PWCS Student Needs Assessment Preview - Farsi

ارزیابی نیازهای دانش‌آموز PWCS

ارزیابی نیازعاطفی دانش‌آموز در ابتدای سال تحصیلی برای ارزیابی موانع احتمالی در یادگیری و مشارکت در آموزش انجام می‌شود.

سوالاتی که در این ارزیابی گنجانده شده است به رفاه عاطفی دانش آموز و میزان نیاز دانش آموز به کمک بیشتر برای دستیابی به موفقیت تحصیلی می پردازد. این سوالها از نظر رشدی مناسب با سطح صنف/پایه ای است که این ارزیابی انجام می شود.

این ارزیابی به مدیران، معلمان و مشاوران مدرسه کمک می کند تا دانش آموزانی را که ممکن است برای رفع موانع عاطفی و اجتماعی در یادگیری نیاز بیشتری به حمایت داشته باشند، شناسایی کنند. از این داده‌ها برای جلب رضایت والدین و سرپرستان جهت شرکت در برخی از برنامه‌های جامع مشاوره مدرسه استفاده می‌شود که در  مقررات 1-651 PWCS خدمات مشاوره مدرسه K-12 آمده است.

فقط مدیران مدارس و متخصصان سلامت روان مستقر در مدرسه به پاسخ های دانش آموزان دسترسی خواهند داشت. این ارزیابی با استفاده از ابزار نظرسنجی الکترونیکی رمزگذاری شده انجام می شود که از استانداردهای بالایی برای حفظ حریم خصوصی داده ها برخودار است. خلاصه‌ای از یافته‌های این ارزیابی در گزارش‌های کل منطقه در مورد تندرستی و رفاه دانش‌آموزان منتشر خواهد شد. پاسخ های فردی دانش آموزان با عموم به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

مدارس به زودی پس از شروع سال تحصیلی، این ارزیابی را آغاز خواهند کرد. اگر مایلید دانش‌آموز خود را از شرکت در این ارزیابی منع کنید، لطفاً فرم انصراف از شرکت در ارزیابی نیازهای عاطفی را قبل از اولین روز مدرسه تکمیل و ارسال کنید.

مرور بر سوالات نظرسنجی دانش آموز برای سال 2024-25

برگه مربوط به سطح پایه/صنف خود را انتخاب کنید