آیین نامه انضباطی   2020-21 


فهرست مندرجات

 آزار جنسی و تبعیض و اذیت و آزار دانش آموزان 

قلدری 
اطلاعیه مسئولیتهای والدین 
حقوق دانش آموز

 خلاصه قوانین انضباطی 
مراجع مدرسه 
حذف دانش آموز از کلاس توسط معلم 
روند قانونی تعلیق  
روند قانونی اخراج
روند قانونی تجدید نظر
مقدمه
گزارش های ناشناس در PWCS
مسئولیتها (مدرسه، والدین، دانش آموزان 
مقررات دانش آموز
قوانین و مقررات
قوانین اتوبوس رانی مدرسه 
مواد ممنوع
سلاح ها یا سایر اقلام خطرناک

 

 

 

 

 

پیام رئیس آموزش و پرورش

والدین/ سرپرستان محترم:

به سال تحصیلی 2020-21 خوش آمدید. من مفتخرم که شانزدهمین سال فعالیت خود را به عنوان رئیس آموزش و پرورش در چنین سیستم فوق العاده آموزشی آغاز می کنم. هیئت مدیره ویژه سیستم آموزشی ما ، معلمان برجسته ، کادر پشتیبانی ، و تیم رهبری هر روز سخت تلاش می کنند تا یک آموزش در سطح جهانی را به یک جمعیت دانش آموزانی رو به رشد ارائه دهند که اکنون از 91000 دانش آموز در 100 مدرسه و مرکز فراتر رفته است.

"قوانین انضباطی" (COB) شامل اطلاعات مهمی است که دانش آموزان و بزرگسالان را به سمت موفقیت در سیستم مدارس منطقه ما هدایت  می کند. این مهم است که والدین و سرپرستان ، قوانین های خلاصه شده را درک کنند و بر اهمیت آنها به دانش آموزان تأکید کنند. با کمک شما ، می توانیم از وجود یک محیط آموزشی مثبت ، پرورش دهنده و امن در کلیه مدارس خود اطمینان حاصل کنیم.

من اضافه  می کنم که آیین نامه انضباطی امسال امکان انعطاف پذیری بیشتری را در مورد قوانین لباس به دانش آموزان می دهد. من از بسیاری از ذینفعان ، از جمله دانش آموزان ، که به ارائه اطلاعات در رابطه با قوانین لباس و سایر مؤلفه های مهم به منطقه کمک کرده اند، قدردانی می کنم. از نظرات ارزشمند شما قدردانی می شود.

قوانین انضباطی در وب سایت  www.pwcs.eduقابل دسترس است (نسخه های چاپ شده با درخواست قبلی موجود می باشد). یک ولی یا سرپرست برای هر دانش آموز باید کارت اضطراری را که در اولین هفته مدرسه به خانه فرستاده می شود ، امضا کرده و آن را مجدداً برگردانند که نشانده آگاهی شما از محتوای COB بر اساس الزامات تحت قانون ویرجینیا 278.3-22.1 § می باشد.

با همکاری یکدیگر محیطی را ایجاد خواهیم کرد که همه با احترام رفتار کنند و برای کمک به دیگران تشویق شوند. از طرف همه در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، برای شما و دانش آموزتان سالی پربار و لذت بخش آرزو می کنم.

ارادتمند،

Steven L. Walts
 رئیس آموزش و پرورش
 

 

مقـدمــه

قانون اساسی ویرجینیا به هیئت مدیره مدارس محلی اختیار نظارت بر عملکرد مدارس دولتی را تحت کنترل هیئت مدیره می دهد. این اختیار شامل قدرت در نظارت و انضباط دانش آموزان است.

 هیئت مدیره مدارس دولتی ویلیام کانتی با فراهم آوردن ضمانت هایی برای سلامتی ، ایمنی و حقوق فردی دانش آموزان و کارمندان ، به دنبال حفظ و حمایت از حقوق همه دانش آموزان خود در امر آموزش متناسب با توانایی ها ، علایق ، ارزش ها و اهداف و اموال متعلق به مدارس می باشد.

با این حال ، وظیفه آموزش و پرورش جوانان به عهده همه اعضای جامعه مدرسه  است- اعم از دانش آموزان ، کارمندان ، مسئولین و والدین-  که همگی به طور مساوی مسئولیت حمایت از قوانین مدرسه و یکپارچگی در آموزش را بر عهده دارند. 

این وظیفه والدین است که به کودک بیاموزند تا مسئولیت خود را در محیط مدرسه بداند - مسئولیت یادگیری و انضباطی که امنیت و حقوق شخصی دیگران را به خطر نیاندازد.  (برای کسب اطلاعات بیشتر از جمله مسئولیتهای قانونی والدین به صفحه 8 مراجعه کنید.) مدرسه حق دارد از هر دانش آموز انتظار رفتار معقول و پرهیزگار داشته باشد. از آنجا که پرهیزگاری و انضباط از خارج نمی تواند تحمیل شود ، دانش آموزان باید مجاز به درجاتی از آزادی انتخاب و عملکرد برای رشد استعدادها و توانایی های فردی خود باشند.

قانون ویرجینیا 78-22.1§، اظهار می دارد: "هیئت مدیره مدارس می تواند آیین نامه و مقرراتی تصویب کند که شامل نظم و انضباط صحیح دانش آموزان ، از جمله رفت و آمد به  مدرسه می باشد." مقررات هیئت مدیره مدارس حاکم بر رفتار دانش آموزان در "آیین نامه انضباطی" خلاصه می شود و همچنین در سیاست ها و آیین نامه های مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) مورد بررسی قرار می گیرد.

مفاد این "آیین نامه انضباطی" هر زمان که دانش آموزان درگیر شوند ، اِعمال می شود ، مانند:
در طول ساعات عادی مدرسه و در اموال مدرسه یا به طور مجازی؛
در فعالیت های مدرسه در املاک متعلق به هیئت مدیره ، برنامه های SACC و برنامه های نسل آینده؛
هنگام رفت و آمد به مدرسه؛
در داخل اتوبوس های مدرسه و ایستگاه اتوبوس؛
در مواردی که خارج از محیط و املاک مدرسه باشد ، فعالیت هایی که از طرف مدرسه انجام می شود مانند گردش های علمی ، مسابقات ورزشی و فعالیت های باشگاهی؛ و
هرگاه رفتار توسط دانش آموز در محوطه مدرسه یا اموال مدرسه تأثیر جدی بر عملکرد یا رفاه عمومی منطقه داشته باشد ، بر یکپارچگی فرآیند آموزشی تأثیر بگذارد ، امنیت و رفاه دانش آموزان ، کارمندان و یا اموال مدرسه را تهدید کند، و هنگامی دانش آموز تحت نظارت مدرسه به حقوق دانش آموزان یا کارکنان تجاوز کند.

 رئیس آموزش و پرورش ممکن است به دلایل منطقی، روند قانونی متفاوتی را بر اساس رویه های مندرج در "آیین نامه انضباطی" با شرایط حاضر تأیید کند ، تا زمانی که حقوق اولیه دانش آموزان ، والدین و جامعه در کل و/ یا کارکنان مدرسه نقض نشود. دلیل منطقی یعنی محافظت از سلامتی ، ایمنی ، رفاه و امکانات آموزشی دانش آموزان در سیستم مدرسه.

* "ولی (والدین) همانطور که در سراسر این آیین نامه استفاده می شود، یعنی پدر و مادر طبیعی، پدر و مادری که کودک را به فرزندی قبول کرده اند، و یا سرپرست (ان) قانونی .

خط تلفن گزارش های ناشناس

703-791-2821

دانش آموزان ، کارکنان و والدین در حفظ یک محیط منظم و امن  آموزشی مسئولیت های مشترک دارند. باید اطلاعات مربوط به مواد مخدر ، سلاح یا سایر عواملی که برای محیط مدرسه مضر است ، گزارش شود. هرگونه قصد اقدام در گزارش تخلفات از "آیین نامه انضباطی" باید با اقدامات صحیح بررسی گردد  از جمله اخراج. دانش آموزانی که از مواد مخدر ، سلاح ، خشونت و یا رفتارهای دیگری که ممکن است برای دیگران یا محیط مدرسه مضر باشد ، آگاه هستند می توانند در صورت عدم گزارش چنین اطلاعاتی به مسئولین مدرسه ، تحت اقدامات انضباطی قرار گیرند.

در زیر چند پیشنهاد برای گزارش چنین اطلاعاتی آورده شده است:

با مدیر مدرسه یا سایر مسئولین تماس بگیرید.

با خط تلفن گزارش های ناشناس PWCS با شماره 703.791.2821  تماس بگیرید.

 توجه: این یک سیستم پیام ضبط شده است و نباید در موارد اضطراری یا در صورت نیاز به پاسخ فوری، مورد استفاده قرار گیرد.

در موارد اضطراری با پلیس تماس بگیرید.

اگر دانش آموز چیزی را که در وسایل خود کشف کند که در مدرسه مجاز نیست ، آن دانش آموز باید فوراً به مدیر یا سایر مسئولین گزارش دهد.

اقداماتی جهت پیگیری در نظر گرفته خواهد شد زیرا دانش آموز داوطلبانه این موضوع را مورد توجه کارمندان قرار داده است.

اگر دانش آموزان معتقدند قربانی تبعیض ، آزار و اذیت و یا اقدامات دیگری شده اند که باعث نقض "آیین نامه انضباطی" است ، آنها باید فوراً با مسئولین ، معلم یا مشاور مدرسه تماس بگیرند.
 

مسئولیتها
هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی
"آیین نامه انضباطی" PWCS تدوین شد.  هیئت مدیره از طریق رئیس آموزش و پرورش ، کلیه کارمندان مدرسه را مسئول نظارت بر رفتار دانش آموزان می داند زمانی که دانش آموزان به طور قانونی تحت نظارت مدارس قرار دارند. هیئت مدیره دانش آموزان را طبق مقررات و سیاست های هیئت مدیره  همانطور که در" آیین نامه انضباطی" PWCS خلاصه شده است،  مسئول رفتار درست و پسندیده می داند. سیاست ها و مقررات حاکم بر رفتار و انضباط دانش آموز را می توان در سیاستها و آیین نامه های PWCS مطالعه کرد که در  www.pwcs.edu قابل دسترس است. 

 کلیه کارکنان PWCS دارای بالاترین معیارهای اخلاقی هستند و در قبال عملکرد خود مسئول می باشند. بنابراین ، کلیه کارکنان باید مطابق با قوانین و مقررات تعیین شده توسط هیئت مدیره رفتار کنند.

هیئت مدیره از همه والدین انتظار دارد "آیین نامه انضباطی" و هرگونه سیاست یا مقرراتی را که در آیین نامه" قوانین انضباطی" به آن اشاره شده است مطالعه کنند.

توجه
لطفاً توجه داشته باشید که دوربین های امنیتی در کلیه ساختمانها قرار دارند و از آنها برای اطمینان از حفاظت و امنیت کلیه دانش آموزان ، کارمندان و املاک PWCS استفاده خواهد شد.

تیم آموزشی
در حالی که نهایتاً رعایت نظم و انضباط، وظیفه فردی است ، اجرای یک برنامه انضباطی مؤثر ، نیاز به تلاش و همکاری یک تیم دارد. یک رویکرد عادلانه و پیشگیرانه در نظم و انضباط باید در راستای شفاف سازی  استانداردهای رفتاری برنامه ریزی شود تا به طور مؤثر نیازهای دانش آموز را ارزیابی کند و عوامل مهم را که ممکن است در رفتارهای دانش آموزان نقش داشته باشد ، شناسایی کند. مدیر مدرسه مسئولیت رهبری دستورالعملهای آموزشی و  توسعه انتظارات رفتاری در سطح سیستم آموزشی را به عهده دارد که مطابق با سیاستها و مقررات هیئت مدیره و "آیین انضباطی" می باشد. مسئولین ، معلمان و کادر پشتیبانی با همکاری می کنند تا اطمینان حاصل کنند حقوق هر دانش آموز در منطقه محفوظ بماند.

تیم آموزشی مسئولیت های زیر را به عهده دارد:
فراهم کردن یک محیط  امن، و مثبت در مدرسه؛
ارائه یک محیط روحی مطلوب برای آموزش؛
تشویق به نظم و انضباط فردی؛
ایجاد جو احترام متقابل؛
رفتار با هر دانش آموز به عنوان یک فرد مطابق با نیازهای فردی ؛
تشویق ، نظارت و ارزیابی پیشرفت دانش آموزان؛
ایجاد و حفظ ارتباط با والدین؛
بحث در مورد "آیین نامه انضباطی" با دانش آموزان در آغاز هر سال تحصیلی و مرور آن در طول سال تحصیلی؛
تدوین و اجرای قوانین و مقررات مدرسه مطابق با قوانین هیئت مدیره و "آیین نامه انضباطی" در کل محیط آموزش؛
ارائه  دستورالعمل ها و دسترسی به "آینن نامه انضباطی" برای همه دانش آموزان جدید هنگام ثبت نام در طول سال تحصیلی؛
تدوین برنامه عملکرد ، در صورت امکان ، براساس نیاز دانش آموز و محیط مدرسه در کل؛ و
نگهداری پرونده تحصیلی دانش آموزان جهت ثبت سوابق انضباطی دانش آموز در صورت درگیر شدن. اگر دانش آموز درگیر رفتار غیرقانونی شود ، چنین سوابقی می تواند حاوی اطلاعاتی درباره دستگیری پلیس یا اقدامات قضایی باشد.

 هر زمان که اتهاماتی صورت گیرد که منجر به دخالت مقامات دادگاه نوجوانان شود ، حتی اگر دانش آموزعملاً توسط پلیس بازداشت نشود ، (با این حال) ممکن است "بازداشت" تلقی شود (طبق قانون ویرجینیا).

هر وقت دانش آموزان مواردی از قبیل تبعیض ، آزار و اذیت یا اعمال دیگری که قوانین "آیین نامه انضباطی" را نقض کند، گزارش کنند ، مسئولین مدارس (مدیران و معاونان) موظف به پیگیری و اقدامات لازم در رابطه با آن می باشند. معلمین ، مشاوران و سایر کادر پشتیبانی آموزشی وظیفه دارند به دانش آموزان در دستیابی به کمک های مورد نیاز از سوی مسئولین،  کمک کنند. پاسخ کارکنان به هر یک از شکایات دانش آموزان باید مستند شود.

همانطور که در بند 747 ، "دفتر مدیریت دانش آموزان و برنامه های جایگزین" تعریف شده است ، هیئت مدیره مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی از دفتر مدیریت دانش آموزان و برنامه های جایگزین (OSMAP) برای هماهنگی تلاش های منطقه در ایجاد یک محیط آموزشی امن که منجر به تدریس و یادگیری موثر و مفید می شود، حمایت می کند . اهداف OSMAP به شرح زیر است:
رفع جرایم جدی انضباطی دانش آموزان؛
ارائه فرصت های آموزشی گوناگون که نیازهای مختلف دانش آموزان در کلاس های K-12 و آموزندگان بزرگسال را برطرف می کند.
ارتقاء یک محیط آموزشی امن که منجر به تدریس و یادگیری مفید شود و عاری از خشونت ، درگیری و اختلالات غیرضروری باشد.
كاهش تعداد تعليق ها و اخراج هاي بلند مدت از طريق فرايندي كه امكانات افزايش آموزش غيرمتداول (متفاوت با یک محیط آموزشی معمولی) و جايگزين را فراهم مي آورد.
نظارت و رهبری روند قانونی قابل اجرا در مورد تعلیق طولانی مدت ، اخراج ، محرومیت و پذیرش دانش آموزان ، و هماهنگی هرگونه درخواست تجدیدنظر از هیئت مدیره؛ و
تعیین خدمات آموزشی مناسب ، برنامه ها و تعیین سطح مناسب برای دانش آموزان آموزش عادی که تحت پروسه انضباطی OSMAP قرار دارند.

اولیاء
توجه دانش آموزان ، والدین و کارمندان به مقررات فوق جلب می شود  681 ، "برنامه های آموزش غیر متداول؛" 731 ، "درخواست امور دانش آموزان؛" 735 ، "مواد ممنوعه" 743 ، "انضباط دانش آموز ؛" 744 ، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" ، 745 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان ، پذیرش مجدد و محرومیت / پذیرش دانش آموزان ؛" 747 ، "دفتر مدیریت دانش آموزان و برنامه های جایگزین؛" 775 ، "سلاح ها و اشیاء ممنوع دیگر" و مقررات ، "681-1 ،" برنامه های آموزش غیر متداول؛ " 731-1 ، "درخواست امور دانش آموزان؛" 730-1 ، "انضباط ؛" 735-1 ، "مواد ممنوعه ؛" 743-1 ، "انضباط دانش آموز ؛" 744-1، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان؛" 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان ؛" 745-4 ، "رویه کمیته انضباطی هیئت مدیره  برای رسیدگی به تجدید نظر پرونده اخراج دانش آموزان ؛" 745-5 ، "پذیرش مجدد و محرومیت ها / پذیرش ها" 745-6 ، "درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره مدرسه در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج ؛ " 747-1، "دفتر مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین (OSMAP)؛" و 775-1 ، "سلاح ها و سایر اشیاء ممنوع". هیئت مدیره و کارکنان مدرسه به حریم خصوصی دانش آموزان احترام می گذارند، و مطابق قانون ، سیاست ها و رویه هایی را برای محافظت از حریم خصوصی دانش آموزان تدوین کرده اند. حقوق حفظ حریم خصوصی به مسائل انضباطی ربط پیدا می کند. کلیه خط مشی هیئت مدیره و مقررات اداری با نسخه های جدید و رسمی موجود در وب سایت منطقه، در دسترس والدین و عموم قرار دارد. علاوه بر این ، نسخه های چاپ شده در دفتر اصلی مدارس نگهداری می شود.

 والدین مسئولیت های زیر را به عهده دارند:
خدمات آموزشی مناسب ، برنامه ها و تعیین سطح برای دانش آموزان آموزش عادی که تحت پروسه انضباطی OSMAP قرار دارند را تعیین کنند. 
موافقتنامه "آیین نامه انضباطی" ضمیمه شده در پشت کارت اطلاعات تماس اضطراری را امضاء کنند؛
به دانش آموز بیاموزند که مسئولیت درس خواندن و رفتارهایی که حقوق دیگران را پایمال نمی کند، به عهده بگیرد؛
از حضور منظم دانش آموز هر روز در مدرسه اطمینان حاصل کنند و در صورت غیبت، تاخیر و یا ترخیص زودتر از وقت، به مدرسه اطلاع دهند؛
اطمینان حاصل کنند دانش آموز به موقع و سر وقت در مدرسه حاضر شود؛
بوسیله تشویق و انضباط، نسبت به رفتارهای مسئولانه و مشارکت در محیط مدرسه، در دانش آموز انگیزه ایجاد کنند؛
"آیین نامه انضباطی" را مطالعه و درک کنند؛
اطمینان حاصل كنند كه دانش آموز مطابق با مقررات لباس تعریف شده در آئین نامه، لباس مناسب محیط مدرسه بپوشند كه این مقررات در مدارس محلی توسط دانش آموزان ، والدین و كارمندان مدرسه ایجاد شده است؛
کتاب ، مواد درسی ، ابزار ، یونیفرم و تجهیزات مورد نیاز برای مشارکت مؤثر در برنامه مدرسه تهیه کنند؛
از الزامات ارتقاء و فارغ التحصیلی را که هر ساله برای دانش آموزان دبیرستان و راهنمایی در "کاتالوگ دروس" منتشر می شود ، مطلع باشند؛
اطلاعات مربوط به موارد اضطراری ، از جمله شماره تلفن را در اختیار مدرسه قرار دهند تا مطمئن باشند که مدرسه در موارد اورژانس  بلافاصله با والدین تماس بگیرد.
یک نسخه از اصل شناسنامه دانش آموز ، و / یا اسناد مربوط به مهاجرت ، معاینه پزشکی ، سوابق کامل واکسیناسیون ، و شماره ملی را، در صورت امکان ، طبق قوانین ویرجینیا ، هنگام ثبت نام ، ارائه دهند؛ و
آگاه باشند که مواد مخدر و اسلحه ، همانطور که در "آیین نامه انضباطی" توضیح داده شده است ، در فعالیتهای مدرسه که در اموال متعلق به هیئت مدیره، انجام می شود، ممنوع می باشد از جمله هنگام رفت و آمد به مدرسه و ایستگاه های اتوبوس و داخل اتوبوس های مدرسه و همچنین در فعالیتهای خارج از محیط مدرسه که تحت حمایت مالی و نظارت مدرسه باشد مانند گردش های علمی ، مسابقات ورزشی و فعالیتهای باشگاهی؛ و نیز با متخلفان برخورد انضباطی می شود از جمله اخراج.

توجه
طبق قانون ویرجینیا ، والدین وظیفه دارند در اجرای ضوابط انضباطی و رفتاری و حضور منظم دانش آموزان در مدرسه، به مدرسه کمک کنند. والدین وظیفه دارند "آئین نامه انضباطی" را بشناسند ، رفتارهای مناسب دانش آموزان را ارتقا دهند ، به مدرسه در ایجاد نظم و انضباط کمک کنند و در صورت درخواست برای گفتگو درمورد موضوعات مربوط به انضباط و حضور در مدرسه با مسئولان دیدار کنند. قانون همچنین مستلزم این است که والدین بیانیه ای را امضا کنند که نشان می دهد از مسئولیت های خود آگاه هستند.  چنین بیانیه ای در کارت اطلاعات اضطراری درج شده است. والدین باید بلافاصله قبل از شروع مدرسه یا در  هفته های اول سال تحصیلی ، "آیین نامه انضباطی" و سایر بیانیه های قانونی ضروری را مطالعه و تکمیل کنند. هیئت مدیره می تواند علیه هر پدر و مادری که  در بازگرداندن کارت امضا شده یا انجام مسئولیتها به وظیفه خود عمل نکند ، از طریق دادگاه اقدام قانونی به عمل آورد. دادگاه ممکن است جریمه ای را تعیین کند یا به والدین دستور دهد در بهبود رفتار دانش آموزان تلاش کنند. خلاصه ای از "مسئولیت های والدین و الزامات مداخله مطابق با قانون ویرجینیا" در صفحه 43 آمده است.

دانش آموز(ان)
آیین نامه انتظارات

آیین نامه انتظارات که توسط دانش آموز تدوین شده است ، رفتارها ، نگرش ها و عملکردهایی را ایجاد می کند که باعث افزایش مسئولیت و موفقیت در مدرسه می شود.

 آیین نامه انتظارات دوره ابتدایی
پیش دبستانی تا کلاس دوم:
من به عنوان یک دانش آموز دلسوز و مسئول در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، سوگند می خورم:
اگر به کمک نیاز دارم درخواست کنم؛
به دنبال فرصتی باشم که به بزرگتر ها و دوستانم کمک کنم؛
از قوانین اطاعت کنم و از موقعیت های بد دور بمانم؛.
عمل کنم ، صادق باشم و مراقب اموال باشم؛
تلاش کنم و کارهای مدرسه و تکالیف منزل خود را تکمیل کنم؛
صادق باشم و همیشه حقیقت را بگویم؛
هنگام استفاده از فناوری ، درست قضاوت کنم و از خط مشی مسئولیت پذیری و مقررات ایمنی اینترنت درPWCS پیروی کنم؛ 
یک دوست خوب باشم و نسبت به دیگران قلدری و زورگویی نکنم؛ و
به کسی که هستم افتخار کنم و از دیگران نترسم.
کلاسهای سوم تا پنجم:
من به عنوان یک دانش آموز دلسوز و مسئول در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، سوگند می خورم:
اگر به کمک نیاز دارم درخواست کنم؛
با بزرگسالان ارتباط مثبت برقرار کنم؛
به دنبال فرصتی باشم که به بزرگتر ها و دوستانم کمک کنم؛
در فعالیتهای مدرسه/ جامعه شرکت کنم؛
از قوانین اطاعت کنم و از موقعیت های بد دور بمانم؛.
هنگام استفاده از فناوری ، درست قضاوت کنم و از خط مشی مسئولیت پذیری و مقررات ایمنی اینترنت درPWCS پیروی کنم؛
دانش آموزان دیگر را تشویق کنم الگوی خوب باشند؛
عمل کنم ، صادق باشم و مراقب اموال باشم؛
بعد از انجام تکلیف شب با در فعالیتها با دوستان و خانواده شرکت کنم؛
تلاش کنم و تمام کارهای مدرسه و تکالیف منزل خود را تکمیل کنم؛
با بزرگسالان و سایر دانش آموزان با احترام رفتار کنم؛
صادق باشم و همیشه حقیقت را بگویم؛
از حق خود و دیگران دفاع کنم و یک الگو باشم؛
یک دوست خوب باشم و نسبت به دیگران قلدری و زورگویی نکنم؛
سعی کنم احساسات دیگران را درک کنم؛
به کسی که هستم افتخار کنم و از دیگران نترسم؛ و
در کوچکتر ها تاثیر مثبت بگذارم.

آیین نامه انتظارات دوره راهنمایی
من به عنوان یک دانش آموز دلسوز و مسئول در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، سوگند می خورم:
به دیگران احترام بگذارم و تشویق شان کنم؛
برای سایر دانش آموزان در کلاس الگوی خوبی باشم؛
به راحتی با والدین، معلمان و کارکنان مدرسه ارتباط برقرار کنم؛
سایر دانش آموزان را تشویق کنم تصمیم درست بگیرند؛
یک الگو باشم و به تصمیم گیری صحیح دانش آموزان دیگر ارج  نهم؛.
با انجام فعالیتهایی مانند توزیع و پخش غذا و غیره،  در صورت لزوم و درخواست، به جامعه کمک کنم؛
حد خود را در چهارچوبی که توسط خانواده، مدرسه و جامعه تعیین شده، رعایت کنم؛
در انتخاب دوست و الگو دقت کنم؛
تلاش کنم و حتی اگر گاهی با شکست مواجه شدم ،دلسرد نشوم و انتظاراتم را پایین نیاورم؛
در فعالیت های مدرسه و تیم های ورزشی شرکت کنم؛
یک مکان آرام را برای درس خواندن و مطالعه انتخاب کنم؛
با دقت و خردمندانه از وقت خود استفاده کنم؛ تکمیل تکالیف خود را پشت گوش نیاندازم؛
سایر دانش آموزان را تشویق و راهنمایی کنم برای موفقیت در مدرسه تلاش کنند؛
با نادیده گرفتن تاثیرات منفی در اطراف خود برای دیگران الگو باشم؛
در کلاس با دقت به درس توجه کنم و برای سایر دانش آموزان الگوی خوبی باشم؛
برای اعمال خود قبول مسؤلیت کنم؛
هنگام استفاده از فناوری ، درست قضاوت کنم و از خط مشی مسئولیت پذیری و مقررات ایمنی اینترنت درPWCS پیروی کنم؛
رفتار خود را کنترل کنم و از انجام کاری که می دانم اشتباه است پرهیز کنم؛
به تساوی همه بدون توجه به نژاد ، جنسیت ، مذهب ، پیشینه اقتصادی-اجتماعی یا ناتوانی ایمان داشته باشم؛
به دانش آموزانی که ممکن است زمینه هایی متفاوت نسبت به من داشته باشند احترام بگذارم؛
برای تصمیگیری درست از قبل برنامه ریزی کنم؛
از موقعیتهای نادرست و غیر اخلاقی پرهیز کنم؛
در فعالیت های مختلف شرکت کنم و الهام بخش دیگران باشم؛
وقتی لازم است با کسی صحبت کنم ، یک بزرگتر را به عنوان الگو پیدا کنم که به من کمک کند؛ و
به خودم ایمان داشته باشم.

آیین نامه انتظارات دوره دبیرستان
من به عنوان یک دانش آموز دلسوز و مسئول در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، سوگند می خورم:
پدر و مادرم را تشویق کنم که به طور جدی در فعالیت های تحصیلی و مدرسه من شرکت کنند؛
در زندگی خود با بزرگترها روابط سالم ایجاد کنم؛
در ایجاد یک محیط صمیمی در مدرسه تلاش کنم؛
با الگوی خوب بودن ، تصمیم گیری درست و انجام مسئولیت ها، به مدرسه و جامعه کمک کنم تا با باعث سربلندی جامعه و مدرسه باشم؛ 
با انجام کارهای داوطلبانه در فعالیتهای مختلف که در محیط مدرسه که مفید و سودمند باشد و در مدرسه امنیت ایجاد می کند، به مدرسه و جامعه خدمت کنم؛
به گونه ای رفتار كنم كه افراد بزرگتر مرا به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر به حساب آورند و به دلیل مسئولیت پذیری و اعتبار ، برای عقاید و نظرهای من ارزش قائل باشند. 
با معلمان و سایر بزرگترها همکاری کنم؛
با خانواده و همسایگان خود به منظور ایجاد قوانین مشخص برای جوانان در اجتماع همکاری کنم؛
رفتار مثبت و الهام بخش را که در بزرگسالان مشاهده می کنم الگوی خود قرار دهم؛
برای پر کردن اوقات بیکاری در برنامه روزانه خود، در یک فعالیت فوق برنامه شرکت کنم؛
منافع خود را در فعالیتهای مختلف توسعه داده و مشارکت خود را در جامعه گسترش/ بسط دهم؛
وقت خود را به طور مساوی در میان فعالیتهای مختلف (مدرسه ، خانه و فعالیتهای فوق برنامه) تقسیم کنم؛
از قوانین و مقررات موجود در "آیین نامه انضباطی" برای ادامه تحصیل خود و همسالانم پیروی کنم؛
هنگام استفاده از فناوری ، درست قضاوت کنم و از خط مشی مسئولیت پذیری و مقررات ایمنی اینترنت درPWCS پیروی کنم؛
فعالانه به عملکردهای مدرسه بپردازم و نشان دهم که به بهزیستی جامعه خود اهمیت می دهم؛
با تعهد به انجام تکالیف و مسئولیت های آکادمیک، به تحصیلات خود بهبود بخشم؛
با نشان دادن خصوصیات درست و پسندیده مانند صداقت و راستی ، یک نگرش مثبت ایجاد کنم که بتواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.
با تأکید بر اهمیت شخصیت دلسوزانه و تلاش برای مساوات و برابری ، به ارزشهای مثبت خود نه تنها در محیط مدرسه ، بلکه در تصمیمات روزمره خود احترام بگذارم؛
ارزش های مثبتی را که بر من تأثیر می گذارد از من انچه که هستم می سازد، قدردانی بدانم و آن ها را در مدرسه و جامعه انعکاس دهم؛
بدون توجه به تفاوت ها و پیشینه ها با همه همسالانم به طور یکسان رفتار کنم؛
از پیش برنامه ریزی کنم و از دانش خود برای تصمیم گیری های مثبت در برابر فشارهای منفی همسالان استفاده کنم؛
از حس همدلی ، دلسوزی  و توانایی در دوستی برای حل و فصل مناقشاتی که با خشنونت همراه نیست استفاده کنم؛
بدانم برای خود هدف دارم؛
اهداف خود را در زندگی بشناسم و درباره آینده مثبت فکر کنم؛
برای آینده خود چشم انداز داشته باشم و برای دستیابی به اهدافم برنامه ریزی کنم؛

دانش آموزان ، کارکنان و والدین در حفظ یک محیط منظم و امن  آموزشی مسئولیت های مشترک دارند. باید اطلاعات مربوط به مواد مخدر ، سلاح یا سایر عواملی که برای محیط مدرسه مضر است ، گزارش شود. هرگونه قصد اقدام در گزارش تخلفات از "آیین نامه انضباطی" باید با اقدامات صحیح بررسی گردد  از جمله اخراج.

 دانش آموزانی که از مواد مخدر ، سلاح ، خشونت و یا رفتارهای دیگری که ممکن است برای دیگران یا محیط مدرسه مضر باشد ، آگاه هستند می توانند در صورت عدم گزارش چنین اطلاعاتی به مسئولین مدرسه ، تحت اقدامات انضباطی قرار گیرند.

اگر دانش آموز چیزی را که در وسایل خود کشف کند که در مدرسه مجاز نیست ، آن دانش آموز باید فوراً به مدیر یا سایر مسئولین گزارش دهد. کارکنان مدارس مسئول پیگیری اقدامات ضروری هستند زیرا دانش آموز داوطلبانه این موضوع را به مسئولین اطلاع داده است. اگر دانش آموزان معتقدند قربانی تبعیض ، آزار و اذیت و یا اقدامات دیگری شده اند که باعث نقض "آیین نامه انضباطی" است ، آنها باید فوراً با یک مسئول ، معلم، مشاور  یا یک بزرگتر مورد اعتماد تماس بگیرند.

قوانين ومقررات

 عنصر اصلی پیشگیری مؤثر از بی نظمی، تنظیم قوانینی در سطح سیستم آموزشی و سراسر مدارس است که پیوسته اجرا شوند. در صورت عدم جزئیات مجازات خاص ، مدیر مدرسه اجازه دارد بسته به شدت تخلف ، مجازات مناسب را تعیین کند ، که ممکن است از مشاوره گرفته تا اقدامات بیشتر انضباطی (مانند تعلیق طولانی مدت یا توصیه به اخراج) توسط OSMAP اِعمال گردد. سن و مقطع کلاسی داشن آموز ، شرایط پیرامون تخلف و سایر عوامل مرتبط، در تعیین میزان اقدامات مناسب توسط مدیر در نظر گرفته می شود. در زیر خلاصه ای از استانداردهای تعیین شده انضباطی برای PWCS درج شده است:

حمله ، ضرب وشتم - تهدید به حمله کلامی یا فیزیکی (حمله) و استفاده از زور بر یک نفر (ضرب و شتم) صریحاً ممنوع اعلام می گردد.

حمله و/ یا ضرب و شتم یک کارمند سیستم آموزشی - حمله و ضرب و شتم هر یک از کارمندان مدرسه ، از جمله کادر نیروی کمکی، شدیداً ممنوع می باشد. با دانش آموزانی که متهم به ارتکاب این تخلفات شده اند برخورد انضباطی می شود، از جمله اخراج از مدرسه. بعلاوه ، دانش آموزان ممکن است در برابر چنین جرمی طبق بند  57-18.2 قانون ویرجینیا تحت تعقیب کیفری قرار گیرند ، که مقرر می کند محکومیت ضرب و شتم هر یک از کارمندان مدارس شامل 15 روز بازداشت با حداقل مدت دو روز حبس اجباری خواهد بود. اگر این جرم با استفاده از سلاح گرم یا سلاح های ممنوع در محیط و ملک مدرسه انجام شود ، باید حداقل مجازات ، یعنی حبس اجباری به مدت شش ماه در مورد شخص خلافکار اِعمال گردد. 

حضور و غیاب - طبق قانون ویرجینیا ، دانش آموزان مسئول هستند هر روزی که مدرسه باز است و کلاسها برگزار می شوند، در مدرسه حضور داشته باشند.  قانون 724-1 ، "حضور و غیاب و دلیل غیبت" شامل اطلاعات ویژه مربوط به حضور و غیاب دانش آموزان است که در اینجا خلاصه ای از آن آمده است. غیبت ، تاخیر و/یا  ترخیض زود تر از وقت، باید  توسط والدین و/ یا کارکنان مدرسه تایید شده باشد. در طی پنج روز غیبت از مدرسه ، والدین باید به مدارک دلیل غیبت به كاركنان مدرسه ارائه دهند تا غیبت موجه تلقی گردد. تکالیف و کارهای کلاسی برای غیبت های موجه می تواند مطابق قانون 724-1 جبران شود.  دانش آموز یا والدین مسئول دریافت تکالیف هستند. دانش آموزانی که دیر به مدرسه می آیند باید برای ورود به کلاس، مقررات و مراحل ورود به مدرسه را دنبال کنند.

انواع غیبت های موجه:
بیماری دانش آموز؛
معاینه پزشکی و دندانپزشکی و/ یا معالجه دانش آموز وقتی که چنین قرار ملاقاتی در خارج از ساعات مدرسه امکان پذیر نیست؛
حضور دانش آموزان در فعالیت های تحت حمایت و نظارت مدرسه که در طول ساعات مدرسه انجام می شود؛
با تأیید قبلی از سوی مدیر ، دانش آموزان سال آخر ممکن است به دلیل بازدید ازکالج غیبت موجه داشته باشند یا برای مشاغل بعد از فارغ التحصیلی مشغول مراحل استخدام باشند.  
مرگ یکی از اعضاء خانواده یا فردی که با دانش آموز نسبت نزدیک دارد؛
احضاریه از سوی دادگاه قضایی؛
تعطیلات مذهبی (دانش آموزان نباید بدلیل چنین غیبتی از دریافت جایزه و امتیاز یا از صلاحیت یا فرصت برای رقابت در کسب جایزه یا حق شرکت در امتحان یا آزمون جایگزین، محروم شوند)؛
شرایط اضطراری در منزل دانش آموز که نیاز به کمک ویژه دانش آموز در مراقبت از بیمار یا فرد آسیب دیده دارد؛ با این حال ، استفاده مکرر از چنین عذری یا درخواست غیبت بیش از پنج روز متوالی، باید برای تأیید به دفتر خدمات دانش آموزان ارجاع شود.
طبق قانون 724-1 ، غیبتهای از پیش تصویب شده توصیه نمی شوند و فقط از طرف مدیر یا نماینده او با توجه به شرایط و موقعیت تایید و اعطا می شوند. توصیه می شود سفرهای خانوادگی درطول تعطیلات مدرسه و تعطیلات تابستانی برنامه ریزی شوند. غیبت سفرهای خانوادگی موجه نیست مگر اینکه با شرایط فوق العاده ای همراه باشد. تعیین اینکه آیا شرایط فوق العاده ای وجود دارد ، در اختیار مدیر است که با همکاری دفتر خدمات آموزان انجام می شود. عواملی مانند دلیل غیبت ، ارزش آموزشی تجربه پیشنهادی و تأثیر غیبت در پیشرفت تحصیلی دانش آموز، در تعیین تأیید یا عدم تأیید غیبت از پیش برنامه ریزی شده در نظر گرفته خواهد شد.
غیبت های از پیش برنامه ریزی شده به دلایل خاص مرتبط با شرایط خانواده های نظامی؛
دلایل تمدید مدت غیبت با تایید مدیر مدرسه؛ و 
دانش آموزانی که بی خانمانی را تجربه می کنند و منتظر ترتیب برنامه حمل و نقل هستند. 

انواع غیبت های غیر موجه:
تمام روز را به پرسه زدن و وقت تلف کردن گذراندن؛
گریز از کلاس درس؛
از اتوبوس جا ماندن و یا مشکل ماشین؛
عدم ارائه توضیح قابل قبول یا مدارک لازم برای غیبت؛و
غیبت از پیش برنامه ریزی شده بدون تایید مدیر مدرسه.

طبق قانون ویرجینیا، وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا ، وقانون 724-1 PWCS  "حضور و غیاب و دلیل غیبت" ، مدارس جلسات مداخله حضور و غیاب تشکیل خواهند داد و برنامه هایی برای بهبود وضعیت حضور و غیاب دانش آموزانی که پنج روز یا بیشتر غیبت غیر موجه داشته باشند، در نظر خواهند گرفت. حضور والدین در این جلسات مداخله ای ممکن است ضرورت داشته باشد.  والدین دانش آموزانی که دائماً از مدرسه می گریزند ممکن است به دلیل عدم رعایت قوانین اجباری حضور و غیاب مورد برخورد قانونی قرار گیرند.

قلدری – "قلدری یعنی هر گونه رفتار پرخاشگرانه و ناخواسته ای که برای صدمه زدن، ارعاب، یا تحقیر شخص قربانی صورت گیرد؛ و شامل عدم تعادل قدرت یا درک  بین متجاوز یا متجاوزان و فرد قربانی باشد، که در طول زمان تکرار شده و یا باعث ضربه عاطفی شدید می گردد.  زورگویی یا قلدری شامل قلدری اینترنتی نیز می شود. "قلدری" شامل سر به سر گذاشتن های معمولی، زور آزمائی، مشاجره، و یا اختلافات دوستانه نمی باشد. استفاده غیرقابل قبول از فناوری شامل استفاده از فناوری در اموال مدرسه است که تأثیر مادی بر عملکرد یا رفاه عمومی بخش مدرسه می گذارد ، بر درستی و یکپارچگی فرایند آموزشی تأثیر می گذارد ، ایمنی و رفاه دانش آموزان ، کارکنان و یا اموال مدرسه را تهدید می کند و هنگامی رخ دهد که دانش آموز تحت نظارت مدرسه است و یا به حقوق دانش آموزان یا کارکنان تجاوز کند. با خلافکاران برخورد قانونی می شود، از جمله تعلیق و اخراج. دانش آموزان باید بلافاصله موارد قلدری را به معلم ، مشاور یا مدیر مدرسه با استفاده از فرم "شکایت از زورگویی" ، به صورت شفاهی یا از طریق دیگر وسایل ارتباطی گزارش دهند. دانش آموزان باید بدون ترس از تلافی، حوادث مربوط به زورگویی یا قلدری را گزارش دهند. با هرگونه قصد تلافی برخورد قانونی می شوداز جمله اخراج.

قلدری سایبری (اینترنتی) نوعی از زورگویی است که شامل انتقال ، دریافت یا نمایش پیامها و/یا تصاویر الکترونیکی می شود. قلدری سایبری با استفاده از اینترنت PWCS ، کامپیوترهای PWCS یا سایر وسایل ارتباطی بی سیم در مدارس ، در اموال مدرسه یا فعالیتهای مربوط به مدرسه پذیرفته نیست.  این رفتار نقض قانون 295-1 ، "سیستم های رایانه ای و خدمات شبکه - استفاده مسئولانه PWCS و سیاست ایمنی اینترنت" و قانون 1-733.01 "قلدری دانش آموزان" است.

قلدری سایبری که در محوطه مدرسه اتفاق می افتد و/ یا شامل استفاده از اینترنت یا رایانه های PWCS را نمی شود ، ممکن است در صورت نقض انضباط یا در صورت ایجاد اختلال در عملکرد مدرسه (ها) یا منطقه نیز منجر به اقدامات انضباطی شود. این اقدام امنیت یا بهزیستی روانی / جسمی دانش آموزان یا کارکنان را تهدید می کند و یا امنیت ساختمان های مدارس یا اموال مدرسه را تهدید می کند.

قلدری سایبری به هرشکل تهدید توسط یک دانش آموز نسبت به دیگری ،معمولاً از طریق ایمیل یا وب سایت ها صورت می گیرد (به عنوان مثال بلاگ ها ، سایت های شبکه های اجتماعی ، ارتباطات الکترونیکی که از پیام های عمدی ، خصمانه و مضر پشتیبانی می کنند که برای آسیب رساندن به دیگران استفاده می شود ، اشاره دارد ، از جمله مواردی مانند ارسال پیام ها یا تصاویر زننده ، مبتذل  یا  تهدیدآمیز ، ارسال اطلاعات حساس و خصوصی در مورد شخص دیگر ، وانمود کردن به شخص دیگر برای خدشه دار کردن آبروی آن شخص ، و استفاده از وب سایت های رای گیری شخصی برای افترا زدن.)

تماشاچی- با دانش آموزانی که با حضور و یا اقدامات خود باعث تشویق اختلال ، دعوا یا سایر موارد نقض "آیئن نامه انضباطی" می شوند، برخورد قانونی می شود. این شامل افراد تماشاچی می شود که نمی پذیرند از صحنه دور شوند یا از سایر دستورات مسئولین مدرسه در هنگام اختلال ، دعوا و غیره پیروی نمی کنند.

خودرو و سایر وسایل نقلیه - اتومبیل و سایر وسایل نقلیه فقط با مجوز ممکن است به محوطه مدارس آورده شوند و باید مطابق با قوانین مدرسه و قوانین ایالتی و محلی با رعایت اصول ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.  صاحب و / یا کسی که خودرو و یا وسیله نقلیه دیگر را راه اندازی می کند که در ملاک مدرسه واقع شده است، به واسطه چنین موقعیتی و / یا محل قرارگیری خودرو یا وسیله نقلیه در املاک مدرسه ، در صورت وجود ظن به موارد ممنوع همانطور که در قانون 737-1 ، "تفتیش و توقیف" توضیح داده شده است ، ممکن است داخل خودرو تفتیش گردد. با تخلف کاران در مدرسه برخورد قانونی می شود ، كه این امر می تواند شامل از دست دادن امتیازات رانندگی در املاک مدارس ، تعلیق خارج از مدرسه (OSS) ، تنبیهات انضابطی بیشتر ، و مجازاتهای قانونی قابل اجرا گردد.

تقلب و سرقت ادبی - دانش آموزان وظیفه دارند که در آزمونها ، امتحانات ، ارزیابی های نهایی یا تکالیف کلاسی که به عنوان انجام کار به تنهایی تلقی می شود، نه به کسی کمک کنند و نه از کسی کمک دریافت کنند (کتبی ، بصورت شفاهی یا غیره). تقلب شامل سپردن یا دریافت فایل ، برنامه ، یا بخشی از یک برنامه و یا سایر اطلاعات رایانه ای می شود که بدون دستور یا تأیید معلم صورت گیرد. تقلب شامل هرگونه تخلف از قوانینی است كه در آن، تخلف شامل ناراستی و عدم صداقت باشد.

 با والدین تماس گرفته می شود ، و دانش آموز به دلیل نقض ضوابط و مقررات آموزشی مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت. مدارس باید برای تأکید بر اهمیت صداقت تعهد در صداقت و درست کاری را درتلاشهای خود  بگنجانند.  اجرای این تعهدات به صلاحدید مدیر مدرسه خواهد بود. 

سرقت ادبی یک نوع تقلب است.  دانش آموزان مسئول هستند که از اعتبار منابعی از که از آنها نقل قول ، خلاصه برداری و یا تفسیر می شود ، همچنین افرادی که از آنها کمک دریافت کرده اند ، اطمینان حاصل کنند. 

 دستگاه های ارتباطی (بی سیم) - در اختیار داشتن وسایل ارتباطی توسط دانش آموزان در محوطه مدرسه یک امتیاز است نه حق و هر دانش آموزی که وسیله ارتباطی را به املاک مدرسه بیاورد یعنی با این قوانین و مقررات منطقه در مصادره و یا تفتیش دستگاه هایی که در این قوانین درج شده اند، موافقت کرده است.  هرگونه انتظار رعایت حفظ حریم خصوصی مربوط به استفاده از دستگاه های شخصی دانش آموزان یا کارکنان ، با عدم رعایت سیاست ها و مقررات مربوط به هیئت مدیره خنثی و بلا اثر می گردد.  دانش آموزان ممكن است وسایل ارتباطی بی سیم از جمله تلفن های همراه ، رایانه های لوحی و eReaders را در اختیار داشته باشند و مشروط بر اینكه این دستگاه ها فقط در مواقع تعیین شده توسط مدیر و مسئولین و به روشی كه در آیین نامه PWCS درج شده است، مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این دستگاه ها ممکن است در زمان ها و مکان های خاص برای حفظ امنیت و تمامیت یک محیط آموزشی ممنوع باشد. هرگونه تخلف از چنین ممنوعیت هایی ممکن است منجر به اقدام انضباطی شود. وسایل ارتباطی بی سیم ممکن است در اتوبوس های مدرسه استفاده شود مشروط بر اینکه این وسیله باعث حواس پرتی راننده ، ایجاد خطر امنیت و یا نقض سایر قوانین و مقررات اتوبوس مدرسه نشود. فیلمبرداری ، ضبط ، یا عکاسی از دانش آموزان یا سایر سرنشینان اتوبوس مدرسه ممنوع است ، وقتی که از چنین فعالیت هایی برای آزار و اذیت ، شرمساری ، تحقیر یا آسیب رساندن به دیگران استفاده می شود ،و  یا به قضاوت راننده یا سایر کارمندان ، چنین فعالیتی مختل کننده باشد / یا  توجه راننده را از مسئولیت خود در هدایت اتوبوس پرت کند. دستگاه ارتباطی متخلفان ضبط می گردد و / یا با آنها طبق مقررات برخورد خواهد شد. تفتیش دستگاههای ارتباطی ممکن است اِعمال گردد در صورتی که مدیر مدرسه با دلایل منطقی مظنون باشد که دستگاه فوق برای انجام کارهایی که جرم تلقی می شود مورد استفاده قرار گرفته است و یا قوانین "آیین نامه انضباطی" را نقض کرده است.  کارکنان مدارس مسئولیت امنیت ارتباطات و یا حفظ وسایل الکترونیکی را که به املاک مدرسه آورده شده است بر عهده نمی گیرند. دانش آموزان وقتی که در املاک مدرسه هستند ، یا در هر فعالیت مربوط به مدرسه یا هنگام رفت و برگشت از مدرسه، نباید تصاویر گرافیکی، ویدئو و یا تصاویر کسی را که لخت یا نیمه لخت است به نمایش بگذارند. متخلفان ممکن است با تنبیهات انضباطی روبه رو شوند از جمله اخراج. طبق قانون ویرجینیا ، 386.1-18.2§ ، این جرم در صورتیکه قربانی بالغ باشد یک تخلف محسوب می شود ، اما اگر قربانی زیر 18 سال باشد ، یک جنایت است.

فعالیت های فرقه ای ، غیبی و آیینی - فعالیت های آیینی ، فرقه ای ، غیبی و مرتبط و فراخوان برای عضویت در این گروه ها پذیرفته نیست. کارها و رفتارها ، گفتار ، حرکات ، لباس ، نمادها یا سایر نشانه های عضویت یا فعالیت فرقه ای در مدرسه و فعالیت های مربوط به مدرسه ممنوع است.

ساعت ممنوع - همه دانش آموزان باید از قوانین محلی مربوط به ساعات ممنوع و استثنائات مربوط به آن آگاه باشند.  از اول جولای 1997 ، در پرینس ویلیام کانتی،  هر فرد زیر 18 سال که با یک فرد بالغ مسئول همراهی نمی شود، قانون ساعات ممنوع  شامل حال او خواهد شد بدین معنی که حضور او (تنها) در ملاء عام از 11 شب تا 5 صبح در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه و از 11:59 شب تا ساعت 5 بامداد جمعه و شنبه، غیرقانونی است. دانش آموزان ممکن است بدلیل شرکت در فعالیتهای رسمی مدرسه از این قانون معاف شوند.  این قانون شامل معافیت در موارد دیگر را نیز در بر می گیرد. همه جوانان وظیفه دارند از مفاد این قانون آگاه باشند و از آن پیروی کنند. اطلاعات بیشتر در وب سایت پرینس ویلیام کانتی www.pwcgov.org قابل دسترس است. 

تبعیض - مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی در زمینه استخدام و اشتغال و در ارائه برنامه ها ، خدمات و فعالیت ها براساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت ، جنس ، هویت جنسیتی ، گرایش جنسی ، بارداری ، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط با آن، سن ، وضعیت تأهل ، وضعیت جانباز ، ناتوانی ، اطلاعات ژنتیکی یا هر مبنای دیگری که طبق قانون ممنوع است، تبعیض قائل نمی شوند.  والدین یا دانش آموزانی که  با دلیل اعتقاد دارند مورد تبعیض قرار گرفته اند ، تشویق می شوند موضوع را با مدیر مدرسه در میان بگذارند ، یا از طریق روند درخواست تجدیدنظر دانش آموزان ، می توانند برای حل و فصل این موضوع اقدام کنند. 

عدم صداقت - دانش آموزان نباید علیه کارمندان یا دانش آموزان دیگر تهمت بزنند و اطلاعات دروغین را که ممکن است به دیگران صدمه بزند یا در وظایف کارمندان مشکل ایجاد کند، ارائه دهند.

نافرمانی / بی احترامی - هیچ دانش آموزی نباید از هر درخواست منطقی که توسط یکی از کارکنان مدرسه انجام شده است ، چشم پوشی کند و یا نادیده بگیرد. هر دانش آموزی که ناسزا ، تهدید و یا هر شکلی از توهین و پرخاشگری را نسبت به کارکنان مدرسه بکار برد، تحت OSS قرار می گیرد و اخراج برای او در نظر گرفته می شود.

اختلال - هیچ دانش آموزی در حالی که در املاک مدرسه یا در یک فعالیت تحت حمایت مدرسه یا در اتوبوس های مدرسه است ، نباید با بی انضباطی و یا هر رفتار دیگر موجب مزاحمت  یا اختلال در عملکرد صحیح مدرسه شود. رفتار غیر انضباطی که خارج از محیط مدرسه صورت می گیرد و باعث اختلال در مدرسه ، روند آموزشی و يا حقوق دانش آموزان يا كاركنان مي شود نيز ممكن است منجر به تنبیه انضباطی در مدرسه گردد.

مواد مخدر و سوء مصرف مواد - هیچ دانش آموزی نباید از الکل ، مواد مخدر یا هر چیزی که شبیه به الکل یا مواد مخدر باشد استفاده کند. 

وسایل سرگرمی الکترونیکی - دانش آموزان ممکن است هنگام رفت و آمد به مدرسه از وسایل سرگرمی الکترونیکی استفاده کنند به شرط این که این وسایل مزاحم راننده اتوبوس نباشند و / یا ایمنی را به خطر نیاندازند. علاوه بر این ، استفاده از این دستگاه ها نباید سبب مختل شدن فعالیتها شود. در طول ساعات مدرسه یا در رویدادها و فعالیتهای تحت حمایت مدرسه ، دانش آموزان نمی توانند فیلم یا صدا ضبط کنند تا برای آسیب رساندن سایر دانش آموزان یا بزرگسالان مورد استفاده قرار گیرد ویا باعث اختلال در روند آموزش شود. دستگاه متخلفان مصادر می شود و یا اقداماتی که به آنها اشاره شده است اِعمال می گردد.  کارکنان مدارس مسئولیت امنیت ارتباطات و یا حفظ وسایل الکترونیکی را که به املاک مدرسه آورده شده است بر عهده نمی گیرند. دانش آموزان وقتی که در املاک مدرسه هستند ، یا در هر فعالیت مربوط به مدرسه یا هنگام رفت و برگشت از مدرسه، نباید تصاویر گرافیکی، ویدئو و یا تصاویر کسی را که لخت یا نیمه لخت است به نمایش بگذارند. متخلفان ممکن است با تنبیهات انضباطی روبه رو شوند از جمله اخراج. طبق قانون ویرجینیا ، 386.1-18.2§ ، این جرم در صورتیکه قربانی بالغ باشد یک تخلف می باشد، اما اگر قربانی زیر 18 سال باشد ، یک جنایت محسوب می شود.
 
 ایجاد خطر برای سایرین - رفتار دانش آموز در صورتی که دیگران را در معرض خطر قرار دهد مجاز نیست. این موارد شامل نقض مقررات مربوط به آتش سوزی، گزارش آتش سوزی به دروغ؛ روشن کردن کبریت، روشن کردن هر گونه شعله در کلاس درس بدون اجازه ، استفاده از مواد آتش زا یا مواد منفجره و تهدید یا سعی در انفجار ، سوزاندن یا تخریب به هر طریقی دراموال مدرسه یا دارایی پرسنل یا دانش آموزان.

عدم گزارش تخلفات - به منظور حفظ ایمنی و امنیت در مدارس، دانش آموزان مسئول هستند  تخلفات جدی "آیین نامه انضباطی" را به معلمان ، مسئولین ، سایر کارکنان یا سرویس خط تلفن PWCS گزارش دهند. تخلفات جدی شامل انضباط یا رفتاری است كه منجر به، یا احتمالا منجر به آسیب دیدگی یک فرد ، خطر سلامتی ، یا رفاه دانش آموزان یا كاركنان و یا آسیب به اموال و دارایی می شود. عدم گزارش ممکن است منجر به اقدامات انضباطی شود. (همچنین به قسمت "دانش آموزان" و "نقض سلاح ها" مراجعه کنید)

دعوا - دانش آموزان مسئول حل و فصل درگیری هایی هستند که ممکن است به طور مسالمت آمیز و بدون خشونت قابل حل و فصل باشند. هنگامی که دانش آموزان احساس می کنند که نمی توانند اختلافات را به طور مسالمت آمیز حل کنند ، باید از پرسنل مدرسه مانند معلم ، مشاور ، مدیر ، مدد کار اجتماعی ، و غیره کمک بگیرند.درگیری منجر به اقدامات انضباطی خواهد شد که ممکن است شامل تعلیق یا اخراج باشد. دانش آموزان همچنین بدلیل رفتارهایی که ممکن است آنها را جدی یا تهدید آمیز تلقی نکنند، با اقدامات انضباطی رو به رو می شوند ("بازی های خشن" ، "شوخی های بی جا" و غیره) وقتی که این رفتار ممکن است باعث آسیب ، ناراحتی یا اختلال شود.

 قمار - قمار در اموال مدرسه کاملاً ممنوع است. قمار به عنوان شرط بندی پول یا اشیاء با ارزش در نتیجه یک بازی ، مسابقه یا رویداد تعریف می شود.

گنگ یا باند خرابکار - فعالیت در باند خرابکار ، فراخوانی و تبلیغ عضویت در گنگ قابل قبول نیست.  کارها و رفتارها ، گفتار ، حرکات ، لباس ، نمادها یا سایر نشانه های عضویت یا فعالیت در گنگ در مدرسه و فعالیت های مرتبط با مدرسه ممنوع است. هر دانش آموزی که درگیر دعوا یا حمله گنگ و باند خرابکاران بشود ، اخراج خواهد شد.

حمله گروهی - حمله گروهی یا دسته جمعی در مدرسه ، در فعالیت های مربوط به مدرسه و یا در مسیر رفت و برگشت از مدرسه ممنوع است. هر دانش آموزی که در حمله گروهی شرکت می کند و منجر به مزاحمت یا اختلال در مدرسه یا در فعالیت های مربوط به مدرسه می شود ، اقدامات انضباطی در مورد او اِعمال می گردد از جمله اخراج.  هر دانش آموزی که در یک حمله گروهی به افراد یا گروههای دیگر در مدرسه یا فعالیتهای مربوط به مدرسه شرکت کند ، ممکن است برای اخراج توصیه شود. اگر دو یا چند دانش آموز با قصد صدمه زدن به افراد یا اموال یا محیط مدرسه را داشته باشند ممکن است این اقدامات به تحت قانون مربوط به  تخلفات گروهی محسوب شوند.

 ظروف شیشه ای - دانش آموزان نباید بدون اجازه مسئول مدرسه، بطری های شیشه ای یا سایر ظروف شکستنی در محیط مدرسه یا فعالیت های مربوط به مدرسه همراه داشته باشند.

آزار و اذیت - کلام ، حرکات ، نمادها ، اقدامات یا تماس جسمی که موجب توهین ، ارعاب ، تهدید یا آزار و اذیت دیگران می شود ، قابل قبول نیست. این شامل رفتارهایی مانند ارعاب بدون تماس جسمی ، ژست گرفتن یا " خیره شدن" (برای ترساندن طرف مقابل) می شود. آزار و اذیت دانش آموزان یا کارمندان به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر این ، همانطور که در قانون 738-3 "آزار و اذیت دانش آموزان" آمده است، آزار و اذیت قانوناً ممنوع است . مراحل شکایت و در قانون 738-1، "مراحل شکایت دانش آموزان در رابطه با تبعیض یا آزار و اذیت" آمده است. 

تحقیر کردن - دانش آموزان نباید با رفتاری كه بی پروا و غیر مسئولانه  هستند و عمداً سلامت یا ایمنی دیگران را به خطر می اندازند و یا برای عضویت یا پذیرش در كلاب ، سازمان گروهی یا دانش آموزی، به هیچ دانش آموزی آسیب وارد كنند. با خلافکاران برخورد قانونی می شود، از جمله تعلیق و اخراج و احتمالا پیامدهای جنایی.

مواد مبتذل- هیچ دانش آموزی نباید مواد، لباس ، پوستر ، نوشته / چاپی ، سی دی ، دی وی دی ، کارتهای بازرگانی و لوازم رایانه ای مبتذل (زننده ، ناپسند ، کراهت ، توهین آمیز) را در اختیار داشته باشد یا بپوشد ، نمایش دهد ، تولید کند یا توزیع کند.

اشاره گرهای لیزری - دانش آموزان بدون اجازه مدیر مدرسه یا یکی از کارکنان آموزشی نباید  اشاره گر لیزری یا سایر دستگاه های لیزر در مدرسه ، اتوبوس های مدرسه یا فعالیت های مربوط به مدرسه با خود همراه داشته باشند.  با متخلفان برخورد انضباطی می شود و ممکن است اشاره گر / دستگاه نیز مصادره شود.

آشغال ریختن - دانش آموزان باید با دفع صحیح زباله در کافه تریا ، کلاس های درس ، راهروها و نقاط دیگر محیط مدرسه و در محوطه مدرسه ، اتوبوس ها ، ایستگاه های اتوبوس و فعالیت های مربوط به مدرسه، به حفظ پاکیزگی و محیط سالم آموزشی کمک کنند.

از دست دادن امتیاز رانندگی - دانش آموزان باید از عواقب برخی اقدامات که باعث نقض "آیین نامه انضباطی" می شوند ، آگاهی داشته باشند،  نقض قانون باعث از دست دادن امتیازات رانندگی می شود. طبق قانون ویرجینیا ، قاضی ممکن است برای برخی از جرائم  دستور مصادر گواهی نامه شما را صادر کند.

 جرائم خارج از محوطه مدرسه - اقدامات و رفتارهایی که در خارج از محیط مدرسه تأثیر منفی در ساختمان مدرسه ، برنامه ها ، دانش آموزان یا کارکنان داشته باشد قابل قبول نخواهد بود. هیئت مدیره و کارمندان PWCS متعهد هستند که از مدارس به عنوان مکان امن و سالم برای یادگیری ، عاری از تأثیر خشونت ، اسلحه ، فعالیت های گنگ، سوء مصرف مواد و سایر تأثیرات منفی، محافظت کنند. اگر این تخلفات منجر به اختلال در عملکرد مدرسه و یا روند تحصیلی شود و یا بر حقوق، امنیت، یا بهزیستی و رفاه دانش آموزان، کارکنان و یا اموال مدرسه تاثیر بگذارد، با دانش آموزان برخورد انضباطی می شود از جمله اخراج که ممکن است در مورد جرایمی که در جامعه یا در محیط خارج از مدرسه اتفاق می افتد اِعمال گردد.  طبق قانون ویرجینیا ، اگر دانش آموز در دادگاه بدلیل تولید ، فروش ، هدیه ، توزیع و یا دراختیار داشتن مواد مخدر مجرم شناخته شود ، ممکن است تعلیق یا اخراج شود ، حتی اگر جرم با مدرسه ارتباط نداشته باشد. علاوه بر این ، قانون ویرجینیا مقرر می کند که دانش آموز ممکن است به یک برنامه آموزشی جایگزین (مانند مدرسه جایگزین، مدرسه شبانه، منابع آنلاین و غیره) منتقل شود با توجه به اینکه دانش آموز در رابطه با برخی جرائم قابل گزارش در سطح مدرسه، مجرم شناخته شود از جمله جرائم مربوط به سلاح ، مشروبات الکلی / مواد مخدر ، صدمه عمدی به شخص دیگر، و یا  طبق قانون 681-1 ، "برنامه های آموزش غیر متداول" متهم یا  گناه کار شناخته شود. محکومیت یا محاکمه برخی از اتهامات گزارش شده در مدرسه ممکن است منجر به انتقال مجدد (انتقال به یک محیط آموزشی جایگزین)، تعلیق طولانی مدت یا اخراج شود. دانش آموزان همچنین ممکن است مجدداً به  برنامه های آموزشی غیر متداول منتقل، تعلیق یا اخراج شوند وقتی که مرتکب تخلف جدی یا تخلفات مکرر با نقض خط مشی هیئت مدیره شده اند.

ناسزا گویی - هیچ دانش آموزی نباید از زبان یا حرکات مبتذل ، مستهجن ، توهین آمیز یا بی حرمتی استفاده کند.

تفتیش و مصادره- دانش آموزان مسئول حفظ وسایلی که در مدرسه یا فعالیتهای مربوط به مدرسه در اختیار دارند، هستند.  میز تحریر و قفسه های قفل دار دانش آموزان اموال مدرسه است و مسئولان مدرسه حق تفتیش آنها را دارند. قفسه های قفل دار یا میز تحریر را می توان به منظور پس گرفتن اموال مدرسه و یا برای جستجوی موادی که در مدرسه مجاز نیستند، تفتیش کرد. دانش آموزان ، وسایل آنها و وسایل تحت کنترل آنها (از جمله اتومبیل) ممکن است تحت شرایط خاصی مورد تفتیش قرار گیرند ، همانطور که در قانون 737-1 ، "تفتیش و مصادره" توضیح داده شده است. منطقه حق دارد از سگهای آموزش دیده برای تفتیش استفاده کند.  حق دانش آموز در خصوص حفظ حریم خصوصی و آزادی در مقابل تفتیش و مصادره غیر معقول، با مسئولیت مدرسه در حفظ سلامت ، ایمنی و رفاه همه افراد جامعه مدرسه، محفوظ می باشد. در صورت یافتن مواد غیرقانونی در هنگام جستجو ، مقامات نیروی انتظامی مطلع می شوند. اگر دانش آموز از تفتیش امتناع ورزد ، هنگامی که دولت سوء ظن منطقی مبنی بر در اختیار داشتن مواد ممنوعه همانطور که در آیین نامه تعریف شده باشد، با والدین و / یا مقامات تماس گرفته می شود ، و دانش آموز ممکن است مورد اقدامات انضباطی قرار گیرد.

دخانیات - در تمام مدارس PWCS دخانیات ممنوع است. سیگار کشیدن و بخار نیکوتین هیچگاه در هر یک از ساختمان های PWCS مجاز نیست. دانش آموزان ، صرف نظر از سن ، مجاز به سیگار کشیدن یا در اختیار داشتن محصولات دخانیات ، وسایل بخار نیکوتین ، سیگار ، کبریت ، فندک یا سایر وسایل الکترونیکی مصرف دخانیات ، در اتوبوس های مدرسه ، در ساختمان های مدرسه ، در اموال مدرسه یا در  فعالیتهای تحت حمایت مدرسه در خارج از محیط مدرسه، نمی باشند.

دانش آموزانی که از توتون و تنباکو یا محصولات بخار نیکوتین استفاده می کنند و یا در اختیار دارند، مجازات هایی را از OSS گرفته تا گزینه های دیگری که توسط مدیر به عنوان عامل بازدارنده مناسب برای دانش آموزان اختصاص می دهد، دریافت می کنند. این گزینه ها ممکن است شامل OSS ، تعلیق در مدرسه (ISS) ، بازداشت ، پروژه های مدرسه / جامعه، و اتهامات ارائه شده به مقامات محلی باشد. برنامه های آموزشی در سطح راهنمایی و دبیرستان در دسترس است تا دانش آموزان درک بهتری از پیامدهای منفی سلامتی مرتبط با استعمال دخانیات و استفاده از نیکوتین داشته باشند.

لباس و ظاهر دانش آموزان - از دانش آموزان خواسته می شود که هر روز برای موفقیت در مدرسه لباس مناسب بپوشند. ظاهر کلی آنها ، در حالی که در محیط مدرسه یا آموزش مجازی هستند، باید برای یک محیط آموزشی مناسب باشد. این قابل درک است که لباس دانش آموز ممکن است منعکس کننده شرایط آب و هوا در فضای باز در طول سال تحصیلی باشد ، با این حال ، دانش آموزان باید از پوشیدن هر نوع لباس که ممکن است باعث ایجاد حواس پرتی یا اختلال در روند آموزشی یا عملکرد و برنامه های مدرسه شود ، خودداری کنند. ممکن است از دانش آموزانی که ظاهر آنها باعث اختلال در آموزش می شود ، خواسته شود لباس خود را عوض کنند و لباس مناسب بپوشند.

 قوانین ویرجینیا 22.1-279.6§  و 22.1-276.01§ تصویب شده در تاریخ 1 جولای2020 موارد زیر را طبق قوانین هیئت مدیره محلی در رابطه با مقررات لباس و نظافت الزام می دارد:

 هیئت مدیره آموزش و پرورش ملزم می باشد تا در دستورالعمل ها و خط مشی های خود برای مقررات انضباطی دانش آموزان موارد فوق را بگنجاند (i) استانداردهای مربوط به کاهش تعصب و آزار و اذیت در اجرای هرگونه مقررات رفتاری دانش آموز و (ii) استانداردهای مربوط به مقررات لباس یا نظافت را ارائه دهد ، که این لایحه هرگونه عمل ، خط مشی یا بخشی از آیین نامه انضباطی دانش آموزان را تعریف می کند که این آیین نامه توسط یک هیئت مدیره اتخاذ شده است و در نحوه لباس پوشیدن هر دانش آموز ثبت نام شده، فرمان یا محدودیت صادر می کند.  این لایحه به هیئت مدیره اجازه می دهد تا در قوانین انضباطی دانش آموز، مقررات لباس یا  نظافت را درج کند.  این لایحه مستلزم هر نوع  قانون لباس یا نظافت است که در "آیین نامه انضباطی دانش آموز"  هیئت مدیره وجود دارد و یا توسط هیئت مدیره  تصویب شده است که (a) به هر دانش آموز  هرگونه پوشش یا مدل موی خاص و مذهبی و قومی را اجازه می دهد از جمله حجاب ، یارموک (شبیه کلاه عرق چین)، بندهای سر ، گیس و گیس های مصنوعی؛ (b) حفظ بی طرفی جنسیتی با در نظر گرفتن مجموعه قوانین و معیارها برای هر دانش آموز بدون در نظر گرفتن جنسیت؛  c) تأثیر متفاوت بر دانش آموزان براساس جنس خاص نداشته باشد؛ (d) در صورت استفاده از واژگان ، واضح و مشخص و هدفمند باشند؛ (e) کارمندان هیئت مدیره را از تماس مستقیم بدن دانش آموز یا لباس دانش آموز در هنگام اجرای قوانین لباس یا  نظافت منع کند؛ و (f) هر کارمند هیئت مدیره مدرسه را ممنوع کند که برای پیروی از قوانین لباس یا نظافت، دانش آموز را ملزم به درآوردن لباس  در حضور هر فرد دیگری ، از جمله کارمندان هیئت مدیره مدارس نکند. 

دستورالعملهای مربوط به لباس و ظاهر دانش آموزان PWCS برای اطمینان از عدالت در بیان عقاید دانش آموزان و کارکنان ایجاد شده و بر اساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت ، جنسیت ، هویت جنسیتی ، گرایش جنسی ، سن ، ناتوانی ،  اطلاعات ژنتیکی یا هر مبنای دیگری که طبق قانون ممنوع است، تبعیض قائل نمی شود.  دانش آموزان مجاز به پوشیدن هر نوع پوشش سر و مدل موی خاص مذهبی و اخلاقی هستند.  

پوشش سر و مدل موی مجاز شامل موارد زیر می شود:
حجاب؛
یارموک،
بندهای سر؛
گیس، 
Locs; و
گیس های مصنوعی  

همچنین مطابق با قوانین ویرجینیا  276.1-22.1   و 279.6-22.1§، این دستورالعمل ها درمورد لباس و ظاهر برای حفظ بی طرفی جنسیتی  تدوین شده است که این مجموعه قوانین و استانداردها برای هر دانش آموز بدون در نظر گرفتن جنسیت و بدون تأثیر متفاوت براساس جنس خاص، بنا شده است.  

 پوشش و لباس هایی که ممنوع هستند شامل موارد زیر است: 
 
لباسهایی که: 
پوست برهنه را تا حدی نمایان کند که حواس سایر دانش آموزان یا کارمندان را پرت کند یا پیش بینی شود که حواس سایرین پرت خواهد شد؛ 
لباس زیر را نمایان کند؛ 
به گونه ای رفتار کند که لباس زیر نمایان شود؛ 
حاوی تصاویر یا کلمات مبتذل ، تبعیض آمیز ، زشت و  توهین آمیز یا مستهجن باشد؛ 
شامل تهدیدات یا سمبل گروه های خرابکار باشد؛ 
استفاده از سلاح و خشونت ، یا مشروبات الکلی ، دخانیات یا مواد مخدر و / یا وسایل مصرف مواد مخدر را تبلیغ کند؛ و 
اختلال ایجاد کند و یا پیش بینی شود که باعث  اختلال در نظم شود.

بندهای سر که تمام قسمتهای سر یا صورت را می پوشاند به استثناء موارد زیر: 
به عنوان بخشی از باور مذهبی پوشیده شود؛ یا
به دلیل پزشکی و درمانی پوشیده شود؛ یا
برای حفاظت شخصی پوشیده شود در صورت خطر شیوع عفونت و یا امراض؛ یا
برای شرکت در یک رویداد تایید شده در مدرسه پوشیده شود؛ یا
برای بیان باورهای فرهنگی یا اخلاقی یک پیشینه یک فرد پوشیده شود. 

جواهرات یا زینت آلاتی که ممکن است به عنوان یک سلاح از آن استفاده شود. 

سوء استفاده از فناوری - رایانه ها ، شبکه های رایانه ای و سایر فناوری های الکترونیکی فقط برای مقاصد آموزشی معتبر و فقط با تأیید یکی از مسئولین مدرسه مورد استفاده قرار می گیرند. دانش آموزان هنگام استفاده از فنآوری های الکترونیکی در مدرسه موظف هستند طبق درخواست مدرسه از قوانین " آیین نامه انضباطی" و "دستورالعمل های نحوه استفاده" از فناوری ارتباطات ( مانند اینترنت، وب سایت،  جلسات ویدیئویی، ایمیل و غیره) پیروی کنند. دانش آموزان همچنین باید از استانداردهای تعریف شده توسط  قانون 295  در PWCS، "استاندارد های سیستم های رایانه ای و خدمات شبکه" ، قانون 295-1 ، "سیستم های رایانه ای و خدمات شبکه - استفاده مسئولانه در PWCS و سیاست ایمنی اینترنت" و قانون 295-2 "توسعه و راه اندازی وب سایت" پیروی کنند. 

 یک نسخه از این قوانین و مقررات در وب سایت PWCS در این لینک  www.pwcs.edu قابل دسترس است.  برخی از قوانین استفاده از فناوری شامل موارد زیر است ولی بآنها محدود نمی گردد:
نقض حقوق حریم خصوصی دیگران:
استفاده ، تولید ، توزیع و یا دریافت ناسزا ، کلمات مستهجن یا موادی که مورد قلدری و زورگویی ، آزار و اذیت ، توهین ، تهدید یا تحقیر دیگران قرار می گیرد.
این امر شامل قلدری سایبری (اینترنتی) است که نوعی از زورگویی است که شامل ارسال ، دریافت یا نمایش پیامها و/یا تصاویر الکترونیکی می شود؛
تولید ، ارسال ، در اختیار داشتن ، و / یا به اشتراک گذاری تصاویر ، پیام ها یا سایر مطالب که ماهیت جنسی داشته باشد با استفاده از یک وسیله ارتباط بی سیم؛
کپی کردن نرم افزارهای تجاری با نقض قانون حق چاپ؛
استفاده از فناوری برای منافع مالی یا فعالیت تجاری یا غیرقانونی؛
استفاده از فناوری برای تبلیغ محصولات یا تأیید سیاسی؛
پست مجدد ارتباطات شخصی بدون رضایت قبلی نویسنده؛
استفاده از فناوری در نقض سایر قوانین و مقررات "آیین نامه انضباطی؛"
استفاده از فناوری در اموال مدرسه که تأثیر مادی بر عملکرد یا رفاه عمومی بخش مدرسه می گذارد ، بر درستی و یکپارچگی فرایند آموزشی تأثیر می گذارد ، ایمنی و رفاه دانش آموزان ، کارکنان و یا اموال مدرسه را تهدید می کند و هنگامی رخ دهد که دانش آموز تحت نظارت مدرسه است و یا به حقوق دانش آموزان یا کارکنان تجاوز کند.

 نقض این سیاست و "دستورالعمل های نحوه استفاده" ممکن است منجر به اقدامات انضباطی ، از دست دادن امتیازات استفاده از فناوری و مجازات های قانونی شود. بی مسئولیتی عمدی ممکن است بدخواهانه تلقی شود و منجر به اقدامات اانضباطی یا مجازات های کیفری شود. قصد عمد برای تخریب یا مختل کردن عملکرد سیستم فناوری تحت قانون ایالتی و فدرال به عنوان فعالیت جنایی قابل تلقی می شود.

سرقت - برداشتن یا تلاش برای گرفتن اموال مدرسه یا املاک شخصی دیگران بدون اجازه صریحاً ممنوع می باشد. کلیه حوادث مربوط به سرقت یا اقدام به سرقت داروهای تجویزی دانش آموزان باید به مدیر یا نماینده او گزارش شود. با متخلفان در مدرسه برخورد انضابطی  خواهد شد و ممکن است برای اقدامات قانونی به مراجع ذیربط ارجاع شوند.

تهدید - تهدید عبارت است از ارتباط یا رفتاری که نشان دهد فرد از طریق اِعمال خشونت یا رفتارهای دیگری که می تواند به خود یا دیگران آسیب برساند ، امنیت کارکنان مدرسه یا دانش آموزان را به خطر اندازد. تهدید ممکن است از نظر رفتاری ، شفاهی ، بصری ، کتبی ، الکترونیکی و یا از طریق هر وسیله دیگری بیان / اانتقال داده شود؛ و صرف نظر از اینکه به عنوان تهدید تلقی شود یا مستقیماً به عنوان تهدید مشاهده شود یا توسط شخص ثالث رصد شده یا به آن ابلاغ شود، تهدید تلقی می شود؛ و صرف نظر از اینکه آیا کسی که هدف تهدید قرار گرفته از تهدید آگاه است یا خیر. هر مدرسه دارای یک تیم ارزیابی تهدید برای ارزیابی و مداخله با افرادی است که رفتار آنها ممکن است تهدیدی برای ایمنی کارکنان مدرسه یا دانش آموزان باشد. روشهای ارزیابی تهدید در PWCS در قانون 1777-، "رویه های ارزیابی تهدید" آمده است.

عبور غیر مجاز - دانش آموزان باید در ساعات عادی مدرسه یا بعد از ساعات مدسه با اجازه یکی از کارکنان و یا مسئولین مدرسه ، در مناطق مورد تأیید در ساختمان و محوطه مدرسه رفت و آمد کنند. حضور دانش آموزان در یک مدرسه غیر از مدرسه ای که در آن تحصیل می کنند ، به عنوان عبور غیر مجاز تلقی می شود ، مگر اینکه در یک فعالیت مدرسه ای تأیید شده شرکت کنند یا از یک مسئول مدرسه اجازه داشته باشند. دانش آموزانی که مشغول گذراندن خدمات OSS هستند بدون اجازه کتبی مدیر مجاز به حضور در اموال مدرسه نیستند. مگر اینکه دانش آموز از مسئولان مدرسه اجازه کتبی حضور در اموال مدرسه ، اتوبوس مدرسه یا در یک رویداد تحت حمایت مدرسه داشته باشد، در غیر این صورت حضور دانش آموزانی که پرونده ی انضباطی آنها در شرف تعلیق یا تصمیم اخراج طولانی مدت است (به استثنای جلسات دادرسی انضباطی)، در اموال مدرسه ، اتوبوس های مدرسه و فعالیت های تحت حمایت مدرسه، ممنوع می باشد.  دانش آموزانی که از هرگونه اموال مدرسه غیر قانونی عبور می کنند ، در مدرسه بازداشت و تحت اقدامات انضباطی قرار می گیرند. کلیه بازدید کنندگان به محض ورود، ابتدا باید مستقیماً به دفتر اصلی مدرسه گزارش دهند. 

پرسه زدن - حضور در مدرسه تا 18 سالگی اجباری است ، مگر اینکه دانش آموز معافیت قانونی داشته باشد ، فارغ التحصیل شده یا برنامه®GED را به اتمام رسانده باشد. مأمورین حضور و غیاب مدرسه مجاز به اجرای الزامات حضور و غیاب هستند و در صورت لزوم دانش آموزان و یا والدین را برای انجام اقدامات قانونی به دادگاهها ارجاع می دهند.

 خرابکاری و غارت - هیچ دانش آموزی نباید به شرارت یا عمداً به اموال مدرسه ، یا وسایل شخصی دیگران آسیب برساند ، خراب کند ، یا از بین ببرد. (این شامل نقاشی های دیواری ، و همچنین رایانه و سایر خرابکاری های الکترونیکی می شود.) دانش آموزان وظیفه بازپرداخت هیئت مدیره را برای شکستن یا خراب کردن اموال مدرسه یا عدم بازپرداخت اموال متعلق یا تحت کنترل هیئت مدیره مدرسه را به عهده دارند. ممکن است با دانش آموزانی که نتوانند اموال متعلق یا تحت کنترل هیئت مدرسه  را بازگردانند، برخورد انضباطی شود. قانون ویرجینیا به میئت مدیره مدارس اجازه می دهد تا نسبت به پرداخت هزینه چنین خسارتهایی از سوی والدین چنین دانش آموزانی اقدام کند.

نقض قوانین مدرسه ، ورزش ، باشگاه و فعالیت ها - علاوه بر مقررات و قوانین "آیین نامه انضباطی" ، از دانش آموزان انتظار می رود از قوانینی که توسط مدرسه خود در رابطه با مقررات ورزش ، باشگاه ها و فعالیت ها تنظیم شده است که در آن شرکت می کنند، پیروی کنند.  با متخلفان برخورد انضباطی می شود همانگونه که در "آیین نامه انضباطی" یا همانطور که در کتابچه مدرسه آمده است. دانش آموزان ممکن است از شرکت در ورزش ، کلوپ ها یا سایر فعالیت های تحت حمایت مدرسه به دلیل نقض قوانین تیم یا فعالیتها ، باز داشته شوند ، حتی اگر تخلف در خارج از محوطه مدرسه و بعد از ساعات مدرسه رخ دهد. این موارد شامل نقض قوانین مربوط به آموزش تیم مرتبط با مصرف دخانیات ، محصولات بخار نیکوتین ، الکل و سایر داروها می شود.

سلاح ها - دانش آموزان نباید اسلحه ، یا شیئی شبیه به اسلحه ، یا سایر اشیاء مضر را در محوطه مدرسه یا در هرگونه رویداد مدرسه همراه داشته باشند. 

توجه
لازم به ذکر است که هیئت مدیره مدرسه و کارکنان PWCS به شدت در اختیار داشتن، استفاده ، و توزیع مواد مخدر و اسلحه ، و رفتار خشونت آمیز که به دیگران آسیب برساند یا آنها را به خطر می اندازد ، و تهدیدات و / یا ضرب و شتم به یک کارمند مدرسه، از جمله هر گونه لمس ناخواسته، را ممنوع می کند. با خلافکاران برخورد قانونی می شود، از جمله تعلیق و اخراج از PWCS.

 

قوانین و مقررات
مقررات اتوبوس های مدرسه

موارد عمومی
کلیه قوانینی که برای رفتار دانش آموزان در سیاست ها ، مقررات و آیین نامه انضابطی PWCS وجود دارد ، در مورد رفتار دانش آموزان در اتوبوس مدرسه یا هر وسیله نقلیه دیگر تأیید شده توسط PWCS که برای حمل و نقل دانش آموزان به رفت و برگشت از مدرسه و / یا رویدادها و فعالیتهای مرتبط با مدرسه، اِعمال می شود.

قانون ویرجینیا ، 176-22.1§  ، به هیئت مدیره مدرسه اجازه می دهد برای دانش آموزان وسیله نقلیه فراهم کنند ، اما آنها را ملزم به این انجام این کار نمی باشند. برای PWCS ، سرویس روزانه اتوبوس برای همه دانش آموزانی که در مرز بیش از یک مایل از مدرسه زندگی می کنند ارائه می شود. دانش آموزان واجد شرایط برای وسیله نقلیه ممکن است لازم باشد تا یک مایل را پیاده طی کنند تا به ایستگاه اتوبوس خود برسند. حمل و نقل برای دانش آموزانی که در مرز پیاده (کمتر از یک مایل) مدرسه محلی خود زندگی می کنند ارائه نمی شود.

سرویس اتوبوس سریع السیر برای دانش آموزانی که در برنامه های تخصصی ثبت نام کرده اند ارائه می شود. این سرویس فقط از ایستگاه های اتوبوس سریع السیر حرکت می کند. این وظیفه والدین است که حمل و نقل به طرف یا از ایستگاه های اتوبوس سریع السیر را فراهم کنند. در بسیاری از موارد ، این توقف ها ممکن است دو تا سه مایل از محل زندگی دانش آموزان فاصله داشته باشد.

وسایل ارتباطی بی سیم ممکن است در اتوبوس های مدرسه استفاده شود مشروط بر اینکه این وسیله باعث حواس پرتی راننده ، ایجاد خطر امنیت و یا نقض سایر قوانین و مقررات اتوبوس مدرسه نشود.
 
آماده برای سوار شدن به اتوبوس
طبق قانون ایالتی ، اتوبوس ها طبق برنامه روزانه خود ، در مسیرهای تعیین شده رفت و آمد می کنند. از والدین یا نماینده های آنها خواسته می شود تا فرزند خردسال خود را به ایستگاه اتوبوس یا موقع برگشت از ایستگاه همراهی کنند.

دانش آموزان باید:
سروقت حاضر باشید؛
پنج یا ده 10 دقیقه قبل از وقت موعود برای سوار شدن در ایستگاه اتوبوس حاضر باشند؛
از جاده فاصله بگیرند. در حالی که منتظر اتوبوس هستند در وسط جاده محل وفت و آمد وسایل نقیله نایستند؛
با انضباط رفتار کنند؛
به اموال دیگران احترام بگذارند؛
صبر کنند تا اتوبوس کاملاً متوقف شود سپس برای سوار شدن به طرف درب ورودی اتوبوس حرکت کنند. از دویدن در کنار اتوبوس در حال حرکت خودداری کنند؛
به نوبت سوار اتوبوس شوند؛ و
از نزدیکترین ایستگاه به منزل خود استفاده کنند. پیاده رفتن به منزل یک دوست برای سوار شدن به اتوبوس اغلب موجب جمعیت بیش از ظرفیت در داخل اتوبوس می شود. 

دانش آموزانی که سوار اتوبوس می شوند باید:
از دستورات راننده اتوبوس و/یا مامور کنترل اتوبوس ها اطلاعت کنند؛
بلافاصله در صندلی های خود قرار بگیرند؛
در طول مسیر در صندلی های خود رو به جلو بنشینند؛
صندلی ها را با دیگران قسمت کنند؛
با احترام رفتار کنند؛
به اموال (دیگران و مدرسه) احترام بگذارند؛
بدن خود را کاملا در داخل اتوبوس نگاه دارند؛
راهروی وسط اتوبوس را خالی نگاه دارند؛ و
درست رفتار کنند؛ 

موارد زیر تخلف تلقی می شوند و مجاز نیستند:
آتش روشن کردن؛
دعوا کردن؛
سیگار کشیدن؛
بکار بردن فحش و ناسزا؛
بازی های خشن؛
خوردن/آشامیدن؛
تف کردن؛
استفاده از حرکات زشت و مستهجن؛
خرابکاری و غارت؛
پرت کردن اشیاء به خارج از اتوبوس؛
سر و صدا کردن؛
همراه داشتن اشیاء شیشه ای؛
اشیاء بسیار بزرگ با خود حمل کردن؛
فیلم برداری، صدا برداری یا عکسبرداری که سبب آزار و اذیت یا آسیب به دیگران شود یا حواس راننده را پرت کند؛
با وسایل و تحهیزات بازی کردن؛
حمل اسلحه؛
استفاده، در اختیار داشتن یا پخش مواد مخدر یا سایر مواد غیر قانونی یا وسایل مصرف مواد مخدر؛
ذباله ریختن؛
تهدید کردن؛
به خطر انداختن سایرین؛ و 
سایر تخلفات درج شده در "آیین نامه انضباطی". 
 
ترک کردن اتوبوس 
دانش آموزان باید:
در صندلی خود بنشینید تا اتوبوس بطورکامل متوقف شود.
اتوبوس ها را به ترتیب نوبت ترک کنند ، دانش ابتدا آموزانی که در صندلی های جلو نشسته اند؛
به محض تخلیه اتوبوس ، در صورتیکه خطر وجود ندارد ایستگاه اتوبوس را ترک کنند؛
دور و بر اتوبوس وقت تلف نکنند؛
در صورت لزوم برای عبور از خیابان، با فاصله حداقل 10 فوت از جلوی اتوبوس حرکت کنند؛
تا زمانی که راننده اعلام نکرده است که خطر وجود ندارد ، عبور نکنند. عبور از خیابان با پهنای چهار خط کشی یا بیشتر، ممنوع می باشد.

 اگر یک مشکل انضباطی در ساعات بعد از ظهر اتفاق بیفتد ، و مشکل به گونه‌ای است که در قضاوت راننده ، رسیدگی به آن ناامن است ، ممکن است راننده به مدرسه بازگردد تا برای رسیدگی فوری انضباطی و / یا کمک اقدام کند.  رانندگان اتوبوس موظف هستند تا هر گونه تخلف را به مدیر و نماینده او گزارش دهند. 
 
تغییر اتوبوس
دانش آموزان باید درخواست کتبی از والدین داشته باشند تا به جای توقف در ایستگاه همیشگی  خود ، به ایستگاه دیگری بروند. این درخواست کتبی منوط به تأیید مدیر مدرسه یا نماینده او است. رانندگان اتوبوس باید پس از تأیید درخواست دانش آموز برای تغییر ایستگاه یا اتوبوس، از طرف دفتر خدمات مدرسه مطلع شوند.

بدون تأیید دفتر خدمات حمل و نقل هیچ تغییری در محل ایستگاه های اتوبوس یا مسیر اتوبوس ایجاد نخواهد شد.

 بدون اجازه مدیر مدرسه و دفتر خدمات حمل و نقل هیچ تغییری در اتوبوس تعیین شده امکان پذیر نیست.
 
عبورغیرقانوی
فقط افراد مجاز در اتوبوس مدرسه (املاک مدرسه) مجاز هستند. "این غیر قانونی است که هر شخص چه دانش آموز چه غیر از دانش آموز ، پس از اینکه توسط یک فرا مجاز از آنها خوساته شد که املاک مدرسه را ترک کنند همچنان در املاک مدرسه بماند یا وارد شوند" (قانون ویرجینیا 128-18.2§).
 
سوار شدن در اتوبوس یک امتیاز است*
در صورتیکه یک دانش آموز به مدیر گزارش شود، مدیر مسئول اجرای اقدامات انضباطی است که ممکن است شامل از بین رفتن امتیاز خدمات حمل و نقل وسوار شدن در اتوبوس باشد ، تا اینکه والدین ، راننده اتوبوس ، مدیر و در برخی موارد ، نماینده دفتر خدمات حمل و نقل بر سر حل و فصل مشکل بوجود آمده به تفاهم برسند. والدین مسئولیت حمل و نقل دانش آموزانی که امتیازات استفاده از اتوبوس مدرسه را از دست داده اند ، به عهده دارند. 

 اگر سؤال دارید ، لطفاً به قانون 431-4 ، "حمل و نقل دانش  آموزان" مراجعه کنید.

تهدیدهای شفاهی یا کتبی برای آسیب رساندن به دیگران یا اموال PWCS ، که در اتوبوس مدرسه برنامه ریزی شده یا ایجاد شود یا به قصد انجام آن در اتوبوس مدرسه ، در ایستگاه اتوبوس مدرسه یا در هنگام رفت و آمد از مدرسه انجام شود، سبب از دست دادن امتیاز حمل و نقل برای مدت زمانی خاص یا برای باقی سال تحصیلی ، علاوه بر سایر اقدامات انضباطی، می شود. 

 سیستم مدار بسته ویدیویی در اتوبوس مدرسه، در برخی از اتوبوس ها فعالیتها را ضبط می کند. لطفاً برای دریافت راهنمایی و کمک در مورد مشکلات مربوط به حمل و نقل فرزند خود ، با مدیر مدرسه یا دفتر خدمات حمل و نقل تماس بگیرید.

*سوار شدن به اتوبوس مدرسه یک امتیاز است ، به جز مواردی که تحت قانونی برای دانش آموزان معلول الزامی است.   
 
 قوانین و مقررات
مواد ممنوع

قوانین حاکم بر مواد ممنوع شده توسط مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی در این بخش خلاصه شده است. لطفاً برای مطالعه کلیه اطلاعات مربوط به این بخش به قانون 735-1 ، "مواد ممنوعه" مراجعه کنید.

مطابق با قانون ویرجینیا 277.08-22.1 §، هیئت مدیره مدارس هر دانش آموزی که  مواد غیر قانونی و کنترل شده ، مواد تقلیدی کنترل شده یا ماری جوانا را به محیط مدرسه  یا فعالیتهای تحت حمایت مدرسه بیاورد، مطابق با قانون ویرجینیا 247-18.2 § اخراج خواهد شد. دانش آموزانی که قانون را نقض می کنند برای اقدامات مناسب در سیستم دادرسی کیفری یا بزهکاری نوجوانان به مراجع محلی ارجاع می شوند.

با این حال ، هیئت مدیره مدرسه و / یا رئیس آموزش و پرورش یا نماینده او (دستیار رئیس آموزش و پرورش ، سرپرست OSMAP ، یا یک افسر دادرسی OSMAP) مجاز به اصلاح نوع تنبیه انضباطی در شرایط خاص هستند ، که بر اساس حقایق یک وضعیت خاص اِعمال می گردد. شرایط خاص ، شامل معیارهای قانونی مندرج در 277.06-22.1 § (C) قانون ویرجینیا می شود ، همانطور که در قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" توضیح داده شده است.

 لیست مواد ممنوعه و تجهیزات مصرف مواد ممنوعه که دانش آموز ممکن است طبق مقررات PWCS اخراج شود ، گسترده تر از لیست مواد ممنوعه ای است که قانون به موجب آن، ملزم به اخراج می باشد. حتی اگر مواد ممنوعه یا تجهیزات مرتبط با آن متعلق به مقررات مواد ممنوعه نباشد ، هر دانش آموزی که با مالکیت ، استفاده ، دریافت و یا تلاش برای دریافت ، خرید یا اقدام به خرید یا توزیع یا تلاش برای پخش مواد ممنوعه یا وسایل مصرف مواد ممنوعه درگیر شود، در معرض اخراج قرار می گیرد، مگر آنکه نماینده رئیس آموزش و پرورش  (دستیار رئیس آموزش و پرورش ، سرپرست OSMAP ، یا یک مأمور دادرسی به OSMAP) یا هیئت مدیره مدارس، بر اساس شواهد و حقایق موجود، شرایط ویژه توجیهی را برای کاهش یا صرف نظر از تنبیه انضباطی در نظر گیرند. در بعضی موارد ، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا مالکیت ، استفاده یا پخش یک ماده یا یک شئی، تخلف است یا خیر. در هنگام تصمیم گیری در مورد اقدامات انضباطی ، ماهیت و شکل ظاهری ماده یا وسایل مربوط به آن یا قصد و نحوه استفاده از آن،  باید در نظر گرفته شود.

وظیفه گزارش مواد ممنوعه - کلیه کارمندان و دانش آموزان PWCS موظف هستند اگر دلایلی وجود داشته باشد که باور دارند مواد ممنوعه یا وسایل مصرف مواد ممنوعه در مدرسه ، اتوبوس های مدرسه ، در ایستگاه های اتوبوس ، مسیر رفت و برگشت از مدرسه یا هرگونه فعالیت مرتبط با مدرسه وجود دارد،  باید به مدیر ، معاون مدیر ، افسر منابع جامعه (پلیس ویژه مدارس) ، پرسنل امنیتی ، معلم یا سایر کارمندان مدرسه  فوراً اطلاع دهند.  دانش آموزانی که چنین اطلاعاتی دارند اما وجود یا احتمال وجود این قبیل مواد ممنوعه یا تجهیزات مربوط به آن را به مسئولین اطلاع نمی دهند ، ممکن است خود را در معرض اقدامات انضباطی قرار دهند. مدیر یا نماینده او باید طبق سیاست ها و قوانین منطقه، بلافاصله برای حفظ امنیت و رفاه دانش آموزان و کارکنان اقدام کنند. منابع سیستم مدارس و اداره پلیس محلی برای همکاری با مدیر در این اقدام در دسترس هستند.

پیامدهای نقض قوانین مربوط به مواد ممنوعه - با هر دانش آموز متهم به ارتکاب تخلف از مواد ممنوع ممکن است برخورد انضباطی شود. این ممکن است شامل یک تعلیق پنج روزه با یک کنفرانس غیررسمی با مدیر یا معاون او برای جمع آوری اطلاعات مربوط به این حادثه باشد. پس از کنفرانس غیررسمی ، مسئول مدرسه با رئیس آموزش و پرورش مربوطه مشاوره خواهد کرد ، و تعیین می کند که آیا توصیه ای برای OSMAP جهت اقدامات انضباطی بیشتر ضروری است یا خیر ، در این صورت رویه های مندرج در قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان، " قانون 745-2 ، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت،" و قانون 747-1 ، "دفتر مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین (OSMAP)" ، طبق مقررات مناسب اِعمال خواهد شد. مدیران و یا نمایندگان آنها ، ممکن است به مجرمان سوء مصرف مواد و والدینشان فرصت دهند تا بطور داوطلبانه در برنامه افق های جدید در سطح دبیرستان شرکت کنند.

تعلیق مروبط به سوء مصرف مواد همچنین منجر به تعلیق فوری برای حداقل 30 روز از شرکت در کلیه فعالیت های مدرسه (تیم ها ، باشگاه ها و کلیه فعالیت های تحت حمایت مدرسه) از جمله تمرینات، خواهد شد. مگر اینکه دانش آموز از مسئولان مدرسه اجازه کتبی حضور در اموال مدرسه ، اتوبوس مدرسه یا در یک رویداد تحت حمایت مدرسه داشته باشد، در غیر این صورت حضور دانش آموزانی که پرونده ی انضباطی آنها در شرف تعلیق یا تصمیم اخراج طولانی مدت است (به استثنای جلسات دادرسی انضباطی)، در اموال مدرسه ، اتوبوس های مدرسه و فعالیت های تحت حمایت مدرسه، ممنوع می باشد. بدون در نظر گرفتن اینکه دانش آموز از مدرسه به حالت تعلیق درآیند یا خیر، مربیان و/ یا اسپانسرها با تأیید مسئولین مدرسه می توانند دانش آموزان را از شرکت در فعالیتهای تحت حمایت مدرسه به دلیل نقض قوانین تیم ، باشگاه یا فعالیتها، در مورد مواد ممنوعه به حالت تعلیق درآورند.  این شامل نقض قوانین مربوط به مواد ممنوعه است که در خارج از مدرسه و خارج از ساعات مدرسه صورت گرفته است. همچنین دانش آموز ممکن است به مدت 90 روز مشروط گردد که در طی این مدت مدیر ممکن است نیاز به پیگیری های بعدی با کارکنان پیشگیری از سوء مصرف مواد را ضروری بدانند.

قوانین و مقررات
سلاح ها یا سایر اقلام خطرناک

قوانین حاکم بر سلاح ها و سایر اشیاء ممنوع شده توسط PWCS در این بخش خلاصه می شود. لطفاً برای مطالعه کلیه اطلاعات مربوط به این بخش، به قانون 775-1 ، "اسلحه و شیاء ممنوع شده" مراجعه کنید.

به منظور اطمینان از امنیت و رفاه دانش آموزان و کارمندان و سایر افراد در اموال مدرسه یا فعالیت های مدرسه و محافظت از اموال مدرسه ، اسلحه و سایر وسایل ممنوعه در محیط مدرسه ، اتوبوس های مدرسه ، مسیر رفت و برگشت به مدرسه یا در هرگونه  فعالیت هایی که مرتبط با مدرسه است بدون در نظر گرفتن مکان، مجاز نمی باشد.  دارایی مدرسه یعنی هر گونه املاک و مستغلات متعلق به هیئت مدیره یا اجاره شده توسط هیئت مدیره مدرسه و هر وسیله نقلیه متعلق به هیئت مدیره، یا اجاره شده و یا اداره شده توسط نماینده هیئت مدیره. دانش آموزان همچنین ممکن است در مورد جرائم تسلیحاتی که در خارج از مدرسه اتفاق می افتد ، در معرض اقدامات انضباطی قرار گیرند ، اگر این تخلف منجر به اختلال مادی در عملکرد مدرسه شود، یا اگر این تخلف در مدرسه یا فعالیت های مدرسه برنامه ریزی شده باشد ، یا اگر در هنگام وقوع جرم دانش آموز به عنوان یک محصل تحت سرپرستی مدرسه باشد، یا اگر جرم امنیت و رفاه دانش آموزان ، کارمندان یا اموال مدرسه را تهدید کند ، یا اگر جرم به گونه ای به سیستم مدرسه ربط پیدا کند.

اخراج اجباری برای برخی از جرائم مربوط به سلاح / سلاح گرم - مطابق با قانون فدرال مدارس عاری از اسلحه و قانون ویرجینیا ، هیئت مدیره مدارس باید مجازات کمتر از یک سال (365 روز) اخراج از مدرسه برای دانش آموزانی که سلاح گرم ، دستگاه مخرب ، صدا خفه کن سلاح گرم ، یا اسلحه پنوماتیک در املاک مدرسه، اتوبوس مدرسه یا هرگونه فعالیت مرتبط با مدرسه با خود همراه داشته باشند، درنظر بگیرد. با این حال ، هیئت مدیره مدرسه و / یا رئیس آموزش و پرورش یا نماینده او (دستیار رئیس آموزش و پرورش ، سرپرست OSMAP ، یا یک افسر دادرسی OSMAP) مجاز به اصلاح مدت اخراج بر اساس جرم، یا نوع تنبیه انضباطی در شرایط خاص هستند ، که بر اساس حقایق یک وضعیت خاص اِعمال می گردد. شرایط خاص ، شامل معیارهای قانونی مندرج در 277.06-22.1 § (C) قانون ویرجینیا می شود ، همانطور که در قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" توضیح داده شده است. دانش آموزانی که این قانون را نقض می کنند برای اقدامات مناسب در سیستم دادرسی کیفری یا بزهکاری نوجوانان به مراجع محلی ارجاع می شوند.

لیست سالح ها و اشیاء ممنوعه که دانش آموز ممکن است طبق مقررات PWCS اخراج شود ، گسترده تر از لیست سلاح هایی است که به موجب آن، قانون اخراج الزامی می شود. حتی اگر اسلحه شامل مقررات سلاح های ممنوع نباشد، دانش آموزان برای در اختیار داشتن ، استفاده ، دریافت یا تلاش برای دریافت ، خرید یا تلاش برای خرید ، توزیع یا تلاش برای توزیع هر گونه سلاح یا اشیاء ممنوع در اموال مدرسه یا فعالیتهای مربوط به مدرسه یا مرتبط با مدرسه، به اخراج توصیه می شوند مگر اینکه نماینده رئیس آموزش و پرورش( مدیر مرتبط با نمایده رئیس آموزش و پرورش، سرپرست OSMAP یا یک افسر دادرسی OSMAP) دریابد که بدلیل دردست بودن برخی شواهد، شرایط ویژه توجیهی برای کاهش یا صرف نظر از اقدامات انضباطی در نظر گرفته شود.  در بعضی موارد ، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا مالکیت ، استفاده و پخش یک شئی، تخلف است یا خیر. نوع شئی هدف استفاده از آن، قصد و نحوه استفاده از آن، برای اِعمال اقدامات انضباطی در نظر گرفته خواهد شد. 

وظیفه گزارش اسلحه ئ اشیاء ممنوعه - کلیه کارمندان و دانش آموزان PWCS موظف هستند اگر دلایلی وجود داشته باشد که باور دارند  اسلحه یا اسیاء ممنوعه در مدرسه ، اتوبوس های مدرسه ، در ایستگاه های اتوبوس ، مسیر رفت و برگشت از مدرسه یا هرگونه فعالیت مرتبط با مدرسه وجود دارد،  باید به مدیر مدرسه ، معاون مدیر ، افسر منابع جامعه (پلیس ویژه مدارس) ، پرسنل امنیتی ، معلم یا سایر کارمندان مدرسه  فوراً اطلاع دهند. دانش آموزانی که چنین اطلاعاتی دارند اما وجود یا احتمال وجود اسلحه یا اسیاء ممنوعه را به مسئولین اطلاع نمی دهند ، ممکن است خود را در معرض اقدامات انضباطی قرار دهند. مدیر یا نماینده او باید طبق سیاست ها و قوانین منطقه، بلافاصله برای حفظ امنیت و رفاه دانش آموزان و کارکنان اقدام کنند. منابع منطقه مدارس و اداره پلیس محلی برای همکاری با مدیر در این اقدام در دسترس هستند. اگر دانش آموز شئی را در وسایل خود کشف کند که به عنوان یک "سلاح" در نظر گرفته می شود، آن دانش آموز باید فوراً به مدیر یا سایر مسئولین گزارش دهد. اقداماتی جهت پیگیری در نظر گرفته خواهد شد زیرا دانش آموز داوطلبانه این موضوع را مورد توجه کارمندان قرار داده است. 

پیامدهای نقض سلاح - هر دانش آموز متهم به ارتکاب جرم مربوط به اسلحه یا سایر اشیاء ممنوعه ، باید با مدیر یا معاون مدیر مدرسه در یک جلسه غیررسمی شرکت کند. پس از جلسه مسئول مدرسه با بررسی پرونده با دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه برای اخراج یا سایر اقدامات انضباطی توصیه می کند که در این صورت رویه های مندرج در قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان، " قانون 747-1، "دفتر مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین (OSMAP)" ، یا قانون 745-2، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت،"، طبق مقررات مناسب اِعمال خواهد شد.

خلاصه قوانین انضباطی

 فلسفه PWCS به سمت یک روش پیشگیرانه و ترمیمی برای رفتارهای ناخواسته ، که با الگوی راهنمای وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا برای قوانین مثبت و پیشگیرانه مقررات انضباطی دانش آموزان و گزینه های تعلیق ، همسو است ، هدایت می شود. اگر دانش آموزان در نتیجه رفتارهای ناخواسته از امکانات آموزشی محروم شوند ، معلم ، مدیر و یا سایر کارکنان آموزشی باید اقدامات انضباطی مناسب را با استفاده از یک سیستم پاسخگویی تحصیلی که شامل آموزش ، ترمیمی و متناسب با سن باشد ، تعیین کنند. هنگامی که رفتار دانش آموز نسبت به مداخلات پاسخ ندهد و دفعات، شدت و مدت زمان افزایش می یابد ، ممکن است سطح برخورد و پاسخگویی به شدت افزایش یابد.  

دسته بندی های انضباطی دانش آموزان که در  زیر آمده ، همانطور که توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا تعریف شده است ، برای کمک به شناخت تأثیر رفتار در محیط  آموزشی مدرسه و تشویق پاسخ هایی طراحی شده اند که باعث ارتقاء صلاحیت های آموزشی های روحی -اجتماعی می شود.

رفتارهایی که روی پیشرفت تحصیلی تاثیر می گزارند (BAP):
این رفتارها مانع پیشرفت تحصیلی دانش آموز یا دانش آموزان دیگر می شود. آنها معمولاً نشانگر عدم مدیریت یا خودآگاهی دانش آموزان هستند. بعضی اوقات ممکن است دانش آموز برای درک اینکه چگونه رفتار او بر دیگران اثر می گزارد ، نیاز به کمک داشته باشد بنابراین ممکن است آموزش در زمینه آگاهی اجتماعی نیز ضروری باشد.

رفتارهای مرتبط با عملکرد مدرسه (BSO):
این رفتارها در روند عملکرد روزانه مدرسه اختلال بوجود می آورند. دانش آموزانی که این رفتارها را نشان می دهند ممکن است نیاز به مهارتهای خود مدیریتی ، خودآگاهی یا آگاهی اجتماعی داشته باشند.

رفتارهای مربوط به روابط (RB):
این رفتارها بین دو یا چند نفر رابطه منفی ایجاد می کنند که منجر به آسیب بدنی نمی شود. رفتارهای مربوط به روابط بر کل جامعه مدرسه تأثیر می گذارد زیرا اوضاع و احوال مدرسه اغلب بازتابی از نحوه برخورد افراد با یکدیگر است. دانش آموزانی که با رفتارهای مربوط به روابط مشکل دارند ، ممکن است با سایر صلاحیت های روحی- اجتماعی نیز مشکل داشته باشند.

رفتارهایی موجب نگرانی امنیتی می شود (BSC): 
این رفتارها شرایط خطرناک برای دانش آموزان، کارکنان و بازدید کنندگان در مدرسه ایجاد می کنند.  دلایل اساسی این نوع رفتار ممکن است در هر یک از صلاحیت های روحی-اجتماعی باشد ، بنابراین مدیر باید انگیزه اساسی و ریشه اصلی رفتار دانش آموز را بررسی کند. نیاز به آموزش در آگاهی اجتماعی و تصمیم گیری معمولاً در رفتارهایی که باعث ایجاد نگرانی در امنیت می شوند، دیده می شود.

رفتارهایی که برای خود یا دیگران ایجاد خطر می کند (BESO):
این رفتارها سلامتی ، امنیت یا رفاه دانش آموز یا سایر افراد جامعه مدرسه را به خطر می اندازد.  رفتارهایی که تا این اندازه شدت می گیرند اغلب پیچیده هستند. در حالی که این رفتارهای نشان دهنده مهارت تصمیم گیری ضعیف هستند ، دانش آموزانی که این رفتارها را نشان می دهند ممکن است در سایر صلاحیت های  روحی-اجتماعی نیز نیاز به رشد و توسعه داشته باشند.

 قوانین و مقررات "آیین نامه انضباطی" برای هدایت رفتار دانش آموزان در ساختمان های مدرسه ، اتوبوس های مدرسه ، هنگام رفت و برگشت از مدرسه و همچنین در هنگام شرکت در فعالیت های پشتیبانی شده توسط PWCS در نظر گرفته شده است. همانطور که در "آیین نامه انضباطی" آمده است ، رفتارهایی که در حال حاضر به عنوان دلیل  اقدامات انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد ، شامل هر یک از تخلفات ذکر شده در زیر می شود که البته محدود به این مقررات نمی شود. این رفتارها ممکن است در نتیجه پاسخهای اجرایی از سطح 1 تا سطح 5B باشد که در جدول زیر نشان داده شده است.  

 

رده بندی های رفتار دانش آموز

طرز رفتار

رده بندی

شرح رفتار

پاسخگویی اجرایی بالقوه
( پاسخهای اجرایی ممکن است در سطوح مختلف گوناگون باشد)

رده های احتمالی پاسخگویی

دسته A

 

رفتارهایی که روی پیشرفت تحصیلی تاثیر می گزارند (BAP):

(این رفتارها
مانع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود شامل موارد زیر می شوند ، اما به آنها محدود نمی شود.)


مدارس ابتدایی:

 • صحبت کردن و ایجاد سر و صدا در کلاس
 • مشغول انجام تکالیف نسیتند؛ سر جای خود قرار ندارند
 • وسایلی در اختیار دارند موجب اختلال در کلاس می شود
 • ایجاد سر و صدا در راهروها
 • ایجاد مزاحمت برای سایر کلاس ها
 • تقلب کردن
 • تاخیر غیر موجه از کلاس یا مدرسه

  مدارس راهنمایی و دبیرستان:

 • ایجاد مزاحمت در کلاس درس
 • ایجاد مزاحمت خارج در کلاس درس
 • عدم صداقت و راستی در آموزش
 • عدم آمادگی در کلاس
 • تاخیر غیر موجه از کلاس یا مدرسه

سطح 1: پیشتبانی کلاسی، مداخله یا پیامدهای جزئی

 

سطح 2: پیامدهای جزئی تا تعلیق تا حد اکثر سه روز

 

سطح 3: تعلیق بین چهار تا پنج روز
 

رده 1

رده 2

رده 3

 

دسته B

 

رفتارهای مرتبط با عملکرد مدرسه (BSO)

(این رفتارها

در روند عملکرد روزانه مدرسه اختلال بوجود می آورند

شامل موارد زیر می شود ولی بآنها محدود نمی شود.)

مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان:

 • اصلاح یک سند رسمی
 • همراه آوردن / اجازه به افراد غیرمجاز در محوطه مدارس
 • عدم صداقت/ارائه اطلاعات غلط به کارکنان مدرسه
 • عدم حضور در کلاس یا محیط انضباطی تعیین شده در محوطه مدرسه
 • قمار کردن
 • بازی های خشن
 • لباس نامناسب برای دانش آموز
 • سوء استفاده از دستگاههای ارتباطی
 • استفاده غیر مجاز ار دستگاه الکترونیکی متعلق به مدرسه
 • استفاده نادرست از مقررات اینترنت/فناوری
 • غارت و خرابکاری نقاشی های روی دیوار یا آسیب به اموال مدرسه یا شخصی

سطح 1: پیشتبانی کلاسی، مداخله یا پیامدهای جزئی

 

سطح 2: پیامدهای جزئی تا تعلیق تا حد اکثر سه روز

 

سطح 3: تعلیق بین چهار تا پنج روز

 

سطح 4: تعلیق بین شش تا 10 روز

 

رده 1

رده 2

رده 3

 

دسته C

 

رفتارهای مربوط به روابط (RB)

(این رفتارها

روابط منفی بین دو یا چند نفر بوجود می آورد که به کسی آسیب جسمی وارد نمی آورد و شامل موارد زیر است که البته به آنها محدود می شود.)


مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان:

 • قلدری/ قلدری سایبری
 • بی اعتنایی به سوالات یا درخواست های کارکنان
 • تماس جسمی نامناسب که ماهیت جنسی دارد
 • ارسال ، توزیع ، نمایش ، یا به اشتراک گذاشتن مطالب یا ادبیات ، از جمله به صورت الکترونیکی
 • بطور مستقیم یا الکترونیکی گفتن یا نوشتن اظهارنظرها ، پیشنهادها یا اظهارات دیگر جنسی
 • سوء رفتار و اذیت و آزار جنسی
 • با یک رفتار غیر مسئولانه و بی ادبانه با دیگری صحبت کردن
 • تحریک کردن ، طعنه زدن ، درگیری کلامی ، و دعوای لفظی
 • استفاده از زبان یا حرکات ناشایست یا مبتذل (قسم خوردن ، فحش و ناسزا، نفرت ، نشانه یا رفتار مربوط به گنگ ها)
 • بکار بردن الفاظ زننده بر اساس نژاد واقعی و یا حدس و گمان، قومیت ، رنگ ، هویت ملی، شهروندی/ وضعیت مهاجرت ، وزن ، جنسیت ، هویت جنسیتی ، ظاهر ، گرایش جنسی یا ناتوانی

سطح 1: پیشتبانی کلاسی، مداخله یا پیامدهای جزئی

 

سطح 2: پیامدهای جزئی تا تعلیق تا حد اکثر سه روز

 

سطح 3: تعلیق بین چهار تا پنج روز

سطح 4: تعلیق بین شش تا 10 روز

 

سطح 5A: تعلیق بیش از 10 پی در پی اما کمتر از 365 روز پی در پی (جلسه دادرسی OSMAP ضروری است)

 

سطح 5B: توصیه برای اخراج (جلسه دادرسی OSMAP ضروری است)

رده 2

رده 3

 

دسته D:

 

رفتارهایی که موجب نگرانی امنیتی می شود (BSC)

(این رفتارها

که شرایط خطرناک برای دانش آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان ایجاد می کند شامل موراد زیر می شود اما به آنها محدود نمی شود.)


مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان:

 • دراختیار داشتن، استفاده یا توزیع
 • هر تهدیدی که سبب صدمه جسمی شود یا قصد بمب گذاری یا تخریب ساختمان و یا املاک مدرسه گردد
 • قلدری/ قلدری سایبری: پیوسته بعد از مداخلات
 • اتوبوس: ایجاد مزاحمت برای راننده، به خطر انداختن امنیت سرنشینان اتوبوس
 • مواد مخدر: در اختیار داشتن لوازمی که برای مصرف مواد مخدر بکار برده می شوند، داروهای بدون نسخه یا موادی که شبیه دارو هستند
 • درگیر شدن در رفتارهای پرخاشگرانه، ایجاد خطر آسیب به خود یا دیگران می کند، که شامل رفتارهایی است که عمداً سلامت ، ایمنی و رفاه دیگران را به خطر می اندازد
 • به نمایش گذاشتن قسمتهای بدن در ملاء عام: هرزگی و خارج از نزاکت
 • فعال کردن زنگ خطر به دروغ
 • موارد مرتبط با آتش سوزی: در اختیار داشتن اقلامی که می تواند آتش سوزی یا مقادیر زیادی دود ایجاد کند
 • آزار و اذیت یا ارعاب از جمله سوء رفتار و آزار و اذیت جنسی
 • تحریک /ایجاد اختلال جدی در عملکرد مدرسه یا ایمنی کارکنان و/ یا دانش آموزان
 • ترک محیط مدرسه بدون اجازه
 • تماس جسمی که ماهیت جنسی دارد: مالش و لمس اعضاء بدن، نیشگون گرفتن، کشیدن لباس
 • تماس جنسی جسمی به زور و/ یا یا وادار کردن دیگری برای انجام فعالیتهای جنسی
 • هول دادن، پرت کردن و ضربه زدن به دانش آموز دیگر بدون صدمه قابل رؤیت
 • سرقت پول یا اموال بدون یا با استفاده از زور یا با استفاده از سلاح
 • پرتاب یک شیء که امکان ایجاد اختلال ، جراحت یا خسارت در اموال را دارد
 • دخانیات: در اختیار داشتن /استفاده از محصولات دخانیات ، سیگارهای الکترونیکی ، وسایل مصرف بخار نیکوتین
 • عبورغیرقانوی

سلاح: در اختیار داشتن یا فروش هر نوع اسلحه (شامل اسلحه گرم نمی شود)

سطح 1: پیشتبانی های کلاسی، مداخله یا پیامدهای جزئی

 

سطح 2: پیامدهای جزئی تا تعلیق تا حد اکثر سه روز

 

سطح 3: تعلیق بین چهار تا پنج روز

 

سطح 4: تعلیق بین شش تا 10 روز

 

سطح 5A: تعلیق بیش از 10 پی در پی اما کمتر از 365 روز پی در پی (جلسه دادرسی OSMAP ضروری است)

 

سطح 5B: توصیه برای اخراج (جلسه دادرسی OSMAP ضروری است)

رده 2

رده 3

 

دسته E:

 

رفتارهایی که برای خود یا دیگران ایجاد خطر می کند (BESO)

(این رفتارها

که سلامتی ، امنیت و رفاه دانش آموز یا سایر افراد جامعه مدرسه را به خطر می اندازد

شامل موارد زیر می شود ولی بآنها محدود نمی شود.)

 • حمله: قصد ایجاد جراجت جسمی به شخص دیگر
 • حمله و ضرب و شتم ایجاد جراحت جسمی به شخص دیگر
 • تهدید بمب: تهدید به بمب گذاری
 • مواد مخدر: در اختیار داشتن/ تحت تأثیر/استفاده توزیع ( داروهای غیرقانونی، مواد کنترل شده ، داروهای توهم زا یا داروهای نسخه ای غیر مجاز)
 • دعوا/شورش استفاده از خشونت جسمی بین دانش آموزان یا شخص دیگری که با جراحت همراه نیست
 • آتش سوزی: قصد، کمک و یا ایجاد آتش سوزی
 • مسائل مرتبط گنگ: تهدید کردن یا رفتار خطرناک
 • تحقیر کردن
 • تماس جنسی جسمی به زور و/ یا یا وادار کردن دیگری برای انجام فعالیتهای جنسی
 • در اختیار داشتن، توزیع یا استفاده از سلاح یا شبیه آن
 • اعتصاب در برابر کارکنان: استفاده از زور در برابر یک کارمند بدون آسیب زدن
 • تهدید یا تحریک خشونت ، جراحت، آسیب به دانش آموز یا کارمند دیگر ، شامل رفتارهایی که عمداً سلامت ، ایمنی و رفاه دیگران را به خطر می اندازد
 • سلاح: در اختیار داشتن اسلحه گرم یا وسیله تخریب کننده
 • سلاح: استفاده از هرگونه سلاح برای تهدید یا تلاش برای آسیب رساندن به پرسنل مدرسه ، دانش آموزان یا افراد دیگر

 

سطح 1: پیشتبانی های کلاسی، مداخله یا پیامدهای جزئی

 

سطح 2: پیامدهای جزئی تا تعلیق تا حد اکثر سه روز

 

سطح 3: تعلیق بین چهار تا پنج روز

 

سطح 4: تعلیق بین شش تا 10 روز

 

سطح 5A: تعلیق بیش از 10 پی در پی اما کمتر از 365 روز پی در پی (جلسه دادرسی OSMAP ضروری است)

 

سطح 5B: توصیه برای اخراج (جلسه دادرسی OSMAP ضروری است)

رده 3

 

 

مثالهایی از رده های پاسخ به رفتار دانش آموز

رده 1
مثالهایی از پاسخگویی و مداخله مدرسه/کلاس درس
هشدار یا تذکر
تعیین تکلیف و وظیفه
جلسه کلاسی
کنفرانس (مسئولین/والدین)
مصادره دستگاههای ارتباطی و سرگرمی مختل کننده
تمرکز بر دخانیات
پشتیبانی ها و مداخلات رفتار مثبت (PBIS)
بازتاب
حلقه‌های ترمیم کننده
مشاوره مدرسه
وضعیت "حذف شدن"

رده 2
مثالهایی از پاسخگویی و مداخله مسئولین
کلوپ/سازمان ها/ کار آموزی
بازداشت/برنامه بعد از مدرسه
تعلیق در مدرسه
مشروط شدن در مدرسه محلی
وساطت (میانجیگری)
مربیگری
توصیه به درمانگر افق های جدید یا پستیبانی کارکنان مدرسه
تعلیق روز شنبه
پروژه خدمات اجتماعی-مدرسه
تعلیق کوتاه مدت خارج از مدرسه
مشاوره در گروه های کوچک/کنفرانس ترمیمی
ورود/ و خروج  دانش آموز

رده 3
مثالهایی از پاسخگویی و تعلیق تمدید شده
ارزیابی رفتار و انضباطی و برنامه مداخله رفتاری
اقدامات انضباطی بیشتر (تعلیق طولانی مدت یا توصیه اخراج) توسط OSMAP
عدم شرکت در فعالیتهای تحت حمایت مدرسه
تعیین برنامه آموزشی غیر متداول
دستور عبور غیر مجاز
تعلیق خارج از مدرسه(OSS)
اقدامات پلیس/دادگاه
توصیه به سازمانهای مناسب در جامعه، خدمات سلامت روان، خدمات مشاوره سوئ استفاده از مواد و غیره
جبران خسارت

این مداخلات و پاسخ ها با هدف آموزش رفتار مناسب و جایگزین در نظر گرفته می شود، بنابراین دانش آموزان می توانند رفتار امن و احترام آمیز یاد بگیرند و نشان دهند. مثالهای بالا فراگیر نیستند و لازم به خسته کردن یا از پا درآوردن نیست. در هر حالت ، کارکنان باید در برنامه هایی که از دانش آموزان دارای نیازهای ویژه (پاسخ به مداخله ، آموزش کودک ، IEP یا 504) حمایت می کند ، تجدید نظر کنند.

مراجع مدرسه 

هر وقت دانش آموزان یا والدین احساس می کنند که منافع فرد یا گروه مورد بی توجهی قرار گرفته است ، باید یک جلسه با معلم ، حامی ، مربی ، مشاور یا سایر پرسنل مدرسه ترتیب داده شود. اگر یک توافق معمولی بین دانش آموزان (ان) و کارکنان مدرسه حاصل نشود ، دانش آموز حق دارد:
جلسه‌ای را با مدیر یا نماینده مدیر ترتیب دهد تا در مورد چنین شرایطی یا تصمیماتی که توسط دانش آموز (ان) قضاوت شده است صحبت شود.
در صورت عدم رضایت از جلسات مقدماتی ، درخواست یک جلسه والدین ، دانش آموز و مدیر مدرسه کنند.
به "روند تجدیدنظر" و در قانون 731 هیئت مدیره مدرسه ، "درخواست تجدید نظر اموران دانش آموز"، مراجعه کنید.
 
حذف دانش آموز از کلاس توسط معلم

مطابق آنچه در ذیل گفته شد ، معلمان می توانند دانش آموزان اختلال گر را طبق سیاست هیئت مدیره مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی 702 مدرسه "حذف دانش آموزان از کلاس توسط معلم" ، از کلاس درس خارج کنند.

 قانون ویرجینیا ، 22.1-276.2 §، به معلم اختیار می دهد دانش آموز را برای رفتار مختل کننده  از کلاس حذف کند.  علاوه بر این ، قانون ویرجینیا رفتار مختل کننده را به عنوان "نقض مقررات هیئت مدیره مدارس حاکم بر رفتار دانش آموزان که باعث قطع یا انسداد محیط  آموزشی می شود" تعریف می کند.

 روند قانونی تعلیق 

قوانین حاکم بر تعلیق خارج از مدرسه در این بخش خلاصه می شود. یک مدیر یا معاون مدیر ممکن است یک دانش آموز را از مدرسه به دلیل سوء رفتار منع کند که شامل نقض "آیین نامه انضباطی" نیز می شود ، ولی به آن محدود نمی شود. لطفاً به قانون 744-1 ، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" ، و قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" ، برای قوانین حاکم بر تعلیق های کوتاه مدت و بلند مدت مراجعه کنید. تعلیق دانش آموزانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند مطابق با  قانون745-2 ، "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت" خواهد بود. هر زمان که تعلیق در نظ رگرفته شود ، مدیر / نماینده مدیر تمام تلاش های معقول را برای برقراری تماس با والدین انجام می دهند تا آنها را از اِعمال تعلیق قریب الوقوع و انجام اقدامات مناسب برای بازگشت دانش آموز به مدرسه انجام می دهد.

 به استثنای آنچه در قوانین ویرجینیا 277.07-22.1§  یا 277.08-22.1 § ارائه شده  است ، هیچ دانش آموزی در مقاطع پیش دبستانی تا کلاس سه نباید بیش از سه روز از مدرسه به حالت تعلیق درآید یا از حضور در مدرسه اخراج شود ، مگر اینکه (i) تخلف شامل آسیب جسمی یا تهدید جدیدی صدمه جسمی به دیگران باشد یا (ii) هیئت مدیره مدرسه یا رئیس آموزش و پرورش یا نماینده او مطلع می شود که شرایط تشدید کننده وجود دارد ، همانگونه که توسط دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه تعیین شده است (شش تا 10 روز) یا OSMAP (بیش از 10 روز  مدرسه) به عنوان مسئول اجرایی نماینده رئیس آموزش و پرورش تعیین شده است.  دانش آموز پیش دبستانی الی کلاس سوم ممکن است از مدرسه تعلیق یا اخراج دریافت کند که طبق گزارش منطقه مطابق با قانون ویرجینیا  16.1-305.1 § درباره تصمیم گیری در مورد بارخواست یا محکومیت به دلیل جرم ذکر شده در زیر مجموعه G از قانون ویرجینیا  260-16.1§ از مدرسه می باشد.

تعلیق به عنوان غیبت غیر موجه تلقی می شود.  این وظیفه دانش آموز است که کلیه تکالیفی را که در دوره تعلیق از دست داده است، بدست آورد و تکمیل کند. این تکالیف باید در یک جدول زمانی تعیین شده توسط مدرسه، تمکیل شود. با این حال ، مدیر دارای اختیار در تعیین  تکالیف بیشتر یا گزینه های دیگر برای جبران می باشد که می تواند در تغییر رفتار دانش آموزان مؤثر واقع شود.  دانش آموزانی که از مدرسه به حالت تعلیق درآمده اند ، در مدت تعلیق، از حضور در اموال مدرسه (از جمله اتوبوس های مدرسه) و فعالیت های مربوط به مدرسه ممنوع هستند و ممکن است به دلیل عبور غیر قانونی دستگیر شوند. مگر اینکه دانش آموز از مسئولان مدرسه اجازه کتبی حضور در اموال مدرسه ، اتوبوس مدرسه یا در یک رویداد تحت حمایت مدرسه داشته باشد، در غیر این صورت حضور دانش آموزانی که پرونده ی انضباطی آنها در شرف تعلیق یا تصمیم اخراج طولانی مدت است (به استثنای جلسات دادرسی انضباطی)، در اموال مدرسه ، اتوبوس های مدرسه و فعالیت های تحت حمایت مدرسه، ممنوع می باشد. دانش آموزانی که از مدرسه به حالت تعلیق درآمده اند نیز باید از شرکت در کلیه فعالیت های مدرسه (تیم ها ، باشگاه ها و سایر فعالیت های تحت حمایت مدرسه) از جمله تمرین منع شوند. در مواردی که والدین یا دانش آموز بالغ در هنگام تعلیق به مدیر اطلاع می دهند درخواست تجدید نظر صورت گرفته است، دانش آموز مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده و تصمیم نهایی ، در مدرسه شرکت کند ، مگر آنکه مدیر تشخیص دهد حضور دانش آموز تهدیدی پیوسته برای سلامتی ، ایمنی و یا رفاه افراد یا املاک مدرسه می باشد یا ممکن است اختلال در روند آموزشی ایجاد کند.

تعلیق طولانی مدت - در صورت سوء رفتار جدی  ممکن است تعلیق بیش از 10 روز اما کمتر از 45 روز در نظر گرفته شود ، مدیر دانش آموز را 5 روز به حالت تعلیق در می آورد و کتباً در مورد اقدام پیشنهادی و دلایل آن دانش آموز و والدین او را مطلع می کند. تعلیق طولانی مدت ممکن است فراتر از یک دوره 45 روزه باشد اما نباید از 364 روز  تجاوز کند ، اگر (i) جرم یکی از موارد شرح داده شده در 22.1-277.07 § یا 22.1-277.08 § از قوانین ویرجینیا باشد یا شامل صدمات جسمی جدی باشد؛ یا (ii) هیئت مدیره مدرسه یا رئیس آموزش و پرورش یا نماینده او مطلع شوند که شرایط تشدید کننده همانطور که توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا تعریف شده است وجود دارد. جلسه دادرسی توسط OSMAP مطابق با رویه های توضیح داده شده در قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" ، و قانون 747-1 ، "دفتر مدیریت امورات دانش آموز و برنامه های جایگزین" (OSMAP) انجام خواهد شد. هرگونه درخواست تجدید نظر باید مطابق با قانون  731-1 ، "درخواست تجدید نظر درامور دانش آموزان" ، قانون 745-6 "درخواست تجدید نظر از  هیئت مدیره مدرسه در تعلیق طولانی مدت و اخراج "  ، و قانون 745-2 ، "انضباط دانش آموزان معلول " باشد. 

تعلیق کوتاه مدت - در صورتی که مدیر یا نماینده مدیر قصد داشته باشد دانش آموز را به مدت 10 روز یا کمتر از مدرسه به حالت تعلیق درآورد ، دانش آموز باید موارد زیر را دریافت کند: اخطار شفاهی یا کتبی از اتهامات علیه او ، و اگر دانش آموز آنها را انکار کند ، توضیحاتی در مورد حقایق شناخته شده برای پرسنل مدرسه به دانش آموز ارائه می دهد و همینطور به دانش آموز فرصت داده می شود تا به زبان خود وقایع را توضیح دهد.  مراحل مربوط به تعلیق کوتاه مدت دانش آموز در قانون 744-1"تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" بیان شده است.

روند قانونی اخراج

قوانین حاکم بر اخراج ، پذیرش مجدد و نحرومیت در این بخش خلاصه شده است. لطفاً به قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" ، قانون 745-5 ، "پذیرش مجدد و محرومیت ها/ پذیرش ها" ، قانون 745-6 ،  "درخواست تجدید نظر از  هیئت مدیره مدرسه در تعلیق طولانی مدت و اخراج" و قانون  747-1 ، "دفتر مدیریت امورات دانش آموز و برنامه های جایگزین (OSMAP)" برای کسب کلیه اطلاعات مربوط به این موضوع، مراجعه کنید. لطفاً برای اطلاعات مربوط به اخراج دانش آموزانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند، به قانون 745-2 ، " انضباط دانش آموزان معلول" مراجعه کنید.

 هیئت مدیره مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی  ممکن است دانش آموزان را بر اساس دلایل کافی اخراج کند. یک دانش آموز ممکن است حق حضور در هر یک از مدارس پرینس ویلیام کانتی را از دست دهد زمانی که:
دانش آموز مشروط یا پیوسته برای سلامت بهزیستی یا امنیت دیگران خطر ساز باشد؛ یا
رفتار دانش آموز برای پیشبرد اهداف اموزشی یا نظم سیستم عملکرد مدرسه تخریب کننده باشد؛ یا
دانش آموز درگیر رفتاری شده است که خط سیاست ها و مقررات مربوط به منطقه را یا "آیین نامه انضباطی" نقض می کند یا رفتارهای دیگری که ایمنی یا امنیت مدرسه یا مسائل مربوط به مدرسه را تهدید می کند؛ یا
دانش آموز مرتکب جرائمی شده است که منجر به اخراج می شود (فقط دانش آموزان آموزش عمومی)؛ یا
شرایط دیگر نشان می دهد که اخراج دانش آموز به نفع مدرسه محلی یا منطقه است.

 به استثنای آنچه در قاوانین ویرجینیا  22.1-277.07 §  یا 22.1-277.08 § ارائه شده  است ، هیچ دانش آموزی در مقاطع پیش دبستانی تا کلاس سه نباید بیش از سه روز از مدرسه به حالت تعلیق درآید یا از حضور در مدرسه اخراج شود ، مگر اینکه (i) تخلف شامل آسیب جسمی یا تهدید جدیدی صدمه جسمی به دیگران باشد یا (ii) هیئت مدیره مدرسه یا رئیس آموزش و پرورش یا نماینده او مطلع می شود که شرایط تشدید کننده وجود دارد ، همانگونه توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا تعریف شده است.  دانش آموز پیش دبستانی الی کلاس سوم ممکن است از مدرسه تعلیق یا اخراج دریافت کند که طبق گزارش منطقه مطابق با قانون ویرجینیا  16.1-305 § درباره تصمیم گیری در مورد بارخواست یا محکومیت به دلیل جرم ذکر شده در زیر مجموعه G از قانون ویرجینیا 16.1-260§ می باشد.

هرگونه رفتار دانش آموز که در اموال مدرسه یا در خارج از محوطه مدرسه اتفاق بیافتد که باعث ایجاد تهدید برای ایمنی یا امنیت دانش آموزان یا کارکنان شود و این امر منجر به اختلال جدی در عملکرد مدرسه شود که در مدرسه یا فعالیت های مدرسه برنامه ریزی شده است، و زمانی که دانش آموز به عنوان یک محصل تحت نظارت مدرسه یا مرتبط با مدرسه است اتفاق بیافتد ممکن است اخراج به عنوان تنبیه انضباطی در نظر گرفته شود. 

در نتیجه موارد زیر ممکن است به دانش آموزان اخراج توصیه شود:
در اختیار داشتن ، استفاده یا توزیع مواد ممنوعه طبق مقررات 735-1 ، "مواد ممنوعه؛"
در اختیار داشتن اسلحه ، مطابق با قانون 775-1 ، "سلاح ها و سایر اشیاء ممنوعه؛"
حمله جسمانی به یک کارمند مدرسه ، مطابق با قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" ، و
حمله دسته جمعی، مطابق با قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" .

روند درخواست تجدید نظر

یکی از اهداف مدیریت مدارس ، حل و فصل مسائل در سطح مدارس است. اطلاعات درخواست تجدید نظر در این بخش خلاصه شده است. قانون 731-1، "درخواست امورات دانش آموز" ، جزئیات مربوط به این موضوع را ارائه می دهد.
 
خلاصه روند و جدول زمانی درخواست تجدید نظر
تجدید نظر آموزشی - تعیین سطح کلاسی؛ تکالیف کلاس؛ نمرات و / یا تکالیف ، امتحانات و نمره امتحانات، ارتقاء / حفظ و نگهداری؛ افتخارات؛ و تعیین سطح در برنامه های خاص.
اولین درخواست تجدید نظر - درخواست تجدیدنظر کتبی به مدیر (یا کمیته ای که از طرف مدیر جهت ارائه توصیه ها منصوب شده باشد) باید ظرف سه روز اداری از زمان ابلاغ، صورت گیرد که شامل شرح دلایل تجدیدنظر و چشم پوشی گردد.  مدیر یا کمیته باید ظرف پنج روز اداری یا به محض اینکه قابل اجرا باشد ، می بایست کتباً پاسخ دهند.
درخواست تجدید نظر نهایی– درخواست تجدیدنظر کتبی به دستیار رئیس آموزش و پرورش  مربوطه یا نمایند ذیصلاح در عرض سه روز اداری از ابلاغ تصمیم مدیر مدرسه. دستیار رئیس آموزش پرورش مربوطه باید ظرف پنج روز اداری یا به محض اینکه قابل اجرا باشد ، می بایست کتباً پاسخ دهند.

فعالیتهای تجدید نظر - صلاحیت ورزشی و دانشگاهی؛ عضویت در باشگاه ها و سازمان ها.
اولین درخواست تجدید نظر - درخواست تجدیدنظر کتبی به مدیر  باید ظرف سه روز اداری از زمان ابلاغ، صورت گیرد که شامل شرح دلایل تجدیدنظر و چشم پوشی گردد.  مدیر باید ظرف پنج روز اداری یا به محض اینکه قابل اجرا باشد ، می بایست کتباً پاسخ دهند.
درخواست تجدید نظر نهایی– درخواست تجدیدنظر کتبی  به ناظر فعالیتهای دانش آموزی  یا نمایند ذیصلاح در عرض سه روز اداری از ابلاغ تصمیم مدیر مدرسه. ناظر باید ظرف پنج روز اداری یا به محض اینکه قابل اجرا باشد ، می بایست کتباً پاسخ دهند.

تجدیدنظر در مورد فارغ التحصیلی - به دلیل ماهیت حساس بودن زمان این درخواستها ، مراحل و جدول زمانی باید محاسبه گردد. 
اولین درخواست تجدید - جلسه غیر رسمی با مدیر.
درخواست تجدید نظر نهایی - درخواست تجدیدنظر کتبی به دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه یا نماینده ذیصلاح.

درخواست تجدیدنظر در نقل و انتقالات - مراحل و جدول زمانی باید مطابق با مقررات مندرج در قانون 721-1 ، "نقل و انتقالات دانش آموز - پیش دبستانی / مدرسه ابتدایی / راهنمایی" و قانون 721-2 ، "نقل و انتقالات دانش آموز - دبیرستان" باشد.

درخواست تجدید نظر دوره پیش دبستانی/ابتدایی:
تجدید نظر نهایی - ناظر مشاوره دوره ابتدایی و خدمات مرتبط با مشورت با سرپرست دفتر خدمات دانش آموز هر یک از پروندها را بررسی کرده و درخواست تجدیدنظر در انتقال را تأیید یا رد می کند. این تصمیم نهایی است.

درخواست تجدید نظر دوره دبیرستان/ راهنمایی:
تجدید نظر نهایی - ناظر مشاوره دوره دبیرستان و خدمات مربوط به پشتیبانی دانش آموزان با مشورت با سرپرست دفتر خدمات دانش آموز هر یک از پروندها را بررسی کرده و درخواست تجدیدنظر در انتقال را تأیید یا رد می کند. این تصمیم نهایی است.

درخواست تجدیدنظر درمورد ادعاهای دانش آموز در رابطه با تبعیض یا آزار و اذیت
دانش آموانی که طبق قانون738-1 تحت عنوان "مراحل شکایت در مورد مطالبات دانش آموز در زمینه تبعیض یا آزار و اذیت" شکایتی از تبعیض یا آزار و اذیت ارائه کرده اند ، باید مراحل تجدید نظر و مهلت های مقرر در این آیین نامه را دنبال کنند.
تجدید نظر اول و نهایی - در عرض پنج روز مدرسه از زمان تصمیم مدیر ، شکایت کتبی به دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه ارائه می شود.

درخواست تجدید نظر در جایگزینی/ پذیرش مجدد برای برخی از جرائم قابل گزارش در مدرسه به یک برنامه آموزش غیر متداول (به استثنای آموزش ویژه)
 ارجاع توسط مدرسه اصلی به یک برنامه آموزش غیر متداول:

اولین درخواست تجدید نظر - در طی سه روز از زمان دریافت تصمیم کتبی مدیر یا نماینده منصوب او ، دانش آموز می تواند درخواست کتبی را برای جلسه رسیدگی به  مأمور دادرسی   OSMAP به OSMAP ارسال کند.
تجدید نظر نهایی - درخواست تجدید نظر کتبی به هیئت مدیره مدرسه طی 10 روز از تاریخ نامه مربوط به تصمیم OSMAP باید به دفتر OSMAP ارسال شود. هیئت مدیره مدرسه باید درخواست و پرونده جلسه دادرسی OSMAP را در اسرع وقت بررسی می کند.  تصمیم هیئت مدیره نهایی خواهد بود. 

درخواست تجدید نظر والدین در رابطه با رد جایگزینی در برنامه آموزشی غیر متداول:
تجدید نظر - درخواست کتبی تجدیدنظر باید در طی سه روز از زمان دریافت تصمیم رد (تکذیب) به دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه ارسال شود. تصميم دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه نهائی خواهد بود.

انتقال مجدد / جایگزینی توسط OSMAP برای جرائم خاص یا سایر جرائم تحت قوانین ویرجینیا  22.1-209.1:2 § یا 22.1-277.2:1§
تجدید نظر نهایی - اگر دانش آموز ، والدین یا سرپرست با نتیجه جلسه OSMAP موافق نباشند ، دانش آموز ، والدین یا سرپرست ممکن است درباره تصمیم OSMAP از هیئت مدیره مدرسه درخواست تجدید نظر کنند. چنین درخواستی باید از طریق دفتر OSMAP  طی 10 روز از تاریخ نامه مربوط به تصمیم  OSMAP  ارسال شود. هیئت مدیره مدرسه باید درخواست و پرونده جلسه دادرسی OSMAP را در اسرع وقت بررسی می کند. تصمیم هیئت مدیره نهایی خواهد بود.

 جایگزینی توسط OSMAP هنگام بازگشت به مدرسه از تعلیق طولانی مدت یا اخراج:
درخواست تجدید نظر نهایی - اگر برای دانش آموز تعلیق یا اخراج طولانی مدت توصیه شود ، رویه های دادرسی و تجدید نظر مندرج در قانون 745-1 ، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" و قانون 745-6، "درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره  در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج، " اِعمال می شود. در حین تعلیق یا اخراج طولانی مدت ، ممکن است دانش آموز ملزم به شرکت در یک برنامه آموزشی غیر متداول باشد.

 درخواست تجدید نظر برای تعلیق کوتاه مدت: به قانون 744-1 ، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" مراجعه کنید."
  درخواست تعلیق کوتاه مدت (یک تا پنج روز):
o دانش آموزانی که تعلیق کوتاه مدت آنها در دست بررسی مجدد و تجدید نظر است ، ممکن است در طول تجدید نظر در مدرسه شرکت کنند ، مگر اینکه خطر امنیتی ایجاد کند یا تهدیدی برای اختلال پی در پی وجود داشته باشد.
o درخواست تجدید نظر در سطح مدرسه: دانش آموز و یا والدین باید ظرف سه روز از زمان تعلیق یک درخواست کتبی برای مدیر مدرسه ارسال کنند. والدین ظرف پنج روز مدرسه از زمان دریافت درخواست تجدید نظر توسط مسولین مدرسه، به صورت کتبی از وضعیت تصمیم مدیر مطلع می شوند.
o درخواست تجدید نظر از دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه: در صورت درخواست مجدد تجدیدنظر در تصمیم مدیر ، یک درخواست كتبی باید در مدت سه روز اداری از تاریخ ابلاغ تصمیم مدیر به والدین توسط  دفتر دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه دریافت گردد. درخواست تجدیدنظر باید شامل عملکرد دانش آموز در این حادثه و دلایل اعتقاد به ناعادلانه بودن تعلیق  باشد. اطلاعيه كتبي درباره تصميم دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه ظرف پنج روز اداری از دريافت درخواست تجدید نظر درباره تصميم مدیر ، به صورت كتبي به والدين ارائه خواهد شد. تصميم دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه نهائی می باشد.
  درخواست تجدید نظر درباره تعلیق کوتاه مدت (شش تا 10 روز):
o هر تصمیمی از سوی مدیر (یا نماینده او) مبنی بر اِعمال تعلیق شش تا 10 روز، منوط به درخواست تجدید نظر اتوماتیک وار به دستیار رئیس آموزش و پرورش مربطه ارسال می شود و نیازی به اقدام والدین ندارد. دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه اقدامات  مدیر (یا نماینده او) و پرونده انصباطی دانش آموز را بررسی می کند و قبل از تصمیم گیری در مورد استیناف ،  در یک کنفرانس غیر رسمی با مدیر (نماینده او) مشورت می کند قبل از اینکه تصمیم نهایی را صادر کند. 

درخواست تجدید نظر برای تعلیق طولانی مدت: به قانون 745-6 ، "درخواست تجدید نظر از هیئت مدیره مدارس در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج"  مراجعه کنید.
والدین یا دانش آموز می توانند از کمیته انضباطی سه نفره هیئت مدیره مدرسه در مورد تصمیم مامور دادرسی OSMAP مبنی بر تعلیق بیش از 10 روز دانش آموز ، و / یا تصمیم به انتساب مجدد دانش آموز به یک محیط آموزش جایگزین، درخواست تجدید نظر کنند. تصمیم OSMAP در مورد هر نوع جایگزینی دیگر یا خدمات آموزشی که در هنگام تعلیق به دانش آموز ارائه می شود نهایی است و ممکن است مورد تجدید نظر قرار نگیرد. درخواست تجدید نظر به کمیته انضباطی هیئت مدیره مدارس (SBDC) درباره تصمیم OSMAP باید توسط OSMAP ، کتباً در طی 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم OSMAP دریافت شود. SBDC تجدید نظر کتبی درباره تصمیم افسر دادرسی OSMAP را در یک جلسه خصوصی بررسی می کند و ظرف 30 روز از درخواست تجدیدنظر تصمیم خواهد گرفت. هیچ یک از کارکنان مدرسه ، کارکنان OSMAP ، دانش آموز ، والدین ، یا نماینده دانش آموز یا والدین در جلسه خصوصی SBDC حضور نخواهند داشت. SBDC تنها مدارك ارائه شده در جلسه دادرسی OSMAP را بررسی می كند ، به استثنای نامه تجدید نظر ، كه به SBDC ارائه شود. در صورتی که نامه تجدید نظر موارد یا حقایقی را که در دادرسی OSMAP مطرح نشده است ، مطرح کند ، افسر دادرسی OSMAP می تواند نامه یا مدارکی را ارسال کند که فقط به آن موضوعات یا حقایق جدید می پردازد ، نسخه ای از آن به والدین نیز ارائه می شود. SBDC این اختیار را دارد كه اطلاعات بیشتری در مورد مسائل دادرسی و یا در دسترس بودن یا مناسب بودن خدمات جایگزین یا خدمات آموزشی از كاركنان OSMAP درخواست كند. هیچ اسناد و مدارکی دیگری توسط SBDC در نظر گرفته نخواهد شد. اگر SBDC تعلیق طولانی مدت دانش آموز معلول را تأیید کند ، یک تیم برنامه آموزش شخصی (IEP) برای تعیین ادامه خدمات آموزشی مناسب تشکیل می شود.
در صورت درخواست تجدیدنظر ، SBDC ممکن است تصمیم مأمور دادرسی OSMAP را تأیید ، انکار یا اصلاح کند ، یا ممکن است تشخیص دهد که سایر اقدامات انضباطی از جمله اخراج لازم است. تصمیم SBDC نهایی خواهد بود مگر اینکه تصمیم به اتفاق آرا نرسد ، در این صورت دانش آموز می تواند ظرف هفت روز اداری از تصمیم SBDC به OSMAP  کتباً اطلاع دهد که وی قصد دارد در رابطه با تصمیم SBDC یک تجدید به هیئت مدیره مدارس ارائه دهد، که این درخواست تجدید نظر را فقط بر اساس سوابق اداری ارائه شده به SBDC بررسی می کند و ظرف 30 روز از دریافت تجدید نظر تصمیم می گیرد.
در صورتی که SBDC تشخیص دهد که اخراج ممکن است درنظر گرفته شود ، دانش آموز باید توسط OSMAP کتباً از حق درخواست یک جلسه دادرسی در رابطه با روند قانونی در حضور کمیته انضباطی هیئت مدیره  با مطابق قانون 745-6 ،  "درخواست تحدید نظر از هیئت مدیره 

در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج"  مطلع گردد. در صورتی که دانش آموز درخواست چنین دادرسی را نداشته باشد ، یا خواهان تشکیل یک جلسه رسیدگی نباشد، و دانش آموز در جلسه شرکت نکند ، کمیته انضباطی هیئت مدیره  براساس پرونده کتبی تصمیم گیری می کند.

درخواست تجدید نظر برای اخراج - به قانون 745-6 ، "درخواست تجدید نظر از هیئت مدیره مدارس در رابطه با تعلیق طولانی مدت و اخراج"  مراجعه کنید.اگر یک دانش آموز توسط OSMAP به اخراج توصیه شود ، والدین و دانش آموز می توانند در رابطه با توصیه انضباطی مأمور دادرسی OSMAP به SBDC تجدید نظر کنند. هر تصمیم گرفته شده توسط OSMAP برای جایگزینی دانش آموز در برنامه آموزش جایگزین پس از پذیرش مجدد نیز ممکن است  قابل تجدید نظر باشد. با این حال ، هر تصمیم دیگری برای جایگزینی توسط OSMAP نهایی است و نمی تواند قابل تجدید نظر نباشد. درخواست کتبی برای دادرسی از SBDC باید توسط OSMAP در طی 10 روز از تاریخ ابلاغ نامه تصمیم دریافت شود.

 پذیرش مجدد - مراحل ، جدول زمانی و روند تجدید نظر برای پذیرش مجدد در مدرسه دانش آموزانی که قبلاً از مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی اخراج شده اند ، در قانون 745-5 "پذیرش مجدد و محرومیت ها / پذیرش ها" آمده است. در مورد پرونده های تجدیدنظر ، هیئت مدیره مدارس در جلسه خصوصی پرونده را بررسی می کند و در جلسه علنی به تصمیم پذیرش مجدد رأی می دهد. فقط اسنادی که برای بررسی مجدد به OSMAP ارسال می شوند توسط هیئت مدیره مدرسه در نظر گرفته می شوند. هیچ اسناد اضافی ، غیر از نامه تجدید نظر ، برای بررسی ارسال نمی شود. دانش آموز و والدین به صورت کتبی از تصمیم هیئت مدیره مدرسه مطلع می شوند.

محرومیت از مدرسه - مراحل و روند تجدید نظر برای دانش آموزانی که قبلاً از مدرسه توسط مدرسه  دیگر در منطقه یا مدرسه خصوصی اخراج شده اند و یا به حالت تعلیق درآمده اند و درخواست پذیرش در مدارس دولتی پرینس ویلیام  کانتی را دارند ، در قانون 745-5 "پذیرش مجدد و محرومیت ها / پذیرش ها " آمده است. برای مواردی که مورد تجدید نظر قرار می گیرند ، هیئت مدیره مدرسه باید یک جلسه خصوصی تشکیل دهد تا اسناد و مدارک مطرح شده در جلسه دادرسی پذیرش OSMAP و نامه تجدید نظر والدین را بررسی کند و سپس در جلسه علنی به رای خود را در رابطه با توصیه محرومیت اعلام کند.  دانش آموز و والدین در صورت اخراج یا انصراف از پذیرش ، ظرف 30 روز از تصمیم هیئت مدیره مدرسه به صورت کتبی مطلع می شوند و در صورت تعلیق بیش از 30 روز در مدت 15 روز مطلع خواهند شد.  هیئت مدیره مدرسه ممکن است در طول محرومیت، دانش آموز محروم را به شرکت در یک برنامه آموزش غیر متداول ارائه شده توسط هیئت مدیره مدرسه ملزم کند. 

اختیار اصلاح اقدامات انضباطی - در هر مرحله از مراحل مربوط به کلیه تجدیدنظرهای انضباطی ، تجدید نظر ممکن است اعطا یا رد شود و عواقب مربوط به آن (اقدامات اصلاحی) ممکن است افزایش یافته ، کاهش یافته یا به همان صورت باقی بماند. اگر در صورت تجدیدنظر در مورد تعلیق طولانی مدت ، هیئت مدیره تعیین کند که اخراج ممکن است مناسب باشد ، دانش آموز باید توسط OSMAP از حق درخواست جلسه دادرسی از کمیته هیئت مدیره مدرسه در رابطه با روند قانونی مطلع شود. در صورتی که دانش آموز درخواست چنین دادرسی را نداشته باشد ، یا خواهان تشکیل یک جلسه رسیدگی نباشد، و دانش آموز در جلسه شرکت نکند ، کمیته هیئت مدیره  براساس پرونده کتبی تصمیم گیری می کند. در صورتی که تصمیم کمیته هیئت مدیره مدرسه به اتفاق آرا نباشد ، دانش آموز می تواند درخواست تجدید نظر کتبی را به هیئت مدیره مدارس ارائه دهد.

 

آزار و اذیت جنسی
آزار و اذیت جنسی دانش آموزان مجاز نیست
آزار و اذیت جنسی از جمله آزار و اذیت مبتنی بر هویت جنسی یا گرایش جنسی غیرقانونی است و در مدرسه یا فعالیت های مربوط به مدرسه مجاز نخواهد بود. (آزار و اذیت مبتنی بر نژاد ، رنگ ، ملیت، بارداری ، مذهب یا ناتوانی نیز یک رفتار غیرقانونی و ممنوع می باشد.) پرسش ها و پاسخ های زیر به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا درک کنند آزار و اذیت جنسی چیست و چه کاری می تواند برای محافظت از خود انجام شود.

1.  س: آزار و اذیت جنسی چیست؟
     
ج: آزار و اذیت جنسی نوعی تبعیض غیرقانونی است که مبتنی بر جنسیت شخص است حتی اگر قربانی و آزار دهنده همان جنس باشند. هنگامی اتفاق می افتد که دانش آموز به دلیل جنس خود ناعادلانه رفتار شود ، یا وقتی دانش آموز بخاطر آنچه گفته شده یا توسط شخص دیگری (دانش آموز یا بزرگسال) گفته شده است صدمه روحی دیده یا احساس ناراحتی می کند. کلمات (لفظی یا نوشتاری) ، رفتار،  یا تماس جسمی ممکن است در صورتی که به نوعی با جنس شخص در ارتباط باشند ، و اگر توسط دانش آموز ناخواسته (عدم رضایت) یا مضر تلقی شوند ، و اگر خصومت یا محیط آموزشی توهین آمیز ایجاد کند، به عنوان آزار و اذیت جنسی تلقی می شود.

2.    س: از کجا می توانم بفهمم مورد آزار جنسی قرار گرفته ام؟
    
ج: بعضی اوقات آسان نیست بدانید که مورد آزار جنسی قرار گرفته اید یا نه. اگر به دلیل جنسیت ، هویت جنسی یا گرایش جنسی خود را مجزا ، رها ، سخن نیش دار شنیدن ، خجالت زده و یا به طریقی دیگر آسیب دیده باشید ، ممکن است مورد آزار جنسی قرار گرفته باشید. آزار و اذیت جنسی شامل رفتار ساده ای به عنوان یک شوخی کثیف است که باعث می شود احساس ناراحتی کنید و یا به همان اندازه جدی که کسی در وقتی یا جایی که نمی خواهید، شما را لمس کند. این ممکن است فقط یک بار اتفاق بیفتد یا ممکن است تکرار شود. اگر مربوط به جنسیت باشد ، اگر دوست ندارید ، و اگر جدی یا تکراری باشد ، ممکن است به عنوان آزار و اذیت جنسی تلقی شود.

3.    س: اگر مورد آزار جنسی قرار گرفته ام ، چه کاری باید انجام دهم؟
     
ج: اگر فکر می کنید مورد آزار جنسی قرار گرفته اید ، فوراً به معلم ، مشاور ، معاون مدیر ، مدیر یا والدین خود بگویید. این افراد به شما گوش می دهند ، به شما کمک می کنند و خواهید دید که آزار و اذیت متوقف می شود. شما حق دارید هر زمان معتقید که مورد آزار و اذیت ، تبعیض قرار گرفته اید یا به طریقی ناعادلانه با رفتار شده است ، شکایت کنید. مراحل شکایت در قانون 738-1 ، "مراحل شکایت در مورد مطالبات دانش آموز از تبعیض یا آزار و اذیت" توضیح داده شده است.

4.    س: نحوه رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی توسط مسئولین مدرسه چگونه خواهد بود؟
     
ج: تمام شکایات آزار و اذیت جنسی طبق قوانین و مقررات PWCS رسیدگی خواهد شد. به فردی که متهم به آزار و اذیت جنسی است ، در مورد این شکایت اطلاع داده خواهد شد و فرصت توضیح داده می شود. به والدین دانش آموزان درگیر اطلاع داده می شود. با شاهدان این ادعای مصاحبه خواهد شد. تمام این اطلاعات هنگام تحقیق و حل و فصل شکایت در نظر گرفته می شود. تایتل IX درPWCS و افسر حقوق دانش آموز در صورت لزوم از مدارس پشتیبانی می کنند.

5.    س: چه اتفاقی خواهد افتاد برای کسانی که دست به آزار و اذیت جنسی می زنند؟
     
ج: اگر مشخص شود که فرد مرتکب  آزار و اذیت جنسی شده است ، عواقب آن با توجه به ماهیت آزار و اذیت و شرایط پرونده مشخص خواهد شد. برای دانش آموزان ، پیامدها بر اساس "اقدامات اصلاحی" شرح داده شده در "آیین نامه انضباطی" ، خواهد بود و ممکن است از یک هشدار یا مشاوره تا تعلیق یا اخراج باشد. میزان اقدامات انضباطی دانش آموز بر اساس قانون محرمانه است و نمی توان آنها را به اشتراک گذاشت اگر یک کارمند بالغ درگیر آزار و اذیت جنسی شود ، آن شخص بسته به جدی بودن آزار و اذیت ، با پیامدهای جدی و از جمله اخراج روبرو خواهد شد. علاوه بر این ، در صورت زیر پا گذاشتن هر قانونی ممکن است با پلیس تماس گرفته شود.

6.    س: اگر از آزار و اذیت جنسی شکایت کنم چه اتفاقی برای من می افتد؟
     
ج: دانش آموزان باید احساس راحتی کنند و آزار و اذیت را گزارش کنند تا مشکل اصلاح شود. به كسانی كه درست به آزار و اذیت جنسی می زنند، اخطار داده می شود كه در صورت تلاش برای انتقام جویی علیه شخصی كه  گزارش كرده است و یا در صورت ادامه آزار و اذیت ، عواقب جدی تری به همراه خواهد داشت. تمام تلاش برای محافظت دانش آموز از انتقام یا آزار و اذیت پیوسته صورت می گیرد و همچنین برای اطمینان از این که دانش آموز هر کمکی را که نیاز دارد دریافت می کند. با این حال ، همه دانش آموزان باید درک کنند که شکایات جدی گرفته می شود ، و ممکن است  علیه دانش آموزی که به شکایت غلط از آزار و اذیت گزارش کرده، یک اقدام انضباطی در نظر گرفته شود. 

7.    س: اگر رسیدگی به آزار و اذیت جنسی به طرز رضایت بخش در مدرسه انجام نشود ، چه می شود؟
     
ج: والدین هر دانش آموز (متهم یا قربانی) در صورت عدم رضایت از نحوه رسیدگی مدرسه به شکایت اذیت و آزار جنسی می توانند از دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه درخوسات تجدید نظر کنند.  درخواست تجدیدنظر باید به صورت کتبی در عرض پنج روز به دستیار رئیس آموزش وپرورش مربوطه تحویل داده شود ، همانطور که در " آیین نامه انضباطی" توضیح داده شده است.

8.    س: دانش آموزان برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی چه کاری می توانند انجام دهند؟
     
ج: دانش آموزان می توانند به متوقف کردن آزار و اذیت جنسی کمک کنند از طریق:
به دیگران اطلاع دهند که رفتار آنها قابل قبول نیست.
به فرد آزار و اذیت آزار دهنده با جدید بگویند که دست از این کار بردارد و این کار  را در اولین نشانه آزار و اذیت انجام دهند؛
تاریخ ها ، زمان ها ، مکان ها ، نام های شاهد و غیره را یادداشت کنند؛
از یک معلم یا مشاور کمک بگیرند؛ و
آزار و اذیت را به مدیر یا معاون مدیر گزارش دهند.

هر دانش آموز یا والدینی که مایل به کمک در مقابله با آزار و اذیت های جنسی هستند باید با مدیر ، مشاور یا معلم مدرسه صحبت کند یا با تایتل  IX در PWCS و افسر حقوق دانش آموز در Scanladm@pwcs.edu تماس بگیرید. یک نسخه از سیاست ها و مقررات آزار و اذیت جنسی در وب سایتwww.pwcs.edu  یا با در خواست قبلی قابل دسترس است.

 

آزار و اذیت و تبعیض دانش آموزان

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی متعهد است که در محیط مدرسه دانش آموزان تحت هیچگونه تبعیض و آزار و اذیت به وسیله دانش آموزان ، کارمندان یا اشخاص ثالث قرار نگیرند . مسئولین مدرسه اقدامات لازم را برای جلوگیری از تبعیض انجام خواهند داد و سریع و قاطعانه با حوادث گزارش شده از آزار و اذیت یا تبعیض برخورد خواهند کرد. قانون 738-1، "رویه شکایت در مورد مطالبات تبعیض آمیز یا آزار و اذیت دانش آموز" ، و قانون 738-3 ، "آزار و اذیت دانش آموزان" ، اطلاعات مفصلی در مورد آزار و اذیت جنسی و سایر آزارهای تبعیض آمیز ارائه می دهد و در www.pwcs.edu   قابل دسترس است و یا با درخواست قبلی از طریق تماس با تایتل IX و افسر حقوق دانش آموز به نشانی Scanladm@pwcs.edu برای ادعای مربوط به جنسیت و یا شکایت از ناظران  براساس معلولیت به نشانی MallorAV@pwcs.edu ، اقدام کنید.  در زیر خلاصه ای از اطلاعات این قوانین آورده شده است. آزار و اذیت روشی است که  خود شخص را آزار می دهد ، تهدید می کند ، می ترساند ، هشدار می دهد یا شخص را از امنیت خود به وحشت می اندازذ. آزار و اذیت یک رفتار ناخواسته ، ناخوشایند است که موجب ناسزاگویی ، تهدید یا توهین به قربانی می شود و یک محیط خصمانه برای قربانی و تماشاچیان یا ناظران ایجاد می کند.

آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت ، هویت جنسیتی یا گرایش جنسی
شامل لمس جنسی ناخواسته ، درخواست هایی برای لذت جنسی ، رفتارهای جسمی با انگیزه جنسی یا سایر رفتارهای لفظی یا جسمی یا ارتباطات با ماهیت جنسی است که ممکن است شامل استفاده از تلفن های همراه یا اینترنت باشد:
تسلیم در انجام یا برقراری ارتباط که شرطی را، خواه صریح یا ضمنی ،  برای کسب یا حفظ آموزش بوجود می آورد. 
تسلیم یا رد چنین رفتار یا ارتباطات توسط یک فرد به عنوان عاملی در تصمیم گیری های مؤثر بر تحصیلات فرد، مورد استفاده قرار می گیرد.
این رفتار یا ارتباطات بطور اساسی یا غیر منطقی در آموزش فرد دخالت دارد ، یا یک محیط آموزشی ارعاب آور ، خصمانه یا توهین آمیز ایجاد می کند (یعنی این رفتار به اندازه کافی جدی است که توانایی دانش آموز را برای شرکت یا بهره مندی از برنامه آموزشی محدود می کند).

"محیط خصمانه" وقتی ایجاد می شود که اعمال ماهیت جنسی به اندازه کافی شدید ، پایدار یا فراگیر باشد که منافع مدرسه را برای دانش آموز انکار کند.  نمونه هایی از رفتارهایی که ممکن است بر اساس جنسیت، آزار و اذیت تلقی شود، عبارتند از:
تماس جسمی ناخواسته جنسی:
معاشقه یا پیشنهاد های نا خواسته مداوم یا مکرر جنسی یا اظهارات؛
توهین جنسی ، اذیت ، القاب ، تهدید ، سوء استفاده لفظی ، اظهار نظرهای نفرت انگیز یا توضیحات تحقیرآمیز جنسی؛
نظرات تصویری  و گرافیکی در مورد بدن فرد؛
شوخی های جنسی ، یادداشت ها ، داستان ها ، نقشه ها ، حرکات یا تصاویر؛
انتشار شایعات جنسی؛
دست زدن به بدن یا لباس شخصی به روشی جنسی ؛
نمایش اشیاء جنسی ، تصاویر ، کارتون یا پوستر؛
مانع یا مسدود کردن جنبش به شیوه ارعاب برانگیز جنسی؛
خشونت جنسی؛
نمایش مطالب نوشتاری ، عکس یا تصاویر الکترونیکی؛ یا
اعمال ناخواسته از رفتار کلامی ، غیر کلامی ، نوشتاری ، گرافیکی یا رفتارهای جسمی مبتنی جنسی یا کلیشه های جنسی؛

آزار و اذیت مبتنی بر نژاد ، رنگ ، ملیت ، ناتوانی یا مذهب
 رفتار جسمی یا کلامی ، که ممکن است شامل استفاده از تلفن های همراه یا اینترنت باشد ، مربوط به نژاد ، رنگ ، ملیت ، ناتوانی یا مذهب فرد هنگام رفتار:
یک محیط آموزشی ارعاب آور ، خصمانه یا توهین آمیز ایجاد می کند؛
به طور اساسی یا غیر منطقی در تحصیل فرد دخالت می کند؛
در غیر این صورت ، برای محدود کردن توانایی دانش آموز در مشارکت یا بهره مندی از برنامه آموزشی به اندازه کافی جدی است.

نمونه هایی از رفتارهایی که ممکن است بر اساس نژاد ، رنگ ، ملیت ، ناتوانی یا مذهب آزار و اذیت باشد ، شامل موارد زیر است:

نقاشی های دیواری حاوی زبان توهین آمیز نژادی؛
فحاشی ، شوخی یا شایعات؛
اعمال جسمی تجاوزگرانه به شخص یا اموال او به دلیل نژاد ، ملیت ، معلولیت یا مذهب آن شخص؛
اقدامات خصمانه ای که بر اساس نژاد ، ملیت ، مذهب یا ناتوانی دیگران بنا شده است؛ یا
مطالب مکتوب یا گرافیکی که ارسال یا منتشر شده باشد و براساس نژاد ، ملیت ، معلولیت یا مذهب برای فرد رغب و وحشت و یا  تهدید ایجاد کند. 

روند شکایت

کلیه دانش آموزان یا والدینی که به نمایندگی از آنها اقدام می کنند ، حق دارند که شکایتی را گزارش دهند و هرگونه تبعیض و آزار و اذیت را حل و فصل کنند. هر دانش آموز یا والدینی می توانند از طریق صحبت با یک مسئول و تکمیل فرم شکایت ، و پیوست I به قانون 738-1 ضمیمه شده است ، شکایتی ارائه دهند. این فرم در دفتر مدرسه نیز موجود است. فرم شکایت باید در اسرع وقت به مدیر یا معاون مدیر ارائه شود و همچنین ممکن است مستقیماً به تایتل IX  در PWCS و افسر حقوق دانش آموز در دفتر OSMAP ارسال شود. کلیه معلمان ، مشاوران و کارکنان پشتیبانی آموزشی باید از حق دانش آموزان برای طرح شکایت آگاه شوند و باید در حد امکان کمک کنند و اطمینان حاصل کنند اقدامات انضباطی و محافظتی در برابر انتقام انجام گیرد. مسئولین مدارس به شکایات آزار و اذیت مطابق دستورالعمل های قانون 738-1 "رویه های شکایت در مورد مطالبات دانش آموزان د رابطه با تبعیض یا آزار و اذیت" پاسخ خواهند داد. شکایات به  سرعت و بی طرفانه توسط مدیر یا نمینده او و یا در مواردی توسط دفتر مدیریت موارد خطر و خدمات امنیتی PWCS بررسی خواهد شد ، که با متهم و همچنین شاهدان مصاحبه خواهد شد و کلیه اطلاعات / شواهد مرتبط را در نظر می گیرد. متهم و والدین هر دو طرف از اتهامات مطلع خواهند شد؛ در غیر این صورت ، مورد تا حد ممکن محرمانه حفظ خواهد شد.  مدیر یا نماینده او در صورت لزوم برای شاکی خدمات مشاوره یا منابع کمکی دیگر ارائه می دهند. تا آنجا که قانون حفظ حریم خصوصی فدرال اجازه می دهد ، شاکی و متهم درمورد نتیجه هرگونه تحقیقات ، اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتفاق مجدد و محافظت در برابر انتقام، آگاه می شوند.

اقدامات اصلاحی
فرد متهم به آزار و اذیت از شکایت مطلع می شود و به وی فرصت داده می شود تا در دفاع از خود توضیح ارائه دهد. اگر دانش آموزی درگیر آزار جنسی یا سایر آزارهای تبعیض آمیز باشد ، اقدامات اصلاحی مطابق رویه های انضباطی تعیین شده انجام می شود. بسته به جدی بودن واقعه و نیاز به محافظت از سایر دانش آموزان در برابر آزار و اذیت آتی یا تبعیض ، ممکن است اقدامات اصلاحی از توصیه و مشاوره گرفته تا تعلیق یا اخراج در نظر گرفته شود. اگر یک کارمند درگیر  آزار و اذیت ممنوع شود ، بسته به جدی بودن جرم ، اقدامات انضباطی مناسب و از جمله اخراج انجام خواهد شد. علاوه بر این ، دانش آموزان ، کارمندان و اشخاص ثالث ممکن است برای اقدامات قانونی مناسب به مقامات گزارش شوند. توجه: هر دانش آموزی که آگاهانه شکایت کاذب آزار و اذیت گزارش دهد نیز ممکن است در معرض اقدامات اصلاحی و انضباطی قرار گیرد.

حفاظت در برابر انتقال
دانش آموزان باید بدون ترس از تلافی متهم و یا دیگران ، آزار و اذیت را گزارش دهند. هرگونه تلافی با اقدامات اصلاحی مناسب از جمله اخراج دانش آموزان روبه رو خواهد شد. کارمندان منطقه که هرگونه قصدی برای انتقام جویی در نتیجه آزار و اذیت یا تبعیض قضایی انجام دهند ، نیز با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد ، از جمله از عزل کار خود.

روند درخواست تجدید نظر
اگر با حل و فصل شکایت اختلاف نظر داشته باشید ، می توانید در مورد تصمیم مدیر در عرض  پنج روز از زمان تعیین تصمیم درخواست تجدیدنظر کنید.  دانش آموز می تواند درباره تصمیم مسئول مدرسه را در هر مورد آزار و اذیت درخواست  تجدیدنظر کند. درخواست تجدیدنظر باید به صورت کتبی توسط والدین یا دانش آموز صورت گیرد و مطابق رویه های مندرج در قانون 738-1 ، "مراحل شکایت در مورد مطالبات دانش آموز از تبعیض یا آزار و اذیت" به دستیار رئیس آموزش و پرورش مربوطه ارسال شود. 

سنجش پیشگیری
مدرسه برای جلوگیری از هرگونه آزار و اذیت ، همانگونه که در قانون 738-3، "آزار و اذیت دانش آموزان" آمده است ، عمل خواهد کرد. دانش آموزان می توانند در پیشگیری و متوقف کردن آزار واذیت کمک کنند اگر:
به فرد آزار دهنده با صراحت بگویند که چنین اقداماتی خواسته نیست؛. 
به آزار دهنده خیلی محکم بگویند که دست بردارد؛
از تاریخها ، زمانها ، مکانها ، نام شاهدان و سایر اطلاعات مربوط به وقایع واقعی آزار و اذیت یادداشت بردارند؛
یادداشت ها ، نامه ها و سایر شواهد آزار و اذیت را حفظ کنید؛ و
با یک مشاور یا مدیر صحبت کنند و در صورت لزوم شکایت کنند.

منابع کمکی
هر دانش آموز یا والدینی که برای درک آزار و اذیت جنسی یا تبعیض آمیز یا در دانستن چگونگی مقابله با نگرانی های آزار و اذیت، نیاز به کمک داشته باشد،  باید با مدیر ، معاون مدیر یا مشاور مدرسه صحبت کند یا با دفتر خدمات دانش آموز با شماره 703.791.7257 تماس بگیرد. 

 

شکایت مربوط به تبعیض و آزار و اذیت

ضمیمه I - قانون 738-1

فرم تجدید نظر برای شکایات مربوط به تبعیض و آزار و اذیت

ضمیمه II - قانون 738-1

قلدری
قلدری و زورگویی به دانش آموزان مجاز نیست
هر مدرسه متعهد است محیطی را ایجاد کند که دانش آموزان از قلدری و زورگویی عاری باشند. دانش آموزان به شدت تشویق می شوند حوادث را به مسئولین مدرسه گزارش دهند.  سرپرست مدرسه اقدامات لازم را برای پاسخ سریع و قاطعانه به گزارش های دانش آموزان از زورگویی انجام خواهد داد. دانش آموزان ممکن است از فرم شکایات قلدری برای گزارش حوادث قلدری استفاده کنند. فرم شکایت قلدری نیز در بخش مشاوره یا دفتر اصلی مدرسه موجود می باشد. 
س: قلدری یا زورگویی چیست؟
ج: "زورگویی" یا قلدری به معنای هرگونه رفتار پرخاشگرانه و ناخواسته است که برای آسیب رساندن ، ارعاب یا تحقیر قربانی صورت می گیرد؛ شامل عدم توازن قدرت واقعی یا درک شده بین متجاوز یا متجاوزین و قربانی می شود؛ و به مرور زمان تکرار می شود یا باعث صدمه شدید روحی می شود. "قلدری" شامل قلدری سایبری یا اینترنتی می شود. "قلدری" شامل سر به سر گذاشتن های معمولی، زور آزمائی، مشاجره، و یا اختلافات دوستانه نمی باشد.
س: کدام رفتارها به عنوان رفتارهای قلدری یا روزگویی تلقی می شوند؟
ج: برخی از نمونه های رفتارهای زورگویی عبارتند از دخالت ندادن افراد به عمد ، طعنه زدن ، تهدید ، ژست ، توهین ، شایعات ، تحقیر ، اذیت و آزار ، سایبری ، هل دادن ، فریب دادن ، ضرب و شتم ، سرقت یا از بین بردن اموال ، نفرین و خندیدن دیگران به ظاهر،  توانایی ورزشی یا آموزشی و یا دلایل دیگر. روش های مختلفی وجود دارد که قلدری اتفاق می افتد. بعضی اوقات مردم فقط کاری می کنند افراد دیگر احساس تنهایی یا جدا ماندن کنند. بعضی اوقات ضرب و شتم ، اذیت کردن یا تهدید به صدمه زدن به کسی است. ناهار کسی را دزدیدن یا سربه سر گذاشتن فردی برای ناهار یا کتاب شخصی، قلدری محسوب می شود، و همینطور به کسی خندیدن بدلیل عینک یا لباس متفاوتی که می پوشند ، یا به دلیل اینکه در ورزش خوب عمل نمی کنند. استفاده از اینترنت یا رایانه برای آسیب رساندن به مردم شکل دیگری از قلدری است. سایر رفتارهای زیان آور نیز می توانند قلدری محسوب شوند.
س: چطور می توانم زورگویی را گزارش دهم؟
ج: هر دانش آموزی می تواند از طریق صحبت با مدیر یا کارمند یا تکمیل فرم شکایت قلدری یا زورگویی مورد را گزارش دهد. کارمندان باید شکایت شما را به مسئولین مدرسه گزارش دهند. این اطلاعات همچنین باید با والدین شما به اشتراک گذاشته شود.
س: اگر قلدری ادامه پیدا کند چه باید بکنم؟
ج: این مورد را فوراً به مدیر مدرسه یا کارمندان گزارش دهید. همچنین مهم است که به والدین خود بگویید که قلدری ادامه دارد. اگر دانش آموزی که متهم به قلدری است بدلیل گزارش دادن در مورد رفتار زورگویی، به  زورگویی و آزار قربانی ادامه دهد ، مسئولین مدرسه اقدامات انضباطی از جمله اخراج را اِعمال خواهند کرد.
س: آیا اقدامات فوری وجود دارد که اگر مورد آزار و اذیت قرار بگیرم بتوانم انجام دهم؟

ج: بله. این اقدامات عبارتند از:
به کسی که قلدری می کند محکم بگوئید دست بردارد؛
از تاریخ ها ، زمان ها ، مکان ها ، نام شاهدان و سایر اطلاعات در مورد هرگونه حادثه قلدری یادداشت بردارید؛ و
بلافاصله با یک کارمند ، مشاور ، مدیر ، یا والدین خود در مورد این حادثه صحبت کنید.
شکایت از قلدری
در "آیین نامه انضباطی" مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی آمده است "هرگونه رفتار پرخاشگرانه و ناخواسته که قصد آسیب رساندن ، ارعاب و تحقیر قربانی را دارد قلدری محسوب می شود؛ و شامل عدم توازن قدرت واقعی یا درک شده بین متجاوز یا متجاوزین و قربانی را می شود؛ و به مرور زمان تکرار می شود یا باعث صدمه شدید روحی می شود. قلدری همچنین شامل حمله سایبری است که شامل ارسال ، دریافت یا نمایش پیام ها یا تصاویر الکترونیکی می شود. " قلدری شامل سر به سر گذاشتن معمولی ، بازی های خشن ، مشاجره یا اختلافات دوستانه میان همسالان نمی شود. مدیر و کارکنان سیستم مدرسه متعهد اجرای "آیین نامه انضباطی"  هستن و اقدامات لازم را برای پاسخ سریع و قاطعانه به گزارش های دانش آموزان از زورگویی انجام خواهد داد. هر دانش آموزی می تواند از طریق صحبت با مدیر و / یا تکمیل این فرم و تحویل آن به یک مدیر یا معاون مدیر شکایت کند. همچنین هر کارمندی می تواند این فرم را به نمایندگی از طرف دانش آموز یا والدینی که یک مورد قلدری را گزارش می کنند ، تکمیل کند.
لطفاً خوانا بنویسید
نام شاکی:_________________________________________________________________________________________________________________
مدرسه: _________________________________________________________________________________________________________________
نام فرد (افراد) متهم به قلدری:  _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
شرح شکایت (در صورت امکان از تاریخ های خاص ، زمان ها ، نام شاهدان و غیره استفاده کنید):
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
امضاء شاکی:  ___________________________________________   تاریخ: ______________________________________________

توجه: تمام شکایات با تحقیقات پیگیری خواهد شد. متهمین و همچنین والدین دانش آموزان درگیر ، از شکایت مطلع می شوند ، با شهود مصاحبه می شود ، و تمام اطلاعات محرمانه باقی می مانند ، جز آنچه که باید به عنوان بخشی از تحقیقات به اشتراک گذاشته شود.
این بخش از "آیین نامه انضباطی" حاوی اطلاعیه های قانونی مربوط به حقوق دانش آموزان تحت قانون فدرال و / یا ایالتی است.  شما مسئول مطالعه این اطلاعیه ها هستید و امضای شما در کارت اطلاعات اضطراری دانش آموزان تأیید می کند که این اطلاعیه ها را مطالعه کرده اید و فهمیده اید.

اطلاعیه در مورد مسئولیت پذیری والدین و الزامات مربوطه تحت قانون 22.1-279.3 § از قوانین ویرجینیا

قانون 22.1-279.3 § از قوانین ویرجینیا شامل مقررات مربوط به مسئولیت و مشارکت والدین است که برای ارتقاء رفتار مناسب و اطمینان از حضور دانش آموز در مدرسه در نظر گرفته شده است. این قانون تصریح می کند "هر والدین دانش آموزی که در یک مدرسه دولتی تحصیل می کند وظیفه دارد در اجرای استانداردهای رفتاری دانش آموزان و حضور اجباری آنها در مدرسه، به مدرسه کمک کنند تا آموزش در یک فضایی عاری از اختلال و تهدید به افراد یا املاک  و همچنین حمایت از حقوق فردی امکان پذیر باشد. " بنابراین والدین برای حفظ محیط امن و منظم مدرسه باید با همکاری مسئولین مدارس همکاری کنند. اکثر والدین ما با مدارس همکاری و مشارکت می کنند و به ایجاد محیطی که برای ارتقاء سطح آموزشی ضروری است کمک می کنند. در نتیجه ، منطقه تشخیص می دهد که دیگر نیازی به متوسل شدن به اجرای این قانون نخواهد داشت مگر اینکه والدین به طور ناخواسته و بی دلیل نتوانند مسئولیت قانونی خود را مطابق آنچه در زیر آمده است انجام دهند. در عوض ، این قانون برای منطقه سیستم مدارس  ابزار بیشتری فراهم می کند تا به تمام والدین امکان دهد در حفظ یک محیط آموزشی امن تلاش کنند.  الزامات این قانون به شرح زیر خلاصه می شود:
والدین باید بیانیه ای را امضاء و تحویل دهند که نشان می هد "آیین نامه انضباطی" هیئت مدیره مدرسه را تأیید می کنند و مسئولیت خود را برای کمک به مدرسه در اجرای استانداردهای رفتار دانش آموزان مندرج در "آیین نامه انضباطی" ، و اطمینان از حضور در مدرسه می دانند. در امضای این بیانیه ، که در پشت کارت اطلاعات اضطراری دانش آموز آمده است ، والدین و دانش آموزان اذعان می کنند که مفاد "آیین نامه انضباطی" را مطالعه و درک کرده اند و عدم پیروی والدین از الزامات مندرج در قانون می تواند منجر به اقدامات قضایی علیه دانش آموز و والدین شود. با امضای این بیانیه ، نباید در نظر گرفته شود که والدین از حق خود صرف نظر کرده اند ، بلکه صریحاً حقوق شان توسط قانون اساسی یا قوانین ایالات متحده یا مشترک المنافع محافظت می شود. والدین حق دارند با سیاست ها یا تصمیمات منطقه یا مدرسه مخالفت کنند. دانش آموزان / والدین همچنین حق تجدیدنظر در مورد تعلیق یا اخراج را تحت قانون  22.1-277.04-06§ از قوانین ویرجینیا حفظ می کنند.
این قانون به مدیر مدرسه اجازه می دهد كه از ولی دانش آموز درخواست كند (یا والدین، اگر هر دو والدین حق قانونی سرپرستی دانش آموز را دارند) ، با مدیر یا نماینده او ملاقات كنند تا "آیین نامه انضباطی" مسئولیت والدین را برای مشارکت با مدرسه در انضباط دانش آموز و حفظ نظم ، اطمینان از پیروی دانش آموز از قانون اجباری حضور در مدرسه ، و بحث در مورد بهبود رفتار دانش آموز ، حضور و غیاب  و پیشرفت تحصیلی، مرور و بررسی کنند. 
این قانون به مدیر مدرسه اجازه می دهد وقتی دانش آموز "آیین نامه انضباطی" یا سایر سیاست های هیئت مدیره مدرسه یا قانون اجباری حضور در مدرسه نقض کرد، به والدین اطلاع دهد ، هنگامی که چنین تخلفی منجر به تعلیق یا تشکیل دادخواست دادگاه شود بدون در نظر گرفتن اینکه مسئولین مدرسه در قبال چنین عملی اقدامات اولیه را شروع کرده اند یا خیر.  در این اطلاعیه موارد زیر درج شده است (i) تاریخ و مشخصات تخلف؛ (ii) تعهد والدین برای انجام اقدامات برای کمک به مدرسه در بهبود رفتار دانش آموزان و / یا حضور در مدرسه اجباری؛ (iii) اگر دانش آموز به حالت تعلیق درآید ، ممکن است والدین برای دیدار با مسئولان مدرسه ملزم به همراهی دانش آموز باشند؛ و (iv)  یک دادخواست از دادگاه نوجوانان و روابط خانوادگی ممکن است تحت شرایط خاصی ارائه شود تا بیان کند دانش آموز یک کودکی که نیاز به نظارت دارد.
دانش آموزان معلق تا زمان ملاقات دانش آموز و والدین با مسئولان مدرسه برای بحث درمورد بهبود رفتار دانش آموز ، نمی توانند به برنامه عادی مدرسه برگردند.  با این حال ، مدیر مدرسه یا نماینده او مجاز است در صورت صلاح بودن برای دانش آموز ، دانش آموز را بدون تشکیل جلسه والدین دوباره بپذیرد.
اگر والدین این الزامات یا سایر شرایط مندرج در این اساسنامه را رعایت نکنند ، هیئت مدیره مدرسه می تواند به دادگاه مربوط به روابط نوجوانان و خانواده نسبت به امتناع عمدی و غیر منطقی از مشارکت در تلاش برای بهبود رفتار دانش آموز و / یا مدرسه تقاضای دادخواست کند. دادگاه می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
o به والدین دستور دهد با مسئولان مدرسه ملاقات کنند.
o به دانش آموز و / یا والدین دستور دهد در جلسات درمان یا برنامه هایی برای بهبود رفتار دانش آموز و حضور در مدرسه شرکت کنند ، از جمله مشارکت در برنامه ویژه والدین ، مشاوره یا یک برنامه راهنمایی مناسب و دیدار با راهنما یا مربی، یا با صلاحدید دادگاه مشمول محدودیت ها و شرایط دیگری شوند، و / یا جریمه نقدی به مبلغ 500 دلار به والدین تلق گیرد.
 والدینی که به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد قوانین حضور اجباری ویرجینیا هستند ، می توانند به قانون 724-1 ، "حضور و غیاب و دلایل" و بند 
22.1-254 et. seq ، از قانون ویرجینیا ، به صورت آنلاین در لینک http://leg1.state.va.us/ مراجعه کنند. 

قانون اساسی ، قوانین ایالات متحده و مشترک المنافع ویرجینیا بسیاری از حقوق و آزادی های قانونی را برای دانش آموزان فراهم می کند. سیاست ها و مقررات هیئت مدیره مدارس ، با توجه به سن و بلوغ ، امتیازات بسیاری را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. دانش آموزان می توانند از این حقوق و امتیازات استفاده کنند به شرطی که با حقوق دیگران یا توانایی مدارس در ایجاد یک محیط یادگیری امن  تداخل نداشته باشد. 

 دانش آموزان PWCS حق دارند:
انتظار داشته باشند كه مدارس ، دفاتر و كلاس های درس از پرورش و تربیت و روابط مثبت برخوردارند؛
انتظار داشته باشن که برنامه درسی و آموزشی فرصت هایی را برای تجارب دقیق آموزشی ارتقا دهد؛
در مدارسی شرکت کنند که از آنها استقبال شود، احساس امنیت کنند و از فضای آموزشی مثبتی برای کارکنان و دانش آموزان برخوردار باشند؛
با توجه به سطح فهم و توانایی های فردی آنها ، انتظار تجربه های منصفانه و ارزشمند آموزشی  داشته باشند؛
عقاید خود را آزادانه از طریق سخن ، جلسات گفتگو ، دادخواست و سایر روشهای قانونی بیان کنند ، تا در روند آموزشی دخالت نکند؛
هنگام اختلاف در مورد تصمیم تعلیق یا اخراج ، ادرخواست روند قانونی کنند. 
انتظار داشته باشند که اسناد اساسی به زبانی که راحت تر می فهمند، در صورت درخواست، ترجمه شود؛ و
انتظار داشته باشند بزرگسالان و سایر دانش آموزان با ادب ، احترام و منصفانه با آنها رفتار کنند و باورها و تفاوتهای فرهنگی آنها را نیز در بر بگیرد.