Kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho học sinh

 

Khi nào tôi có thể cho con tôi đi học? 

Trả lời những câu hỏi này mỗi ngày trước khi gửi con bạn đến trường.

Con quý vị có bị bệnh không?

  1. Con quý vị có tiếp xúc gần* với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày qua không?

    1. Cho con ở nhà. Nói chuyện với bác sỹ gia đình về khả năng xét nghiệm và khi nào có thể đi học.

   1. Không

    1. Cho con ở nhà. Nói chuyện với bác sỹ gia đình khi nào có thể đi học.

 1. Không

  1. Con quý vị có tiếp xúc gần* với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày qua không?

    1. Cho con ở nhà. Nói chuyện với bác sỹ gia đình khi nào có thể đi học.

   1. Không

    1. Cho con đi học.

* Tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 có nghĩa là ở trong phạm vi 6 feet với người mắc COVID-19 trong tổng thời gian từ 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết.
^Tỷ lệ lây nhiễm từ trung bình đến cao có nghĩa là
quý vị đã đi đến hoặc hiện đang sống trong một khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh từ 50 trường hợp dương tính trở lên trên 100.000 cư dân trong khu vực. Quận Prince William hiện đáp ứng các tiêu chí về tỷ lệ nhiễm bệnh từ trung bình đến cao.

 

Đánh giá trẻ bị bệnh dựa trên phơi  nhiễm COVID-19

Nếu con quý vị bị bệnh và
có phơi nhiễm với COVID-19:

 

 

 

Nếu con quý vị đã có tiếp xúc gần * với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, vui lòng liên hệ ngay với bác sỹ gia đình của quý vị và giữ con quý vị ở nhà. Bác sỹ gia đình của quý vị sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo. Nếu quý vị có thắc mắc về việc trở lại trường học, vui lòng liên hệ với y tá của trường quý vị.

* Tiếp xúc gần với người mắc COVID-19" có nghĩa là ở trong phạm vi 6 feet với người mắc COVID-19 trong tổng thời gian từ 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết.

 

Nếu con quý vị bị bệnh và
KHÔNG có phơi nhiễm với COVID-19:

 

 

 • Quý vị biết lý do tại sao trẻ bị bệnh và đó không phải là COVID-19:
  • Đứa trẻ bị sốt:
   • Nếu trẻ bị sốt, hãy giữ chúng ở nhà cho đến khi hết sốt hơn 24 giờ mà không sử dụng thuốc hạ sốt.
  • Đứa trẻ không bị sốt:
   • Trẻ có thể trở lại trường học khi triệu chứng cho phép.
 •   Trẻ đã được xét nghiệm hoặc đánh giá COVID-19:
  • Kết quả xét nghiệm dương tính:
   • Cách ly tại nhà trong 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng hoặc ngày xét nghiệm dương tính và đảm bảo trẻ không bị sốt trong 24 giờ trước khi trở lại trường học. Cách ly những người có tiếp xúc gần.
  • Kết quả xét nghiệm âm tính:
   • Ở nhà cho đến khi hết sốt hơn 24 giờ, mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt.
 • Quý vị KHÔNG biết tại sao trẻ bị bệnh và đứa trẻ chưa được xét nghiệm COVID-19.
  • Tiếp xúc với khu vực có tỷ lệ lây nhiễm từ trung bình đến cao ^ trong 14 ngày qua
   • Cách ly tại nhà trong 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng và không sốt 24 giờ. Cách ly những người có tiếp xúc gần.
  • Không tiếp xúc với khu vực có tỷ lệ nhiễm trùng từ trung bình đến cao ^ trong 14 ngày qua
   • Ở nhà cho đến khi hết sốt 24 giờ, mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt.

^ Tỷ lệ lây nhiễm từ trung bình đến cao có nghĩa là quý vị đã đến hoặc hiện đang sống trong một khu vực có tỷ lệ lây nhiễm từ 50 trường hợp dương tính trở lên trên 100.000 cư dân trong khu vực. Quận Prince William hiện đáp ứng các tiêu chí về tỷ lệ lây nhiễm từ trung bình đến cao.