Hướng dẫn cha mẹ: Quy định liên quan tới sức khỏe và quản lý bệnh

Quy đinh y tế
Yêu cầu tiêm chủng 723-6 
Thực tế về chấy rận -  Quy định 753-1 -Tệp đính kèm I
Phòng ngừa và điều trị chấy rận - Quy định 753-2 Tệp đính kèm II
Quản lý phản ứng dị ứng trong trường học
Quản lý hen suyễn học đường - Quy định 757-5
Quản lý bệnh tiểu đường ở trường học - Quy định 757-6
Quản lý bệnh động kinh ở trường học - Quy định 757-7
Quản lý việc sử dụng thuốc trong trường học - Quy định 757-4
Quản lý học sinh có kế hoạch điều trị - Quy định 757-3
Quản lý học sinh có chấy rận - Quy định 757-3
Kiểm tra sức khỏe - Quy định 723-5
Kiểm tra và sàng lọc sức khỏe - Quy định 756-1
Số liệu và các nguồn tài nguyên khác
Quản lý nguy cơ chết người vì bị di ứng trong trường học và ở tuổi đi học (PDF)
Hướng dẫn về dị ứng (Thư) (PDF)