به روز شده: 31  آگوست 2022

پروتکل های کوید 19 مربوط به دانش آموزان و کارکنان برای شروع سال تحصیلی 2022-23 اصلاح شده است. مطابق با دستورالعمل‌های در حال تحول در سطح محلی، ایالتی و فدرال، PWCS به سمت بازگشت نزدیک‌تر به شیوه‌های موجود قبل از همه‌گیری جهانی حرکت می‌کند.

PWCS مراحل ردیابی تماس یا تحقیقات موارد ابتلا را انجام نخواهد داد و رعایت فاصله اجتماعی ضروری نیست. همچنین هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های بعد از مدرسه یا بازدیدکنندگان در کلاس‌های درس یا سالن ناهارخوری وجود ندارد.

دانش‌آموزان و کارکنان پس از تشخیص یا مثبت شدن تست کوید 19 توسط یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی چه مدت باید قرنطینه شوند؟

دستورالعمل های قرنطینه کوید 19

مدت
نماد دانش آموزقرنطینه
دانش آموزان

5
روز

بازگشت به مدرسه در روز 6 - پوشیدن ماسک در روزهای 6 الی 10 الزامی است.
دانش آموزان می توانند در روز ششم یا پس از آن تست کوید انجام دهند. اگر نتیجه تست منفی باشد، نیازی به پوشیدن ماسک نیست. مدارس نیازی به دریافت اثبات نتایج تست نخواهند داشت.

یا

بازگشت به مدرسه در روز 11 - در صورتی که دانش آموز در روزهای 6 الی 10 ماسک نزند یا در روز ششم یا پس از آن تست کوید انجام ندهد.

نماد کارکنانقرنطینه
کارکنان
5
روز

بازگشت به کار در روز 6 - پوشیدن ماسک در روزهای 6 الی 10 الزامی است.
کارکنان می توانند در روز ششم یا پس از آن تست کوید انجام دهند. اگر نتیجه تست منفی باشد، نیازی به پوشیدن ماسک نیست.

آیا پوشیدن ماسک برای کلاس های قبل از پیش دبستان Head Start در PWCS الزامی است؟
با رعایت قوانین فدرال، دانش‌آموزان PWCS در کلاس‌های Head Start به پوشیدن ماسک تشویق می‌شوند. کارکنان Head Start از ماسک استفاده خواهند کرد.
آیا دانش آموزان به شیرهای آبخوری دسترسی خواهند داشت؟
بله.
چه پروتکل های اطلاع رسانی در طول سال تحصیلی 2022-23 برای کوید وجود خواهد داشت؟
فرم های نظارت همچنان برای کارکنان و دانش‌آموزان مبتلا به کوید 19 لازم است. PWCS مراحل تحقیقات یا ردیابی تماس را انجام نخواهد داد. PWCS به نظارت بر بیماری در ساختمان هایی که ممکن است نیاز به مداخله بخش بهداشت منطقه پرینس ویلیام داشته باشد ادامه خواهد داد. این مداخله می‌تواند در صورت درخواست بهداشت منطقه ، شامل ارتباط گسترده‌تر با مدرسه تحت تأثیر باشد.
PWCS چگونه به بیماری آبله میمونی پاسخ می دهد؟
مرکز بهداشت منطقه پرینس ویلیام (PWHD)، به عنوان بخشی از وزارت بهداشت ویرجینیا (VDH)، با سایر آژانس های بهداشت عمومی محلی برای پاسخگویی به موارد فعلی بیماری آبله میمونی در جامعه ما، ویرجینیای شمالی، دی سی، و مریلند همکاری می کند. PWCS ، در صورت نیاز ، از دستورالعملهای PWHD پیروی و پشتیبانی می کند.
از کجا می توانم درباره آبله میمون اطلاعات بیشتری کسب کنم؟
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت مراکز کنترل و پیشگیری امراض مراجعه کنید.