Chương trình học hè Trung học cơ sở

Chương trình học hè cấp THCS

Lớp 6-8

Chương trình này được thiết kế để mở rộng năm học và giúp hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng để chuẩn bị cho các em thành công trong năm học tiếp theo. Chương trình cung cấp cơ hội để cải thiện các kỹ năng cần thiết thông qua các hoạt động tương tác và hấp dẫn. Học sinh sẽ được hướng dẫn về ngữ văn và toán học. Học sinh sẽ được giới thiệu cho chương trình học ba tuần bởi trường học của họ.

Lịch học

 • 24 tháng 6 – 12 tháng 7, 2024
  • Không đến trường vào ngày 4/7 và 5/7
 • Thứ Hai-Thứ Sáu
 • 7:45-11:30 sáng

Vị trí

Các trường trung học cơ sở đăng cai như sau:

 • Trường trung học cơ sở Hampton
 • Trường trung học cơ sở Lake Ridge
 • Trường trung học cơ sở Parkside
 • Trường trung học cơ sở Potomac
 • Trường trung học cơ sở Ronald Reagan

 Tham dự 

Việc tham dự là bắt buộc. Học sinh vắng mặt hơn hai ngày liên tiếp trong chương trình 15 ngày có thể bị rút tên.

Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển được cung cấp. Các điểm dừng xe buýt có thể khác với các điểm dừng xe buýt thông thường trong năm học. Sẽ không có điểm dừng xe buýt đặc biệt nào dành cho từng học sinh.

Vui lòng xem trang web  Vận chuyển trường hè để biết thêm thông tin. Nếu bạn có thắc mắc về việc đưa đón con mình, vui lòng gọi 571-402-3940.

Học phí

Các Chương trình Học hè Khởi động dành cho Trung học Cơ sở của PWCS miễn học phí.

Thông tin đăng ký

Thời gian đăng ký học hè là từ ngày 9 tháng 4 – 24 tháng 5 năm2024. Không chấp nhận đăng ký trễ.

(Các) phụ huynh/(những) người giám hộ phải hoàn tất đăng ký tham gia trường hè trong  ParentVUE.

 1. Để đăng ký một học sinh PWCS cho Chương trình khởi động, hãy đăng nhập vào ParentVUE.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Hồ sơ trực tuyến.
 3. Cuộn xuống menu gói trực tuyến và chọn Đăng ký học hè 2023-2024 (Lớp KG-8).
  • Đăng ký học hè 2023-2024 (Lớp KG-08)
 4. Nhấp vào "Bắt đầu đăng ký trực tuyến" ở dưới cùng
 5. Bạn sẽ được nhắc xem lại và xác nhận thông tin khi bạn di chuyển qua đăng ký. Nhấn Lưu và Tiếp tục tiến lên.
  1. Giới thiệu (Ở cuối phần này, bạn sẽ được nhắc nhập chữ ký điện tử của mình; đảm bảo nó khớp với tên của bạn ở trên cùng bên phải của màn hình.)
  2. Gia đình
  3. Phụ huynh/Người giám hộ
  4. Thông tin liên hệ Khẩn cấp
 6. Khi bạn đến phần có tiêu đề học sinh, vui lòng làm như sau:
  1. Chọn nút Loại trừ cho bất kỳ học sinh nào của bạn mà bạn sẽ không ghi danh vào trường hè.
  2. Từ cùng một màn hình này, chọn nút Chỉnh sửa cho học sinh bạn sẽ đăng ký.
   • Vận chuyển - (Lịch trình với các điểm dừng xe buýt và các tuyến đường cho trường hè sẽ có sẵn vào tháng Sáu.)
   • Vị trí (vị trí được hiển thị trong menu thả xuống là trường mà học sinh sẽ theo học cho trường hè)Vận chuyển
 7. Nhấp vào "Lưu và Tiếp tục"
 8. Xem lại đơn đăng ký trực tuyến và nhấp vào Gửi ở cuối màn hình.

Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng đăng ký của bạn đã được gửi qua email tự động.

Thời gian nhận đăng ký từ ngày 9/4 - 24/5/2024.

Đăng ký ngay

Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Vẫn còn có thắc mắc hoặc cần làm rõ?

Các câu hỏi thường gặp

Hoặc email tới [email protected]

Nếu có thắc mắc về Năm học Kéo dài (ESY), vui lòng liên hệ với giáo viên giáo dục đặc biệt của con bạn để biết thêm thông tin về các dịch vụ ESY.

Để biết thêm thông tin về các chương trình bồi dưỡng hãy ghé trang web Chương trình bồi dưỡng Khám phá 

Hủy hoặc thay đổi đăng ký

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn sau:

 1. Để thay đổi chương trình mà học sinh của bạn hiện đang đăng ký, hãy hoàn tất đăng ký mới trong ParentVUE. Đăng ký mới của bạn sẽ hủy đăng ký cũ.
 2. Để hủy đăng ký trước ngày 7 tháng 6, hãy liên hệ với trường học của con bạn. Nếu bạn cần hủy đăng ký sau ngày 7 tháng 6, hãy gửi email tên học sinh và tên trường đến [email protected].