Grading in PWCS

نمره‌دهی در مدرسه دولتی بخش پرینس ویلیام (PWCS 

رونوشت 

اطلاع از میزان پیشرفت تحصیلی بخش مهمی از آموزش استهر سه ماه، معلمان در قالب یک کارنامه، گزارشی رسمی از پیشرفت دانش‌آموزان را به اشتراک می‌ گذارنداما دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای اطلاع از آنچه دانش‌آموز در حال یادگیری است و برای اطلاع از نحوه عملکردشان مجبور نیستند چندین هفته صبر کنند 
 
هر روز معلمان اطلاعات مربوط به اهداف یادگیری یا اهدافی درس‌هایشان را با دانش‌آموزان به اشتراک می گذارنداین اهداف یادگیری شامل موارد ذیل می شودتوضیحی درمورد اینکه چگونه معلم مطلع خواهد شد که دانش‌آموز، تسلط خود بر مطالب آموختنی را نشان داده است و در نتیجه یک درس یا مجموعه‌ای از درس‌ها قادر است آموخته هایش را به صورت عملی نشان دهداین را اغلب تحت عنوان "یادگیری مبتنی بر استانداردهاتوصیف می‌کنند 
 
وظایفی که دانش آموزان برای نشان دادن یادگیری در انجام آنها شرکت می‌کنند ممکن است برای تمرین (ارزیابی سازندهیا برای ارائه شواهد رسمی و قطعی‌تر درباره میزان یادگیری دانش‌آموز (ارزیابی تجمیعیباشددانش‌آموزان و خانواده‌هایشان می توانند این اطلاعات را به صورت آنلاین، در دفتر نمرات آنلاین، که توسط هر معلم ارائه شده است رویت نمایند 
 
وظایف با استفاده از عنوانی توصیف خواهد شد که توضیح شفافی از آنچه دانش‌آموزان یاد گرفته‌اند ارائه می‌دهدبه عنوان مثال، یک وظیفه به صورت جمله‌ای توصیفی مانند مثال زیر نامگذاری خواهد شدامتحان علل انقلاب آمریکااغلب اوقات به دنبال این عنوان، اعداد و حروفی می‌آید که استاندارد خاصی از یادگیری را نشان می‌دهد 
 
اغلب از این روش تراز کردن وظایف دارای نمره، همراه با اهداف یادگیری برگرفته از استانداردهای ایالتی که به وضوح بیان شده‌اند تحت عنوان "نمره‌دهی مبتنی بر استانداردهایاد می شودبا ارائه اطلاعات واضح درمورد آنچه انتظار می رود دانش‌آموزان بدانند و انجام دهند، و با وجود وظایف برچسب گذاری شده در گزارشات نمره دهی آنلاین که به وضوح توصیف شده اند، می‌توانیم با یکدیگر در راستای پیشرفت مداوم یادگیری یا پیشرفت هر دانش‌آموز همکاری نماییم.

 کارنامه پیشدبستانی(PDF)

کارنامه پایه 1 (PDF)

 کارنامه پایه 2 (PDF)

کارنامه پایه 3 (PDF)

کارنامه پایه 4 (PDF)

کارنامه پایه 5 (PDF)

کارنامه ثانویه (PDF) 

در اینجا می توانید به اطلاعات بیشتر در مورد مقررات نمره‌دهی PWCS دسترسی یابید: 

661-1  نمره‌دهی مدرسه ابتدایی  (PDF) 

 661-2  شیوه های ارزیابی و نمره‌دهی – راهنمایی  (PDF) 

661-3  شیوه های ارزیابی و نمره‌دهی – دبیرستان  (PDF) 

661-4  اصول ارزیابی و نمره‌دهی ارزیابی تجمیعی امتحانات  (PDF)