مجموعه برنامه مشارکت خانواده: 
تمرکز بر کتابخانه های عمومی پرینس ویلیام: ارائه منابع سرگرم کننده و رایگان برای همه دانش آموزان  

ساعت 7 بعد از ظهر روز سه شنبه 7 ژوئن 2022 - جلسه مجازی زنده - آخرین جلسه در سال تحصیلی جاری

این مجموعه از برنامه مشارکت خانواده برای همه خانواده های مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی باز است.

روز سه‌شنبه، 7 ژوئن 2022، به ما بپیوندید، زیرا Amy Cunningham ، متخصص کتابخانه‌های عمومی پرینس ویلیام، منابع آموزشی متنوع و جذابی را که در دسترس همه دانش‌آموزان با هر توانایی‌ و پیشینه‌ است، به نمایش می‌گذارد. خانواده ها در مورد رویدادها و بسیاری از فرصت های دیگر که کتابخانه های عمومی به جامعه ارائه می دهند، اطلاعات کسب خواهند کرد.

برای شرکت در جلسه زوم 7 ژوئن ثبت نام کنید

برای دریافت امکانات کمکی، لطفاً این فرم را تکمیل کنید