Yêu cầu Tiêm chủng - Vietnamese

Reminder - immunization requirements graphicTiêm chủng cho học sinh trước ngày 15 tháng 8 năm 2024, để bắt đầu năm học mới

Hạn chót để đáp ứng các yêu cầu tiêm chủng cho năm học sắp tới là ngày 15 tháng 8 năm 2024. Phụ huynh / người giám hộ có thể xem thông tin về việc học sinh tuân thủ các yêu cầu về chủng ngừa bắt buộc trong ParentVUE. Nếu bạn không có tài khoản ParentVUE, vui lòng liên hệ với trường học của bạn để hỗ trợ bạn thiết lập tài khoản hoặc nếu bạn có câu hỏi cụ thể về tiêm chủng không tuân thủ, hãy liên hệ với trường học của bạn.

Yêu cầu tiêm chủng học đường

Nurse administering vaccination shot to a child

Luật Virginia yêu cầu trẻ em phải được khám sức khỏe toàn diện (§ 22.1-270) trong vòng 12 tháng trước khi bắt đầu đi học và được chủng ngừa đầy đủ (§ 22.1-271.2) trước khi vào trường mẫu giáo hoặc tiểu học công lập. Không học sinh nào được nhận vào trường trừ khi tại thời điểm nhập học, học sinh hoặc phụ huynh của học sinh nộp bằng chứng tài liệu về việc chủng ngừa trên Mẫu Sức khỏe Đầu vào Trường học của Khối thịnh vượng chung Virginia cho viên nhân viên tuyển sinh của trường hoặc trừ khi học sinh được miễn chủng ngừa vì lý do y tế hoặc tôn giáo, học sinh là trẻ em hoặc thanh thiếu niên vô gia cư hoặc học sinh đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Xem Quy định 723-6, "Yêu cầu tiêm chủng", để biết thêm thông tin.

 

TIÊM CHỦNG BẮT BUỘC CHO Pre-K-12
  TRƯỚC KHI GHI DANH VÀO PWCS
Vắc- xin Yêu cầu tối thiểu
Bạch hầu, uốn ván & ho gà (DTaP, DTP hoặc Tdap)
Tối thiểu bốn liều cách nhau thích hợp. Một đứa trẻ phải có ít nhất một liều vắc-xin DTaP hoặc DTP vào hoặc sau sinh nhật thứ tư. Vắc-xin DT (Bạch hầu, Uốn ván) là bắt buộc đối với trẻ em được miễn trừ về mặt y tế đối với vắc-xin có chứa ho gà (DTaP hoặc DTP). Td dành cho người lớn là bắt buộc đối với trẻ em từ bảy tuổi trở lên không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về uốn ván và bạch hầu. Cần tiêm liều nhắc lại vắc-xin Tdap cho tất cả trẻ em vào lớp 7.
Vắc-xin Haemophilus Influenzae Loại B (Hib)
Vắc-xin này CHỈ cần thiết cho trẻ em đến 60 tháng tuổi. Một loạt mũi tiêm chủng chính bao gồm hai hoặc ba liều (tùy thuộc vào nhà sản xuất). Tuy nhiên, tuổi hiện tại của trẻ chứ không phải số liều trước đó nhận được chi phối số liều cần thiết. Trẻ em chưa được tiêm chủng trong độ tuổi từ 15 đến 60 tháng chỉ yêu cầu tiêm có một liều vắc-xin.
Vắc-xin viêm gan A (HAV)
Tối thiểu hai liều vắc-xin Viêm gan A. Liều đầu tiên nên được dùng ở tuổi 12 tháng trở lên.
Vắc-xin viêm gan B
Một loạt đầy đủ ba liều vắc-xin viêm gan B cách đều nhau là cần thiết cho tất cả trẻ em. Tuy nhiên, FDA đã phê duyệt lịch trình hai liều CHỈ dành cho thanh thiếu niên 11-15 tuổi và CHỈ khi sử dụng Vắc-xin viêm gan B dành cho người lớn của Thương hiệu Merck (RECOMBIVAX HB). Nếu lịch trình hai liều được sử dụng cho thanh thiếu niên 11-15 tuổi, nó phải được ghi rõ ràng trên mẫu của trường.
Vắc-xin sởi, quai bị, & rubella (MMR)
Tối thiểu hai liều bệnh sởi, hai quai bị và một rubella. (Hầu hết trẻ em nhận được hai liều mỗi liều vì vắc-xin thường được tiêm là vắc-xin kết hợp MMR). Liều đầu tiên phải được dùng ở tuổi 12 tháng trở lên. Liều vắc-xin thứ hai phải được tiêm trước khi vào mẫu giáo nhưng có thể được tiêm bất cứ lúc nào sau khoảng cách tối thiểu giữa liều một và liều hai.
Vắc-xin phế cầu khuẩn (PCV)
Vắc-xin này CHỈ bắt buộc đối với trẻ em dưới 60 tháng tuổi. Một đến bốn liều, tùy thuộc vào tuổi ở liều đầu tiên, của vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn, là bắt buộc.
Vắc-xin Rotavirus
Vắc-xin này CHỈ cần thiết cho trẻ em dưới tám tháng tuổi. Hai hoặc ba liều vắc-xin Rotavirus (tùy thuộc vào nhà sản xuất) là bắt buộc.
Vắc-xin bại liệt (IPV)
Tối thiểu bốn liều vắc-xin bại liệt. Một liều phải được dùng vào hoặc sau sinh nhật thứ tư. Xem tài liệu hướng dẫn bổ sung để biết thêm thông tin.
Vắc-xin Varicella (thủy đậu)
Tất cả trẻ em sinh vào và sau ngày 1 tháng 1 năm 1997 phải tiêm một liều vắc-xin thủy đậu từ 12 tháng tuổi trở lên. Liều thứ hai phải được tiêm trước khi vào mẫu giáo nhưng có thể được dùng bất cứ lúc nào sau khoảng cách tối thiểu giữa liều một và liều hai.
  TRƯỚC KHI VÀO LỚP 7
Bạch hầu, uốn ván &; ho gà (DTaP, DTP hoặc Tdap)
Cần tiêm liều nhắc lại vắc-xin Tdap cho tất cả trẻ em vào lớp 7. (Thông tin bổ sung về vắc-xin này có thể được tìm thấy ở đầu biểu đồ này.)
Vắc-xin Papillomavirus ở người (HPV)
Một loạt đầy đủ hai liều vắc-xin HPV là cần thiết cho học sinh vào lớp 7. Liều đầu tiên sẽ được tiêm trước khi trẻ vào lớp 7. Sau khi xem xét các tài liệu giáo dục được Hội đồng Y tế phê duyệt, phụ huynh hoặc người giám hộ, theo quyết định riêng của phụ huynh hoặc người giám hộ, có thể chọn cho trẻ không tiêm vắc-xin HPV.
Vắc-xin liên hợp não mô cầu (MenACWY)
Tối thiểu hai liều vắc-xin MenACWY. Liều đầu tiên nên được tiêm trước khi vào lớp 7. Liều cuối cùng nên được tiêm trước khi vào lớp 12.
  TRƯỚC KHI VÀO LỚP 12
Vắc-xin liên hợp não mô cầu (MenACWY)
Liều ban đầu nên được tiêm trước khi vào lớp 7. Liều cuối cùng nên được tiêm trước khi vào lớp 12.

Thông tin của Bộ Y tế Virginia

Tham khảo

Để biết thông tin mới nhất về các yêu cầu của tiểu bang, hãy truy cập

Bộ Y tế Virginia: Yêu cầu Tiêm chủng Tối thiểu của Trường học & Chăm sóc Ban ngày.
(Bản dịch ngôn ngữ bổ sung được tìm thấy trên trang web)

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Phòng Tiêm chủng:
1-800-568-1929 hoặc 804-864-8055


Biểu mẫu sức khỏe


Y tá chào cậu bé sau khi tiêm chủngCó thể liên hệ với Khu Y tế Prince William tại các địa điểm và số điện thoại sau:

Trẻ em có thể được chủng ngừa tại các phòng khám Manassas hoặc Woodbridge của Khu Y tế Quận Prince William hoặc thông qua các chuyên gia y tế khác. Tiêm chủng được yêu cầu để vào trường là miễn phí tại các phòng khám y tế quận. Vui lòng gọi cho phòng khám sức khỏe để biết thời gian và lịch trình trước khi đến khám.

Phòng khám Manassas 9301 Lee Avenue Manassas, VA 20110 703-792-6300

Phòng khám Woodbridge 4001 Prince William Parkway, Suite 101 Woodbridge, VA 22192 703-792-7300