دانش آموزان

مقررات 790-1

تعریف و اصلاح سوابق تحصیلی دانش آموز

 1. تعریف قانونی سوابق تحصیلی دانش آموز
   
  1. طبق قوانین ایالتی و فدرال، "سوابق تحصیلی دانش آموز" به آن دسته از سوابق اطلاق می شود که مستقیماً به دانش آموز مربوط می شود و توسط منطقه نگهداری می شود. چنین سوابقی ممکن است به هر نحوی ضبط و نگهداری شوند، از جمله دست خط، چاپ، رسانه های رایانه ای (از جمله تماسهای الکترونیکی)، نوار ویدیویی یا صوتی، فیلم، میکروفیلم و میکروفیش، اما به این موارد محدود نمی شود. نمونه هایی از انواع سوابق دانش آموزی که ممکن است توسط منطقه نگهداری شود شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نمی شود:
    
   1. سوابق جمع آوری شده / تحصیلی؛
     
   2. سوابق ثبت نام دانش آموز؛
     
   3. سوابق پزشکی دانش‌آموز (به عنوان مثال، یادداشت‌های پزشک، یادداشت‌های پرستار مدرسه، سوابق HIV/AIDS، برنامه‌های بهداشتی)؛

    توجه داشته باشید: سوابق پزشکی و سلامتی که توسط منطقه نگهداری می شود مشمول قوانین حفظ حریم خصوصی قانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی مصوب 1974 است و مشمول قوانین حفظ حریم خصوصی قانون انتقال و پاسخگویی بیمه سلامت نمی باشد.
     
   4. سوابق آموزش ویژه (به عنوان مثال، ارزیابی، صلاحیت، ارائه خدمات، برنامه های آموزشی فردی)؛
     
   5. اطلاعات آموزش تیزهوشان یا استعداد های درخشان؛
     
   6. سوابق انضباطی (به عنوان مثال، ارجاع، قراردادهای رفتاری، تعلیق، اخراج، انتقال)؛
     
   7. اطلاعات ناتوانی یا معلولیت دانش آموز (به عنوان مثال، طرح بند 504)؛
     
   8. نظرسنجی زبان خانگی (زبان مادری یا زبانی که در منزل صحبت می شود)؛
     
   9. نتایج ارزیابی (به عنوان مثال، استانداردهای یادگیری، آزمون های حرفه ای)؛
     
   10. سوابق آموزش در خانه؛
     
   11. معافیت والدین / دانش آموزان واجد شرایط؛
     
   12. اسناد حضانت (سرپرستی قانونی) و سایر اسناد دادگاه؛
     
   13. سوابق اجرای قانون؛
     
   14. اطلاعیه تصمیمات دادگاه؛ و
     
   15. گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دادگاه نوجوانان، خدمات اجتماعی و غیره.
     
  2. سوابق پرسنل آموزشی، نظارتی، اداری و جانبی که تنها در اختیار سازنده سوابق/پرونده است و برای هیچ شخص دیگری به جز یک جایگزین موقت برای سازنده سوابق غیر آموزشی تحت قانون فدرال و دولتی قابل دسترس یا انتشار نیست.
    
  3. در سرتاسر خط‌مشی‌ها و مقررات منطقه در رابطه با سوابق دانش‌آموز، اصطلاحات "سوابق تحصیلی»" و "سوابق آموزشی" به جای یکدیگر استفاده می‌شوند.
    
 2. اصلاح سوابق تحصیلی دانش آموز
   
  1. استانداردهای درخواست اصلاح سوابق

   اطلاعات دقیق و کامل برای هر دانش آموز باید توسط منطقه در پرونده آموزشی دانش آموز نگهداری شود. با این حال، اگر یکی از والدین/سرپرستان، یا دانش‌آموز واجد شرایط (دانش‌آموز 18 سال به بالا)، معتقد باشد که سوابق تحصیلی دانش‌آموز حاوی اطلاعاتی است که نادرست، گمراه‌کننده، یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش‌آموز است، ولی/سرپرست، یا دانش‌آموز واجد شرایط، می‌تواند درخواست کتبی مبنی بر شناسایی بخش(های) خاص سوابق تحصیلی مورد درخواست برای اصلاح را ارسال کند.

   توجه 1: این فرآیند اصلاح سوابق در مورد چالش‌های اساسی در فرآیند نمره‌دهی معلم و/یا ارزیابی اساسی از عملکرد تحصیلی دانش‌آموز اعمال نمی‌شود، مانند زمانی که ولی/سرپرست، یا دانش‌آموز واجد شرایط، قصد دارد نمره‌ای را در کارنامه یا برگه ریز نمرات به چالش بکشند بر این مبنا که ولی / سرپرست یا دانش آموز واجد شرایط معتقد است که دانش آموز حق دریافت نمره متفاوتی را دارد. این نوع چالش‌ها را می‌توان فقط تحت قوانین تجدیدنظر تحصیلی مقررات 731-1، "تجدیدنظر از مسائل دانش آموز" بررسی کرد.

   توجه 2: این فرآیند اصلاح سوابق همچنین در مورد چالش‌های مربوط به نتیجه رسیدگی‌های انضباطی که توسط دفتر مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین (OSMAP) یا هیئت مدیره برگزار می‌شود اعمال نمی‌شود و راهی برای اعتراض به تصمیم انضباطی اتخاذ شده توسط هیئت مدیره یا توصیه شده توسط OSMAP نمی باشد. چنین چالش‌هایی توسط قوانین تجدیدنظر انضباطی در مقررات 731-1، "تجدیدنظر از مسائل دانش آموز" و قوانین قابل اجرا "آیین نامه ویرجینیا" کنترل می‌شوند.
    
  2. ارسال درخواست اصلاح سوابق

   نوع سوابق درخواستی برای اصلاح تعیین می کند که درخواست اصلاح به چه کسی باید ارسال شود.

   درخواست‌ اصلاح سوابق فعلی دانش‌آموز مربوط به اقدامات انضباطی گذشته، یا توصیه شده توسط OSMAP، یا انجام شده توسط هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی، باید به مدیر OSMAP ارسال شود.

   درخواست‌ اصلاح سوابق دانش‌آموزان فعلی باید به مدیر فعلی دانش‌آموز (یا نماینده وی) یا در شرایطی که شامل سوابق بخش (دیپارتمان) است، به معاون نظارت مربوطه (یا نماینده وی) ارسال شود.

   درخواست‌ اصلاح سوابق دانش‌آموزان سابق باید به افسر (یا شخص تعیین‌شده) FERPA ارسال شود.
    
  3. تصمیم در مورد درخواست اصلاح سوابق

   ظرف مدت معقولی پس از دریافت درخواست کتبی، مسئول منطقه مربوطه باید درخواست و سوابق شناسایی شده را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا طبق استاندارد مندرج در بخش II.A فوق، سوابق باید مطابق درخواست اصلاح شود یا خیر. اگر درخواست اصلاح به طور کامل پذیرفته شود، مسئول منطقه باید تصمیم خود را کتباً به ولی/سرپرست یا دانش‌آموز واجد شرایط اطلاع دهد و اقدامات لازم را برای اطمینان از انجام اصلاحات انجام دهد. اگر درخواست اصلاح به طور کامل یا بخشی از آن پذیرفته نشود، مسئول منطقه باید تصمیم خود را کتباً به ولی/سرپرست یا دانش‌آموز واجد شرایط اطلاع دهد و همچنین اطلاعات مربوط به درخواست تجدید نظر را در اختیار آنها قرار دهد.
    
  4. جلسه رسیدگی به بررسی یک تصمیم اصلاحی

   اگر پس از رد درخواست اصلاح، ولی/سرپرست یا دانش آموز واجد شرایط درخواست تجدید نظر کند، منطقه باید به ولی/سرپرست یا دانش آموز واجد شرایط فرصتی برای اعتراض به محتوای سوابق تحصیلی دانش آموز داده شود به این دلیل که اطلاعات مندرج در سوابق تحصیلی نادرست، گمراه کننده و یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش آموز است.

   درخواست برای تشکیل جلسه رسیدگی به محتوی سوابق تحصیلی دانش آموز که اقدامات انضباطی انجام شده در سطح OSMAP و/یا هیئت مدیره آموزشی را مشخص می کند باید به صورت کتبی به مدیر OSMAP (یا شخص تعیین شده) ارسال شود، که درخواست استماع را برای پردازش به یک افسر استماع مستقل/ مسئول رسیدگی به پرونده واگذار خواهد کرد.

   درخواست‌ برای تشکیل جلسه استماع/تجدید نظردرباره اطلاعات مندرج در سوابق تحصیلی دانش‌آموز در رابطه با تصمیم یا تصمیم‌های مدیر مدرسه دانش‌آموز (یا نماینده وی) یا یکی از کارکنان منطقه باید به صورت کتبی به سرپرست معاونت بخش مربوطه برای پردازش ارسال شود.

   در صورتی که پس از جلسه استماع/تجدید نظر، مسئول بخش تشخیص دهد که اطلاعات شناسایی شده نادرست، گمراه کننده یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش آموزان است، باید اقدامات لازم را برای اطمینان از اصلاح سوابق انجام داده و نتیجه تصمیم اصلاحط را به والدین /سرپرست، یا دانش آموز واجد شرایط، به صورت کتبی اطلاع دهد.

   اگر پس از جلسه استماع، مسئول بخش تشخیص دهد که اطلاعات شناسایی شده نادرست، گمراه کننده یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش آموز نیست، باید این تصمیم را کتباً به ولی/ قسرپرست یا دانش آموز واجد شرایط اطلاع دهد و همچنین ولی/سرپرست قانونی یا دانش آموز واجد شرایط را از حق قانونی خود در تهیه بیانیه ای مبنی بر اعتراض آنها نسبت به محتوی پرونده یا بیان اینکه چرا با تصمیم مسئول بخش مخالف هستند مطلع کند. اگر چنین بیانیه ای در سوابق تحصیلی دانش آموز درج شود، منطقه باید این اظهارنامه را تا زمانی که پرونده نگهداری می شود در پرونده حفظ و نگهداری کند و هر زمان که منطقه نیاز به انتشار این قسمت از سوابق داشته باشد، انتشار دهد.

   هیچ فرآیند تجدیدنظر دیگری برای درخواست اصلاح سوابق تحصیلی وجود ندارد.

معاون سرپرست بخش آموزش و مسئولیت دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این قانون است.

 

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.

 

 1. تعریف قانونی سوابق تحصیلی دانش آموز
   
  1. طبق قوانین ایالتی و فدرال، "سوابق تحصیلی دانش آموز" به آن دسته از سوابق اطلاق می شود که مستقیماً به دانش آموز مربوط می شود و توسط منطقه نگهداری می شود. چنین سوابقی ممکن است به هر نحوی ضبط و نگهداری شوند، از جمله دست خط، چاپ، رسانه های رایانه ای (از جمله تماسهای الکترونیکی)، نوار ویدیویی یا صوتی، فیلم، میکروفیلم و میکروفیش، اما به این موارد محدود نمی شود. نمونه هایی از انواع سوابق دانش آموزی که ممکن است توسط منطقه نگهداری شود شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نمی شود:
    
   1. سوابق جمع آوری شده / تحصیلی؛
     
   2. سوابق ثبت نام دانش آموز؛
     
   3. سوابق پزشکی دانش‌آموز (به عنوان مثال، یادداشت‌های پزشک، یادداشت‌های پرستار مدرسه، سوابق HIV/AIDS، برنامه‌های بهداشتی)؛

    توجه داشته باشید: سوابق پزشکی و سلامتی که توسط منطقه نگهداری می شود مشمول قوانین حفظ حریم خصوصی قانون حقوق آموزشی خانواده و حریم خصوصی مصوب 1974 است و مشمول قوانین حفظ حریم خصوصی قانون انتقال و پاسخگویی بیمه سلامت نمی باشد.
     
   4. سوابق آموزش ویژه (به عنوان مثال، ارزیابی، صلاحیت، ارائه خدمات، برنامه های آموزشی فردی)؛
     
   5. اطلاعات آموزش تیزهوشان یا استعداد های درخشان؛
     
   6. سوابق انضباطی (به عنوان مثال، ارجاع، قراردادهای رفتاری، تعلیق، اخراج، انتقال)؛
     
   7. اطلاعات ناتوانی یا معلولیت دانش آموز (به عنوان مثال، طرح بند 504)؛
     
   8. نظرسنجی زبان خانگی (زبان مادری یا زبانی که در منزل صحبت می شود)؛
     
   9. نتایج ارزیابی (به عنوان مثال، استانداردهای یادگیری، آزمون های حرفه ای)؛
     
   10. سوابق آموزش در خانه؛
     
   11. معافیت والدین / دانش آموزان واجد شرایط؛
     
   12. اسناد حضانت (سرپرستی قانونی) و سایر اسناد دادگاه؛
     
   13. سوابق اجرای قانون؛
     
   14. اطلاعیه تصمیمات دادگاه؛ و
     
   15. گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دادگاه نوجوانان، خدمات اجتماعی و غیره.
     
  2. سوابق پرسنل آموزشی، نظارتی، اداری و جانبی که تنها در اختیار سازنده سوابق/پرونده است و برای هیچ شخص دیگری به جز یک جایگزین موقت برای سازنده سوابق غیر آموزشی تحت قانون فدرال و دولتی قابل دسترس یا انتشار نیست.
    
  3. در سرتاسر خط‌مشی‌ها و مقررات منطقه در رابطه با سوابق دانش‌آموز، اصطلاحات "سوابق تحصیلی»" و "سوابق آموزشی" به جای یکدیگر استفاده می‌شوند.
    
 2. اصلاح سوابق تحصیلی دانش آموز
   
  1. استانداردهای درخواست اصلاح سوابق

   اطلاعات دقیق و کامل برای هر دانش آموز باید توسط منطقه در پرونده آموزشی دانش آموز نگهداری شود. با این حال، اگر یکی از والدین/سرپرستان، یا دانش‌آموز واجد شرایط (دانش‌آموز 18 سال به بالا)، معتقد باشد که سوابق تحصیلی دانش‌آموز حاوی اطلاعاتی است که نادرست، گمراه‌کننده، یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش‌آموز است، ولی/سرپرست، یا دانش‌آموز واجد شرایط، می‌تواند درخواست کتبی مبنی بر شناسایی بخش(های) خاص سوابق تحصیلی مورد درخواست برای اصلاح را ارسال کند.

   توجه 1: این فرآیند اصلاح سوابق در مورد چالش‌های اساسی در فرآیند نمره‌دهی معلم و/یا ارزیابی اساسی از عملکرد تحصیلی دانش‌آموز اعمال نمی‌شود، مانند زمانی که ولی/سرپرست، یا دانش‌آموز واجد شرایط، قصد دارد نمره‌ای را در کارنامه یا برگه ریز نمرات به چالش بکشند بر این مبنا که ولی / سرپرست یا دانش آموز واجد شرایط معتقد است که دانش آموز حق دریافت نمره متفاوتی را دارد. این نوع چالش‌ها را می‌توان فقط تحت قوانین تجدیدنظر تحصیلی مقررات 731-1، "تجدیدنظر از مسائل دانش آموز" بررسی کرد.

   توجه 2: این فرآیند اصلاح سوابق همچنین در مورد چالش‌های مربوط به نتیجه رسیدگی‌های انضباطی که توسط دفتر مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین (OSMAP) یا هیئت مدیره برگزار می‌شود اعمال نمی‌شود و راهی برای اعتراض به تصمیم انضباطی اتخاذ شده توسط هیئت مدیره یا توصیه شده توسط OSMAP نمی باشد. چنین چالش‌هایی توسط قوانین تجدیدنظر انضباطی در مقررات 731-1، "تجدیدنظر از مسائل دانش آموز" و قوانین قابل اجرا "آیین نامه ویرجینیا" کنترل می‌شوند.
    
  2. ارسال درخواست اصلاح سوابق

   نوع سوابق درخواستی برای اصلاح تعیین می کند که درخواست اصلاح به چه کسی باید ارسال شود.

   درخواست‌ اصلاح سوابق فعلی دانش‌آموز مربوط به اقدامات انضباطی گذشته، یا توصیه شده توسط OSMAP، یا انجام شده توسط هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی، باید به مدیر OSMAP ارسال شود.

   درخواست‌ اصلاح سوابق دانش‌آموزان فعلی باید به مدیر فعلی دانش‌آموز (یا نماینده وی) یا در شرایطی که شامل سوابق بخش (دیپارتمان) است، به معاون نظارت مربوطه (یا نماینده وی) ارسال شود.

   درخواست‌ اصلاح سوابق دانش‌آموزان سابق باید به افسر (یا شخص تعیین‌شده) FERPA ارسال شود.
    
  3. تصمیم در مورد درخواست اصلاح سوابق

   ظرف مدت معقولی پس از دریافت درخواست کتبی، مسئول منطقه مربوطه باید درخواست و سوابق شناسایی شده را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا طبق استاندارد مندرج در بخش II.A فوق، سوابق باید مطابق درخواست اصلاح شود یا خیر. اگر درخواست اصلاح به طور کامل پذیرفته شود، مسئول منطقه باید تصمیم خود را کتباً به ولی/سرپرست یا دانش‌آموز واجد شرایط اطلاع دهد و اقدامات لازم را برای اطمینان از انجام اصلاحات انجام دهد. اگر درخواست اصلاح به طور کامل یا بخشی از آن پذیرفته نشود، مسئول منطقه باید تصمیم خود را کتباً به ولی/سرپرست یا دانش‌آموز واجد شرایط اطلاع دهد و همچنین اطلاعات مربوط به درخواست تجدید نظر را در اختیار آنها قرار دهد.
    
  4. جلسه رسیدگی به بررسی یک تصمیم اصلاحی

   اگر پس از رد درخواست اصلاح، ولی/سرپرست یا دانش آموز واجد شرایط درخواست تجدید نظر کند، منطقه باید به ولی/سرپرست یا دانش آموز واجد شرایط فرصتی برای اعتراض به محتوای سوابق تحصیلی دانش آموز داده شود به این دلیل که اطلاعات مندرج در سوابق تحصیلی نادرست، گمراه کننده و یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش آموز است.

   درخواست برای تشکیل جلسه رسیدگی به محتوی سوابق تحصیلی دانش آموز که اقدامات انضباطی انجام شده در سطح OSMAP و/یا هیئت مدیره آموزشی را مشخص می کند باید به صورت کتبی به مدیر OSMAP (یا شخص تعیین شده) ارسال شود، که درخواست استماع را برای پردازش به یک افسر استماع مستقل/ مسئول رسیدگی به پرونده واگذار خواهد کرد.

   درخواست‌ برای تشکیل جلسه استماع/تجدید نظردرباره اطلاعات مندرج در سوابق تحصیلی دانش‌آموز در رابطه با تصمیم یا تصمیم‌های مدیر مدرسه دانش‌آموز (یا نماینده وی) یا یکی از کارکنان منطقه باید به صورت کتبی به سرپرست معاونت بخش مربوطه برای پردازش ارسال شود.

   در صورتی که پس از جلسه استماع/تجدید نظر، مسئول بخش تشخیص دهد که اطلاعات شناسایی شده نادرست، گمراه کننده یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش آموزان است، باید اقدامات لازم را برای اطمینان از اصلاح سوابق انجام داده و نتیجه تصمیم اصلاحط را به والدین /سرپرست، یا دانش آموز واجد شرایط، به صورت کتبی اطلاع دهد.

   اگر پس از جلسه استماع، مسئول بخش تشخیص دهد که اطلاعات شناسایی شده نادرست، گمراه کننده یا نقض حقوق حریم خصوصی دانش آموز نیست، باید این تصمیم را کتباً به ولی/ قسرپرست یا دانش آموز واجد شرایط اطلاع دهد و همچنین ولی/سرپرست قانونی یا دانش آموز واجد شرایط را از حق قانونی خود در تهیه بیانیه ای مبنی بر اعتراض آنها نسبت به محتوی پرونده یا بیان اینکه چرا با تصمیم مسئول بخش مخالف هستند مطلع کند. اگر چنین بیانیه ای در سوابق تحصیلی دانش آموز درج شود، منطقه باید این اظهارنامه را تا زمانی که پرونده نگهداری می شود در پرونده حفظ و نگهداری کند و هر زمان که منطقه نیاز به انتشار این قسمت از سوابق داشته باشد، انتشار دهد.

   هیچ فرآیند تجدیدنظر دیگری برای درخواست اصلاح سوابق تحصیلی وجود ندارد.