Online Registration for New Families - Vietnamese

Đăng ký trực tuyến - Dành cho Gia đình mới tham gia PWCS

Quy trình đăng ký trực tuyến cho năm học sắp tới sẽ bắt đầu vào thứ Hai của tuần thứ ba của tháng 3 và tiếp theo là cuộc hẹn đăng ký trực tiếp. Học sinh hiện đang nhận các dịch vụ mầm non thông qua PWCS không sử dụng đăng ký trực tuyến; và nên liên hệ với trường mà học sinh sẽ theo học Mẫu giáo để hoàn thành các yêu cầu ghi danh.

Để đăng ký học sinh cho năm học sắp tới, hãy tiến hành như sau:

Bước 1: Tạo Tài khoản phụ huynh trực tuyến

 1. Truy cập màn hình Truy cập Hồ sơ và Tài khoản Đăng ký Trực tuyến.
 2. Nhấp vào tab Tùy chọn khác, sau đó nhấp vào Tạo tài khoản mới.

  Ảnh chụp màn hình đăng ký trực tuyến

 3. Trả lời các câu hỏi Kích hoạt tài khoản phụ huynh và nhấp vào Tiếp tục.
  • Nếu bạn trả lời CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào, bạn đã có tài khoản ParentVUE đang hoạt động và sẽ cần sử dụng Tên người dùng và Mật khẩu ParentVUE hiện tại của mình để hoàn tất đăng ký của học sinh. li>
  • Nếu bạn trả lời KHÔNG cho tất cả các câu hỏi, hãy tiếp tục Bước #4.
 4. Xem lại Thỏa thuận người dùng ParentVUE/StudentVUE và Tôi chấp nhận để tiếp tục.
 5. Tạo tài khoản của bạn bằng cách hoàn thành các trường sau và nhấp vào tiếp tục đến Bước #3.
  • Tên và Họ Hợp pháp–Hãy chắc chắn nhập tên của bạn giống như tên xuất hiện trên giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Tên của bạn như đã nhập ở đây sẽ được sử dụng cho chữ ký điện tử của bạn.
  • Địa chỉ Email - một liên kết kích hoạt sẽ được gửi tới email này. Hãy nhớ nhập địa chỉ email hợp lệ.
  • Mã bảo mật được cung cấp ở cuối màn hình.
 6. Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện. Bạn sẽ nhận được email có chứa liên kết cho phép bạn hoàn tất quá trình tạo tài khoản và bắt đầu quá trình đăng ký.
 7. Nhấp vào liên kết trong email. Cửa sổ Hoàn thành tạo tài khoản sẽ mở ra.
 8. Hoàn thành các trường sau để hoàn tất quá trình tạo tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Lưu và Tiếp tục.
  • ID người dùng - theo mặc định, địa chỉ email của bạn được liệt kê nhưng có thể thay đổi nếu muốn.
  • Mật khẩu

Bước 2: Hoàn thành Đơn đăng ký trực tuyến

 1. Để sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến, phụ huynh sẽ truy cập hệ thống thông qua tài khoản ParentVUE của PWCS mới tạo của họ. Trên Tài khoản & Truy cập hồ sơ đăng ký trực tuyến, nhập ParentVUE Tên người dùng Mật khẩu của bạn, rồi nhấp vào Đăng nhập.
 2. Để đăng ký cho năm học sắp tới, hãy cuộn qua danh sách các tùy chọn và chọn Đăng ký trực tuyến (Học sinh mới)* cho năm học được chỉ định.
 3. Màn hình Giới thiệu sẽ hiển thị thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký trực tuyến cho học sinh của bạn, bao gồm các liên kết hữu ích đến các quy định và tài nguyên tuyển sinh của sở Giáo dục  Prince William. Xem lại thông tin trên trang này trước khi tiếp tục với đơn đăng ký của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 4. Làm theo hướng dẫn và nhấp vào Lưu và tiếp tục ở cuối mỗi màn hình để tiếp tục. Khi mỗi phần được hoàn thành, một hộp kiểm màu xanh lục sẽ xuất hiện bên cạnh tên phần đó.

Bước 3: Hoàn tất đăng ký của bạn

 1. Phụ huynh đã hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến có thể liên hệ với trường cơ sở của con mình để sắp xếp cuộc hẹn tiếp theo trực tiếp. Cuộc hẹn gặp trực tiếp sẽ hoàn tất việc ghi danh cho con bạn.
 2. Mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn (vì mục đích an ninh/ vào tòa nhà), bản sao giấy khai sinh gốc của học sinh và bất kỳ tài liệu cần thiết nào khác không được tải lên đơn đăng ký trực tuyến của bạn (ví dụ: bằng chứng cư trú, bằng chứng ID, chủng ngừa, biểu mẫu sức khỏe / y tế, v.v.).

Vui lòng liên hệ với trường học của học sinh nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy trình xem xét và phê duyệt đơn đăng ký.

Thông tin tham khảo để đăng ký trực tuyến

Khi hoàn thành một phần nào đó, bạn có thể điều hướng trở lại phần đó bằng cách chọn tab từ cây điều hướng ở bên trái màn hình.

 

Giới thiệu

 • Tóm tắt thông tin học sinh - hiển thị tất cả học sinh được liên kết với hồ sơ phụ huynh của bạn (bất kể tình trạng ghi danh của họ). Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, vui lòng liên hệ với trường học của học sinh trước khi tiếp tục.
 • Chữ ký - lấy chữ ký điện tử của bạn. Tên của bạn phải được nhập chính xác như tên xuất hiện ở góc trên bên phải của màn hình. Bằng cách nhập chữ ký điện tử của bạn ở đây, bạn đang chứng thực rằng bạn là chủ tài khoản, được phép cung cấp thông tin trong đơn đăng ký này và đồng ý rằng thông tin chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn.

Thông tin về Gia đình

 • Địa chỉ nhà - Xác minh địa chỉ nhà riêng của bạn. Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi, hãy nhập địa chỉ mới của bạn vào trường tìm kiếm. Khi địa chỉ của bạn hiển thị, hãy bấm vào địa chỉ đó để điền vào các trường địa chỉ. Nếu không tìm thấy địa chỉ của bạn trong tìm kiếm, bạn có thể nhập thủ công địa chỉ nhà riêng của mình vào các trường địa chỉ. Sau khi nhập, địa chỉ nhà phải được định dạng như trên thư bưu chính Hoa Kỳ thông thường.
  • Nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài ranh giới PWCS, nhưng bạn muốn được xem xét ghi danh tại một trường PWC, bạn có thể tiến hành nộp đơn. Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, bạn sẽ cần liên hệ với trường mong muốn để hoàn thành việc ghi danh của bạn, điều này có thể yêu cầu hoàn thành Yêu cầu chuyển học sinh.
 • Địa chỉ thư - theo mặc định, địa chỉ của bạn được cho là giống với địa chỉ nhà của bạn. Nếu địa chỉ gửi thư của bạn khác với địa chỉ nhà riêng của bạn, hãy bỏ chọn hộp kiểm và nhập địa chỉ thư của bạn vào các trường phù hợp. Sau khi nhập, địa chỉ gửi thư phải được định dạng như trên thư Bưu chính Hoa Kỳ thông thường.

Thông tin về Phụ huynh/Người giám hộ

Phần này dành cho tất cả phụ huynh và người giám hộ có liên quan đến một hoặc nhiều học sinh. Mối quan hệ với mỗi học sinh được xác định sau trong quy trình trên tab Học sinh. Cha mẹ và người giám hộ có quyền hợp pháp để truy cập hồ sơ điện tử của học sinh sẽ được đưa vào tab này. Cha mẹ kế không được nhập vào tab này, thay vào đó chúng sẽ được liệt kê trên tab Liên hệ Khẩn cấp. Nếu cha mẹ kế đạt được quyền nuôi con của học sinh, họ được coi là người giám hộ hợp pháp và sẽ được phép theo tài liệu giám hộ. Mặc dù phụ huynh (quý vị) ghi danh có thể thêm tất cả hồ sơ phụ huynh/người giám hộ, nhưng một khi học sinh đã ghi danh, quý vị chỉ có thể cập nhật thông tin cho (các) phụ huynh/người giám hộ cư trú tại cùng một Địa chỉ Nhà. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quy định 794-1 Quy định 794-5 của PWCS

 • Nhân khẩu học - Xác minh tất cả (các) phụ huynh / người giám hộ liên quan đến học sinh cùng với tình trạng tham gia quân đội của phụ huynh, nếu có. Đối với phụ huynh hiện tại, tên không thể được cập nhật thông qua đăng ký trực tuyến vì thông tin này đã được xác nhận tại một trường PWC. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường để thực hiện bất kỳ thay đổi tên nào.
 • Thông tin liên hệ - nhập số điện thoại và địa chỉ email cho phụ huynh / người giám hộ. Tất cả phụ huynh/người giám hộ phải liệt kê ít nhất một số điện thoại. Cần có địa chỉ email để ghi danh cho phụ huynh.

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Vui lòng xem lại thông tin liên hệ hiện có và thêm bất kỳ liên hệ khẩn cấp nào khi thấy cần thiết. Nên liệt kê ít nhất hai người liên hệ khẩn cấp, ngoài cha mẹ / người giám hộ (ví dụ: hàng xóm, người giữ trẻ, cha mẹ kế, người thân, v.v.). Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quy định PWCS 794-5.

 • Nhân khẩu học - Ít nhất họ và tên liên hệ phải được nhập. Tùy chọn, bạn có thể nhập địa chỉ và ngôn ngữ ưa thích cho liên hệ khẩn cấp.
 • Thông tin liên hệ - nhập ít nhất một số liên lạc cho liên hệ khẩn cấp.

Thông tin về học sinh

Màn hình này hiển thị danh sách tất cả học sinh hiện đang theo học hoặc đã được ghi danh trước đó trong khu học chánh. Những học sinh này chỉ có thể được xem và bị loại khỏi quá trình đăng ký.

Nhấp vào nút Thêm học sinh mới để thêm (các) học sinh cần đăng ký.

 • Thông tin nhân khẩu học - nhập thông tin của học sinh như nó xuất hiện trên giấy khai sinh hợp pháp của họ. Bạn cũng sẽ chọn phụ huynh mà học sinh sống chủ yếu với họ. Lựa chọn trường học của học sinh (tức là trường trong vùng) sẽ được xác định dựa trên địa chỉ này. Ngoài ra, bạn sẽ cần chỉ ra loại nhà mà học sinh cư trú (tức là nhà biệt lập, nhà phố, căn hộ, v.v.). Đối với tuyển sinh mẫu giáo, học sinh phải đủ 5 tuổi trước ngày 30 tháng 9 của năm mà phụ huynh muốn ghi danh học sinh. Các gia đình quân nhân muốn ghi danh cho những học sinh không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi để ghi danh vào Mẫu giáo, nhưng đủ điều kiện thông qua Đạo luật Nhỏ gọn Quân sự (Military compact statute, phải liên hệ với trường của họ để hoàn thành việc ghi danh.
 • Thông tin bổ sung - Nhập thông tin về học sinh còn lại theo giấy khai sinh hợp pháp của họ. Tùy chọn, bạn có thể cho biết nếu có tài liệu giám hộ cần được ghi chú cho học sinh của bạn.
 • Bảng câu hỏi nhập cảnh Hoa Kỳ - màn hình này sẽ chỉ hiển thị nếu học sinh được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico. Trả lời các câu hỏi áp dụng vì chúng liên quan đến việc học sinh nhập học vào Hoa Kỳ, lần nhập học gần đây nhất vào Hoa Kỳ và lịch sử trường học Hoa Kỳ của họ.
 • Nhân khẩu học - vui lòng cung cấp số điện thoại di động cá nhân và/hoặc nhà riêng của học sinh (đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên), cũng như tên ưu tiên và/hoặc email cá nhân, nếu có. Thông tin liên lạc này phải dành riêng cho học sinh. Số điện thoại của phụ huynh/người giám hộ không được liệt kê ở đây và nên được cập nhật trên tab Cha mẹ. Nếu học sinh không có số điện thoại, hãy chọn hộp kiểm No Phone (Không có điện thoại.
 • McKinney-Vento - mục đích của cuộc khảo sát này là xác định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ tiềm năng theo Đạo luật Cải thiện Hỗ trợ Giáo dục Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001. Để biết thêm thông tin về định nghĩa về tình trạng vô gia cư và các dịch vụ có sẵn, vui lòng tham khảo trang web Dịch vụ học sinh . Tùy chọn, phụ huynh có thể nhấp vào liên kết được cung cấp ở cuối màn hình để hoàn thành đơn xin tham gia McKinney-Vento cho các dịch vụ.
 • Dịch vụ đặc biệt - cho biết nếu học sinh đã được kiểm tra hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình đặc biệt nào, bao gồm Năng khiếu và Tài năng, Nói, 504 và hoặc các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt.
 • Lựa chọn trường học - dựa trên Địa chỉ nhà chính được chọn cho học sinh, màn hình này sẽ hiển thị trường theo nơi cư trú của học sinh (tức là trường được khoanh vùng) mà đơn đăng ký sẽ được gửi. Nếu bạn cư trú bên ngoài ranh giới trường học hoặc bạn cư trú trong ranh giới trường học, nhưng chúng tôi không thể xác định địa chỉ tài sản (tức là nhà mới xây, mới lên danh sách địa chỉ 911, v.v.), một trường học được khoanh vùng sẽ không cư trú. Trong những trường hợp này, bạn có thể tiến hành hoàn thành đơn đăng ký và sẽ cần liên hệ với trường của bạn để hoàn thành quá trình ghi danh.
 • Dân tộc & Chủng tộc - chọn dân tộc của học sinh và tất cả các chủng tộc áp dụng liên quan đến học sinh.
 • Bảo hiểm y tế - hoàn thành câu hỏi sàng lọc bệnh lao. Nếu học sinh của quý vị cư trú ở nước ngoài trong năm tháng liên tiếp trong vòng năm năm qua, quý vị phải xuất trình bằng chứng sàng lọc hoặc xét nghiệm bệnh lao theo mô tả trong Quy định PWCS 723-4, Yêu cầu sàng lọc bệnh lao. Học sinh sẽ không được phép vào trường mà không có tài liệu bằng văn bản theo yêu cầu. Vui lòng nhập thông tin về bác sĩ, nha sĩ và bảo hiểm y tế của học sinh.
 • Tình trạng sức khỏe - cho biết nếu học sinh có bất kỳ Tình trạng sức khỏe nào. Nếu điều kiện cụ thể không được liệt kê bên dưới, hãy chọn Điều kiện khác và chỉ định điều kiện trong mục Chú thích. Vui lòng theo dõi với nhà trường để xác định xem (các) tình trạng sức khỏe của học sinh có yêu cầu Kế hoạch Điều trị Sức khỏe không. Để xem hoặc in các bản sao của các Biểu mẫu và Quy định Y tế PWCS hiện hành, vui lòng truy cập trang web Dịch vụ học sinh.
 • Thuốc - cho biết nếu học sinh dùng bất kỳ loại thuốc nào. Bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây sẽ không được dùng cho học sinh cho đến khi nhân viên y tế trường học của bạn cung cấp và xác minh tài liệu thích hợp. Để xem hoặc in các bản sao của các Biểu mẫu và Quy định Y tế PWCS hiện hành, vui lòng truy cập trang web Dịch vụ học sinh.
 • Chủng ngừa - vui lòng nhập ngày tiêm chủng cho học sinh của bạn như được quy định trong hồ sơ tiêm chủng của họ. Ngày chích liều phải được nhập theo thứ tự thời gian. Một bản sao hồ sơ tiêm chủng của học sinh vẫn sẽ được yêu cầu để xác nhận và có thể được tải lên vào cuối đơn đăng ký này.
 • Tiết lộ thông tin - Theo luật mới của Virginia, các trường học chỉ có thể tiết lộ địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của học sinh cho các nhóm bên ngoài như PTAs, các quan chức được bầu và nhà cung cấp vật tư tốt nghiệp với sự chấp thuận rõ ràng của phụ huynh. Vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới để cấp thông tin này tạo điều kiện cho việc giao các tài liệu được hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) coi là vì lợi ích tốt nhất của học sinh. Nếu không có sự cho phép của bạn, học sinh có thể bỏ lỡ các cơ hội hoặc thông tin quan trọng (Xem Thông báo về quy tắc ứng xử FERPA và Qui định 790-3).
 • Khảo sát Ngôn ngữ sử dụng ở nhà - vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi vì chúng liên quan đến ngôn ngữ mà học sinh nói lần đầu, ngôn ngữ gia đình và ngôn ngữ tương ứng bằng lời nói / bằng văn bản. Dựa trên các câu trả lời được cung cấp, học sinh có thể được giới thiệu đến Trung tâm Chào đón Toàn cầu PWCS để được đánh giá thêm người học tiếng Anh để xếp lớp hoặc nhận dịch vụ.
 • Mối quan hệ - Màn hình này liệt kê tất cả Phụ huynh / Người giám hộ đã được nhập trên tab Cha mẹ / Người giám hộ. Vui lòng cho biết mối quan hệ của mỗi Phụ huynh / Người giám hộ với học sinh được chỉ ra ở trên. Nếu Phụ huynh/Người giám hộ không liên kết với học sinh, hãy chọn hộp kiểm Không có mối quan hệ.
 • Mối quan hệ khi liên hệ khẩn cấp - cho biết mối quan hệ mà mỗi người liên hệ khẩn cấp có với học sinh. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu cho biết tùy chọn thứ tự cuộc gọi của mình cho tất cả các liên hệ.
 • Thứ tự Liên hệ Khẩn cấp - kéo và thả các liên hệ theo thứ tự mà họ nên liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Khảo sát dịch vụ mầm non - chọn các lựa chọn mô tả tốt nhất các dịch vụ mầm non và số giờ mỗi tuần học sinh đến trường mầm non trong năm trước khi mẫu giáo.
 • Hồ sơ kỷ luật - vui lòng cung cấp lịch sử kỷ luật cho học sinh. Nếu bạn trả lời "Có" cho bất kỳ câu hỏi nào, bạn sẽ được nhắc cung cấp thông tin nếu có.

Giấy tờ

Vui lòng tải lên tất cả các giấy tờ đăng ký cần thiết ở đây trước khi đăng ký được gửi đi. Một bản sao có chứng thực giấy khai sinh gốc của học sinh và bất kỳ giấy tờ cần thiết nào không được tải lên (hoặc bản sao các tài liệu không tải lên rõ ràng), sẽ cần phải được xuất trình cho nhà trường khi bạn đến để hoàn thành việc ghi danh của học sinh.

 • Để tải lên giấy tờ bằng ứng dụng web: Nhấp vào nút Upload (Tải lên) hoặc chọn hộp cho biết bản cứng của tài liệu sẽ được cung cấp cho trường.
 • Để tải lên các giấy tờ bằng ứng dụng di động ParentVUE: Chạm vào biểu tượng Tài liệu OLR trong ParentVUE để tải lên tài liệu bằng camera của thiết bị hoặc bằng cách chọn các tệp từ thư viện.

Xem lại/Gửi

Trước khi gửi đăng ký, bạn phải xem lại đơn đăng ký bằng cách nhấp vào nút Xem lại. Để thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trong ứng dụng, hãy bấm vào nút Edit (Sửa) ở bên trái của mỗi tiêu đề của mục. Sau khi chỉnh sửa được thực hiện, nhấp vào Save & Continue ( Lưu & Tiếp tục) để quay lại màn hình Review/Submit (Xem lại / Gửi). Khi bạn đã xem lại đơn, hãy kiểm tra hộp I have reviewed all registration data and verified that it is correct (Tôi đã xem lại tất cả dữ liệu đăng ký và xác minh rằng đó là chính xác), sau đó nhấp vào nút Submit (Gửi).

 • Khi đơn đăng ký đã được gửi, một hộp xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấn OK để gửi thông tin đăng ký học sinh. Từ thời điểm này, bạn sẽ không thể thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đăng ký trong cổng thông tin này; tuy nhiên, quý vị có thể quay lại Đăng ký Trực tuyến để kiểm tra trạng thái gửi của mình.
 • Để kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký, hãy bấm nút Status (Trạng thái).

Trung tâm Chào đón Toàn cầu - Đánh giá Ngôn ngữ & Đánh giá Bảng điểm Nước ngoài

Trung tâm Chào đón Toàn cầu phục vụ nhu cầu của các gia đình mới đến với Khu học chánh Công lập Quận Prince William và những người nói và / hoặc hiểu một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Trung tâm Chào đón Toàn cầu cung cấp hỗ trợ đăng ký học sinh mới, đánh giá trình độ tiếng Anh, xếp lớp và đánh giá bảng điểm nước ngoài. Đối với các câu hỏi bổ sung, hãy liên hệ với một trong những Trung tâm Chào đón Toàn cầu của chúng tôi tại Manassas 571-402-3800, Woodbridge 571-374-6813 hoặc gửi email đến [email protected]. Một nhân viên sẽ liên lạc với bạn trong vòng hai ngày làm việc để hỗ trợ bạn.

Do các biện pháp phòng ngừa COVID-19, tất cả các đăng ký mới tạm thời được hoàn thành thông qua Đăng ký trực tuyến cho gia đình mới. Sử dụng công cụ Tìm trường học của PWCS để xác định vị trí trường học được khoanh vùng của học sinh. Sau khi hoàn tất đăng ký trực tuyến, hãy liên hệ với cơ quan đăng ký của trường tại một trong các liên kết dưới đây: