Bản in Mẫu Sức khỏe Vào Trường

Không học sinh nào được lần đầu tiên tuyển vào bất kỳ trường mẫu giáo hoặc tiểu học công lập nào trong chi khu trường trừ khi học sinh sẽ cung cấp, trước khi nhập học kiểm tra sức khỏe toàn diện trong phạm vi do Đại biểu Y tế Tiểu bang thực hiện trong vòng mười hai tháng trước ngày học sinh lần đầu tiên vào trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học công lập như thế, hoặc hồ sơ cho xác nhận rằng học sinh đã cung cấp một báo cáo khi nhập học trước đây cho một trường hoặc chi khu trường khác và cung cấp thông tin trong báo cáo.

Mẫu Sức khỏe Vào Trường

Thông tin Ghi danh và Y tế - Từ trang web của Bộ Giáo dục Virginia

 

Yêu cầu Tiêm chủng

Không có học sinh nào được nhận vào trường trừ khi tại thời điểm nhập học, học sinh hoặc phụ huynh của học sinh nộp bằng chứng tài liệu về chủng ngừa trên Mẫu Y tế Nhập học của Tiểu bang cho viên chức tuyển sinh của trường hoặc trừ khi học sinh được miễn tiêm chủng vì lý do y khoa hoặc tôn giáo, học sinh là một em trẻ vô gia cư hoặc thanh thiếu niên hoặc học sinh đang được chăm sóc nuôi dưỡng.

Yêu cầu Tiêm chủng – từ trang web của Bộ Y tế Virginia

Bảng Liệt kê về Yêu cầu Tiêm chủng – từ trang web của Bộ Y tế Virginia

 
TIN MỚI! Học sinh Lên Lớp 7 Cần vắc-xin T-DAP Trước khi Năm học Bắt đầu

Đại hội đồng Virginia đã thông qua luật trong phiên họp lập pháp năm 2019 thay đổi cấp lớp trong đó học sinh được tiêm phòng uốn ván, bạch hầu, và ho gà (Tăng cường Tdap) từ lớp sáu đến lớp bảy. Luật pháp này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, phù hợp với các khuyến nghị của Ủy ban Tư vấn về Thực hành Chủng ngừa, thay đổi khuyến nghị về độ tuổi tối thiểu đối với vắc-xin Tdap từ 10 đến 11 tuổi. Do đó, không nên cho sử dụng liều Tdap cho học sinh dưới 11 tuổi. Học sinh được chủng ngừa vắc xin Tdap ở tuổi 10 sẽ không cần Tdap khác để vào lớp bảy.

Theo luật tiểu bang, nếu không có bằng chứng về việc chủng ngừa này hoặc miễn trừ trong hồ sơ, trẻ em sẽ không thể đăng ký vào trường trong năm học 2019-20. Một danh sách các câu hỏi thường gặp từ Bộ Y tế Virginia có thể giúp trả lời các mối quan tâm hoặc câu hỏi. Phụ huynh được khuyến khích gọi cho bác sĩ của con họ hoặc cơ quan y tế địa phương nếu họ có thêm câu hỏi.

Phụ huynh nên kiểm tra với bác sĩ để chắc chắn rằng con họ có tất cả các loại vắc-xin cần thiết. Bằng chứng tiêm chủng hoặc miễn trừ tài liệu phải được nộp trình trước khi học sinh bắt đầu lớp bảy cho năm học.

Có thể được chích ngừa từ bác sĩ, phòng khám quân đội hoặc Khu Y tế Prince William. Hãy đem bản sao của bằng chứng vắc-xin Tdap đến trường trung học cơ sở của con bạn càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian từ bây giờ đến khi bắt đầu năm học mới và giữ một bản sao cho các tập tin của bạn.

Có thể liên lạc với Khu Y tế Prince William tại các địa điểm và số điện thoại sau: 9301 Lee Avenue, Manassas, VA 20110, 703.792.6301, và 4001 Prince William Parkway, Ste. 101, Woodbridge, VA 22191, 703.792.7300.

Xin vui lòng dành thời gian cho việc quan trọng nầy bảo vệ học sinh của bạn và nộp bằng chứng vắc-xin của họ vào hồ sơ tại trường trung học cơ sở trước khi năm học lớp 7 của họ bắt đầu.