại hoặc cố vấn trường học đề xuất tham gia chương trình K-5 Launch.

Thông tin & Đăng ký chương trình Launch Tiểu học

Launch lớp 6-8 (THCS)

Chương trình 3 tuần - 10-28 tháng 7
7:45-11:30 sáng - Thứ Hai-Thứ Sáu

Chương trình này được thiết kế nhằm kéo dài thời gian của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình cung cấp hỗ trợ đọc, viết và toán học trong một mô hình giống như trại hè.

Học sinh sẽ được giáo viên hiện tại hoặc cố vấn trường học giới thiệu cho chương trình Khởi động 6-8.

Thông tin & Đăng ký Chương trình Launch THCS

Chương trình Launch và Học viện tốt nghiệp cấp THPT

Chương trình sáu tuần - 26 tháng 6 - 4 tháng 8
7:30 sáng - 12:45 trưa - Thứ Hai - Thứ Sáu
*Ngày 4 tháng 7 là ngày nghỉ lễ chính thức.

Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 có thể tận dụng các khóa học trong mùa hè để hỗ trợ tốt nghiệp đúng hạn.

Chương trình Launch 9-12 dành cho học sinh THPT hiện tại đã trượt một khóa học. Học sinh lớp 9-12 có thể học một khóa học trung học phổ thông để học lại (phục hồi) tín chỉ miễn phí.

Grad Academy (Học viện tốt nghiệp) dành cho học sinh cuối cấp không có kế hoạch tốt nghiệp vào tháng 6 nhưng có khả năng tốt nghiệp vào tháng 8 với sự hỗ trợ có mục tiêu bổ sung. Những người tham gia Grad Academy có thể kiếm được tối đa hai tín chỉ để đáp ứng các yêu cầu về văn bằng và tốt nghiệp vào mùa hè này.

*Có thêm các lựa chọn mùa hè cho học sinh THPT cần thi và khắc phục SOL.

Học sinh THPT nên trao đổi với cố vấn trường học về lựa chọn nào ở trên phù hợp với mình.

Thông tin & Đăng ký Chương trình Launch THPT

Chương trình bồi dưỡng khám phá K-12 (Discovery)

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông muốn khám phá niềm đam mê của mình và khám phá trải nghiệm học tập mới trong nhiều lĩnh vực nội dung khác nhau sẽ muốn đăng ký tham gia chương trình Khám phá. Ngày và giờ cho các chương trình Khám phá khác nhau nhưng thường chạy trong một tuần. Học sinh có thể ghi danh vào một chương trình Khám phá. *Có một mức học phí liên quan cho tất cả các Chương trình Khám phá.

Thông tin & Đăng ký Chương trình Bồi dưỡng Discovery

Học sinh trung học phổ thông đang tìm khóa học để lấy tín chỉ ban đầu có thể khám phá Virtual Prince Willam để biết các tùy chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Bạn có câu hỏi?

Truy cập trang web Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp.

Bạn cũng có thể liên hệ với SummerSchool@pwcs.edu nếu có thắc mắc hoặc nói chuyện với cố vấn trường học của con bạn.

Đối với các câu hỏi liên quan đến phương tiện đi lại, vui lòng truy cập trang web Phương tiện đi lại trong các chương trình mùa hè.

(Thông tin vận chuyển của các chương trình mùa hè sẽ được cập nhật khi gần đến ngày bắt đầu của mỗi chương trình.)

Điều phối viên trường hè

Mandy Livings
571-374-6893

Laura Gast
571-402-3763