Regulation 723-5

فصل                                                                                            سیاست ها و مقررات

ماده                                                                                             700 - دانش آموز

عنوان                                                                                          مقررات - معاینه بدنی

کد                                                                                                 5-723

وضعیت                                                                                    فعال

اتخاذ شده                                                                                 10 اکتبر 2018

 

دانش آموزان                                                                                                                                              مقررات 5-723

معاینه پزشکی

  قانون ویرجینیا در رابطه با مقررات سلامتی حاکم بر پذیرش کودکان در مدارس دولتی به شرح زیر است:

  معاینه پزشکی برای دانش آموزان

 1.  
  1. مطابق با قانون ویرجینیا، معاینات بدنی توسط یک پزشک مجاز، پرستار دارای مجوز، یا دستیار پزشک دارای مجوز باید از کلیه دانش آموزان مهدکودک تا کلاس پنجم که برای اولین بار وارد مدرسه می شوند اِعمال گردد و همینطور به عنوان بخشی از الزامات شرکت در برنامه های ورزشی دوره راهنمایی و دبیرستان ضروری است. هیچ دانش آموزی برای اولین بار در مقطع مهدکودک ، پیش دبستانی دولتی یا هیچ مدرسه ابتدایی در یک منطقه پذیرفته نمی شود، مگر اینکه دانش آموز قبل از پذیرش، موارد زیر را فراهم کند:
    
   1. گزارشی از یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی دارای مجوز فعال در ایالات متحده، یک معاینه بدنی جامع از محدوده تجویز شده توسط کمیسر بهداشت ایالتی که ظرف 12 ماه قبل از تاریخی که دانش آموز برای اولین بار وارد پیش دبستانی، مهدکودک عمومی یا دبستان می شود، انجام شده باشد ؛ یا
     
   2. سوابق نشان می دهد که دانش آموز قبل پذیرش در مدرسه قبلی یا منطقه دیگر گزارشی را ارائه کرده و اطلاعات در گزارش موجود است.
     
  2. اگر دانش آموز کودک یا جوانی بی خانمان باشد همانطور که در مقررات 1-718 «دانش آموزانی که بی خانمانی هستند» تعریف شده است و هیچ مدرکی دال بر معاینه بدنی نداشته باشد، آن کودک باید فوراً به پرستار مدرسه ارجاع داده شود تا در اخذ مدارک لازم معاینه بدنی توسط بخش بهداشت کانتی یا شهر، درمانگاه، یا مطب پزشک کمک رسانی کند. کارکنان مدرسه باید به کودک اجازه دهند در مدرسه ثبت نام شود.
    
  3. یک کودک که به طور موقت به سرپرستی پذیرفته شده است، همانطور که در مقررات 714-1، "ثبت نام دانش آموزان تحت سرپرستی موقت" تعریف شده است، ممکن است تا 30 روز تقویمی قبل از ارائه گزارش معاینه فیزیکی ثبت نام شود، در صورتی که شخصی که دانش آموز را ثبت نام می کند اظهارنامه کتبی ارائه دهد که، دانش آموز بر اساس دانش وی در سلامت کامل و عاری از بیماری مسری است.  
    
  4. پزشک، پرستار دارای مجوز، یا دستیار پزشک دارای مجوز که تحت نظارت یک پزشک دارای مجوز فعالیت می کند باید یک گزارش معاینه بدنی جامع مورد نیاز را طبق این بخش ارائه دهد، که در پایان این گزارش، در صورت وجود، یافته های فیزیکی غیرعادی را خلاصه وار مشخص کند و به طور واضح بیان کند که در صورت وجود چه شرایطی کودک را به عنوان معلول شناسایی می کند.
    
  5. گزارش معاینه فیزیکی باید در پرونده سلامت کودک در مدرسه درج شود و برای بررسی توسط یک کارمند یا مقام وزارت بهداشت، یا هر دفتر بهداشت محلی به درخواست آن کارمند یا مسئول در دسترس قرار گیرد.
    
  6. هیچ کودکی که والدین وی به دلایل مذهبی اعتراض داشته باشد و شواهد قابل رویت بیماری نداشته باشند، نیازی به معاینه فیزیکی ندارند، مشروط بر اینکه والدین کتباً اعلام کنند و به صورت محضری اعلام کنند که طبق دانش آنها، کودک در سلامت کامل و عاری از هرگونه بیماری مسری است.
    
  7. مراکز بهداشت همه کانتی ها و شهر‌های تحت پوشش ویرجینیا در صورت درخواست، معاینات بدنی را برای کودکانی که از نظر شرایط درمانی ضعیف هستند، بدون پرداخت هزینه انجام خواهند داد و می‌توانند معاینات را به طور یکسان همانطور که در مراکز تاسیس شده است به دیگران ارائه دهند.
    
  8. والدین / سرپرستان دانش آموزانی که تازه وارد مدرسه می شوند باید فرم سلامت ورودی مدرسه تحت تامین اجتماعی ویرجینیا (موجود در دفتر مدرسه یا بخش مشاوره) را تکمیل کنند. فرم معاینه فیزیکی باید در هنگام ثبت نام قابل برگشت باشد. در صورت عدم تکمیل فرم توسط والدین یا سرپرست در زمان ثبت نام، دانش آموز تا ارائه مدرک معاینات بدنی تکمیل شده به مدرسه از تحصیل حذف می شود. برای مواردی که ممکن است مورد نیاز باشد، به پیوست I، ارزیابی فیزیکی کودکان سن مدرسه مراجعه کنید.
    
 2. بر اساس کد ویرجینیا، روش های زیر باید استفاده شود:
   
  1. دانش آموزان انتقالی (پایه های پیش دبستانی تا پنجم) در داخل یا خارج از ویرجینیا نیز باید یک معاینه بدنی جدید یا یک کپی از معاینه بدنی از مدرسه قبلی خود ارائه دهند. معاینه بدنی باید 12 ماه قبل از ورود اولیه آنها به مدرسه تکمیل شده باشد. معاینات بدنی که در خارج از ویرجینیا انجام می شود در صورتی قابل قبول هستند که شرایط ایالت ویرجینیا را برآورده کنند. مثال: اگر یک دانش آموز، دانش آموز کلاس پنجم باشد و معاینه بدنی دو ماه قبل از ورود به پیش دبستانی انجام شده باشد، قابل قبول است.
    
  2. مسئولیت به اخذ این سوابق بر عهده ولی/سرپرست است.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش یادگیری دانش آموز و پاسخگویی (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.

مراجع

714-1 - مقررات - سرپرستی موقت: ثبات آموزشی، نام نویسی، ثبت نام دانش آموزان

718-1 - مقررات -دانش آموزان بی خانمان

 مقررات 5-723-پیوست I. فرمت pdf (سایز فایل136 KB)