فصل
سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموزان
عنوان
سیاست - دانش آموزان هجده ساله و بالاتر
کد
725
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
15 اکتبر 2014
آخرین تجدید نظر
12 سپتامبر 2018دانش آموزان

سیاست 725

دانش آموز زیر 18 ساله و بالاتر 

دانش آموزانی که هنوز در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی ثبت نام هستند و به سن 18 سالگی می رسند و می خواهند از حقوق خود در شرایط خاص به عنوان یک بزرگسال به جای والدین یا قیم خود استفاده کنند، باید دستورالعمل های مندرج در مقررات 722-1 را "دانش آموزان هجده ساله و بالاتر" رعایت کنند. 
 
معاون سرپرست بخش آموزش و مسئولیت دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است. 
 
اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد. 

 


مراجع حقوقی
مراجع