FamilyCamp Tiêu đề I của PWCS hàng năm lần thứ 6

PWCS Title I Family Camp logo

PWCS Tiêu đề I tự hào giới thiệu FamilyCamp hàng năm lần thứ 6.

Thời gian và địa điểm

Thứ 7, ngày 15 tháng 10 năm 2022
8:30 - 12:30

Trường THCS George M. Hampton
14800 Darbydale Ave., Woodbridge, VA 22193

Đăng ký

Đăng ký tham dự FamilyCamp Title I năm 2022

Việc đăng ký tham dự sẽ đóng vào Thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022 lúc 23:00

Chương trình

Thời gian Nội dung
8:30 - 9:00 Đăng ký
9:00 - 9:45 Chào đón
10:00 - 10:40 Phiên 1
10:50 - 11:30 Phiên 2
11:40 - 12:20 Phiên 3
12:20 - 12:30. Đón trẻ và Kết thúc

Tại sao nên đến với FamilyCamp?

  • Gặp gỡ, kết nối và học hỏi với các gia đình, nhà giáo dục và các nguồn lực cộng đồng khác.
  • Tham dự các phiên mà bạn chọn về các chủ đề liên quan đến học thuật, chương trình chuyên, hỗ trợ về xã hội và tình cảm và hơn thế nữa!
  • Các phiên liên quan đến cấp lớp PreK - 12.
  • Lấy ý tưởng về cách hỗ trợ con bạn ở nhà và sách MIỄN PHÍ.
  • Các nhóm cộng đồng sẽ có mặt tại chỗ để chia sẻ tài nguyên.
  • KidCamp MIỄN PHÍ cho học sinh Từ Mẫu giáo đến lớp 5.
  • PreK Camp MIỄN PHÍ cho trẻ em từ 3-4 tuổi mà biết dùng bô