مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) در زمینه اشتغال و همچنین ارائه برنامه های آموزشی ، خدمات و فعالیت ها، بر اساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت ، جنسیت ، هویت جنسیتی ، گرایش جنسی ، بارداری ، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط با آن از جمله شیردهی ، سن ، وضعیت تأهل ، جانباز ، از کارافتادگی ، اطلاعات ژنتیکی یا هر مبنای دیگری که قانون منع کرده، تبعیض قائل نمی شود.

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی متعهد به ایجاد یک محیط آموزشی و کاری عاری از هر گونه تبعیض است. مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی دانش آموزان ، والدین ، کارمندان و اعضای جامعه را تشویق می کند تا برای جلوگیری و رفع تبعیض از جمله آزار و اذیت با یکدیگر همکاری کنند. 

 

اطلاعت تماس

برای کسب اطلاعات بیشتر ، یا تهیه گزارش درباره تبعیض یا آزار و اذیت مربوط به یک یا چند دانش آموز ، چه قربانی و یا در گیر، لطفا با ما تماس بگیرید
Dana Scanlan، هماهنگ کننده تایتل IX و مسئول حقوق دانش آموز
Carey Williams، بازرس تایتل I

تلفن: 571-374-6839
فکس: 571-503-2230
Email: [email protected]

آدرس پستی:
Title IX and Student Equity Office
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

آدرس دفتر:
14800 Joplin Rd.
Building 49
Manassas, VA 20112
سوالات مربوط به الزامات عدم - تبعیض را می توان به دفتر حقوق مدنی (OCR) وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده نیز ارسال کرد. آدرس دفتر OCR در ویرجینیا به قرار زیر است
Office for Civil Rights
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-1475

تلفن: 202-453-6020
فکس: 202-453-6021; TDD: 800-877-8339
Email: [email protected]

 

 

آزار و اذیت جنسی

طبق "برنامه تایتل IX از اصلاحیه های آموزشی 1972 " تبعیض بر اساس جنسیت در برنامه ها و فعالیت های آموزشی منع می گردد؛ این حمایت ها همچنین شامل بارداری و وضعیت تاهل / وضعیت پدر یا مادر بودن نیز می شود. علاوه بر این ، قانون حقوق بشر ویرجینیا ، همانطور که در قانون اصلاح شده ارزشهای ویرجینیا آمده است، تبعیض را بر اساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت ، جنس ، بارداری ، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط ، سن ، وضعیت تأهل ، یا ناتوانی در تحصیل ، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ممنوع می کند.

هر دانش آموزی که معتقد باشد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است؛ پدر یا مادر چنین دانش آموزی؛ یا هر شخصی (از جمله دانش آموز دیگر یا کارمند PWCS) که معتقد است دانش آموزی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است ، تشویق می شود که مراتب را در این مورد به مدیر دانش آموز یا هماهنگ کننده تایتل IX و مسئول حقوق دانش آموز PWCS گزارش دهد. هر یک از مدیران PWCS که معتقد باشد دانش آموزی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است ، ملزم است تا چنین مواردی را به هماهنگ کننده تایتل IX و مسئول حقوق دانش آموز در PWCS گزارش کند.

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) پس از دریافت گزارشی از آزار و اذیت جنسی ، اقدامات پشتیبانی را در برای دانش آموزی که قربانی آزار جنسی شده و دانش آموزی كه به آزار و اذیت جنسی متهم شده است ، فراهم می کند. اقدامات پشتیبانی ، خدماتی هستند که بر اساس تنبیهات انضباطی و مجازات بنا نشده اند و برای جلوگیری از آزار و اذیت مورد ادعا ، محافظت از یك یا چند نفر و بازیابی یا حفظ دسترسی برابر به برنامه یا فعالیت آموزشی طراحی شده اند. اقدامات پشتیبانی ممکن است شامل مشاوره ، تمدید مهلت مقررات یا سایر تنظیمات مربوط به دروس ، تغییر در محل نشستن در کلاس و / یا اتوبوس ، تغییر در برنامه کلاس ها ، محدودیت های متقابل در تماس بین طرفین و افزایش امنیت و نظارت بر برخی محدوده های خاص در محیط مدرسه باشد.

دفتر تایتل IX وحقوق برابر دانش آموزان، یک تحقیق سریع ، دقیق و بی طرفانه را در مورد هرگونه شکایت رسمی از آزار جنسی انجام خواهد داد. پس از پایان تحقیقات ، اگر مشخص شود که آزار و اذیت جنسی رخ داده است ، PWCS روش های درمانی مناسب را برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS اِعمال می کند. در صورت مشاهده آزار و اذیت جنسی ، روش های درمانی ممکن است شامل حذف کوتاه مدت یا بلند مدت فرد مهاجم از مدرسه ای که فرد قربانی نیز در آن تحصیل می کند، باشد که البته تنها به آن محدود نمی شود.

دانش آموزان ، والدین و کارمندانی که مایلند اطلاعات بیشتری در مورد روند تحقیق و حل و فصل ادعاهای آزار و اذیت جنسی داشته باشند ، توصیه می شود با دفتر تایتل IX و حقوق برابر دانش آموزان تماس بگیرند.

گزارش آزارو اذیت جنسی

هر شخصی ممکن است آزار جنسی را گزارش کند (خواه آن شخص قربانی آزار جنسی باشد یا نه). دانش آموز یا والدین باید هرگونه آزار و اذیت جنسی را به سرعت به مدیر یا معاون مدیر گزارش کنند ، اگرچه هر کارمند مدرسه ممکن است چنین گزارشی را دریافت کند. هر یک از مدیران PWCS که معتقد باشد دانش آموزی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است ، لازم است چنین مواردی را به هماهنگ کننده تایتل IX و مسئول حقوق دانش آموز در PWCS گزارش کند.

اگر به هر دلیلی ، شخص گزارش دهنده ترجیح دهد آزار و اذیت مورد ادعا را به یك كارمند یا مسئول مستقر در مدرسه گزارش نكند ، این شخص می تواند شخصاً ، از طریق پست ، از طریق تلفن و یا از طریق پست الكترونیكی (ایمیل) ، با استفاده از اطلاعات تماس با هماهنگ کننده تایتل IX همانطور که در این وب سایت ذکر شده است، مراتب را گزارش دهد .

اقدام برای شکایت رسمی از آزار جنسی

شکایت رسمی از آزار و اذیت جنسی سندی است که توسط دانش آموز ، والدین دانش آموز یا هماهنگ کننده تایتل IX ثبت و امضا شده است و ادعای آزار جنسی و درخواست تحقیق PWCS در مورد این ادعاها در آن درج شده است. شکایت رسمی کتبی باید شخصاً از طریق پست معمولی ایالات متحده یا از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) به مسئول هماهنگ کننده تایتل IX ارسال شود. استفاده از فرم شکایت ضروری نیست ، در عین حال این فرم قابل دسترس استفرم شکایت از تبعیض یا آزار و اذیت (PDF).

اگر گزارشی از آزار و اذیت جنسی ارائه شود ، اما شکایتی رسمی در این زمینه ارائه نشود ، اقدامات پشتیبانی مناسب برای هر دانش آموزی که ادعا می شود قربانی آزار جنسی است و همچنین دانش آموزی که متهم به آزار جنسی شده است ، فراهم می گردد. اقدامات پشتیبانی تا زمان بررسی و حل گزارش همچنان مطابق با قوانین آینن نامه انضباطی دانش آموز در دسترس خواهد بود.

محرمانه بودن

کلیه گزارشات و شکایات مربوط به آزار و اذیت جنسی محرمانه نگه داشته می شود مگر در موارد ضروری برای انجام تحقیقات و اقدامات اصلاحی مناسب. وقتی دانش آموز یا والدی آزار و اذیت جنسی را به مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی گزارش می کند اما درخواست می کند محرمانه نگاه داشته شود ، این درخواست می تواند توانایی تحقیق و انجام اقدامات اصلاحی لازم را محدود کند. هنگامی که دانش آموز یا والدین آزار و اذیت جنسی را به مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی گزارش می دهند اما درخواست می کنند مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی تحقیق نکند ، مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی تعیین می کند که آیا می تواند چنین تقاضایی را مطابق با قوانین موجود تحقق بخشد. در چنین شرایطی ، مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی ممکن است تشخیص دهد که ممکن است مجبور به انجام تحقیقات یا گزارش به مجری قانون و یا هر دو حالت باشد.

قصاص و اظهارات دروغ ممنوع است

قصاص دانش آموزان یا کارمندان مدرسه که آزار جنسی یا اطلاعات مربوط به آن را گزارش می کنند ممنوع است و توسط مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی قابل قبول نخواهد بود.

افرادی که آگاهانه گزارش یا شکایت نادرست ارائه می دهند ، و همچنین هر دانش آموز یا کارمندی که آگاهانه اظهارات دروغ ارائه می دهد ، تحت مقررات مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی با اقدامات انضباط مواجه خواهد شد.

PWCS در IX آموزش تیم تایتل

اعضای تیم XI تایتل در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی از دستورالعمل های فعلی به روز هستند و همچنان به شرکت در آموزش در مورد موضوعاتی مانند تعریف آزار جنسی؛ دامنه برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS ؛ چگونگی انجام روند تحقیقات و رسیدگی به شکایات ، از جمله رسیدگی به موضوعات مرتبط و تهیه گزارش؛ و چگونگی خدمت بی طرفانه ، از جمله جلوگیری از پیش داوری در مورد حقایق مورد بحث ، تضاد منافع و تعصب، ادامه می دهند.

 

اشکال دیگر تبعیض یا آزار و اذیت

تایتل VI از قانون حقوق مدنی مصوب 1964 تبعیض بر اساس نژاد ، رنگ و ملیت را در برنامه ها و فعالیت های آموزشی منع می کند. . علاوه بر این ، قانون حقوق بشر ویرجینیا ، همانطور که در قانون اصلاح شده ارزشهای ویرجینیا آمده است، تبعیض را بر اساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت ، جنس ، بارداری ، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط ، سن ، وضعیت تأهل ، یا ناتوانی در تحصیل ، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ممنوع می کند.

هر دانش آموزی که معتقد باشد به دلیل نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت (پیشینه ملیت) یا هر مبنای دیگری که قانون منع کرده است مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار گرفته است (به استثنای قوانین حاکم بر ارائه خدمات آموزش ویژه ، که به عهده دستیار رئیس آموزش و پرورش بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز و سرپرست آموزش ویژه است) ؛ پدر و مادر چنین دانش آموزی؛ یا هر شخصی (از جمله دانش آموز دیگر یا کارمند PWCS) که معتقد است دانش آموزی مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار گرفته است ، توصیه می شود این آزار و اذیت را به مدیر دانش آموز یا هماهنگ کننده تایتل IX و مسئول حقوق دانش آموز در PWCSگزارش دهد.

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) پس از دریافت گزارشی از آزار و اذیت جنسی ، اقدامات پشتیبانی را در برای دانش آموزی که قربانی آزار جنسی شده و دانش آموزی كه به آزار و اذیت جنسی متهم شده است ، فراهم می کند. اقدامات پشتیبانی ، خدماتی هستند که بر اساس تنبیهات انضباطی و مجازات بنا نشده اند و برای جلوگیری از آزار و اذیت مورد ادعا ، محافظت از یك یا چند نفر و بازیابی یا حفظ دسترسی برابر به برنامه یا فعالیت آموزشی طراحی شده اند. اقدامات پشتیبانی ممکن است شامل مشاوره ، تمدید مهلت مقررات یا سایر تنظیمات مربوط به دروس ، تغییر در محل نشستن در کلاس و / یا اتوبوس ، تغییر در برنامه کلاس ها ، محدودیت های متقابل در تماس بین طرفین و افزایش امنیت و نظارت بر برخی محدوده های خاص در محیط مدرسه باشد.

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی درباره هرگونه شکایت از تبعیض یا آزار و اذیت را در مورد هر دانش آموزی که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و یا درگیر بوده است، تحقیق و رسیدگی خواهد کرد. تایتل IX و دفتر حقوق برابر دانش آموزان ، روند تحقیق و حل و فصل را بررسی یا نظارت می کند و همچنین به عنوان منبعی برای خانواده ها عمل می کند. اگر مشخص شود که تبعیض یا آزار و اذیت رخ داده است ، مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی اقدامات مناسبی را برای جلوگیری از تکرار چنین رفتاری انجام خواهد داد. چنین اقدامی ممکن است شامل حذف کوتاه مدت یا طولانی مدت دانش آموز از مدرسه ای که قربانی در آن نیز تحصیل می کند باشد ، که البته تنها به آن محدود نمی شود.

دانش آموزان ، والدین و کارمندانی که می خواهند اطلاعات بیشتری در مورد رویه ها و مقررات مربوط به ادعای آزار و اذیت و روند بررسی و حل و فصل کسب کنند ، تشویق می شوند تا با دفتر برنامه تایتل IX و حقوق برابر دانش آموزان تماس بگیرند. شکایت از تبعیض یا آزار و اذیت می تواند با استفاده از فرم شکایت از تبعیض یا آزار و اذیت (PDF) ارسال شود..

 

اطلاعات بیشتر

سیاست ها و مقررات مرتبط

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی در حال به روزرسانی سیاست ها و مقررات زیر است تا اطمینان حاصل کند که با مقررات تایتل IX وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده که در 6 می 2020 صادر شده است مطابقت دارد. سیاست ها و مقررات مورد بررسی و بازنگری عبارتند از:

سیاست 738، عدم تبعیض و آزار و اذیت دانش آموزان

قانون 1-738،روند شکایت برای ادعای دانش آموزان در مورد تبعیض یا آزار و اذیت

قانون 3-738،آزارو اذیت دانش آموزان

سیاست 507.01، آزار جنسی کارمندان

مقررات 1-507.01، روند شکایت در مورد ادعاهای تبعیض در استخدام

سیاست 701، آیین نامه انضباطی

قانون 1-701، آیین نامه انضباطی