Chuỗi sự kiện gắn kết với gia đình

Chủ đề về Thư viện công cộng ở Prince William: Cung cấp tài nguyên thú vị và miễn phí cho người học đa dạng

7 giờ tối Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2022 – Phiên ảo phát trực tiếp - Phiên cuối cùng của năm học này.

Chuỗi sự kiện Gắn kết với các Gia đình này dành cho tất cả các gia đình của các trường công lập quận Prince William.

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ ba, ngày 7 tháng 6, 2022 để nghe Amy Cunningham, Chuyên gia tiếp cận cộng đồng của Thư viện Công cộng quận Prince William, giới thiệu các tài nguyên giáo dục đa dạng và hấp dẫn có sẵn cho học sinh thuộc mọi khả năng và nguồn gốc. Các gia đình sẽ tìm hiểu về các sự kiện và nhiều cơ hội khác mà các thư viện công cộng cung cấp cho cộng đồng.

Đăng ký tham gia hội thảo qua Zoom ngày 7 tháng 6

Nếu cần dịch vụ thông dịch sang tiếng Việt, vui lòng hoàn thành mẫu này