Chương trình học hè Khởi động (Launch) cấp THCS

Lớp 6-8

Chương trình này được thiết kế như là phần kéo dài thời gian của năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình tạo cơ hội nâng cao các kỹ năng cần thiết thông qua các hoạt động tương tác và hấp dẫn. Học sinh sẽ được hướng dẫn về nghệ thuật ngôn ngữ và toán học. Học sinh sẽ được các giáo viên hoặc cố vấn hiện tại của họ đề xuất tham gia chương trình học ba tuần.

Lịch biểu

 • Kỳ học ba tuần - 10-28 tháng 7 năm 2023
 • Thứ Hai-Thứ Sáu
 • 7:45-11:30 sáng

Vị trí

Các trường trung học cơ sở đăng cai như sau:

Beville, Gainesville, Unity Braxton, Fred Lynn, Potomac Shores

Vui lòng xem trang web Vị trí Chương trình Khởi động để biết thêm thông tin.

Điểm danh

Việc tham dự là bắt buộc. Học sinh vắng mặt hơn hai ngày liên tiếp trong chương trình 15 ngày có thể bị rút tên.

Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt có thể khác với các điểm dừng xe buýt thông thường trong năm học. Sẽ không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào dành cho từng học sinh.

Các địa điểm dừng xe buýt của Chương trình Học hè khởi chạy cấp Tiểu học sẽ được thông báo trước khi bắt đầu chương trình. Vui lòng xem Trang web Vận chuyển cho Chương trình học hè để biết thêm thông tin.

Học phí

Các Chương trình Học hè Khởi động dành cho Trung học Cơ sở của PWCS miễn học phí.

Thông tin đăng ký

Thời hạn đăng ký cho Chương trình Khởi động là từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. Mọi đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

(Các) phụ huynh/(những) người giám hộ phải hoàn tất đăng ký tham gia Chương trình khởi động trong ParentVUE.

 1. Để đăng ký một học sinh PWCS cho Chương trình khởi động, hãy đăng nhập vào ParentVUE.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Bản ghi trực tuyến.
 3. Cuộn xuống menu gói trực tuyến và chọn Đăng ký học hè 2022-2023.
 4. Hoàn thành và xác nhận thông tin học sinh sau:
  1. Giới thiệu
  2. Gia đình
  3. Phụ huynh/Người giám hộ
  4. Khẩn cấp
 5. Từ màn hình học sinh:
  1. Chọn chương trình học hè
  2. Vận chuyển
  3. Địa điểm (địa điểm được hiển thị là trường mà học sinh sẽ theo học trong Chương trình Học hè Khởi động)
  4. Loại trừ những học sinh không tham gia Trường hè; HOẶC
  5. Chỉnh sửa để đăng ký bất kỳ học sinh nào sẽ tham gia Trường hè
 6. Xem lại và nhấn gửi.

Đăng ký mở từ ngày 10/4 đến 26/5, 2023.

Đăng ký ngay

Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Vẫn còn có thắc mắc hoặc cần làm rõ?

Các câu hỏi thường gặp

Hoặc email tới SummerSchool@pwcs.edu

Nếu có thắc mắc về Năm học Kéo dài (ESY), vui lòng liên hệ với giáo viên giáo dục đặc biệt của con bạn để biết thêm thông tin về các dịch vụ ESY.

Để biết thêm thông tin về các chương trình bồi dưỡng hãy ghé trang web Chương trình bồi dưỡng Discovery 

Hủy hoặc thay đổi đăng ký

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn sau:

 1. Để thay đổi chương trình mà học sinh của bạn hiện đang đăng ký, hãy hoàn tất đăng ký mới trong ParentVUE. Đăng ký mới của bạn sẽ hủy đăng ký cũ.
 2. Để hủy đăng ký trước ngày 15 tháng 6, hãy liên hệ với trường học của con bạn. Nếu bạn cần hủy đăng ký sau ngày 15 tháng 6, hãy gửi email tên học sinh và tên trường đến SummerSchool@pwcs.edu.