فصل
سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموزان
عنوان
سیاست - تنبیه بدنی
کد
741
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
18 جولای 1974
آخرین تجدید نظر
28 فوریه 2018

دانش آموزان

سیاست 741

تنبیه بدنی

هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی استفاده از تنبیه بدنی را همانطور که در § 22.1-279.1 از کد ویرجینیا تعریف شده است ممنوع می کند. کد ویرجینیا موارد خاصی را در رابطه با استفاده از تماس فیزیکی معقول تعیین می کند. کارمندان مدارس از تماس فیزیکی اتفاقی، جزئی یا معقول با دانش آموزان یا سایر اقدامات جهت حفظ نظم و کنترل، استفاده از نیروی معقول و ضروری برای فرونشاندن یک اغتشاش یا حذف دانش آموز از محیط مدرسه که تهدید به صدمه جسمانی به افراد یا آسیب به اموال می کند، استفاده از نیروی معقول و ضروری برای جلوگیری از آسیب جسمی دانش آموز به خود، استفاده از نیروی معقول و لازم برای دفاع از خود یا دفاع از دیگران یا استفاده از نیروی معقول و ضروری برای تصرف سلاح یا اشیاء خطرناک یا مواد کنترل شده یا لوازم جانبی که که در اختیار دانش آموز یا تحت کنترل او است، منع نمی شوند.  
 
معاون سرپرست بخش آموزش و مسئولیت دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است. 
 
اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.

 


مراجع حقوقی