فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
سیاست - بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین
کد
747
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
23 ژوئن 2004
آخرین تجدید نظر
18 جولای 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
27 آوریل 2017، 4 مارس 2020، 3 نوامبر 2021دانش آموزان

سیاست 747

بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین

هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی به بخش مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین (SMAPD) اجازه می‌دهد تا تلاش‌های منطقه را برای ایجاد یک محیط امن در مدارس که برای تحصیل و یادگیری مساعد است، هماهنگ کند. اهداف SMAPD به شرح زیر است:

  1. رفع تخلفات جدی انضباطی دانش آموزان.
  2. فراهم آوردن انواع فرصت های آموزشی که نیازهای دانش آموزان را در پایه های K-12 و دانش آموزان بزرگسال تامین می کند.
  3. ارتقاء یک محیط امن آموزشی برای تدریس و یادگیری و ارائه یک محیط عاری از خشونت، درگیری و اختلال های غیر ضروری.
  4. کاهش تعداد تعلیق طولانی مدت و اخراج از طریق فرآیندی که امکانات آموزش غیرسنتی (غیر متداول) و جایگزین را افزایش می دهد.
  5. نظارت و انجام مراحل لازم مربوط به تعلیق طولانی مدت، اخراج، محرومیت، پذیرش مجدد دانش آموزان و هماهنگی هر گونه درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره.
  6. تعيين خدمات، جایگزینی و برنامه های مناسب براي دانش آموزان آموزش عادي كه مشمول فرآیند انضباطي SMAPD هستند.

معاون رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين سیاست و هر مقررات مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.