اطلاعات تماس

برای اطلاعات بیشتر، یا تهیه گزارش تبعیض یا آزار یک یا چند دانش آموز، لطفاً با اطلاعات زیر تماس بگیرید:

Dana Scanlan، مدیر روابط دانش آموز و هماهنگ کننده تایتل IX
Carey Williams، تحقیقگر تساوی حقوق
Michael Jones تحقیقگر تساوی حقوق

تلفن: 6839-374-571
فکس: 2230-503-571
ایمیل: TitleIXEquity@pwcs.edu

آدرس پستی :
Equity and Student Relations Department
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

آدرس دفتر:
14800 Joplin Rd.
Building 49
Manassas, VA 20112

پرسش های غیر مرتبط با تبعيض را میتوان مستقیماً به دفتر حقوق مدنی (OCR) در وزارت آموزش و پرورش ايالات متحده نیز ارسال کرد. آدرس دفتر OCR در ویرجینیا به قرار زیر است:

Office for Civil Rights
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave. SW
Washington, DC 20202-1475

تلفن: 453-6020-202
فکس: 202-453-6021؛ TDD: 800-877-8339
ایمیل: OCR.DC@ed.gov

آزار جنسی

اصلاحات آموزشی سال 1972 تحت قانون تایتل IX و خط مشی 738 هیئت مدیره، آزار دانش آموزان بر اساس جنسیت از جمله هویت جنسی و گرایش جنسی را ممنوع می کند. PWCS همه دانش موزان را تشویق می کند و از کلیه کارکنان می خواهد که هر گونه سوء رفتار جنسی را بلافاصله به مقامات مدرسه گزارش دهند. برای اطلاع از نحوه گزارش سوء رفتار جنسی، به بخش «گزارش سوء رفتار جنسی شامل یک یا چند دانش آموز" در پایین صفحه مراجعه کنید.

پس از دريافت گزارش سوء رفتار جنسي که شامل يک يا چند دانش آموز است، هماهنگ کننده تایتل IX تصمیم می گیرد که آيا سوء رفتار ادعا شده مي تواند همانطور که در مقررات 1-738 "رفع اتهامات عليه دانش آموزان درگیر در سوء رفتار جنسي" تعریف شده است آزار جنسي تایتل IX تلقی شود يا خير. اگر سوء رفتار ادعا شده، آزار جنسی تایتل IX تلقی شود، PWCS اقدامات حمایتی را در دسترس فردی که هدف آزار قرار گرفته (شاکی) و دانش آموزی که متهم به اِعمال آزار (متشاکی) شده است قرار خواهد داد. هدف از اقدامات حمایتی از نظر ماهیت تأدیبی یا مجازات نیست؛ در عوض، خدمات فردی طراحی شده هستند تا شاکی و متشاکی را قادر سازد به برنامه ها و فعالیت های آموزشی PWCS در حالی که ادعا در حال بررسی و حل و فصل است، ادامه دهند. از جمله اقدامات حمایتی می توان به مشاوره، گسترش مهلت های تعیین شده یا سایر تنظیمات مربوط به دوره، تغییر در صندلی کلاس و/یا ساعات رفت و آمد اتوبوس، اصلاح برنامه های کلاس، محدودیت در ارتباط بین دانش آموزان و افزایش امنیت و نظارت اشاره کرد.

علاوه بر گزارش ادعای سوء رفتار جنسی، یک شاکی ممکن است شکایت رسمی با عنوان آزار جنسی را به بخش تساوی حقوق و روابط دانش آموزی ارائه کند. والدین نیز ممکن است از جانب یک دانش آموز شکایت رسمی ارائه کنند. برای اطلاع از نحوه ارائه شکایت رسمی، به بخش "تشکیل پرونده شکایت رسمی در مورد آزار جنسی تایتل IX" در پایین صفحه مراجعه کنید. هرگونه شکایت رسمی علیه دانش آموز که به عنوان آزار جنسی تایتل IX تلقی شود توسط بخش تساوی حقوق و روابط دانش آموز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از بررسی تایتل IX، اگر مشخص شود که متشاکی شاکی را مورد آزار جنسی قرار داده است، PWCS راه حل هایی را برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر شاکی به برنامه ها یا فعالیت های آموزشی PWCS و جلوگیری از تکرار آزار اِعمال خواهد کرد. این راه حل ها ممکن است شامل مجازات های انضباطی برای متشاکی باشد. برای مثال، متشاکی می تواند به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت از مدرسه شاکی حذف شود.

دانش‌آموزان، والدین و کارمندانی که مایلند در مورد نحوه بررسی و حل و فصل اتهامات مربوط به آزار جنسی اطلاعات بیشتری کسب کنند، تشویق می‌شوند با بخش تساوی حقوق و روابط دانش آموزی تماس بگیرند.

گزارش آزارو اذیت جنسی


هر فردی می تواند سوء رفتار جنسی را گزارش دهد. یک دانش آموز، یک پدر یا مادر باید بلافاصله چنین تخلفاتی را به هماهنگ کننده تایتلIX ، مدیر یا معاون مدیر گزارش دهد (با این حال هریک از کارمندان PWCS می تواند گزارشی از سوء رفتار جنسی دریافت کند). یک کارمند PWCS موظف است چنین ادعاهایی را به مدیر، معاون مدیر گزارش د،هد یا اگر کارمند مستقر در مدرسه نباشد، به رئیس خود گزارش دهد.

هر فردی كه قصد دارد سوء رفتار جنسی را مستقيما به هماهنگ كننده تایتل IX گزارش دهد، تشويق می شود از فرم زير استفاده كند:"ادعای سوء رفتار جنسی كه شامل يك يا چند دانش آموز می شود" كه نسخه قابل چاپ آن در پایین صفحه در قسمت "اطلاعات تکمیلی" قابل دسترس است. این قبیل ادعاها همچنين ممكن است به صورت حضوری يا تلفنی، یا از طریق پست ايالات متحده يا ایمیل، با استفاده از اطلاعات تماس هماهنگ كننده تایتل IX که در زیر آمده است گزارش شوند.

اقدام برای شکایت رسمی از آزار جنسی

شکایت رسمی از آزار جنسی تایتل IX یک سند مکتوب است که توسط شاکی، والدین شاکی یا هماهنگ کننده تایتل IX ثبت و امضا شده است و ادعای آزار جنسی است و از PWCS درخواست تحقیق می کند. شکايت رسمی که شامل يک يا چند دانش آموز است می بايست به صورت حضوری يا از طريق ایمیل یا پست ايالات متحده به هماهنگ کننده تایتل IX ارائه شود. استفاده از فرم شکایت رسمی آزار جنسی تایتل IX شدیداً تشویق می شود، هرچند ضروری نیست. نسخه PDF شكايت رسمى فرم آزار جنسى تایتل IX را می توانید در قسمت " اطلاعات تکمیلی" مشاهده كنيد. نسخه الکترونیکی این فرم را نیز می توانید از هماهنگ کننده تیاتل IX درخواست کنید.

محرمانه بودن

تا حد امکان اطلاعات مربوط به گزارش سوء رفتار جنسی و یا شکایت رسمی از آزار جنسی تایتل IX محرمانه نگهداری خواهد شد. هنگامی که شاکی درخواست محرمانه بودن می کند، این درخواست ممکن است توانایی PWCS را در تحقیق و اتخاذ اقدامات اصلاحی لازم را محدود کند. هنگامی که یک شاکی از آزار جنسی تایتل IX شکایت می کند، اما درخواست می کند که PWCS در مورد آن تحقیق نکند، PWCS تعیین خواهد کرد که آیا می تواند چنین درخواستی را مطابق با قوانین انجام دهد یا خیر. در برخی شرایط، PWCS ممکن است تشخیص دهد که باید این درباره ادعاها تحقیق و/یا به مجری قانون یا خدمات حفاظت از کودکان گزارش دهد.

قصاص و اظهارات دروغ ممنوع است

انتقام از فردی که سوء رفتار جنسی را گزارش می کند؛ یا در مورد آزار جنسی تایتل IX شکایت رسمی می کند؛ یا در تحقیق شرکت می کند و یا از شرکت در آن امتناع می ورزد اکیداً ممنوع است. به همین ترتیب، گزارش، شکایت یا اظهارات نادرست در صورتیکه آگاهانه باشد اکیداً ممنوع است. یک دانش آموز یا کارمند PWCS که در چنین تخلفات و سوء رفتاری شرکت می کند، تحت قوانین PWCS مشمول اقدامات انضباطی می‌شود.

PWCS در IX آموزش تیم تایتل

اعضای تیم تایتل IX در PWCS در مورد دستورالعمل‌های فعلی به‌روز هستند و همچنان در آموزش های مربوط به موضوعاتی مانند مفهوم آزار جنسی، دامنه برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS ، نحوه انجام فرآیند رسیدگی و شکایت، از جمله رسیدگی به موضوعات مرتبط و ایجاد گزارش تحقیقاتی؛ و نحوه خدمت بی طرفانه، از جمله پرهیز از پیش داوری در مورد حقایق مورد بحث، تضاد منافع، و سوگیری و تعصب، شرکت خواهند کرد.

تبعیض و سایر اشکال آزار و اذیت

همه اعضای جامعه مدرسه موظف به گزارش تخلفات مشکوک به تبعیض یا آزار و اذیت بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، جنسیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، بارداری، بارداری یا شرایط پزشکی مرتبط از جمله شیردهی، سن ، معلولیت یا هر مبنای دیگری که توسط قانون ممنوع شده است هستند.

دانش آموز یا والدین باید هر گونه سوء رفتار مشکوک به تبعیض یا آزار را فوراً به مدیر یا دستیار مدیر گزارش دهند (غیر از آزار جنسی تایتل IX که باید همانطور که در بالا ، در قسمت "گزارش آزار جنسی شامل یک یا چند دانش آموز" توضیح داده شد، گزارش شود.) کارمند PWCS موظف است چنین ادعاهایی را به مدیر، معاون مدیر، یا اگر کارمند مستقر در مدرسه نباشد، به رئیس خود گزارش دهد. سوء رفتار مربوط به یک یا چند دانش آموز مشکوک به تبعیض یا آزار نیز ممکن است از طریق تلفن، پست ایالات متحده یا پست الکترونیکی، با استفاده از اطلاعات تماس ارائه شده در این صحفه، به بخش تساوی حقوق و روابط دانش آموزی گزارش شود.

فردی که هدف تبعيض يا آزار قرار گرفته است (شاکی) می تواند با ارائه فرم شکايت تبعيض يا آزار تبعيض آمیز (در قسمت "اطلاعات تکمیلی ملاحظه کنید)، شکايتی را به صورت رسمی به مدیر مدرسه ارائه کند. والدین نیز ممکن است از جانب یک دانش آموز شکایت رسمی ارائه کنند.

PWCS درباره تمام ادعاهای تبعيض و يا آزار را تحقیق خواهد کرد. بخش تساوی حقوق و روابط دانش آموز در طول مراحل تحقیق و حل و فصل ادعا به عنوان منبع برای خانواده ها و مدیران مدارس خدمت خواهد کرد. اگر مشخص شود که تبعیض یا آزار رخ داده است، PWCS اقدامات اصلاحی را انجام خواهد داد که برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی شاکی به برنامه ها یا فعالیت های آموزشی PWCS و جلوگیری از تکرار تبعیض یا آزار و اذیت طراحی شده است. اقدامات اصلاحی ممکن است شامل مجازات های انضباطی برای متشاکی باشد. برای مثال، متشاکی می تواند به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت از مدرسه شاکی حذف شود.

دانش‌آموزان، والدین و کارمندانی که مایلند در مورد نحوه تحقیق و حل و فصل اتهامات مربوط به تبعیض و آزار اطلاعات بیشتری کسب کنند، تشویق می‌شوند با بخش تساوی حقوق و روابط دانش آموزی تماس بگیرند.

اطلاعات تکمیلی

سیاست ها و مقررات مربوطه

منابع برای دانش آموزان و خانواده ها