SẴN SÀNG ĐỐI PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG VÀ KHẨN CẤP 

HẠT VÀ TRƯỜNG HỌC LÀM VIỆC CÙNG NHAU

Kế hoạch Hành động Khẩn cấp cơ bản của Hạt Prince William kết hợp cùng với Sở Giáo dục  hạt Prince William (PWCS) trong vai trò hỗ trợ cho Sở Dịch vụ Xã hội Hạt Prince William.  Lĩnh vực trách nhiệm của PWCS trong trường hợp khẩn cấp của hạt bao gồm các thành phần sau trong Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp của Hạt là: 

 • Cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp và nhà ở tạm thời. Tất cả các địa điểm trường học đều phải được chỉ định nơi trú ẩn khẩn cấp.
 • Cung cấp dịch vụ thực phẩm khẩn cấp và tạm thời.
 • Cung cấp phương tiện đi lại cho người di dời. 

Các dịch vụ hỗ trợ PWCS bao gồm trông giữ trẻ, dịch vụ thực phẩm, bảo trì và an ninh sẽ được cung cấp trên cơ sở dự phòng và sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của nơi trú ẩn khi được thông báo. 

CÁC BIỆN PHÁP AN NINH TẠI CHỖ

Các biện pháp an ninh được áp dụng trong PWCS và các tòa nhà tuân thủ các phương pháp hay nhất được công nhận trên toàn quốc và đảm bảo rằng Bộ phận Trường học đáp ứng với nhiều cuộc khủng hoảng và trường hợp khẩn cấp. Những biện pháp này bao gồm: 

 • Xem xét các vấn đề địa phương, quốc gia và toàn cầu ảnh hưởng đến an toàn và an ninh trường học của Tổng Giám thi các Trường học, Nội các, Quản lý Rủi ro và An ninh.
 • Nhân viên an ninh trường học (SSO) được tài trợ cho mọi trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học.
 • Cán bộ tài nguyên trường học (SRO) được giao cho tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 • Nhân viên an toàn cộng đồng (CSO) (có vũ trang) được giao nhiệm vụ tuần tra và hỗ trợ các trường tiểu học.
 • Bộ phận tuần tra an ninh cung cấp khả năng hiển thị và hỗ trợ suốt ngày đêm cho tất cả các trường học.
 • SSO mặc đồng phục tiêu chuẩn ở tất cả các trường học.
 • Nhân viên mặc áo an toàn có thể nhìn thấy từ xa để dễ dàng xác định nhân viên trường học khi ra ngoài.
 • An ninh trường học sống trong trường của hầu hết các cơ sở.
 • Nhóm đánh giá mối đe dọa tại tất cả các trường học.
 • Hợp tác lập kế hoạch khủng hoảng với lực lượng ứng phó đầu tiên.
 • Đường dây cấp tin bao ẩn danh Nói điều gì đó (Say some Thing), 1-844-5-SAYNOW, tải xuống ứng dụng Say Something hoặc truy cập trang web Say Something.
 • Nhóm Sự cố Quan trọng để hỗ trợ học sinh và nhân viên sức khỏe tâm thần trước khủng hoảng và sau khủng hoảng.
 • Đánh giá sau hành động về các sự kiện an ninh quan trọng với tất cả các bên liên quan.
 • Các phương pháp hay nhất về an ninh trường học được công nhận trên toàn quốc được áp dụng cho xử lý khủng hoảng.
 • Camera an ninh ở tất cả các trường học và trên xe buýt trường học.
 • Hệ thống nhận dạng khách truy cập có thể xác định những người phạm tội tình dục đã đăng ký.
 • Hệ thống nhắn tin khẩn cấp tại chỗ để liên lạc với phụ huynh. 

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG CỦA TRƯỜNG HỌC

Các chính sách của Hội đồng Trường và "Kế hoạch Quản lý Khủng hoảng" của Bộ phận được đưa ra để đảm bảo an toàn cho nhân viên và học sinh thông qua các phương pháp hay nhất được công nhận trên toàn quốc để xác định, quản lý và giải quyết các cuộc khủng hoảng trường học. "Kế hoạch Quản lý Khủng hoảng" phác thảo các hướng dẫn cho nhân viên và học sinh về cách ứng phó với khủng hoảng trường học với việc triển khai Nhóm Ứng phó Khủng hoảng và hỗ trợ lực lượng ứng phó đầu tiên. 

Mỗi trường đều có các kế hoạch ứng phó khẩn cấp được Xem xét mỗi mùa hè bởi Phòng Dịch vụ Bảo mật và Quản lý Rủi ro của PWCS. Các trường học có các kế hoạch xử lý khủng hoảng cụ thể tại địa điểm để khóa cửa, đảm bảo an ninh cho tòa nhà, nơi trú ẩn tại chỗ, sơ tán và trách nhiệm giải trình của học sinh và nhân viên. Có 15 cuộc diễn tập về khủng hoảng bắt buộc các trường học phải hoàn thành mỗi năm có bao gồm một video đào tạo mà tất cả nhân viên và học sinh xem xét về thuật ngữ khủng hoảng và các hành động ứng phó. 

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm điều phối việc đưa trẻ em trở về nhà an toàn hoặc đến các địa điểm trú ẩn thay thế trong quá trình thống nhất. Nếu xảy ra khủng hoảng /trường hợp khẩn cấp trong khi học sinh đang được đưa đến hoặc đi từ trường học, tài xế xe buýt trường học sẽ liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn. Nếu cần thiết, phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo về một địa điểm thay thế để đón con cái của họ thông qua hệ thống nhắn tin / khủng hoảng của Bộ phận Nhà trường. 

Các nhu cầu khẩn cấp được đáp ứng với sự hỗ trợ của nhóm ứng phó với khủng hoảng là một phần không thể thiếu trong "Kế hoạch quản lý khủng hoảng" của mỗi trường. Nhóm ứng phó với khủng hoảng do hiệu trưởng trường chỉ định và bao gồm quản trị viên trường học, an ninh và các nhân viên được chỉ định khác. 

Các nhóm sự cố quan trọng bao gồm cố vấn học đường, nhân viên xã hội học đường, y tá và nhà tâm lý học sẵn sàng hỗ trợ các trường học với các nhu cầu xã hội / tình cảm của học sinh và nhân viên trong và sau trường hợp khẩn cấp. 

CẢNH BÁO HỆ THỐNG TƯ VẤN KHỦNG BỐ QUỐC GIA

Hệ thống Tư vấn Khủng bố Quốc gia (NTAS) được thiết kế để truyền đạt thông tin về các mối đe dọa khủng bố bằng cách cung cấp thông tin chi tiết, kịp thời cho công chúng Mỹ. Tất cả người Mỹ chia sẻ trách nhiệm đối với an ninh quốc gia và phải luôn nhận thức được nguy cơ caocủa các cuộc tấn công khủng bố  ở Hoa Kỳ và những gì họ nên làm.  Đăng ký nhận cảnh báo của NTAS

HỆ THỐNG BÁO TIN ẨN DANH NÓI ĐIỀU GÌ ĐÓ

Thông tin về ma túy, vũ khí hoặc các yếu tố khác có thể gây hại cho môi trường học đường nên được báo cáo qua Hệ thống báo tin ẩn danh "Nói điều gì đó". Nói điều gì đó được thiết kế đặc biệt cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và nhân viên để báo cáo những lo ngại nghiêm trọng hoặc có khả năng bạo lực về hành vi không an toàn hoặc đe dọa gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. Nói điều gì đó là một chương trình phòng chống bạo lực thanh thiếu niên từ tổ chức phi lợi nhuận quốc gia Sandy Hook Promise và được cung cấp miễn phí cho PWCS. 

"Người báo tin -Tipsters" có thể gửi báo cáo về bất cứ điều gì từ các mối đe dọa ở trường học mà họ đã thấy hoặc nghe lỏm được đến các cuộc khủng hoảng cá nhân, bao gồm quấy rối tình dục, tự làm hại bản thân và trầm cảm. Hệ thống này cho phép các nhà quản lý trường học và cơ quan thực thi pháp luật tạo ra các can thiệp hiệu quả và can thiệp vào các tình huống với các cá nhân có nguy cơ để giúp ngăn chặn bạo lực, tự tử, bắt nạt, tự làm hại bản thân và các hình thức hành vi đe dọa khác. Tất cả các tin báo được gửi đều nhận được phản hồi ngay lập tức từ một trong những cố vấn về khủng hoảng có tay nghề cao tại Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia Sandy Hook Promise; người này sau đó xác định các bước hỗ trợ cần thiết. Khi nhận được các tin báo đáng tin cậy đe dọa tính mạng và /hoặc liên quan đến mối đe dọa sắp xảy ra, trung tâm xử lý khủng hoảng sẽ liên hệ ngay với Trung tâm điều phối 911 địa phương và liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật, sau đó thông báo cho nhân viên văn phòng trung tâm và đại diện tại trường học, ngay cả sau giờ làm việc. Người dùng có thể gửi tin báo bằng cách gọi 1-844-5-SAYNOW hoặc bằng cách truy cập  trang web Say Something.  Ứng dụng miễn phí có sẵn để tải xuống từ App Store và Cửa hàng Google Play, nơi học sinh có thể gửi tin báo ngay lập tức. Sau khi tải xuống, nó sẽ yêu cầu mã gồm bốn chữ số mà bạn chọn và ghi nhớ. 

Như mọi khi, vui lòng gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp ngay lập tức. 

Logo của App Nói điều gì đó   QR code cho Nói điều gì đó   

CẬP NHẬT THÔNG TIN QUA TIN NHẮN VỀ KHỦNG HOẢNG /KHẨN CẤP

PWCS truyền thông tin khẩn cấp thông qua một hoặc nhiều phương pháp sau: 

 • Tin nhắn giữa nhà trường với phụ huynh (email, tin nhắn văn bản và điện thoại);
 • Cảnh báo được đăng trên trang web của www.pwcs.edu và trường học;
 • PWCS đăng bài trên Facebook / Twitter;
 • Thông tin chính thức được cung cấp cho đài phát thanh, truyền hình và các hãng tin tức địa phương;
 • PWCS-TV (Cáp Comcast Ch. 18, Cáp Verizon Ch. 36);
 • Dịch vụ đăng ký PWCS E-News; và
 • Đường dây thông tin PWCS: 703-791-2776 (khi được hướng dẫn). 

Lưu ý rằng thông tin không chính thức nhận được trong các cuộc gọi điện thoại hoặc qua mạng xã hội có thể lan truyền tin đồn hoặc thiếu thông tin chính xác, cập nhật, ngay cả khi người gửi "có mặt tại hiện trường". PWCS sẽ cung cấp thông tin chính thức, chính xác và cập nhật kịp thời nhanh nhất có thể. Giữ cho đường dây điện thoại có thể truy cập được. Vui lòng không gọi cho các trường học trong trường hợp khẩn cấp để có thể sử dụng đường dây để xử lý tình huống. 

GIỮ AN TOÀN CHO TRẺ EM

Ưu tiên của chúng tôi là giữ an toàn cho trẻ em. Trong nhiều trường hợp, trường học là nơi an toàn nhất cho trẻ em. Tuy nhiên, các hoạt động ngoài trời, sự kiện thể thao và các chuyến đi thực tế có thể bị hủy bỏ để giảm bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào cho học sinh. 

Bảo vệ tòa nhà

Nhân viên sẽ bảo vệ tòa nhà khi có mối đe dọa tiềm ẩn trong vùng lân cận của trường. Hành động này thường được bắt đầu do hành động của cảnh sát trong khu vực. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trường được đảm bảo an ninh với bên ngoài nhập vào và du khách được xem xét kỹ lưỡng; một số có thể bị từ chối nhập vào, tùy thuộc vào sự kiện và hướng dẫn từ các quan chức an toàn công cộng hoặc Phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ An ninh. Các biển báo của tòa nhà sẽ được dán ở cửa ra vào chính và quá trình giáo dục vẫn tiếp tục. Trường sẽ vẫn ở trong tình trạng này cho đến khi được các quan chức an toàn công cộng thông qua. 

Nơi trú ẩn tại chỗ

Nơi trú ẩn tại chỗ xảy ra khi các điều kiện môi trường bên ngoài có hại có thể tồn tại. Những điều kiện hoặc cuộc tấn công tiềm ẩn này có thể là sinh học, hóa học, hạt nhân, xảy ra tự nhiên hoặc phóng xạ trong tự nhiên. Để đảm bảo môi trường an toàn nhất, tất cả học sinh và nhân viên sẽ được đưa vào cấu trúc chính của trường và địa điểm được bảo đảm khỏi nhập vào. Các biển báo trú ẩn tại chỗ sẽ được dán ở cửa ra vào chính và quá trình giáo dục dừng lại. Áp suất trung tính được tạo ra trong trường học / cơ sở bằng cách đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào và tắt hệ thống HVAC để không khí bị ô nhiễm sẽ không bị hút vào bên trong. Nhân viên nhà trường sẽ theo dõi học sinh hoặc nhân viên có thể biểu hiện các triệu chứng phơi nhiễm và liên hệ với 911 khi cần thiết. Các sự kiện như mối đe dọa sinh học có thể yêu cầu học sinh ở lại trường trong một thời gian dài. Mục tiêu của Bộ phận là trả lại học sinh cho phụ huynh / người giám hộ của họ ngay khi được xác định là an toàn để làm như vậy. Bộ phận Trường học sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và tuân theo các hướng dẫn từ các quan chức y tế và an toàn công cộng. Thông tin cập nhật sẽ được cung cấp thông qua các kênh liên lạc của trường. 

Đóng chặt cửa với "Tùy chọn bảo vệ"

Một sự kiện đóng chặt cửa xảy ra khi có một mối đe dọa thù địch ngay lập tức đối với nhân viên nhà trường và học sinh. Mối đe dọa có thể ở bên trong trường học hoặc trên sân trường. Quá trình giáo dục dừng lại, tất cả các hoạt động của trường chấm dứt, và 911 được gọi. Một thông báo đóng chặt cửa được đưa ra, và tất cả nhân viên và học sinh tìm kiếm sự che chở và ẩn náu cho đến khi cảnh sát đến. Trong khi đóng cửa, có những lựa chọn khác có thể dẫn đến sự sống còn của bạn. Nếu tiếp xúc với mối đe dọa ngay lập tức bên trong trường học hoặc phòng khóa của bạn, bạn có thể cần phải xem xét các lựa chọn bảo vệ có thể bao gồm sơ tán bằng cách sử dụng lối ra gần đó. Tất cả nhân viên và học sinh vẫn bị phong tỏa cho đến khi được cảnh sát hoặc ban giám hiệu nhà trường thả ra. 

Các chuyến đi thực địa

Các chuyến đi thực địa sẽ bị hủy bỏ trên toàn Bộ phận trong một cuộc khủng hoảng hoặc khẩn cấp. Thông tin hủy bỏ sẽ được thông báo qua hệ thống nhắn tin của Bộ phận Trường học. 

Học sinh cần dùng thuốc

Phụ huynh / người giám hộ của những học sinh cần dùng thuốc được yêu cầu đảm bảo rằng nhà trường có sẵn một lượng thuốc thích hợp. Số lượng thích hợp nên dựa trên lời khuyên từ bác sĩ của học sinh. 

Vận chuyển bằng xe buýt theo cảnh báo của NTAS

Nếu khủng hoảng / trường hợp khẩn cấp xảy ra trong khi học sinh đang trong quá trình được đưa đến hoặc đi từ trường học, tài xế xe buýt của trường sẽ liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn. Nếu cần thiết, phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo về vị trí tạm trú thay thế của phụ huynh / người giám hộ-học sinh thông qua hệ thống nhắn tin của trường. Đoàn tụ học sinh và phụ huynh sẽ diễn ra tại nơi trú ẩn thay thế. Cha mẹ / người giám hộ sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ để đón con cái của họ. 

Cảnh báo lốc xoáy

"Kế hoạch Quản lý Khủng hoảng" của Bộ phận Nhà trường cung cấp hướng dẫn chi tiết cho các trường học về những hành động cần thực hiện khi theo dõi lốc xoáy hoặc cảnh báo được đưa ra. Tất cả các trường học và văn phòng hành chính đều có đài phát thanh thời tiết để nhận thông báo ngay lập tức khi những cảnh báo này được đưa ra. Khi cảnh báo lốc xoáy được đưa ra, tất cả học sinh và nhân viên sẽ di chuyển đến "vùng an toàn" được chỉ định của trường, sẵn sàng ra lệnh "cúi xuống và ôm chặt đầu" và ở trong vùng an toàn cho đến khi lời khuyên cảnh báo lốc xoáy được dỡ bỏ. Mọi người trên xe buýt nằm trong khuôn viên trường học sẽ di chuyển vào bên trong tòa nhà. Xe buýt đi trên những con đường gần đó sẽ đến trường gần nhất để tìm nơi trú ẩn, phối hợp với nhân viên điều phối Giao thông vận tải. 

Hành động ứng phó với động đất

"Kế hoạch Quản lý Khủng hoảng" của Bộ phận cung cấp hướng dẫn chi tiết cho các trường học về những hành động cần thực hiện khi xảy ra động đất. Nhân viên và học sinh trong nhà sẽ cúi đầu xuống đất, nấp và giữ cho đến khi hết rung lắc. Khi rung lắc dừng lại, sơ tán đến các khu vực được chỉ định. Nhân viên và học sinh ngoài trời sẽ di chuyển ra khỏi các tòa nhà, đèn đường và đường dây điện cho đến khi ngừng rung lắc.

QUY TRÌNH ĐOÀN TỤ PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM HỘ-HỌC SINH 

Sơ tán trường học

 • Để đảm bảo an toàn hơn nữa cho học sinh và nhân viên của chúng ta, vui lòng không vội vàng đến trường để đón con bạn. Điều này sẽ chỉ tạo ra lưu lượng vào trường bổ sung có thể cản trở các phương tiện khẩn cấp cần thiết và sự hiện diện của bạn tại địa điểm có thể làm chậm quá trình sơ tán. Trẻ em và cha mẹ / người giám hộ sẽ được đoàn tụ một cách an toàn, có trật tự và kịp thời.
 • Trường học sẽ không tự động bị hủy trong trường hợp khủng hoảng / khẩn cấp. Trường học có thể là nơi an toàn nhất cho học sinh và nhân viên. Bộ phận Nhà trường sẽ đảm bảo rằng học sinh được an toàn bên trong trường học của họ cho đến khi mối đe dọa đã được giảm bớt hoặc loại bỏ.
 • Ngay cả khi học sinh liên hệ trực tiếp với bạn từ điện thoại di động của họ yêu cầu bạn đón họ, vui lòng đợi thông báo chính thức từ nhà trường hoặc Bộ phận Nhà trường trước khi đến trường vì thông tin sai lệch thường lan tràn trong trường hợp khẩn cấp.
 • Nếu tình huống yêu cầu vận chuyển học sinh, phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo về bất kỳ (các) địa điểm trú ẩn thay thế nào thông qua hệ thống nhắn tin của Bộ phận Nhà trường.
 • Trang web của Bộ phận Nhà trường (www.pwcs.edu) được cập nhật thường xuyên và luôn là nơi tốt để tìm kiếm thông tin chính xác và cập nhật nhất.
 • Nếu các nhân viên an toàn công cộng kêu gọi sơ tán trường học, học sinh và nhân viên có thể được vận chuyển an toàn bằng xe buýt đến một địa điểm trú ẩn thay thế dành cho phụ huynh / người giám hộ-học sinh được chỉ định. Học sinh có thể bị giữ tại địa điểm trú ẩn thay thế này vì một số lý do cho đến khi việc thả cho về được các quan chức an toàn hoặc y tế công cộng chấp thuận, tùy thuộc vào hoàn cảnh của sự kiện.
 • Phụ huynh / người giám hộ sẽ được phép đón con cái của họ trừ khi an toàn công cộng hoặc nhân viên nhà trường đã hạn chế quyền truy cập vào trường học. Điều này có thể xảy ra trong một nơi trú ẩn tại chỗ hoặc đảm bảo kịch bản tòa nhà, hoặc một sự kiện khác. 

Giao trả học sinh cho phụ huynh / người giám hộ

 • Phụ huynh / người giám hộ sẽ được phép đón con cái của họ trừ khi an toàn công cộng hoặc nhân viên nhà trường đã hạn chế quyền truy cập vào trường học. Điều này có thể xảy ra trong một nơi trú ẩn tại chỗ hoặc đảm bảo kịch bản tòa nhà, hoặc một sự kiện khác.
 • Học sinh sẽ chỉ được thả về cho những cá nhân được ủy quyền trong ParentVUE hoặc những người có sự cho phép bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ.
 • Phụ huynh / người giám hộ sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thích hợp để học sinh được thả ra khỏi một địa điểm trú ẩn thay thế. 

DANH SÁCH VIỆC CẦN LÀM ĐỐI PHÓ KHỦNG HOẢNG 

KHI KHỦNG HOẢNG XẢY RA: HƯỚNG DẪN NHANH CHO CHA MẸ / NGƯỜI GIÁM HỘ:

Khủng hoảng hoặc lo ngại về an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cộng đồng của chúng ta hoặc trong các cộng đồng lân cận. Trẻ em có thể bối rối và / hoặc sợ hãi trước thông tin chúng nghe được trong các cuộc trò chuyện và trong các bản tin và chúng sẽ tìm đến người lớn để được hướng dẫn về cách phản ứng. Tài liệu tham khảo nhanh sau đây cung cấp các đề xuất của cha mẹ / người giám hộ để thiết lập cảm giác an toàn và an toàn để giúp con cái họ đối phó trong khủng hoảng. Ngoài ra, sau một cuộc khủng hoảng, nhà tâm lý học học đường, nhân viên xã hội học đường, cố vấn học đường và các thành viên của Nhóm Sự cố Nghiêm trọng của Bộ phận Trường học luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh. 

Hỗ trợ cảm xúc

 • Hạn chế mức độ tiếp xúc của con bạn với báo chí và các bản tin truyền hình. Thảo luận lặp đi lặp lại về tình huống có thể tái chấn thương một đứa trẻ.
 • Hãy trung thực với con bạn về những gì đã xảy ra và cung cấp sự thật về những gì đã xảy ra. Sử dụng các thuật ngữ phù hợp với lứa tuổi để hiểu rõ hơn.
 • Khuyến khích con bạn nói chuyện với bạn về cảm xúc và mối quan tâm của chúng. Chia sẻ cảm xúc của bạn với con bạn.
 • Dành thêm thời gian cho con bạn, đặc biệt là làm điều gì đó vui vẻ hoặc thư giãn cho cả hai bạn.
 • Hãy nhớ tầm quan trọng của cảm ứng. Một cái ôm có thể trấn an con bạn rằng chúng được yêu thương.
 • Theo dõi các dấu hiệu khó khăn đang diễn ra, điều này có thể chỉ ra rằng con bạn có thể cần thêm trợ giúp. Một số dấu hiệu cảnh báo là rút khỏi tiếp xúc xã hội, thay đổi thói quen ăn uống hoặc ngủ nghỉ, ác mộng và bám víu bất thường. 

Hỗ trợ an toàn

 • Xem lại các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản.
 • Xem lại các quy trình an toàn gia đình để con bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra.
 • Quan sát và giám sát các hoạt động ngoài trời (vui chơi) của con bạn.
 • Biết con bạn luôn ở với ai và ở đâu.
 • Chuẩn bị sẵn một nơi mà con bạn nên đến trong trường hợp bạn bị trì hoãn và không có nhà vào cuối ngày học.
 • Nhắc nhở con bạn luôn báo cáo bất kỳ người hoặc hoạt động đáng ngờ nào cho một người lớn đáng tin cậy.