PWCS Student Needs Assessment Preview - Farsi

ارزیابی نیازهای دانش‌آموز PWCS

نظرسنجی نیازعاطفی دانش‌آموز در ابتدای سال تحصیلی برای ارزیابی موانع احتمالی در یادگیری و مشارکت در آموزش انجام می‌شود.

سوالاتی که در نظرسنجی گنجانده شده است به رفاه عاطفی دانش آموز و میزان نیاز دانش آموز به کمک بیشتر برای دستیابی به موفقیت تحصیلی می پردازد. سوالات از نظر رشدی مناسب با سطح پایه/صنفی است که نظرسنجی در آن اجرا می شود.

این نظرسنجی به مدیران، معلمان و مشاوران مدرسه کمک می کند تا دانش آموزانی را شناسایی کنند که ممکن است برای رفع موانع عاطفی و اجتماعی برای یادگیری نیاز بیشتری به حمایت داشته باشند. از این داده‌ها برای جلب رضایت والدین و سرپرستان جهت شرکت در برخی از برنامه‌های جامع مشاوره مدرسه ما استفاده می‌شود که در مقررات PWCS 651-1، خدمات مشاوره مدرسه K-12 بیان شده است.

فقط مدیران مدارس و متخصصان سلامت روان مستقر در مدرسه به پاسخ های دانش آموزان دسترسی خواهند داشت. این نظرسنجی با استفاده از ابزار نظرسنجی الکترونیکی رمزگذاری شده انجام می شود که از استانداردهای بالایی برای حفظ حریم خصوصی داده ها برخودار است. خلاصه‌ای از یافته‌های این نظرسنجی در گزارش‌های کل منطقه در مورد رفاه دانش‌آموزان منتشر خواهد شد. پاسخ های فردی دانش آموزان با عموم به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

مدارس به زودی پس از شروع سال تحصیلی، این نظرسنجی را آغاز خواهند کرد. اگر مایلید دانش‌آموز خود را از شرکت در این نظرسنجی منع کنید، لطفاً فرم انصراف ارزیابی نیازهای عاطفی را قبل از اولین روز مدرسه ارسال کنید.

مرور بر سوالات نظرسنجی دانش آموز برای سال 2023-24

برگه مربوط به سطح پایه/صنف را انتخاب کنید