فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 100 - مدیریت و عملیات هیئت مدیره مدارس
عنوان: سیاست - مشارکت شهروندان
کد: 134
وضعیت: فعال
تصویب شده: 23 سپتامبر 1998
آخرين تجديد نظر: 19 اکتبر 2022
تاریخ های قبل: 12 سپتامبر 2018؛ 27 مه 2021؛ 15 سپتامبر 2021

مدیریت و عملیات هیئت مدیره مدارس

سیاست 134

مشارکت شهروندان

شورای مدارس پرینس ویلیام کانتی از نظرات و پیشنهادات جامعه پرینس ویلیام کانتی در مورد مسائل نگران کننده جاری که مستقیماً به عملکرد یا سیاست های منطقه (PWCS) مربوط می شود، استقبال می کند. شورای مدارس ساکنان پرینس ویلیام کانتی را تشویق می کند که نظرات خود را به صورت مکاتبه ، ویدئویی و/یا الکترونیکی از طریق وب سایت هیئت مدیره برای اعضای شورای مدارس ارسال کنند، یا در جلسات هیئت مدیره ، جلسات عمومی و گفت و شنود ها شرکت کنند و یا جلسات عمومی را در کانال های تلویزیونی تماشا کنند و در ارائه نظرات و پیشنهادات شهروندان در طول جلسات منظم شورای مدارس ، جلسات عمومی و پرسش و پاسخ شرکت کنند.

 1. مراحل برقراری ارتباط شهروندان با شورای مدارس ساکنان پرینس ویلیام کانتی ،
  کارکنان
  مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS)، والدین/ سرپرستان، دانش‌آموزان و صاحبان مشاغل یا هر سازمان دیگری که دارای آدرس پستی هستند می توانند نظرات خود را در مورد موضوعات نگران کننده که مستقیماً به عملیات یا سیاست‌های PWCS مربوط می‌شود، به صورت کتبی، ویدئویی و یا الکترونیکی به اعضای هیئت مدیره ارائه دهند ، یا با خطاب به هیئت مدیره در زمان های تعیین شده برای ارائه نظرات شهروندان در جلسات منظم شورای مدارس یا جلسات عمومی و یا پرسش و پاسخ ، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. این فرصت‌ها برای ارائه نظرات جامعه ، به بحث یا پاسخ به دیدگاه سخنران و یا اقدام به یک درخواست یا پیشنهاد ، از سوی اعضای هیئت مدیره یا سرپرست بخش(رئیس آموزش و پرورش) نیاز ندارد.
 2. ارتباطات مکتوب ، ویدئویی یا الکترونیکی به هیئت مدیره
  هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی از نظرات و پیشنهادات شهروندان پرینس ویلیام کانتی در رابطه با موضوعات مهم در مورد عملکرد منطقه استقبال می کند. نظرات کتبی ممکن است در هر زمان با ارسال چنین مطالبی به دفتر هیئت مدیره به آدرس زیر ارسال شود. School Board Office, P.O Box 389, Manassas, Virginia 20108, or by delivery to the Edward L. Kelly Leadership Center, 14715 Bristow Road, Manassas, Virginia 20112.
  ارتباطات الکترونیکی ممکن است به دفتر کل هیئت مدیره از طریق PWCSclerk@pwcs.edu یا اعضای هیئت مدیره مدارس به آدرس های ایمیل فهرست شده در وب سایت هیئت مدرسه https://www.pwcs.edu ارسال شود. شهروندان همچنین به شدت تشویق می شوند تا نظرات خود را در مورد مسائل مربوط به منطقه از طریق فرم نظرات عمومی شهروندان که در وب سایت هیئت مدیره https://www.pwcs.edu قابل دسترس است ارائه دهند. علاوه بر این، از ارائه نظرات به صورت ویدئو استقبال می شود و ممکن است از طریق رویه هایی که توسط دفتر منشی شورای مدارس ارائه و در وب سایت هیئت مدیره منتشر شده است، برای شورای مدارس پرینس ویلیام کانتی ارسال شود.
 3. بخشی از تمام جلسات منظم شورای مدارس برای دریافت نظرات ساکنان پرینس ویلیام کانتی ، و کارکنان PWCS، والدین/سرپرستان ، دانش‌آموزان و صاحبان یا کارمندان مشاغل یا سازمان‌های دیگر که دارای آدرس پستی پرینس ویلیام کانتی هستند در
  مورد
  مسائلی که مستقیماً به مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی مربوط می شود، به ویژه موارد تجاری در دستور کار چنین جلساتی به منظور کمک به هیئت مدیره در تصمیم گیری آگاهانه هنگام رأی گیری در مورد چنین مواردی به طور جداگانه در نظر گرفته می شود. جلسات عمومی و جلسات پرسش و پاسخ به ویژه به منظور دریافت نظرات عمومی در مورد موضوع این جلسات یا جلسات پرسش و پاسخ برگزار می شود. مهلت اظهار نظر شهروندان برای جلسات ویژه یا جلسات کاری هیئت مدیره مدارس و یا جلسات مشترک با سایر ارگان های دولتی در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه از قبل با اکثریت آراء هیئت مدیره موافقت شده باشد.
  1. جلسات هیئت مدیره مدارس ، جلسات رسیدگی , و جلسات پرسش و پاسخ
   هدف از جلسات هیئت مدیره مدارس این است که به هیئت مدیره اجازه دهد تا امورات عمومی را به شیوه ای منظم و بدون اختلال انجام دهد. نظرات عمومی برای تصمیم گیری آگاهانه حیاتی است. به استثنای برخی جلسات عمومی، هیئت مدیره طبق قانون ملزم به فراهم آوردن فرصت جهت اظهار نظرات عمومی در طول جلسات خود نیست، اما این کار را به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه انجام می دهد. هیئت مدیره از محدودیت‌های زمانی، مکانی و شیوه‌ رسیدگی نظرات عمومی پیروی می‌کند تا امورات خود را به موقع و منظم انجام دهد. هیئت مدیره همچنین می‌داند که برخی از موضوعات می توانند شرایطی را ایجاد کنند که نیاز به دریافت نظرات عمومی بیشتری داشته باشد و شهروندان را تشویق می‌کند تا نظرات خود را از طریق ابزارهای ارتباطی مشخص‌شده در بند I این خط‌مشی ارائه دهند. با اکثریت آرا، هیئت مدیره ممکن است هر از گاهی با برگزاری جلسات عمومی پرسش و پاسخ موافقت کند یا جلسات گفت و شنودی را به غیر از جلسات عادی هیئت مدیر برای دریافت نظرات عمومی در مورد چنین موضوعاتی فراهم کند. قوانین زیر برای اطمینان از مدیریت موثر ، ترویج جلسات کارآمد هیئت مدیره ، تقویت گفتمان مدنی، تشویق بازخورد عمومی در مورد موارد تجاری خطاب به اعضاء هیئت مدیره و موضوعاتی که مستقیماً با عملیات یا سیاست‌های کلی منطقه مرتبط است، و ایجاد تعادل بین نیاز شورای مدارس به جمع آوری نظرات عمومی از طریق انجام امورات منظم ، مدنی و سریع مدارس در نظر گرفته می شود.
  2. روش ثبت نام برای جلسات منظم شورای مدرسه
   1. دوره ارائه نقطه نظرات شهروندان برای جلسات منظم شورای مدرسه جهت اظهار نظر در مورد موارد دستور کار یا سایر موضوعات مربوط به عملیات و سیاست های PWCS محدود به یک ساعت است. همچنین زمان صحبت برای هر سخنران به سه دقیقه محدود می‌شود و برای سخنرانانی که به خدمات مترجم نیاز دارند، زمان اضافی در نظر گرفته می‌شود که بنا به صلاحدید رئیس کل تعیین خواهد شد. سخنرانانی که به خدمات مترجم نیاز دارند، باید حداقل 24 ساعت قبل از جلسه، نام و اطلاعات تماس خود را به منشی جلسه اطلاع دهند.
   2. شهروندان پرینس ویلیام کانتی ، و کارکنان PWCS، والدین/ سرپرستان، دانش آموزان، و صاحبان یا کارمندان مشاغل یا سازمان های دیگر با آدرس پستی در منطقه پرینس ویلیام کانتی که مایلند نظرات و پیشنهادات خود را با هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی مطرح کنند ، می توانند درخواست کنند که در لیست سخنرانان قرار گیرند و فرم درخواست اظهار نظرات شهروندان را که در وب سایت شورای مدارس https://www.pwcs.edu قابل دسترس است تکمیل کنند و یا راس ساعت 8:00 صبح روز شنبه قبل از جلسه ای که قصد دارند صحبت کنند ، با منشی هیئت مدیره به صورت تلفنی تماس بگیرند. درخواست‌هایی که قبل از ساعت 8 صبح روز شنبه قبل از تشکیل جلسه هیئت مدیره دریافت شوند، در نظر گرفته نخواهند شد. شهروندانی که قصد صحبت در جلسه دارند تا پایان ظهر روز جلسه بر اساس اولویت در ثبت نام به ترتیب اولویت بندی خواهند شد. لیست ثبت نام زمانی بسته می شود که تعداد کل سخنرانانی که ثبت نام کرده اند به بیست نفر برسد و پس از آن و در طول جلسه ثبت نام پدیرفته نخواهد شد.
    هیچ کس مجاز نیست نام شخص دیگری را در لیست وارد کند و یا از طرف شخص دیگری که در لیست سخنرانان ثبت نام کرده است صحبت کند. کسی که برای سخنرانی ثبت نام کرده است نمی تواند وقت خود را به سخنران دیگر بدهد.
    همه سخنرانان برای تایید محل سکونت خود در پرینس ویلیام کانتی باید آدرس، منزل ، نشانی کسب و کار یا سازمان، و شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود را ارائه دهند و به منشی ثبت نام اجازه دهند در صورت لزوم با ساکنان تماس بگیرد. ساکنان کانتی بدون آدرس ثابت نیز می توانند نام خود را به لیست سخنرانان اضافه کنند و باید وسیله ای را برای تماس در اختیار منشی قرار دهند. اطلاعات تماس شخصی ارائه شده به منشی در دسترس رسانه ها یا عموم که طبق قانون آزادی اطلاعات (FOIA) همین درخواست را دارند، قرار نخواهد گرفت مگر اینکه شهروندان هنگام ثبت نام برای صحبت، موافقت خود را برای چنین منظوری اعلام کرده باشند. (محتوای ایمیل ها و نظرات ضبط شده به عنوان پرونده های عمومی در نظر گرفته می شود که تحت FOIA افشا خواهند شد.) سخنرانان همچنین باید موضوع دستور جلسه یا موضوع نگران کننده عمومی را که در مورد آن صحبت خواهند کرد مشخص کنند.
   3. سخنرانانی که به خدمات مترجم نیاز دارند، باید حداقل 24 ساعت قبل از جلسه، نام و اطلاعات تماس خود را از طریق تلفن یا ایمیل به منشی جلسه مربوطه اطلاع دهند.
  3. اظهار نظر شهروندان در جلسات عمومی
   اظهار نظر شهروندان در جلسات عمومی باید به موضوع جلسه محدود شود. رئیس کل محدودیت زمانی را برای سخنرانان بر اساس تعداد سخنرانان و ظرفیت پذیرش سخنرانان تعیین خواد کرد. زمان، مکان و روش ثبت نام برای سخنرانی در جلسات عمومی قبل از جلسات در وب سایت PWCS اعلام خواهد شد. شهروندان تشویق می شوند تا نظرات خود را در مورد موضوع جلسه از طریق ابزارهای ارتباطی مشخص شده در بند I این خط مشی و هر روش دیگری که برای ارائه نظرات عمومی توسط دولت، فراهم می گردد از جمله نظرسنجی های عمومی، به شورای مدرسه ارائه دهند. اظهار نظر شهروندان در طول جلسات عمومی باید از قوانین مربوط به زمان اظهار نظر شهروندان عادی همانطور که در این سیاست ذکر شده است پیروی کند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.
  4. نظر شهروندان در جلسات پرسش و پاسخ
   یا سایر جلسات اجتماعی هنگامی که موضوع مربوط به یک نگرانی عمومی قابل توجه در رابطه با عملکرد مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی مطرح می شود، مقامات یا هیئت مدیره ، با اکثریت آرا، ممکن است یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کند یا یک جلسه عمومی دیگری را برای دریافت نظرات عمومی بیشتر در مورد آن موضوع خاص تشکیل دهد. جلسات عمومی پرسش و پاسخ یا سایر جلسات اجتماعی باید از طریق فرآیند برنامه‌ریزی دستور کار برای تشکیل جلسات منظم شورای مدرسه همانطور که در خط‌مشی 132،جلسات منظم، ویژه و غیر علنی " مشخص شده است، برنامه‌ریزی شوند. نظرات شهروندان در جلسه عمومی پرسش و پاسخ یا سایر جلسات اجتماعی باید محدود به موضوع جلسه باشد و از قوانین مربوط به دوره نظرات شهروندان عادی همانطور که در این خط‌مشی ذکر شده است پیروی کند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.
 4. خطاب به اعضاء شورای مدارس پرینس ویلیام کانتی
  1. فرصت سخنرانی توسط رئیس کل به یک سخنران یا یک گروه ترکیبی در زمان سخنرانی اعطا خواهد شد. کسانی که به عنوان یک گروه ترکیبی با اعضاء هیئت مدیره صحبت می کنند، نمی توانند به طور جداگانه یا به عنوان بخشی از یک گروه ترکیبی دیگر، در طول اظهار نظر شهروندان در همان جلسه هیئت مدیره، جلسات عمومی یا جلسه پرسش و پاسخ با اعضاء هیئت مدیره صحبت کنند. فقط آن دسته از شهروندانی که برای سخنرانی ثبت نام کرده اند می توانند خطاب به اعضاء شورای مدرسه صحبت کنند سایر افراد نمی توانند به نمایندگی از افرادی که ثبت نام کرده اند اما در جلسه حضور ندارند یا نمی توانند در جلسه شرکت کنند صحبت کنند. کسانی که برای سخنرانی ثبت نام کرده اند نمی توانند وقت خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
  2. سخنرانان باید از طریق یک میکروفون مخصوص سخنرانی که در مرکز سالن قرار دارد سخنرانی کنند و قبل از شروع سخنان خود نام، نشانی و موضوعی را که قصد دارند به آن بپردازند ذکر کنند. سخنرانانی که مایل نیستند آدرس خود را در انظار عمومی ارائه دهند، در صورتی که قبلاً آدرس خود را به منشی داده باشند، می توانند خود را فقط با نام معرفی کنند و اعلام کنند که آدرس آنها در پرونده موجود است. نظرات و پیشنهادات باید خطاب به کل اعضاء شورای مدرسه باشد و نه به تک تک اعضاء هیئت مدیره ، رئیس آموزش و پرورش ، کارکنان یا سایر تماشاگران. از آنجایی که نظرات کلی از شنیدن به موقع موضوعات دیگر جلوگیری کنند، سخنرانان تشویق می شوند نظرات خود را محدود به حمایت یا مخالفت با موضعی که قبلا اعلام شده اند مطرح کنند.
  3. از آنجایی که مدت زمان نظرات شهروندان، جلسات عمومی و جلسات پرسش و پاسخ فرصتی برای شورای مدرسه جهت دریافت نظرات شهروندان پرینس ویلیام کانتی است و نه برای بحث، بنابراین نه رئیس آموزش و پرورش و نه اعضای هیئت مدیره در بحث با سخنران شرکت خواهند کرد. اگر یکی از اعضای هیئت مدیره مایل به کسب اطلاعات بیشتر در پایان سخنان یک سخنران باشد، آن عضو می‌تواند تنها با اجازه از رئیس کل با سخنران صحبت کند.
  4. محدودیت زمان
   همانطور
   که در بند II این سیاست ارائه شده است، زمان اختصاص داده شده به هر سخنران یا یک گروه ترکیبی باید سه دقیقه باشد. اگر یک سخنران یا گروه ترکیبی به سه دقیقه کامل نیاز ندارد، می تواند زمان باقی مانده خود را به دیگری ببخشد. سخنرانان به ترتیبی که نام آنها به منشی ارائه شده است صحبت خواهند کرد. به سخنرانانی که نیاز به مترجم دارند، ممکن است بر حسب صلاحدید رئیس کل، زمان بیشتری بیش از سه دقیقه اختصاص داده شود.
  5. موضوعات نامناسب و دور از ادب مدنی
   زمان
   اظهار نظر شهروندان، جلسات عمومی و جلسات پرسش و پاسخ این امکان را به جامعه مدارس پرینس ویلیام کانتی می دهد تا در مورد موضوعات یا موضوعاتی که مستقیماً به عملیات و خط مشی منطقه آموزشی مربوط می شود و مورد نگرانی جامعه مدرسه است، با شورای مدرسه صحبت کنند. سخنرانان باید مقرراتی را که هیئت مدیره طبق قواعد ادب، احترام، مدنیت، و نزاکت در نظر گرفته است، رعایت کنند. استفاده از فحاشی یا افترا اکیداً ممنوع و غیرقانونی است. از گروه‌ها یا افرادی که مزاحمت ایجاد می‌کنند و در نظم جلسه اختلال ایجاد می‌کنند، یا هر فرد یا گروهی که در جلسه حضور دارد که رفتار یا بیانیه‌هایش ایمنی را تهدید می‌کند، ، از طرف رئیس کل یا بخش مدیریت ریسک و خدمات امنیتی PWCS از وی خواسته می شود تا جلسه را ترک کند. رئیس کل می‌تواند در هر زمانی در طول جلسه که افراد یا گروه‌ها از این قوانین پیروی نمی‌کنند، جلسه را تعطیل کند و شورای مدرسه می‌تواند با اکثریت آرا موافقت کند که این خط‌مشی و زمان اظهارنظر شهروندان در جلسات عمومی ، جلسه پرسش و پاسخ را به همین دلیل به حالت تعلیق درآورد.
 5. ممنوعیت تابلوها هیچ علامت، پوستر،
  پلاکارد،
  بنر یا اشیاء مشابه در سالن جلسات هیئت مدیره در طول جلسات هیئت مدیره مدرسه، جلسه استماع، یا جلسه پرسش و پاسخ مجاز نیست، مگر در مواردی که مورد تایید PWCS باشد و فقط در مواردی که چنین تابلو ها ، پوسترها، پلاکاردها، بنرها یا اشیاء مشابه مانع دید دیگران یا تهدیدی برای برگزاری جلسه و امنیت دیگران نباشد.
شورای مدرسه و منشی هیئت مدیره مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست هستند.
اين خط مشی حداقل هر پنج سال يك بار بازنگری و در صورت نياز تجدید نظر می شود.
مراجع حقوقی
مراجع