نظرسنجي مجموعه برنامه هاي مشارکت خانواده تايتل I در دسترس است!

به مدرسه فرزندتان کمک کنيد تا در شرکت فعال در نظرسنجي مشارکت خانواده تياتل I مقام اول را کسب کند.

والدين، امسال با شرکت در نظرسنجي اصلاح شده مشارکت خانواده تايتل I ، با محبوب ترين و مؤثرترين برنامه هاي کاربردي که در مدارس براي کمک به يادگيري دانش آموزان استفاده مي شوند، آشنا خواهند شد.

پيشاپيش از حضور شما سپاسگزاريم!

جهت تکميل نظرسنجي براي فرزندان خود در مقطع ابتدايي، اين لينک را باز کنيد.

جهت تکميل نظرسنجي براي فرزندان خود در مقطع راهنمايي، اين لينک را باز کنيد.

جهت تکميل نظرسنجي براي فرزندان خود در مقطع دبيرستان، اين لينک را باز کنيد.