چاپ فقط با فرمت PDF

 

غربالگری سلامت روزانه برای دانش آموز

چه وقت می توانم فرزندم را به مدرسه بفرستم؟
قبل از فرستادن کودک خود به مدرسه به این سوالات پاسخ دهید

آیا کودک شما بیمار است؟

 1. بله

  1. در طی 14 روز گذشته آیا کودک شما با فرد مبتلا به کوید در تماس نزدیک بود؟

   1. بله

    1. کودک خود را در خانه نگه دارید. با پزشک خود اقدام برای تست احتمالی و زمان بازگشت کودک به مدرسه مشورت کنید

   2. خیر

    1. کودک خود را در خانه نگه دارید. با پزشک خود اقدام برای تست احتمالی و زمان بازگشت کودک به مدرسه مشورت کنید

 2. خیر

  1. در طی 14 روز گذشته آیا کودک شما با یک فرد مبتلا به کوید در تماس نزدیک بوده است؟

   1. بله

    1. کودک خود را در خانه نگه دارید. با پزشک خود اقدام برای تست احتمالی و زمان بازگشت کودک به مدرسه مشورت کنید

   2. خیر

    1. کودک خود را به مدرسه بفرستید

٭"تماس نزدیک با فرد مبتلا به کوید 19" به این معنی است که در مدت زمان 24 ساعت در فاصله 6 فوت از فرد مبتلا به کوید 19 به مدت 15 دقیقه یا بیشتر قرار گیرد یا با فردی با ترشحات (مانند مخاط بینی'و غیره) تماس مستقیم داشته باشید.
^ میزان متوسط تا زیاد عفونت به این معنی است که شما به منطقه ای سفر کرده اید یا در حال حاضر در جایی زندگی می کنید که دارای میزان 50 مورد یا بیشتر از هر 100000 نفر در این منطقه است. در حال حاضر پرینس ویلیام کانتی از معیارهای متوسط تا زیاد آلودگی برخوردار است.

ارزیابی کودک بیمار خود بر اساس قرار گرفتن در معرض کوید 19

اگر کودک بیمار و
تماس نزدیک با فرد مبتلا به کوید 19

 

 

اگر کودک بیمار شما طی 14 روز گذشته به فردی مبتلا به کوید 19 نزدیک* بوده است ، لطفاً سریعاً با مسئول خدمات بهداشتی خود تماس بگیرید و کودک خود را در خانه نگه دارید. مسئول خدمات بهداشتی مراحل بعدی را به شما راهنمایی می کند. اگر در مورد بازگشت به مدرسه سوالی دارید ، لطفاً با پرستار مدرسه خود تماس بگیرید.

* "تماس نزدیک با فرد مبتلا به کوید 19" به این معنی است که در مدت زمان 24 ساعت در فاصله 6 فوت از فرد مبتلا به کوید 19 به مدت 15 دقیقه یا بیشتر قرار گیرد یا با فردی با ترشحات (مانند مخاط بینی و غیره) تماس مستقیم داشته باشید.

 

اگر کودک بیمار و
درمعرض کوید 19 قرار نگرفتن

 

 

 • شما می دانید که چرا کودک بیمار است و کوید 19 نیست
  • ثب
   • اگر کودک تب دارد ، او را در منزل نگه دارید تا پس از 24 ساعت بدون استفاده از دارو تب از بین برود.
  • بدون ثب
   • کودک ممکن است با توجه به علائم، مجدداً به مدرسه برگردد.
 • کودک برای کوید 19 آزمایش یا ارزیابی شده است
  • نتیجه آزمایش مثبت
   • پس از شروع علائم یا تاریخ آزمایش مثبت به مدت 10 روز در خانه قرنطینه شود و اطمینان حاصل کنید که کودک 24 ساعت قبل از بازگشت به مدرسه تب نداشته است. تماس های نزدیک نیز قرنطینه شوند.
  • نتیجه آزمایش منفی
   • بدون اینکه از داروهای کاهش دهنده تب استفاده کنید ، تا 24 ساعت در خانه بماند.
 •  شما نمی دانید چرا کودک بیمار است و کودک برای کوید 19 آزمایش نشده است
  • در طی 14 گذشته در محیطی با میزان متوسط تا زیاد ^ عفونت قرار گرفته است
   • به مدت 10 روز پس از بروز علائم و 24 ساعت بدون تب در خانه قرنطینه شود. تماس های نزدیک نیز قرنطینه شوند.
  • در طی 14 روز گذشته در محیطی با میزان متوسط تا زیاد ^ عفونت قرار نگرفته است
   •  بدون اینکه از داروهای کاهش دهنده تب استفاده کنید ، تا 24 ساعت در خانه بماند.

^ میزان متوسط تا زیاد عفونت به این معنی است که شما به منطقه ای سفر کرده اید یا در حال حاضر در جایی زندگی می کنید که دارای میزان 50 مورد یا بیشتر از هر 100000 نفر در این منطقه است. در حال حاضر پرینس ویلیام کانتی از معیارهای متوسط تا زیاد آلودگی برخوردار است.