فصل
سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموزان
عنوان
سیاست - بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین
کد
747
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
23 ژوئن 2004
آخرین تجدید نظر
3 نوامبر 2021
تاریخ های تجدید نظر قبلی
27 آوریل؛ 4 مارس 2020دانش آموزان

سیاست 747

بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین

هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی به دفتر مديريت دانش آموزان و برنامه های جايگزين وزارت(SMAPD) اجازه می دهد تا تلاشها و عملکرد منطقه را برای ایجاد يك محيط امن آموزشی در مدارس، تقویت و هماهنگ کند. اهداف SMAPD به شرح زیر است:

  1. رفع تخلفات جدی انضباطی دانش آموزان؛
  2. ارائه انواع امکانات آموزشی که نیازهای مختلف دانش آموزان را در پایه های K-12 و دانش آموزان بزرگسال تامین می کند؛
  3. ارتقاء یک محیط امن آموزشی که برای تدریس آموزش و یادگیری و یک محیط عاری از خشونت، درگیری و اختلال های غیر ضروری؛
  4. کاهش تعداد تعلیق طولانی مدت و اخراج از طریق فرآیندی که امکانات آموزش غیرسنتی (غیر متداول) و جایگزین را افزایش می دهد؛
  5. نظارت و انجام مراحل لازم مربوط به تعلیق طولانی مدت، اخراج، محرومیت و پذیرش مجدد دانش آموزان و هماهنگی هر گونه درخواست تجدید نظر به هیئت مدرسه؛ و
  6. تعيين خدمات، جایگزینی و برنامه های مناسب براي دانش آموزان آموزش عادي كه مشمول فرآیند انضباطي SMAPD هستند.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.


مراجع حقوقی