د PWCS زده کوونکي د ارزونې مخ لید ته اړتیا لري

لاندې ځای کی به تاسو د ځانګړي ټولګیو لپاره بیرته ښوونځي ته ستنیدو په اړه اړینه ارزونه ومومۍ چې د دریم څخه تر دولسم ټولګیو زده کوونکو باندی پلی کیږي. له زده کوونکو څخه په وغوښتل شي چی د ښوونځی د لومړنی څو اونیو په بهیر کی دا ارزونه بشپړ کړۍ. د دې اړینی ارزونې څخه ترلاسه شوي معلومات به د ښوونځي د رواني روغتیا متخصصینو ته اجازه ورکړي چې د زده کوونکو او والدینو/سرپرستانو سره د هغوی د اړینی اړتیاو په برخه کی مرسته وکړي. که چیرته یو زده کوونکی احساساتي مالاتړ ته د اړتیا لرونکي په توګه وپیژندل شي، والدینو سره به یی اړیکه نیول کیږي ترڅو د ښوونځي درسونو پر مهال زده کوونکی سره د مرستې کولو پلان په اړه خبری اتری تر سره شي.  که تاسو نه غواړۍ چی ستاسو ماشوم په دی ارزونه کی برخه واخلی، مهربانی وکړی د برخه نه اخیستلو وړاندیز کولو لپاره خپل ماشوم د ښوونخی سلاکار سره د بریښنالیک له لاری په اړیکه کی شۍ. ښوونځي به د 2022 کال د سپتمبر په 6 نیټه د ارزونې عملی کول یا اداره کول پیل کوي.

د دریم څخه تر پنځم ټولګیو پوری د زده کوونکو سروي (23-22ښوونخی کال)  د شپږم څخه تر اتم ټولګیو لپاره پوښتنی یو ډول دي.

1. کال 23-2022 لپاره ستاسو ښوونځی. *

-- مهربانی وکړۍ وټاکۍ --

2 کال 23-2022 لپاره ستاسو ټولګی. *

3

4

5

3 د زده کوونکی لومړی نوم *

                                                

4 د زده کوونکی کورنۍ نوم *

                                                

5. ستاسو د ماشوم آیۍ ډی(غرمی ډوډی)نمبر.

                                                

6. په دی ښوونځی کال کی تاسو کوم کارونو تر سره کولو ته سترګی په لار يي؟ (کوم چی پلی کیږي، ټول غوره کړۍ) *

نوي ملګری پیدا کول

نوي ښوونکی/ښوونکو سره کتل

نوي څیزونه زده کول

بیرته عادی حالت ته ګرځیدل 

نوي لوبه یا کلب کی ګډون کول 

خپل پخوانی ملګری سره کتل

بیرته خپل پخوانی لوبی یا کلب ته ګرځیدل  

7. په تیرو شپږو میاشتو کی ما لاندی ذکر شوي حالت تجربه کړ... (کوم چی پلی کیږي، ټول غوره کړۍ) *

کله چی په کور کی وم اندیښنه می درلوده.

ما په ټولګي کې د تمرکز کولو ستونزه درلوده.

نظم ساتلو کی می ستونزه درلوده.

زه په ښوونځی کی د نورو زده کوونکو سره وخت تیرولو پسی خفه ووم.

ما د یواځیتوب احساس درلود.

ما د نورمال حالت څخه زیات د خفګان احساس درلود.

ما بنسټیزه اړتیاوو ته لاس رسی نه درلوده(خواړه، د اوسیدو ځای، وغیره)

یو څوک چی ما ورسره مینه درلوده، ومړ.

بل څه - مهربانی وکړۍ په ډاګه یی کړۍ.                                            

ما د دغه حالتونو څخه یو هم نه دۍ تجربه کړی.

8. د ښوونځی کال په مثبت ډول پیل کولو لپاره درسره ښوونکي او د ښوونځی کارکوونکي څه ډول مرسته کولای شي؟ (کوم چی پلی کیږي، ټول غوره کړۍ) *

د نوي ښوونځی/ټولګی تګ لاری او مهال ویش څه ډول دي، تشریح یی کړی.

د کوچنیو ګروپونو له لاری د زده کوونکو سره د خبرو اترو ناستې ولرئ.

ما د ښوونځی سلاکار یا ټولنیز کارکوونکی سره مخ کړۍ.

هیڅ نه, زه غواړم چی ښوونکي او د ښوونځی کارکوونکي هم هغه ډول کارونه تر سره کړی، څه ډول کارونه یی چی له دی وړاندی کلونو کی تر سره کړي دي.

د نهم څخه تر دولسم ټولګی پوری د زده کوونکو سروی(23-22 ښونځی کال)

1. کال 23-2022 لپاره ستاسو ښوونځی. *

-- مهربانی وکړۍ وټاکۍ --

2. کال 23-2022 لپاره ستاسو ټولګی. *

9

10

11

12

3. د زده کوونکی لومړی نوم *

                                                

4. د زده کوونکی کورنۍ نوم *

                                                

5. ستاسو د ماشوم آیۍ ډی(غرمی ډوډی)نمبر.

                                                

6. په دی ښوونځی کال کی تاسو کوم کارونو تر سره کولو ته سترګی په لار يي؟ (کوم چی پلی کیږي، ټول وټاکۍ) *

نوي ملګری پیدا کول

نوي ښوونکي/ښوونکو سره کتل

نوي څیزونه زده کول

بیرته عادی حالت ته ګرځیدل 

نوي لوبه یا کلب کی ګډون کول 

خپل پخوانی ملګری سره کتل

بیرته خپل پخوانی لوبی یا کلب ته ګرځیدل 

7. په تیرو شپږو میاشتو کی ما لاندی ذکر شوي حالت تجربه کړ... (کوم چی پلی کیږي، ټول غوره کړۍ) *

کله چی په کور کی وم اندیښنه می درلوده.

ما په ټولګي کې د تمرکز کولو ستونزه درلوده.

نظم ساتلو کی می ستونزه درلوده.

زه په ښوونځی کی د نورو زده کوونکو سره وخت تیرولو پسی خفه ووم.

ما د یواځیتوب احساس درلود.

ما د نورمال حالت څخه زیات د خفګان احساس درلود.

ما بنسټیزه اړتیاوو ته لاس رسی نه درلوده(خواړه، د اوسیدو ځای، وغیره)

یو څوک چی ما ورسره مینه درلوده، ومړ.

بل څه - مهربانی وکړۍ په ډاګه یی کړۍ.                                            

ما د دغه حالتونو څخه یو هم نه دۍ تجربه کړی.

8 د ښوونځی کال په مثبت ډول پیل کولو لپاره درسره ښوونکي او د ښوونځی کارکوونکي څه ډول مرسته کولای شي؟ (کوم چی پلی کیږي، ټول غوره کړۍ) *

د نوي ښوونځی/ټولګی تګ لاری او مهال ویش څه ډول دي، تشریح یی کړی.

د کوچنیو ګروپونو له لاری د زده کوونکو سره د خبرو اترو ناستې ولرئ.

ما د ښوونځی سلاکار یا ټولنیز کارکوونکی سره مخ کړۍ.

هیڅ نه, زه غواړم چی ښوونکي او د ښوونځی کارکوونکي هم هغه ډول کارونه تر سره کړی، څه ډول کارونه یی چی له دی وړاندی کلونو کی تر سره کړي دي.