Chương trình học hè - Vietnamese

Ngày đăng ký chương trình Học hè năm 2024

  • Tiểu học: 9/4 - 24/5/2024
  • Trung học cơ sở: 9/4-24/5/2024
  • Trung học phổ thông: 9/4- 31/5/2024
  • Bồi dưỡng khám phá (Discovery): 9/4-24/5/2024

Thông tin bổ sung về đăng ký sẽ được thêm vào trước khi cửa sổ đăng ký mở ra. Các khóa học trung học phổ thông là dành cho những học sinh cần lấy lại tín chỉ. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở được đề nghị học hè sẽ được trường thông báo vào tháng Ba.

Chương trình học hè của PWCS

Học khu Quận Prince William cung cấp cả chương trình học hè phục hồi / hỗ trợ học tập và chương trình Bồi dưỡng (Discovery) cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Các khóa học chương trình mùa hè chỉ dành cho học sinh Học khu Quận Prince William hiện tại.

Các dịch vụ học hè dành cho học sinh cần hỗ trợ học tập và khắc phục bổ sung để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Học sinh được giới thiệu cho chương trình học hè bởi giáo viên hoặc cố vấn hiện tại của họ. Quý vị sẽ được trường học của học sinh thông báo vào tháng Ba nếu họ đã được xác định tham gia chương trình này. Các dịch vụ học hè miễn học phí cho các học sinh được xác định. Đăng ký cho các chương trình học hè được hoàn thành trong ParentVUE.

Chương trình Bồi dưỡng Khám phá cho phép học sinh khám phá sở thích và củng cố các kỹ năng. Ngày và giờ khác nhau. Các chương trình khám phá có học phí. Đăng ký các chương trình Khám phá được hoàn thành thông qua Student Quick Pay (Thanh toán Nhanh cho Học sinh).

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp cho tất cả các chương trình mùa hè. * Các điểm dừng xe buýt sẽ khác với các điểm dừng xe buýt năm học thông thường.

Chương trình học hè nào phù hợp với học sinh của tôi?

Trường hè lớp K-5 (Tiểu học) 

Chương trình ba tuần

24/06- 12/7/2024

Thứ Hai-Thứ Sáu,
9:00 - 12:30

Không có lớp vào các ngày 4 và 5 tháng Bảy

Chương trình này là một phần mở rộng của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình cung cấp hỗ trợ đọc và toán.

Học sinh sẽ được giới thiệu cho chương trình học hè K-5 bởi trường học của họ.

Thông tin và Đăng ký chương trình học hè Tiểu học

Trường hè cho lớp 6-8 (Trung học cơ sở) 

Chương trình ba tuần

24/6 - /12/7/2024

Thứ Hai-Thứ Sáu

7: 45-11:30

Chương trình này là một phần mở rộng của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình cung cấp hỗ trợ đọc và toán.

Học sinh sẽ được giới thiệu cho chương trình học hè lớp 6-8 bởi trường học của họ.

Thông tin và Đăng ký chương trình học hè trung học cơ sở

Trường hè trung học phổ thông và Học viện tốt nghiệp THPT

Chương trình sáu tuần

20/6 – 26/7/2024

Thứ Hai-Thứ Sáu

7:30 – 13:00

Không có lớp vào các ngày 4 và 5 tháng Bảy

Học sinh từ lớp 9-12 trước đây đã trượt một khóa học, có thể tận dụng việc cung cấp các khóa học mùa hè để hỗ trợ tốt nghiệp đúng hạn.

Trường hè lớp 9-12 dành cho học sinh trung học phổ thông hiện tại đã trượt một khóa học. Học sinh từ lớp 9-12 có thể tham gia một khóa học trung học phổ thông để lấy tín chỉ lặp lại (phục hồi) miễn phí.

Grad Academy (Học viện tốt nghiệp) dành cho những học sinh năm cuối không đi đúng hướng để tốt nghiệp vào tháng Sáu nhưng có thể tốt nghiệp vào tháng Bảy với sự hỗ trợ có mục tiêu bổ sung. Những người tham gia Grad Academy có thể kiếm được tối đa hai tín chỉ để đáp ứng các yêu cầu về bằng tốt nghiệp và tốt nghiệp vào mùa hè này.

* Có các lựa chọn mùa hè bổ sung cho học sinh trung học cần khắc phục và kiểm tra SOL.

Học sinh trung học nên nói chuyện với cố vấn học đường của họ về những lựa chọn nào ở trên phù hợp với họ.

Thông tin và Đăng ký chương trình học hè THPT

Chương trình bồi dưỡng  (Discovery) K-12 

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông muốn khám phá niềm đam mê của mình và khám phá những trải nghiệm học tập mới sẽ muốn đăng ký vào chương trình Discovery. Các chương trình sẽ được cung cấp từ ngày 15-26 tháng Bảy. Ngày và giờ cho các chương trình Discovery khác nhau nhưng thường chạy trong một tuần. Sinh viên có thể ghi danh vào một chương trình Discovery. Các khóa học năm 2024 sẽ được đăng vào tháng Ba. * Có một khoản học phí cho tất cả các chương trình Discovery. 

Học sinh trung học đang tìm kiếm một khóa học cho tín  chỉ ban đầu có thể khám phá Hoàng tử William ảo để biết các lựa chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập  trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Thông tin & đăng ký Chương trình Học hè Discovery 

Học sinh trung học đang tìm kiếm một khóa học cho tín  chỉ ban đầu có thể khám phá Prince William ảo để biết các lựa chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập  trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Thông tin & Đăng ký Chương trình Bồi dưỡng Discovery

Bạn có câu hỏi?

Truy cập trang web Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp.

Vui lòng liên hệ với trường học hoặc cố vấn của con bạn nếu bạn có thể có.

Bạn cũng có thể liên hệ với SummerSchool@pwcs.edu nếu có thắc mắc về quá trình đăng ký.

Đối với các câu hỏi liên quan đến phương tiện đi lại, vui lòng truy cập trang web Phương tiện đi lại trong các chương trình mùa hè.

(Thông tin vận chuyển của các chương trình mùa hè 2024 sẽ được cập nhật khi gần đến ngày bắt đầu của mỗi chương trình.)