Immunization Requirements - Vietnamese

Hình ảnh một y tá đang chích ngừa cho học sinh

Hạn chót để học sinh đáp ứng yêu cầu tiêm chủng bắt buộc để ghi danh vào trường công lập là ngày 19 tháng 8 năm 2022. Nếu bằng chứng về việc tiêm chủng bắt buộc không được cung cấp vào ngày 19 tháng 8 năm 2022, học sinh sẽ bị loại khỏi trường bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 năm 2022, cho đến khi tài liệu tiêm chủng cần thiết được cung cấp cho trường. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với y tá của trường.

Yêu cầu về Tiêm chủng học đường

Bộ luật Virginia yêu cầu trẻ em phải được khám sức khỏe toàn diện (§ 22.1-270) trong vòng mười hai tháng trước khi bắt đầu đi học và được chủng ngừa đầy đủ (§ 22.1-271.2) trước khi vào trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học công lập. Không một học sinh nào được nhận vào trường trừ khi vào thời điểm nhập học, học sinh hoặc cha / mẹ của học sinh đó nộp giấy tờ chứng minh về việc chủng ngừa trên Biểu mẫu Sức khỏe nhập trường của Khối thịnh vượng chung Virginia cho nhà trường hoặc trừ khi học sinh được miễn chủng ngừa vì lý do y tế hoặc tôn giáo, học sinh là trẻ em hoặc thanh niên vô gia cư hoặc học sinh đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Xem Quy định 723-6, Yêu cầu về Tiêm chủng để biết thêm thông tin.

Thông tin từ Bộ Y tế Virginia (VDOE):

 

Tiêm chủng bắt buộc cho K - 12

Bạch hầu, Uốn ván & Ho gà (DTaP, DTP hoặc Tdap)
Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà (DTaP, DTP, hoặc Tdap) - Tối thiểu là bốn liều cách nhau thích hợp. Một đứa trẻ phải tiêm ít nhất một liều vắc xin DTaP hoặc DTP vào hoặc sau sinh nhật thứ tư. Thuốc chủng ngừa DT (Bạch hầu, Uốn ván) là bắt buộc đối với trẻ em được miễn thuốc chủng ngừa ho gà (DTaP hoặc DTP) về mặt y tế. Td dành cho người lớn được yêu cầu đối với trẻ em từ bảy tuổi trở lên không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với bệnh uốn ván và bệnh bạch hầu. Hiệu quả Một liều tăng cường của vắc-xin Tdap là bắt buộc đối với tất cả trẻ em vào lớp 7.
Vaccine ngừa Meningococcal Conjugate (MenACWY)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tối thiểu hai liều vắc xin MenACWY. Liều đầu tiên nên được dùng trước khi vào lớp 7. Liều cuối cùng nên được dùng trước khi vào lớp 12.
Vắc xin Human Papillomavirus (HPV)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, một loạt hai liều vắc-xin HPV hoàn chỉnh là bắt buộc đối với học sinh vào lớp 7. Liều đầu tiên sẽ được tiêm trước khi trẻ vào lớp 7. Sau khi xem xét các tài liệu giáo dục đã được Ủy ban Y tế phê duyệt, phụ huynh hoặc người giám hộ, theo quyết định riêng của cha mẹ hoặc người giám hộ, có thể chọn cho đứa trẻ không nhận vắc-xin HPV.
Vắc xin viêm gan B
Tất cả trẻ em đều phải tiêm đủ ba liều vắc-xin viêm gan B với khoảng cách thích hợp. Tuy nhiên, FDA đã chấp thuận lịch trình hai liều CHỈ dành cho thanh thiếu niên từ 11-15 tuổi và CHỈ khi sử dụng Vắc-xin Viêm gan B có Công thức dành cho Người lớn của Thương hiệu Merck (RECOMBIVAX HB). Nếu lịch trình hai liều được sử dụng cho thanh thiếu niên 11-15 tuổi, nó phải được ghi rõ ràng trên mẫu đơn của trường.
Thuốc chủng ngừa bệnh sởi, quai bị và bệnh Rubella (MMR)
Có ít nhất hai choi bệnh sởi, hai cho quai bị và một cho rubella. (Hầu hết trẻ em được tiêm hai liều mỗi loại vì vắc-xin thường được dùng là vắc-xin kết hợp MMR). Liều đầu tiên phải được tiêm khi trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Liều vắc-xin thứ hai phải được tiêm trước khi vào nhà trẻ nhưng có thể được tiêm bất kỳ lúc nào sau khoảng thời gian tối thiểu giữa liều một và liều hai.
Vắc xin Haemophilus Influenzae Loại b (Hib)
Chỉ cần tiêm vắc xin này cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi. Một loạt chính bao gồm hai hoặc ba liều (tùy thuộc vào nhà sản xuất). Tuy nhiên, tuổi hiện tại của đứa trẻ chứ không phải số liều trước đó đã nhận sẽ chi phối số liều cần thiết. Trẻ em từ 15 đến 60 tháng tuổi chưa được tiêm chủng chỉ cần tiêm một liều vắc xin.
Thuốc chủng ngừa phế cầu (PCV)
Tiêm vắc xin này CHỈ cho trẻ em dưới 60 tháng tuổi. Một đến bốn liều, tùy thuộc vào tuổi ở liều đầu tiên, của vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn, được yêu cầu.
Vắc xin Rotavirus
Chỉ cần tiêm vắc xin này cho trẻ em dưới tám tháng tuổi. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, hai hoặc ba liều Vắc xin Rotavirus (tùy thuộc vào nhà sản xuất) là bắt buộc.
Vắc xin bại liệt (IPV)
Tối thiểu bốn liều vắc xin bại liệt. Một liều phải được tiêm vào hoặc sau sinh nhật thứ tư. Xem tài liệu hướng dẫn bổ sung để biết thêm thông tin.
Vắc xin Varicella (Thủy đậu)
Tất cả trẻ em sinh vào và sau ngày 1 tháng 1 năm 1997, phải được tiêm một liều vắc-xin thủy đậu từ 12 tháng tuổi trở lên. Có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2010, liều thứ hai phải được tiêm trước khi vào nhà trẻ nhưng có thể được tiêm bất cứ lúc nào sau khoảng thời gian tối thiểu giữa liều một và liều hai.
Vắc xin Viêm gan A (HAV)
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, tối thiểu hai liều vắc xin Viêm gan A. Liều đầu tiên nên được dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên.

Các mẫu biểu Y tế:

Tham khảo:

 


Có thể liên hệ với Sở Y tế quận Prince William tại các địa điểm và số điện thoại sau:Photo of doctor administering a vaccination shot

Trẻ em có thể được chủng ngừa tại các phòng khám ở Manassas hoặc Woodbridge của Sở Y tế Quận Prince William hoặc thông qua các chuyên gia y tế khác. Các loại vắc xin cần thiết khi nhập trường được miễn phí tại các phòng khám sức khỏe của quận. Vui lòng gọi cho phòng khám sức khỏe để biết thời gian và lịch trình trước khi đến khám.

Phòng khám Manassas
9301 Lee Avenue
Manassas, VA 20110
703-792-6300

Phòng khám Woodbridge
4001 Prince William Parkway, Suite 101
Woodbridge, VA 22192
703-792-7300

Ghé thăm Trang chủ Dịch vụ Y tế Học đường WCS để biết thêm thông tin hoặc các nguồn lực:

  • Sử dụng thuốc ở trường
  • Các mẫu biểu y tế cần thiết
  • Quy định và các số liệu
  • Khi nào học sinh cần nghỉ học vì bị bệnh

Để biết thêm thông tin cập nhật nhất về các yêu cầu của tiểu bang, hãy ghé
Bộ Y tế Virginia: Yêu cầu Tiêm chủng Tối thiểu tại Trường học & các cơ sở chăm sóc Ban ngày

(Bản dịch ngôn ngữ bổ sung được tìm thấy trên trang web)

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Bộ phận Tiêm chủng:
1-800-568-1929 (chỉ trong tiểu bang) hoặc 804-864-8055