THÔNG TIN CÁC RỐI LOẠN VỀ ĂN UỐNG

Rối loạn ăn uống là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà thường bắt đầu ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên và ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Với chẩn đoán sớm, các rối loạn ăn uống có thể được điều trị với sự kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng, y khoa, và điều trị. Nhiều thanh thiếu niên cảm thấy bị áp lực càng tăng dần trong  xã hội về diện mạo của họ, và điều này có thể dẫn đến các rối loạn về ăn uống.

Điều quan trọng cần lưu ý là các rối loạn ăn uống không được chẩn đoán dựa trên trọng lượng thay đổi cũng như các hành vi, các thái độ và lối suy nghĩ. Các triệu chứng có thể khác nhau giữa nam và nữ và trong các nhóm ở tuổi khác nhau. Thông thường, một người trẻ tuổi mắc chứng rối loạn ăn uống có thể không biết rằng anh/cô ta có một vấn đề hoặc giữ bí mật về các vấn đề. Các phụ huynh /các người giám hộ và các thành viên gia đình được kể là ở  trong một vị trí đặc biệt duy nhất để thấy các triệu chứng hoặc các hành vi đó gây ra lo lắng quan tâm. Ghi nhận những hành vi phổ biến đối với những người bị các rối loạn ăn uống có thể dẫn đến sự giới thiệu sớm về vấn đề với các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe chính. Điều quan trọng đối với các rối loạn ăn uống là phải được điều trị bởi một nhà chuyên chăm sóc về nhu cầu nầy.

Truy cập trang mạng của Chi khu Trương http://pwcs.edu để có thêm thông tin về rối loạn ăn uống. Hãy nhấn vào biểu tượng Parents ở đầu trang và chọn Student Health & Wellness. 
Nếu bạn nghĩ rằng con bạn có thể tỏ ra có các dấu hiệu của một rối loạn ăn uống, hãy vui lòng liên lạc với nhà chăm sóc sức khỏe chính, y tá trường học, hoặc một trong những nguồn hỗ trợ được liệt kê dưới đây:  

Học viện dành cho Rối loạn về Ăn uống 

http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders

Hội hiệp Toàn quốc cho Rối loạn về Ăn uống

http://www.nationaleatingdisorders.org/ 

  

Đường dây miễn phí, Đường dây Giúp đở Bảo mật: 1.800.931.2237

Các nguồn bổ sung thêm có tại:

Sở Giáo dục Tiểu bang Virginia http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/index.shtml dưới mục với tựa đề là “Eating Disorders”