دانش آموزان

مقررات 724-1

حضور، غیبت های موجه و غیر موجه و تأخیر

رویه ها و مقررات زیر جهت متحدالشکل کردن تمام مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، مطابق با سیاست 724 "حضور دانش آموزان در مدرسه، غیبت های موجه و غیر موجه و تاخیرها"، مقررات وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا 8 VAC20-730، و مطابق با قانون ویرجینیا حاکم بر آموزش اجباری دانش آموزان اتخاذ شده است.

 1. الزامات قانونی برای حضور دانش آموزان در مدرسه
  1. طبق قانون ویرجینیا از همه کودکان سن مدرسه انتظار می‌رود هر روزی که مدرسه باز است در مدرسه شرکت کنند، مگر اینکه طبق سیاست، مقررات، و قوانین حضور اجباری هیئت مدیره، خلاف آن معذور باشد.
  2. دانش‌آموزان در زمان‌هایی که باید به‌دلیل انزوا یا قرنطینه در طول یک بیماری همه‌گیر، به طور ناهمزمان از منزل به تکالیف مدرسه دسترسی داشته باشند، به عنوان حاضر در مدرسه در نظر گرفته می شوند.
  3. همانطور که در بندهای III و IV این آیین‌نامه توضیح داده شده است، والدین/سرپرست‌ها (تعریف شده که شامل سایر افرادی است که کنترل یا مسئولیت دانش‌آموز را نیز بر عهده دارند) مسئول هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان به طور منظم در مدرسه شرکت می کنند. دانش آموزانی که 18 سال یا بیشتر دارند مسئولیت حضور در مدرسه را خودشان بر عهده دارند. دانش آموزان متاهل مانند سایر دانش آموزان مشمول قوانین و مقررات حضور و غیاب هستند، از جمله الزام حضور آنها در مدرسه در سنین تعیین شده توسط قانون.
  4. همانطور که در بندهای IV-VI این آیین نامه آمده است، مدارس طبق قانون موظفند اقدامات خاصی را برای اطمینان از حضور منظم دانش آموزان در مدرسه انجام دهند.
  5. دانش‌آموزانی که علی‌رغم اقدامات مدرسه در مدرسه حاضر نمی‌شوند، و والدین/سرپرستانی که مسئولیت خود را برای اطمینان از حضور فرزندشان در مدرسه رعایت نمی‌کنند، ممکن است مشمول پیگرد قانونی در دادگاه اطفال و روابط خانوادگی شوند، همانطور که در بندهای V و VI این آیین نامه اشاره شد.
 2. طبقه بندی/تعریف غیبت های موجه و غیر موجه و تأخیر و فرار از مدرسه

  پرسه زنی یا تفره رفتن از مدرسه به معنای جمع شدن یک یا چند غیبت غیر موجه است. غیبت ها باید به صورت موجه یا غیر موجه طبقه بندی شوند همانطور که در زیر آمده است.
  1. غیبت های موجه

   غیبت ها باید بر اساس تماس تایید شده با ولی/سرپرست فقط به دلایل زیر به عنوان موجه ثبت شوند:
   1. بیماری شخصی دانش آموز. یک یادداشت کتبی با امضای مسئول پزشکی دانش‌آموز مبنی بر اینکه دانش‌آموز دارای دلایل پزشکی برای غیبت خود است، ممکن است توسط مدیر مدرسه یا نماینده وی ضروری باشد پس از اینکه دانش‌آموز 10روز غیبت یا بیشتر برای سال تحصیلی داشته باشد باشد، و همچنین برای هر روز غیبت اضافی پس از آن.
   2. قرنطینه یک دانش آموز در طول بیماری همه گیر طبق دستورالعمل های تعیین شده توسط وزارت بهداشت ویرجینیا.
   3. دانش‌آموزانی که مطابق با دستورالعمل‌های ارائه شده توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا، مشکلات، اختلالات یا اختلالات روانی و/یا رفتاری را تجربه می‌کنند. انتظار می رود دانش آموزان پس از بازگشت به مدرسه با مشاور مدرسه خود ملاقات کنند.
   4. معاينه پزشکی و دندانپزشکی و يا معالجه دانش آموز در مواقعى كه چنين ملاقاتهایی غیر از ساعات مدرسه امکان پذیر نیست؛
   5. فوت در خانواده نزدیک دانش آموز (یعنی پدر، مادر، ناپدری، نامادری، برادر، خواهر، برادر ناتنی یا خواهر ناتنی، همسر، پسر، دختر یا پدربزرگ و مادربزرگ) که بیش از پنج روز متوالی نباشد. درخواست غیبت های بیش از پنج روز متوالی برای تایید به دفتر خدمات دانش آموزی ارجاع می شود.
   6. مراسم مذهبی، اعتقادی یا بزرگداشت. غیبت از مدرسه به منظور شرکت در این مراسم به حساب حضور کامل در مدرسه نخواهد بود و دانش آموز از دریافت انواع دیگر جوایز یا صلاحیت در رقابت برای هر جایزه محروم نخواهد شد. دانش‌آموزان مجاز خواهند بود هرگونه تکلیف غقب افتاده را جبران کنند و ارزیابی‌های ناتمام را تکمیل کنند. دانش‌آموزان برای انجام مراسم مذهبی، اعتقادی یا بزرگداشت، روز بعد از غیبت، ملزم به انجام ارزیابی‌های از دست رفته یا جبران تکالیف عقب افتاده نیستند. معلمان به صورت جداگانه با دانش آموزان کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که دانش آموزان به ارزیابی های از دست رفته به موقع دسترسی دارند. به‌عنوان یک منبع مکمل تاریخ ها، فهرستی از مراسم مذهبی، اعتقادی و روز های بزرگداشت که به طور بالقوه توسط دانش‌آموزان برگزار می‌شود، در صفحات وب سایت مدرسه و وب‌سایت منطقه در دسترس قرار خواهد گرفت.
   7. شرایط اضطراری در خانه دانش آموز که نیاز به کمک موقت دانش آموز در مراقبت از اعضای بیمار یا آسیب دیده خانواده نزدیک دانش آموز دارد. لیکن استفاده مکرر از این عذر و یا درخواست غیبت بیش از پنج روز متوالی برای چنین مقاصدی به دفتر خدمات دانش آموزی ارجاع داده می شود. دانش آموزانی که بیش از 10 روز در طول سال تحصیلی بدون تایید دفتر خدمات دانش آموزی به این دلایل معذور نخواهند بود.
   8. والدین/سرپرستان این اختیار را دارند که در شرایطی که به نظر ولی/ سرپرست ، معابر یا پیاده رو ها برای رفت و آمد خطرناک است ، به فرزند خود اجازه رفت و آمد به مدرسه را ندهند. والدین/سرپرستان باید از طریق ارتباطات الکترونیکی یا تلفنی این نوع غیبتها را به مدرسه اطلاع دهند. در چنین مواردی به دانش آموز غیبت موجه داده می شود، اما باید تگالیف عقب افتاده خود را جبران کند.
   9. دانش آموزان ارشد به منظور بازدید از کالج یا درخواست برای مشاغل پس از فارغ التحصیلی غیبت موجه دریافت خواهند کرد. در هر مورد، تأیید قبلی مدیر یا نماینده وی باید توسط دانش آموز اخذ گردد.
   10. دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان به منظور شرکت در یک رویداد مدنی برای یک روز تحصیلی غیبت موجه دریافت خواهند کرد. دانش آموزان باید در صورت امکان از قبل در مورد این نوع غیبت ها اطلاع دهند. غیبت های موجه اضافی برای این دلیل ممکن است بنا به صلاحدید مدیر/نماینده مدیر و/یا دفتر خدمات دانش آموزی مجاز باشد.
   11. حضور یک دانش آموز در دادگاه که به دلیل احضاریه یا حکم دادگاه مبنی بر الزام حضور وی در دادگاه یا استشهاد و یا در پاسخ به اقامه اتهام کیفری علیه دانش آموز به وی ابلاغ شده است. یک کپی از مدرکی که مستلزم حضور دانش آموز در دادگاه است باید قبل از غیبت در اختیار مدیر یا نماینده وی قرار گیرد.
   12. دانش آموزان ممکن است به منظور ملاقات با ولی/سرپرست که به خدمت فراخوانده شده اند (ماموریت به وی ابلاغ شده است)، در مرخصی از این وظیفه هستند یا فوراً از اعزام به منطقه رزمی یا پست پشتیبانی رزمی بازگشته اند، تا پنج روز غیبت موجه دریافت کنند. دانش آموز باید شرایط لازم برای غیبت موجه از پیش تایید شده را که در زیر ذکر شده است برآورده کند.
   13. درخواست غيبت های از قبل تاييد شده توصیه نمی شود و تنها بر اساس شرایط هر مورد خاص توسط مدیر یا نماینده وی تایید خواهد شد. ما خانواد ها را تشویق می کنیم سفرهای خانوادگی را برای ایام تعطیلات مدارس و در طول تعطیلات تابستانی برنامه ریزی کنند. غیبت بدلیل سفرهای خانوادگی موجه نخواهد بود مگر اینکه با شرایط فوق العاده (شرایط خاص و ضروری) همراه باشد. تعیین اینکه آیا شرایط فوق العاده ای وجود دارد یا خیر به صلاحدید مدیر و با همکاری دفتر خدمات دانش آموز اِعمال می گردد. غیبت های از پیش تایید شده که طولانی تر می شوند ممکن است باعث شود غیبت ها غیر موجه شناخته شوند و برای رعایت قوانین آموزش اجباری به افسر حضور و غیاب ارجاع شود. غیبت های از پیش تأیید شده که توسط دانش آموز/ولی/سرپرست بیش از 15 روز متوالی تمدید می شود، مطابق با مقررات وزارت آموزش ویرجینیا منجر به حذف دانش آموز از مدرسه خواهد شد. برای اینکه غیبت های از پیش تایید شده به عنوان غیبت موجه طبقه بندی شوند، مدیر مدرسه موارد زیر را در نظر می گیرد:
    1. درخواست از قبل، دلیل غیبت، و مدت غیبت قبل از غیبت، باید کتباً به مدیر/نماینده وی اطلاع داده شود.
    2. نمرات؛ و
    3. سوابق حضور و غیاب.
    با توجه به شاریط مختلف جبران تکالیف عقب افتاده توسط معلمان، معلمان باید در تعیین نوع/میزان تکلیف و زمان جبران تکالیف عقب افتاده توسط دانش‌آموز اختیار داشته باشند.
   14. دانش آموزانی که بی خانمانی را تجربه می کنند، همانطور که در آیین نامه 718-1 "دانش آموزانی که بی خانمانی را تجربه می کنند" تعریف شده است، درحالیکه در انتظار رسیدگی به درخواست حمل و نقل هستند، معذور تلقی می شوند. اطلاع رسانی والدین از طریق یک درخواست کتبی و تأیید آن درخواست از مسئول رابط McKinney-Vento در دفتر خدمات دانش آموزی برای مستندات مورد نیاز است.
   15. تعلیق خارج از مدرسه هنگامی که مدیر مدرسه دانش آموزی را به حالت تعلیق خارج از مدرسه در می آورد ، غیبت از مدرسه به عنوان غیبت موجه تقلی می شود.
  2. غیبت های غیر موجه
   1. موارد زیر به عنوان غیبت های غیر موجه طبقه بندی می شوند:
    1. تمام روز را به پرسه زدن و وقت تلف کردن گذراندن؛
    2. گریز از کلاس درس؛
    3. از اتوبوس جا ماندن، یا مشکل اتومبیل؛
    4. یک دانش آموز مجازی که برای کلاس های زنده (مستقیم) یا در طول ساعات آموزش با استفاده از Canvas وارد سیستم نمی شود.
    5. یک دانش آموز مجازی که به دلیل شرایط منحصر به فرد از قبل در خواست نکرده است و توسط معلم و/یا مدیر برای حضور/شرکت در یک کلاس جایگزین (برای جبران غیبت) تایید نشده است و دوربین را روشن نمی کند یا در حین آموزش و فعالیت های آموزشی کلاس توسط معلم دیده نمی شود؛
    6. غیبت های از پیش تعیین شده بدون اطلاع قبلی یا بدون توجیه و تایید قبلی؛ و
    7. عدم ارائه به موقع دلیل مناسب برای غیبت یا اسناد درخواستی.
   2. توجیه غیبت ها. بیادداشت کتبی امضا شده توسط ولی/سرپرست یا ارتباطات الکترونیکی (ایمیل) ولی/سرپرست که حاوی دلیل غیبت است، روش ترجیحی برای تأیید غیبت های موجه است. ابزارهای دیگر تأیید شده می تواند شامل تماس تلفنی یا سایر تماس های الکترونیکی با ولی/سرپرست، کنفرانس ولی/سرپرست با مدیر یا نماینده وی، بیانیه کتبی با امضای مسئول پزشکی دانش آموز، یا هر روش دیگری باشد که توسط مدیر کافی تشخیص داده شود. (کارکنان مدرسه باید تمام اسناد تأیید غیبت ها و اسناد تماس والدین در مورد حضور و غیاب را به مدت پنج سال بایگانی کنند، همانطور که برای انطباق با قوانین حفظ سوابق و حضور اجباری ویرجینیا لازم است.)
   3. کلیه توضیحات مربوط به غیبت باید حداکثر تا پنجمین روز پس از غیبت در اختیار مدرسه قرار گیرد و در صورت لزوم، هر گونه اصلاحاتی در سیستم اطلاع رسانی دانش آموزان ایجاد شود. عدم ارائه توضیح مناسب برای غیبت تایید نشده تا روز پنجم به عنوان غیبت غیر موجه (UAB) تلقی می‌شود، مگر اینکه توضیح غیبت توسط مدیر مدرسه تا آن زمان (قبل از پنج روز) پذیرفته شده باشد.
   4. انتظار می رود دانش آموزی که غیبت غیر موجه دارد، تمام تکالیف و ارزیابی های غقب افتاده را جبران کند. والدین/سرپرستان باید از دستورالعمل‌های مدرسه از تکالیف عقب افتاده یا تاخیر در ارائه تکالیف آگاه شوند. این تکالیف باید در چارچوب زمانی که توسط مدرسه تعیین می شود تکمیل شود.
  3. تاخیر
   1. تاخیر در مدرسه به دلایل زیر معذور است:
    1. تمام دلایل ذکر شده در بخش II (A) این آیین نامه فهرست شده است؛
    2. شرایط اضطراری ناشی از شرایط آب و هوای غیرعادی؛ و
    3. کلیه تأخیرهای ناشی از تأخیراتوبوس ها معذور بوده و جدا از تأخیر به دلایل دیگر (BTY) ثبت می شود.
   2. در مدارسی که دانش‌آموزان در طول روز کلاس را تغییر می‌دهند، تأخیر در کلاس باید توسط مدیریت مدرسه طبق روال مدرسه رسیدگی شود.
   3. دانش آموزان ممکن است به دلایل کافی از حضور در مدرسه تعلیق یا اخراج شوند. با این حال، قانون ویرجینیا تعلیق را که فقط بر اساس فرار از مدرسه در نظر گرفته شده است ممنوع می کند.
  4. در شرایط غیرعادی، به عنوان مثال، همه گیر، رئیس آموزش و پرورش ممکن است طبقه بندی غیبت ها و تاخیرها را تغییر دهد.
 3. مسئولیت پذیری والدین

  همانطور که توسط کد ویرجینیا و "آیین نامه انضباطی" مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی الزامی است، هر یک از والدین دانش آموزی که در یک مدرسه دولتی ثبت نام است، وظیفه دارد در اجرای قوانین حضور اجباری در مدرسه به مدرسه کمک کنند و در صورت لزوم، با مدیر یا نماینده وی ملاقات کند از تبعیت دانش آموز از قوانین حضور اجباری در مدرسه اطمینان حاصل کندو در مورد بهبود حضور دانش آموز در مدرسه و ایجاد طرحی برای رفع عدم حضور دانش آموز با آنها صحبت کند. عدم انجام این کار می تواند منجر به ثبت شکایت علیه ولی/سرپرست به دادگاه روابط داخلی و نوجوانان شود، همانطور که در کد ویرجینیا §§ 22.1-258 و 22.1-262 ارائه شده است.
 4. مداخلات و مسئولیت های مدرسه - اطلاع رسانی غیبت ها، کنفرانس ها و اسناد مرتبط
  1. ثبت وضعیت حضور و غیاب توسط معلمان
   1. معلمان طبق کد ویرجینیا § 22.1-259 ملزم هستند که یک رکورد دقیق روزانه از حضور هر دانش آموز در کلاس های خود نگهداری کنند.
   2. معلمان کلاس موظفند روزانه غیبت دانش آموزان در کلاس های درس را در سیستم اطلاعات دانش آموزی ثبت کنند. در مدارسی که از سیستم حضور و غیاب هر دوره استفاده می‌کنند، معلمان کلاس باید غیبت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس را برای هر دوره در سیستم اطلاعات دانش‌آموز ثبت کنند.
   3. هر مدیر مدرسه ای باید رویه هایی را ایجاد کند تا اطمینان حاصل کند که اسامی دانش آموزان در طول روز حضور و غیاب شده است. پیروی از این روش ها بر عهده معلم است.
  2. اخطار مدرسه به ولی/سرپرست در مورد غیبت و مدارک مورد نیاز

   هر زمان که دانش آموزی در یک روز برنامه ریزی شده به طور منظم به مدرسه مراجعه نمی کند و هیچ نشانه ای از سوی پرسنل مدرسه مبنی بر اطلاع و حمایت والدین دانش آموز از غیبت دریافت نشده است، پرسنل مدرسه یا داوطلبانی که توسط مدیریت مدرسه برای این منظور سازماندهی شده اند، باید تلاش کنند تا از طریق تلفن، ایمیل، یا هر وسیله الکترونیکی دیگری به والدین / سرپرستان اطلاع دهند تا توضیحی برای غیبت دانش آموز دریافت کنند. مدارس ممکن است از پرسنل غیر آموزشی برای این اطلاع رسانی استفاده کنند.
  3. مدرسه باید کلیه تماس های مدرسه با ولی/سرپرست را برای هر غیبت غیر موجه در سیستم اطلاعات دانش آموز ثبت کند و در قسمت نظرات سیستم اطلاعات دانش آموز دلایل ارائه شده برای غیبت را درج کند. این امر باید در قسمت نظرات تاریخ مربوطه در صفحه حضور و غیاب دانش‌آموز در سیستم اطلاعات دانش‌آموز مستند شود.
  4. کنفرانس مداخله اولیه و مستندات مورد نیاز:
   1. هر گاه دانش آموزی در مجموع پنج روز از سال تحصیلی را به مدرسه مراجعه نکند و هیچ نشانه ای از سوی پرسنل مدرسه مبنی بر آگاهی و حمایت والدین دانش آموز از غیبت دانش آموز دریافت نشده باشد و تلاش مدرسه برای اطلاع رسانی به ولی / سرپرست ناموفق بوده باشد، مدیر مدرسه و / یا نماینده وی باید تلاش کند تا اطمینان حاصل شود که تماس مستقیم با والدین / سرپرستان، چه به صورت حضوری، چه از طریق تلفن یا سایر وسایل الکترونیکی انجام شود تا دلیل غیبت دانش آموز دریافت گردد، و پیامد های ادامه غیبت دانش آموز به ولی/سرپرست و دانش آموز ابلاغ گردد. این اطلاعات باید در سیستم اطلاعات دانش آموزی مستند شود.
   2. به عنوان بخشی از کنفرانس مداخله اولیه، کارکنان مدرسه باید برای حل مشکلات عدم حضور و غیاب یک برنامه حضور و غیاب با دانش آموز و ولی/ سرپرست ایجاد کنند و این برنامه را در سیستم اطلاعات دانش آموزی به عنوان "کنفرانس حضور و غیاب- اولیه" مستند کنند. برنامه حضور و غیاب باید شامل مستندات کتبی از دلایل عدم حضور دانش آموز باشد و والدین/سرپرستان و دانش آموز باید از عواقب ادامه عدم حضور دانش آموز مطلع شوند. دانش آموز و والدین می توانند برای کمک در اجرای طرح حضور و غیاب و مدیریت پرونده به یک تیم چند رشته ای مستقر در مدرسه ارجاع داده شوند. برنامه حضور و غیاب باید همچنین شامل نام هر فرد شرکت کننده (از جمله از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی)، تاریخ برگزاری کنفرانس، خلاصه ای از اتفاقات و مراحل پیگیری باشد. یک کپی از این سند باید در پرونده دانش آموز نگهداری شود و نهایتاً به مدت پنج سال بایگانی گردد. در صورتی که والدین/سرپرستان برای کنفرانس مداخله اولیه در دسترس نباشد، تمام تلاش‌ها برای تماس با آنها باید مستند شود، از جمله تاریخ‌ها، وسایل ارتباطی و نتایج. یک نسخه از برنامه حضور و غیاب باید برای والدین/سرپرستان ارسال شود و در بخش "تاریخ اطلاع‌رسانی والدین" در قسمت سوابق حضور در کنفرانس اولیه درج شود.
  5. جلسه تیم بین سازمانی و مستندات مورد نیاز
   1. اگر دانش آموز بیش از یک روز دیگر پس از کنفرانس مداخله اولیه غیبت کند و مدرسه اطلاعی مبنی بر اطلاع رسانی و حمایت ولی/سرپرست از غیبت دریافت نکند، مدیر یا نماینده وی باید جلسه ای را با دانش آموز، ولی/سرپرست، و پرسنل مدرسه برنامه ریزی کند.
   2. جلسه تیم بین سازمانی باید حداکثر تا 10 روز تحصیلی پس از دهمین غیبت غیر موجه برگزار شود، صرف نظر از اینکه ولی یا سرپرست دانش آموز کنفرانس را تأیید می کند یا خیر. این جلسه باید شامل ولی/سرپرست، دانش‌آموز و پرسنل مدرسه باشد (که ممکن است نماینده یا نمایندگانی از تیم چند رشته‌ای-انضباطی باشند) و ممکن است شامل ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی و سایر پرسنل مدرسه که با دانش‌آموز آشنا هستند و می توانند برای بهبود وضعیت حضور در مدرسه دانش آموز مسائل و مشکلات آموزشی، اجتماعی، عاطفی و خانوادگی را مطرح کنند. افسر حضور و غیاب باید در صورت وجود در جلسه شرکت کند.
   3. کارکنان باید کنفرانس را در سیستم اطلاعات دانش آموزی تحت عنوان "جلسه تیم حضور و غیاب- بین سازمانی" مستند کنند. کارکنان حاضر در جلسه باید برنامه حضور و غیاب را که در خلال کنفرانس مداخله اولیه با دانش آموز و ولی/ سرپرست جهت حل مسائل و مشکلات مربوط به عدم حضور دانش آموز تدوین شده است، بررسی کنند و تلاش های خود را در سیستم اطلاعات دانش آموز تحت عنوان "جلسه تیم حضور و غیاب - بین سازمانی با حضور والدین" مستند کنند. نام افراد حاضر در جلسه (از جمله از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی)، تاریخ برگزاری جلسه، خلاصه ای از اتفاقات و مراحل پیگیری باید در سیستم اطلاعات دانش آموزی در قسمت خلاصه جلسه تیم بین سازمانی ثبت شود. برنامه حضور و غیاب باید به پرونده دانش آموز اضافه شود و برای یک دوره پنج ساله نگهداری شود.
   4. در صورتی که دانش آموز/والدین/سرپرست از حضور در جلسه تیم بین سازمانی کوتاهی یا امتناع کند، این مورد باید در سیستم اطلاعات دانش آموزی نیز درج گردد. نام افراد حاضر در جلسه (از جمله از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی)، تاریخ برگزاری جلسه، خلاصه ای از اتفاقات و مراحل پیگیری باید در سیستم اطلاعات دانش آموزی در قسمت خلاصه جلسه تیم بین سازمانی ثبت شود. یک نسخه از برنامه حضور و غیاب باید برای والدین/سرپرست ارسال شود، و جلسه باید به عنوان "جلسه تیم حضور و غیاب بدون حضور والدین" مستند شده و تاریخ اطلاع رسانی به والدین وارد شود.
 5. نظارت بر طرح حضور و غیاب و ارجاع به افسر حضور و غیاب
  1. تیم حضور و غیاب در مدرسه باید بر حضور دانش‌آموز نظارت داشته باشد و ممکن است در صورت لزوم برای رسیدگی به نگرانی‌ها و برنامه‌ریزی مداخلات اضافی در صورت عدم بهبود وضعیت حضور، دوباره جلسه ملاقات تشکیل شود. در شرایطی که والدین عمداً الزامات حضور اجباری را رعایت نمی کنند، مدیر یا نماینده وی باید به افسر حضور و غیاب مراجعه کنند. افسر حضور و غیاب باید تاریخ دریافت چنین اسنادی را در سیستم اطلاعات دانش آموزی، با تایید انتقال فرآیند حضور اجباری مدرسه به افسر حضور و غیاب، یادداشت کند.
  2. افسر حضور و غیاب باید طی 10 روز پس از دریافت ارجاع، کنفرانسی را با دانش آموز و ولی / سرپرست وی ترتیب دهد تا به نگرانی های حضور و غیاب رسیدگی کند و ولی / سرپرست دانش آموز را از اقدامات دادگاهی که برای ضرورت رعایت قانون حضور اجباری در مدرسه طراحی شده است آگاه کند.
 6. اقدام دادگاه برای اجبار حضور در مدرسه
  1. پس از اینکه افسر حضور و غیاب با دانش آموز و ولی/سرپرست او صحبت کرد و مشخص شود که دانش آموز یک یا چند غیبت غیر موجه داشته بدون اینکه پرسنل مدرسه اطلاعیه ای مبنی بر آگاهی و حمایت والدین دریافت کرده باشد و یا در صورت ناموفق بودن اطلاع رسانی از طرف والدین/سرپرست جهت رعایت قوانین حضور و غیاب با القای غیبت کودک یا عدم ملاقات با مدیر، نماینده مدیر، تیم بین سازمانی، یا افسر حضور و غیاب، در این صورت افسر حضور و غیاب با مشورت مدیر یا نماینده وی، مفاد قوانین حضور اجباری در مدرسه را توسط یکی از موارد زیر یا هر دوی آنها اجرا خواهد کرد:
   1. ارائه دادخواست برای یک کودک نیازمند به نظارت یا خدمات (CHINS) به دادگاه روابط داخلی و نوجوانان، با این ادعا که دانش آموز کودکی است که نیاز به نظارت/خدمات دارد همانطور که در کد ویرجینیا§ 16.1-278.4 یا§ 16.1-278-5 تعریف شده است و با کد ویرجینیا§ 22.1-258 مطابقت دارد؛ و/یا
   2. بر اساس قانون ویرجینیا§ 16.1-241.2 و/یا§ 22.1-262، مطابق با کد§ 22.1-258 ویرجینیا، علیه ولی/سرپرست در دادگاه روابط داخلی و نوجوانان اقدام خواهد شد.
  2. هنگام تسلیم دادخواست CHINS به دادگاه، افسر حضور و غیاب باید مستندات کتبی از تماس ها، مداخلات و جلسات مدرسه با دانش آموز و والدین/ سرپرست او، و همه برنامه های حضور و غیاب و حمایت های ارائه شده، از جمله هر طرحی که توسط تیم بین سازمانی مدرسه ایجاد شده است، ارائه دهد. در صورتی که به هر دو والدین حضانت مشترک حقوقی و/یا فیزیکی دانش آموز اعطا شود و مدرسه حکم حضانت (سرپرستی قانونی) را دریافت کرده باشد، هر دو والدین باید از ثبت هر گونه دادخواست یا آخرین شکایت ارائه شده توسط والدین/سرپرستان به مدرسه مطلع شوند.
  3. همانطور که در کد§ 22.1-258 ویرجینیا ارائه شده است، افسران حضور و غیاب و سایر پرسنل مدرسه، یا داوطلبانی که توسط مدیریت مدرسه به منظور رعایت قوانین حضور اجباری سازماندهی شده اند، از هرگونه مسئولیت مدنی یا کیفری در ارتباط با اطلاع رسانی به والدین /سرپرستان درباره غیبت یا عدم اطلاع رسانی دانش آموز به مدرسه که طبق این قوانین الزامی می باشد، مصون هستند.
 7. دادگاه ممکن است گواهینامه رانندگی صادر شده برای دانش‌آموزان زیر 18 سال را به حالت تعلیق درآورد

  علاوه بر راه حل های دیگری که در اختیار دادگاه نوجوانان و روابط داخلی است که ناشی از نقض قوانین حضور اجباری توسط دانش آموز است، دادگاه طبق کد ویرجینیا 46.2-334 این اختیار را دارد که گواهینامه رانندگی دانش آموز کمتر از 18 سال را به حالت تعلیق درآورد زمانی که دانش آموز در روزهای متوالی مدرسه 10 یا بیشتر غیبت غیر موجه از مدرسه داشته است، یا زمانی که دانش آموز توسط دادگاه به عنوان کودک نیازمند نظارت تشخیص داده شده است.
 8. گزارش ها و تحقیق درباره کودکانی که ثبت نام نکرده اند
  1. ظرف 10 روز پس از بازگشایی مدرسه، هر مدیر یا نماینده وی باید به افسر حضور و غیاب به عنوان نماینده رویس آموزش و پرورش گزارش دهد:
   1. نام، سن، و نپایه/صنف هر دانش آموز ثبت نام شده در مدرسه و نام و آخرین نشانی شناخته شده ولی/سرپرست دانش آموز؛ و
   2. بر اساس اطلاعات مدیر، نام هر یک از فرزندان مشمول قوانین حضور اجباری که در مدرسه ثبت نام کرده اند اما از ابتدای سال تحصیلی به مدرسه نرفته اند و نام و آخرین نشانی والدین/ سرپرستان. قبل از ارائه گزارش به افسر حضور و غیاب، مدرسه باید سعی کند با خانواده دانش آموز تماس بگیرد و دلایل عدم حضور دانش آموز را مستند کند (به عنوان مثال، خانواده خارج از کشور یا نقل مکان کرده است، با استفاده از همه شماره های موجود در سیستم اطلاعات دانش آموزی قادر به تماس با والدین / سرپرستان نیست و غیره).
  2. هر سال تحصیلی، در تاریخ‌هایی که توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا تعیین می‌شود، دفتر خدمات دانش‌آموزی باید تعداد کنفرانس‌های حضور و غیاب را که باید برگزار شود و برنامه‌های حضور و غیاب را که باید تدوین شود را به رئیس آموزش و پرورش گزارش دهد. در این گزارش دلایل برگزاری یا عدم برگزاری این همایش ها نیز ذکر شده است. مدارس باید با دفتر خدمات دانش آموزی کار کنند تا اطمینان حاصل شود که داده های گزارش شده قبل از ارائه به سرپرست آموزش عمومی ویرجینیا دقیق هستند.
  3. وظایف افسر حضور و غیاب برای کودکانی که ثبت نام نشده اند

   افسر حضور و غیاب باید گزارش های ارائه شده توسط مدیر را بررسی کند و ظرف پنج روز پس از دریافت همه گزارش های ارائه شده، فهرستی از اسامی کودکانی که در هیچ مدرسه ای تحصیل نمی کنند و از حضور در مدرسه معاف نیستند تهیه کند.

   افسر حضور و غیاب باید تمام موارد عدم ثبت نام یا عدم حضور در مدرسه را بررسی کند و در صورتی که دلیل موجه یافت نشود به ولی/سرپرست یا سایر افرادی که کنترل کودک را در دست دارد اطلاع دهد که تا ظرف سه روز از تاریخ اطلاع رسانی حضور کودک در مدرسه الزامی است.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این قوانین است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.