برای این که با تاثیر وضع هوا بر مدارس و فعالیت‌های آموزشی آشنا شوید، باید از شرایط تعطیلی/ تاخیر بازگشایی در PWCS آگاه شوید.

کد قرمز: مدرسه برای دانش‌آموزان و کارکنان تعطیل می‌شود. (استثنا: کارکنان هوای نامساعد)

"همه مدارس و ادارات پرینس ویلیام کانتی با کد قرمز در [تاریخ] تعطیل خواهند بود."

 • مدارس و ادارات تعطیل می‌شود.
 • برنامه «مراقبت از کودکان محصل (SACC) تعطیل می‌شود.
 • همه فعالیت‌های آموزشی (روزانه و عصرگاهی)، شامل گردش‌های میدانی، تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی (روزانه و عصرگاهی)، شامل آموزش بزرگسالان، کلاس‌های مدرسه شبانه و برنامه‌های تفریحی که در ساختمان مدرسه برگزار می‌شود، لغو خواهد شد.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت Aquatics Centerمراجعه کنید.

کد سبز: مدرسه برای دانش‌آموزان و آموزگاران تعطیل می‌شود.

"همه مدارس پرینس ویلیام کانتی با کد سبز در [تاریخ] تعطیل خواهند بود."

 • مدارس تعطیل می‌شود۔
 • برنامه مراقبت از کودکان محصل (SACC) تعطیل می‌شود۔
 • همه فعالیت‌های آموزشی (روزانه و عصرگاهی)، شامل گردش‌های میدانی، تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی (روزانه و عصرگاهی)، شامل آموزش بزرگسالان، کلاس‌های مدرسه شبانه و برنامه‌های تفریحی که در ساختمان مدرسه برگزار می‌شود، لغو خواهد شد.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت Aquatics Centerمراجعه کنید.

باز شدن با تاخیر دو ساعته: مدارس دو ساعت دیرتر باز می‌شود

"همه مدارس پرینس ویلیام کانتی در [تاریخ] دو ساعت دیرتر باز می‌شود."

 • برنامه مراقبت از کودکان محصل (SACC) دو ساعت دیرتر اجرا می‌شود.
 • یک وعده صبحانه ساده ارائه می‌شود. نهار سرو می‌شود.
 • گردش‌های میدانی لغو می‌شود.
 • مسئولان ذیربط بر اساس شرایط راه‌ها و به صورت موردی درباره سفرهای ورزشی تصمیم‌گیری می‌کنند.
 • دانش‌آموزان پیش‌دبستانی نوبت صبح و تمام-روز باید دو ساعت دیرتر در مدرسه حاضر شوند.
 • دانش‌آموزان پیش‌دبستانی نوبت صبح یک ساعت دیرتر از زمان مقرر مرخص می‌شوند. دانش‌آموزان پیش‌دبستانی نوبت ظهر باید یک ساعت دیرتر از موعد معمول در مدرسه حاضر شوند. 
 • اطلاعات بیشتر درباره برنامه پیش‌دبستانی را از اینجا دریافت کنید. 
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت Aquatics Centerمراجعه کنید.

*در روزهایی که مدرسه با تاخیر باز می‌شود، والدین/سرپرستان باید از آوردن زودهنگام کودک بخ مدرسه خودداری کنند، زیرا کارکنان مدرسه نیز ممکن است با تاخیر به مدرسه بیایند.

*والدین/سرپرستان می‌توانند فرزندشان را به مدرسه نفرستند. البته، از دانش‌آموز انتظار می‌رود که همه تکالیف خود را انجام دهد. فرزندتان مشمول جریمه آموزشی نمی‌شود و غیبت او موجه محسوب می‌شود.

تعطیلی زودهنگام

"همه مدارس پرینس ویلیام کانتی در [تاریخ] یک ساعت زودتر تعطیل می‌شود."

 • برنامه SACC پس از مدرسه دایر نخواهد بود۔
 • اتوبوس‌ها طبق برنامه معمول حرکت خواهند کرد.
 • دانش‌آموزان پیش-دبستانی نوبت صبح و پیش-دبستانی تمام وقت یک ساعت زودتر از موعد مقرر مرخص می‌شوند. مدارس پیش-دبستانی نوبت بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.  اطلاعات بیشتر درباره «برنامه پیش‌دبستانی» را از اینجا دریافت کنید.
 • نهار سرو می‌شود.
 • گردش‌های میدانی لغو می‌شود
 • همه فعالیت‌های آموزشی، شامل تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی عصرگاهی لغو می‌شود.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت Aquatics Centerمراجعه کنید.

تعطیلی زودهنگام

"همه مدارس پرینس ویلیام کانتی در [تاریخ] دو ساعت زودتر تعطیل می‌شود."

 • برنامه SACC پس از مدرسه دایر نخواهد بود۔
 • اتوبوس‌ها طبق برنامه معمول حرکت خواهند کرد.
 • دانش‌آموزان پیش-دبستانی نوبت صبح و پیش-دبستانی تمام وقت دو ساعت زودتر از موعد مقرر مرخص می‌شوند. مدارس پیش-دبستانی نوبت بعد از ظهر تعطیل خواهند بود. اطلاعات بیشتر درباره «برنامه پیش‌دبستانی» را از اینجا دریافت کنید..
 • نهار (در صورت لزوم با برنامه جایگزین) عرضه می‌شود.
 • گردش‌های میدانی لغو می‌شود، مگر‌این‌که قبلاً اجرا شده باشد. حرکت اتوبوس فعالیت‌های دیرهنگام و ورزشی لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های آموزشی (روزانه و عصرگاهی)، شامل تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی عصرگاهی لغو می‌شود.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت Aquatics Centerمراجعه کنید.

لغو فعالیت‌های پس از مدرسه و برنامه‌های عصرگاهی

"همه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در مدارس عمومی پرینس ویلیام کانتی یا محوطه مدرسه در آن نوبت بعدازظهر و عصر لغو می‌شود."

 • برنامه مراقبت از کودکان محصل (SACC) در ساعت 5 ب.ظ تعطیل می‌شود.
 • همه فعالیت‌های آموزشی بعدازظهر و عصرگاهی، شامل تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی عصرگاهی لغو می‌شود.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت Aquatics Centerمراجعه کنید.

لغو فعالیت های آخر هفته

«به دلیل پیش بینی وضعیت هوای نامساعد، تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده در مدارس عمومی Prince William کانتی یا درون زمین مدارس برای این آخر هفته لغو می شوند.»

 • همه فعالیت‌های آموزشی، شامل تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی لغو می‌شود.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت مرکز آکواتیکس مراجعه کنید.
 •  

لغو فعالیت های شنبه

«به دلیل پیش بینی وضعیت هوای نامساعد، تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده در مدارس عمومی Prince William کانتی یا درون زمین مدارس برای شنبه [تاریخ] لغو می شوند.»

 • همه فعالیت‌های آموزشی، شامل تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی لغو می‌شود.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت مرکز آکواتیکس مراجعه کنید.

 

لغو فعالیت های یک شنبه

«به دلیل پیش بینی وضعیت هوای نامساعد، تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده در مدارس عمومی Prince William کانتی یا درون زمین مدارس برای یک شنبه [تاریخ] لغو می شوند.»

 • همه فعالیت‌های آموزشی، شامل تمرین‌های گروهی، جلسات باشگاه، مسابقات بین مدارس و مسابقات قهرمانی، لغو می‌شود.
 • همه فعالیت‌های غیر آموزشی لغو می‌شود.
 • برای آگاه شدن از برنامه فعالیت در هوای نامساعد، به وب‌سایت مرکز آکواتیکس مراجعه کنید.