Thông tin về Khủng hoảng & Khẩn cấp

Khẩn cấp: PWCS có chuẩn bị

Những trường hợp khẩn cấp là hiếm có, nhưng khi xảy ra hay ngay cả chỉ có một nguy cơ tiềm ẩn, PWCS trong tư thế chuẩn bị và có những kế hoạch để bảo vệ các trường học của chúng tôi và mọi người trong đó.

Điều gì Phụ huynh Nên Biết

Dưới đây là tổng quan của những quy trình dành cho khẩn cấp của chúng tôi và cách thế nào bạn, với tư cách là phụ huynh, có thể giúp chúng tôi giúp bạn.

PWCS có Chuẩn bị với những Hoạch định dành cho Khủng hoảng

Tất cả các trường đều có hoạch định sẵn sàng khi có khủng hoảng

Đào tạo và tập huấn thường xuyên cho phép ứng phó nhanh chóng để đối diện với các trường hợp khẩn cấp, dù là do con người tạo ra hay tự nhiên, để bảo vệ an toàn cho các học sinh, đội ngũ nhân viên, và những khách tham quan. Các học sinh được đào tạo phù hợp với lứa tuổi về cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp.  Các biện pháp sẵn sàng hỗ trợ những người có các nhu cầu đặc biệt.

Bạn, với tư cách là cha mẹ và người giám hộ, có thể cảm thấy tự tin rằng chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cảnh sát, sở cứu hỏa và, các cơ quan khẩn cấp khác để đảm bảo an toàn cho con bạn.

Nói chuyện với con của bạn

Nhắc nhở con bạn làm theo hướng dẫn cho sự an toàn của riêng họ. Hãy trấn an con bạn rằng các hiệu trưởng và các giáo viên đã được huấn luyện và biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp.

Giúp đỡ Chúng tôi giúp Bạn

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử, điện thoại, tin nhắn, ứng dụng di động My PWCS, Facebook và nguồn cấp dữ liệu Twitter của PWCS, và phương tiện truyền thông địa phương.

Cách giúp đỡ:

  • Cung cấp thông tin chính xác cho liên lạc khi khẩn cấp cho trường học của con bạn và thông báo kịp thời cho nhà trường về bất kỳ thay đổi nào.
  • Đánh dấu trang web www.pwcs.edu, (các) trang web của trường bạn, và các trang truyền thông xã hội của PWCS để dễ dàng truy cập tham khảo.
  • Tải xuống ứng dụng di động My PWCS
  • Đăng ký vào các kênh tin tức của PWCS.

Khi Điều Gì Xảy ra

Các nguồn tin tức chính thức của PWCS sẽ chia sẻ thông tin chính xác và cập nhật một cách nhanh chóng có thể được. Hãy tránh các tin đồn và suy đoán; những đều đó gây ra mối quan tâm quá mức. Hãy nhớ, các học sinh và những người khác có thể không có thông tin chính xác nhất.

  • Hãy bình tĩnh. Hãy nhớ, phần lớn các hoạt động khẩn cấp là để đề phòng.
  • Theo dõi (các) trang web của trường bạn, các trang truyền thông xã hội của PWCS, và www.pwcs.edu.
  • Kiểm tra hộp thư điện tử và thông điệp tin nhắn của bạn cho các thông điệp khẩn cấp

Trường học có thể là nơi an toàn nhất cho các em học sinh. PWCS làm việc với các viên chức khẩn cấp để đảm bảo các em học sinh được an toàn bên trong khu vực trường học của họ.

  • Tránh việc gọi hoặc viếng thăm các trường, trừ phi được hướng dẫn làm thế, để không phải vô tình can thiệp vào việc làm của đội ứng phó khẩn cấp.

Hãy biết rõ Biệt ngữ

Phần lớn mọi hoạt động là để phòng ngừa.

Di tản được sử dụng để tránh mối đe dọa có khả năng gây nguy hiểm nội bộ, ví dụ như lửa, khói, hoặc những báo động không giải thích được.

Củng cố Tòa Nhà bổ sung thêm an toàn trong các trường hợp của mối nguy cơ bên ngoài có thể xãy ra, không trực tiếp tại trường, như là các hoạt động của cảnh sát gần đó. Các em học sinh được đem vào phía trong và lối vào tòa nhà trường bị hạn chế. Các hoạt động giảng dạy bình thường tiếp tục.

Ẩn Tại Chỗ cho bảo vệ khỏi các nguy cơ của môi trường có khả năng xãy ra bên ngoài.

Khóa chặt xãy ra khi có một mối đe dọa báo cáo đến trường. Các tòa nhà bị đóng, các lớp học bị đình lại, và các học sinh được giữ an toàn ngay trong khu vực của họ.

Những tình huống nầy chấm dứt khi một viên chức báo cáo rằng tất cả đều tốt thông suốt.

Để có thêm thông tin cụ thể về các Hoạch định Khẩn cấp, hãy truy cập Trang mạng Quản lý Rủi ro.

PWCS cam kết an toàn cho các em học sinh, các nhân viên và cộng đồng của chúng tôi.