R_738-5-Farsi

کتاب: سیاست ها و مقررات
بند : 700 - دانش آموزان
تایتل: آئین نامه - رفتار با دانش آموزان ترا جنسی و جنسیت نامشخص
کد : 5-738
وضعیت: فعال
تصویب شده: 9 ژوئن 2021
آخرين تجديد نظر: 28 اکتبر 2021
تاریخ های قبل از تجدید نظر: 31 اگوست 2021

دانش آموزان

مقررات 5-738

رفتار با دانش آموزان ترا جنسی و جنسیت نامشخص

طبق سياست 738 هیئت مدیره آزار یا تبعیض علیه دانش آموزان به هر شکلی كه توسط قانون ممنوع باشد، از جمله هويت جنسيتی، ممنوع است. انتظار می رود همه کارکنان مدارس دولتی پرنس ویلیام کانتی (PWCS) مسائل مربوط به هویت جنسی را بشناسند و رعایت کنند؛ در پاسخ به درخواست های دانش آموز در خصوص هویت جنسی مطابق با روش های مندرج در زیر، امکانات معقول و مستدل ارائه دهند؛ و از حریم خصوصی و محرمانه دانش آموزان محافظت کنند. اين مقررات که با "سياست های مدل رفتار با دانش آموزان ترا جنسی در مدارس دولتی ويرجينيا" همسو است، به مسائل مشترکی که در رابطه با دانش آموزان تراجنسی و جنسيت نامشخص تاثير می گذارد پرداخته و روش ها و همچنين تسهیلات موجود که برای تضمين دسترسی برابر به برنامه ها و فعاليت های آموزشی PWCS طراحی شده است، را تعیین می کند.

 1. تعریف ها

  1. جنسیت: مجموعه ای از صفات اجتماعی، روانی و عاطفی که فرد را به طور معمول مردانه یا زنانه طبقه بندی می کنند، هرچند که ساختار اجتماعی جنسیت ممکن است در طول یک پیوستگی به جای یک سیستم باینری (فراتر از یا مرد یا زن بودن)، متنوع تر باشد.

  2. حالت یا ظاهر جنسی: شیوه ای که در آن هویت یا نقش جنسیتی فرد به دیگران نشان داده یا بیان می شود، اغلب از طریق ظاهر، لباس، مدل مو، رفتار، فعالیت ها، صدا و سیما و منش گرایی. حالت یا ظاهر جنسي ممكن است در طول زمان و از یک روز به روز دیگر تغيير كند و لزوما به هويت جنسی فرد مربوط نيست.

  3. هویت جنسی: حس درونى به هويت خود فرد به عنوان یک پسر/مرد، دختر/زن، چيزى بين این دو، يا چيزى خارج از باینری مرد/ زن (فراتر از یا مرد یا زن بودن). هویت جنسی ذات دورنی هویت یک فرد است و می تواند همان جنس تعیین شده در هنگام تولد باشد یا متفاوت از آن.

  4. جنسیت نامشخص: فردی که با کلیشه های جنسیتی مطابقت ندارد. فردی که حالت یا ظاهر جنسی اش با انتظارات مرتبط با جنس تعیین شده در هنگام تولد تفاوت دارد.

  5. تغییر جنسیت: روند تغيير به سمت زندگى بر اساس هويت جنسي فرد، نه جنسىتی كه در هنگام تولد تعيين شده است. تغییر جنسیت می تواند در سطوح مختلف از جمله تغییرات اجتماعی مانند نام های جدید، ضمیر، ظاهر و لباس رخ دهد. ممکن است برخی افراد تحت معالجات پزشکی قرار گیرند مانند هورمون درمانی یا جراحی.

  6. قوانین مربوط به جنسیت : یک برچسب، به طور کلی "مرد" یا "زن" که معمولاً در هنگام تولد اختصاص داده شده و روی شناسنامه اصلی شخص ثبت می شود. جنس ثبت شده در شناسنامه شخص را مي توان با دستور دادگاه و يا با صدور شناسنامه اصلاح شده تغيير داد.

  7. تراجنسی: یک واژه هویت فردی که توصیف کننده فردی است که هویت جنسیتی وی با جنس تعیین شده در هنگام تولد متفاوت است. دختر تراجنسی دختری است که در بدو تولد یک مذکر بدنیا آمده و پسر تراجنسی پسری است که در بدو تولد فدختر بدنیا آمده است. طیف وسیعی از هویت های جنسیتی علاوه بر زن تراجنسی و پسر تراجنسی مانند غیر باینری (فراتر از یا مرد یا زن بودن) وجود دارد.

  8. مزایای تحصیلی مشروع: نیاز به اطلاع رسانی در پرونده دانش آموز به منظور انجام وظیفه حرفه ای.

 2. شناسايي و حمايت از دانش آموزان تراجنسي و جنسيت نامشخص

  1. کارکنان مدرسه باید اظهارات دانش آموز یا والدین یا سرپرست دانش آموز را در مورد وضعیت تغییر جنسیت یا جنسیت نامشخص دانش آموز بپذیرند.

  2. درخواست امکانات و تسهیلات به مشاور مدرسه دانش آموز یا مدیر مدرسه ارسال می شود. هنگامی که درخواستی برای تسهیلات دریافت می شود، مشاور یا مدیر باید یک تیم پشتیبانی چند رشته ای را که ممکن است متشکل از دانش آموز، ولی یا سرپرست، مدیر مدرسه یا نماینده وی، و یک متخصص سلامت روان مستقر در مدرسه که با دانش آموز آشناست باشد، تشکیل دهد. معلم یا معلمان کلاس و سایر کارکنان نیز ممکن است در صورت نیاز یا بنا به درخواست دانش آموز یا والدین یا قیم دانش آموز در این تیم شرکت کنند. دانش آموز یا والدین یا قیم دانش آموز باید در ترکیب تیم نقش داشته باشند و ممکن است درخواست کنند که کارمندان PWCS بیشتری شرکت کنند.

  3. گروه حمايت چند رشته ای می توانند برنامه حمايت از دانشجويان را به صورت فردی توسعه دهند كه در آن به دانشجو اسكان و اسكان داده می شود تا دسترسی برابر به برنامه ها، فعاليت ها و امكانات آموزشی PWCS را تضمين نمايد.تیم پشتیبانی چند رشته ای باید یک طرح حمایتی فردی برای دانش آموز ایجاد کند که تسهیلات طراحی شده برای اطمینان از دسترسی برابر به برنامه ها، فعالیتها و امکانات آموزشی PWCS برای دانش آموز فراهم شود. در هنگام تدوين طرح حمايت از این دانش آموزان، تيم چند رشته ای سن و نياز دانش آموز، حفاظت از حريم خصوصی دانش آموز، حداکثر تعاملات اجتماعی، حداقل برچسب ننگ (انگ زدن) و هر گونه خطر ایمنی قابل درک را در نظر می گيرد. طرح حمایت از این دانش آموزان شامل مفاد زیر می باشد، اما به آن محدود نمی شود:

   1. زمان بندی برای تشکیل مجدد تیم پشتیبانی چند رشته ای؛

   2. زمان بندی برای یک کارمند تعیین شده در مدرسه جهت رسیدگی به دانش آموز و/یا والدین یا سرپرستان دانش آموز؛

   3. تصمیماتی در خصوص تسهیلات به دانش آموز ارائه خواهد شد (مثلا استفاده از نام و ضمیر ترجیح داده شده؛ دسترسی به امكانات مدرسه؛ و مشاركت در دوره های مربوط به جنسیت، فعالیت های مدرسه و ورزش)؛ و

   4. در صورت امکان، زمان بندی برای حمایت از تغییر جنسیت دانش آموز.

  4. دانش آموز يا پدر و مادر يا سرپرست دانش آموز مي تواند درخواست كند كه تيم حمايت چند رشته اي در هر زمان مجددا تشكيل شود.

 3. نام و ضمير دانش آموز

  بنا به درخواست يك دانش آموز يا ولی يا سرپرست دانش آموز مدرسه اجازه مي دهد كه دانش آموز از نام و ضمير جنسيتي كه هويت جنسيتي آنها را منعكس مي كند استفاده كند. دانش آموزان ملزم نيستند مدارك مربوط به ماهيت را ارائه دهند، اسناد تغيير نام و نام دادگاه را بهتهیه کنند، يا پرونده خود را به عنوان شرط لازم براي رسيدگي به اسامي و ضمير مورد نظر خود در مدرسه تغيير دهند. امتناع عمدی يا پی در پی از طرف يک کارمند برای احترام به هويت جنسيتی يک دانش آموز (به عنوان مثال آگاهانه دانش آموز را به نام و/يا ضمير جنسيتی که با هويت جنسيتی وی مطابقت ندارد صدا کند)، نقض اين مقررات است و زمينه ای برای اقدام انضباطی است. رفتار مشابه توسط دانش آموزان ممكن است نقض مقررات زورگويی و آزار و اذيت تحت آیین نامه انضباطی PWCS تلقی شود.

 4. پرونده تحصیلی

  1. PWCS از نام و جنسیت ترجیحی دانش آموزان استفاده می کند، نه نام قانونی یا جنسیت قانونی، در اسناد ایجاد شده توسط مدرسه ، مگر اینکه استفاده از نام قانونی و جنسیت قانونی دانش آموزان به طور خاص مورد نیاز باشد. اPWCS فرض می کند که نام قانونی و جنسیت قانونی دانش آموز با نام و جنسیت ترجیحی دانش آموز یکسان است، مگر اینکه دانش آموز یا والدین یا سرپرست دانش آموز به مدرسه اطلاع دهد. مدارک مدرسه مربوط به جنسیت عبارتست از فهرست اسامی کلاس، نشان شناسایی، اطلاعیه ها، گواهی نامه، روزنامه، خبرنامه، و كتابچه هاي سالانه، اما تنها به این موارد محدود نمی شود.

  2. PWCS ملزم به نگهداری یک سوابق رسمی است که شامل نام قانونی و جنسیت قانونی دانش آموز است و ممکن است در برخی شرایط، مانند آزمون های استاندارد، از نام قانونی و جنسیت قانونی دانش آموز استفاده یا گزارش شود. در شرایطی که یک دانش آموز تراجنسی یا جنسیت نامشخص یا والدین یا قیم دانش آموز درخواست کرده اند که از نام و جنسیت ترجیحی به غیر از نام قانونی و جنسیت قانونی دانش آموز استفاده شود همانطور که در بخش A بالا توضیح داده شده است، از اسناد و مدارک نام قانونی و جنسیت قانونی دانش آموز باید فقط برای مقامات مدرسه قابل دسترسی باشد که دارای منافع آموزشی مشروع در دسترسی به سوابق هستند و تنها در صورت مجاز بودن قانون حقوق و حريم خصوصی خانواده ممکن است خارج از PWCS فاش شود.

  3. مدیر بخش خدمات دانش آموز (یا نماینده وی)، باید نام قانونی و/یا جنسیت قانونی دانش آموز را در پرونده رسمی دانش آموز پس از تأیید یا ارائه سند قانونی مبنی بر تغییر نام قانونی و/یا جنسیت قانونی تغییر دهد. (مانند گواهی تولد، پاسپورت، گواهینامه رانندگی ویرجینیا، یا حکم دادگاه). ریز نمرات و مدارک تحصیلی دانش آموز سابق PWCS ممکن است پس از تأیید یا ارائه چنین اسناد قانونی مجدداً صادر شود.

 5. حریم خصوصی/محرمانه بودن دانش آموز

  کلیه پرسنل مدرسه به قوانین محرمانه بودن مربوط به اطلاعات هویت جنسی دانش آموز، نام قانونی یا جنسیت قانونی پایبند هستند. علاوه بر رعايت كليه قوانین محرميت، پرسنل مدارس بايد اطلاعات مربوط به وضعيت تغییر جنسيت يك دانش آموز را به عنوان یک موضوع حساس مورد توجه قرار دهند؛ آن را برای ساير دانش آموزان و ساير والدين و سرپرستان فاش نسازد؛ و باید تنها با توجه به منافع قانوني آموزشي، به ساير كاركنان مدارس انتشار دهد.

 6. قانون لباس

  1. انتظار می رود همه دانش آموزان بدون توجه به هویت جنسی خود، مطابق با مقررات لباس و ظاهر که در "آیین نامه انضباطی" PWCS مطرح شده است، مقررات خاص لباس برای دانش آموزان بر اساس جنسیت ایجاد نکنند. بنابراین، تا زمانی که دستورالعملهای لباس و ظاهر مندرج در «آیین نامه انضباطی» PWCS را رعایت می کنند، دانش آموزان تراجنسی و جنسیت نامشخص مجاز خواهند بود به گونه ای لباس بپوشند که با هویت جنسی یا ظاهر جنسی آنها مطابقت داشته باشد، از جمله هنگام پوشیدن یونیفرم یا سایر لباس های مورد نیاز برای برنامه ها، فعالیت ها و رویدادهای مربوط به مدرسه.

  2. کارکنان مدرسه باید قوانین لباس مندرج در «آیین نامه انضباطی» PWCS را بدون توجه به هویت جنسی یا ظاهر جنسی واقعی یا ظاهر دانش آموز به طور مداوم اجرا کنند.

 7. دسترسی به تسهیلات

  1. کلیه دانش آموزان باید به امکاناتی دسترسی داشته باشند (مثلا، دستشویی و رختکن ها) که با هویت جنسی آنها مطابقت دارد.

  2. در صورت درخواست، تسهيلات فردی، ترا جنسي و يا ساير جايگزين هاي معقول باید در اختيار هر دانش آموزي كه به دنبال حريم خصوصي بیشتر می باشد قرار گیرد. هر گزینه جایگزینی که ارائه می شود باید انگ نباشد و اتلاف زمان آموزشی را به حداقل برساند.

 8. دسترسی به دروس آموزشی

  1. مدارس باید از جداسازی دانش آموزان بر اساس جنسیت در شرایطی که هدف آموزشی قانونی وجود ندارد اجتناب کنند.

  2. هنگامی که مدارس یک دوره خاص مربوط به جنسیت یا بخش خاصی از یک موضوع مربوط به جنسیت ارائه می دهند، دانش آموزان تراجنسی و جنسیت نامشخص مجاز خواهند بود در دوره مطابق با هویت جنسی خود ثبت نام کنند.

  3. در دوره هایی که واحدهای خاص به گونه ای آموزش داده می شوند که دانش آموزان را به صورت گروهی مطابق با جنسیت تقسیم می کنند (مثلا آموزش زندگی خانوادگی)، دانش آموزان تراجنسی و جنسیت نامشخص اجازه شرکت با گروه مطابق با هویت جنسی خود را دارند.

  4. دوره های آموزش افسران رزرو (JROTC) توسط فرمان نظامی قابل اجرا تنظیم شده و مطابق با سیاست ها و قوانین مشخص شده توسط این فرمانها خواهد بود.

 9. شرکت در فعالیت های مدرسه و تیم های ورزشی

  1. به جز آنچه که در زیر در بخش های B و C آمده است، به دانش آموزان تراجنسی و جنسیت نامشخص اجازه داده می شود تا به شیوه ای هماهنگ با هویت جنسی خود در فعالیت های مدرسه و ورزشی شرکت کنند. همانطور که در بخش VII در بالا ارائه شد، کلیه دانش آموزان به امکاناتی که با هویت جنسی آنها مطابقت دارد دسترسی خواهند داشت. در مورد سفرهای شبانه مدرسه، یکی از مسئولین باید با دانش آموز یا والدین یا قیم دانش آموز برای تعیین امکانات ارائه شده، از جمله ترتیب اتاق مشترک در هتل، بر اساس شرایط خاص سفر همکاری کند. امکانات برای سفرهای شبانه مدرسه باید قبل از عزیمت دانش آموز به سفر برای دانش آموز مشخص شود و محرمانه باقی بماند..

  2. مشارکت ورزشی که توسط "لیگ دبیرستان ویرجینیا" (VHSL) یا سازمان دیگری مانند "انجمن قایقرانی اسکولاستیک ویرجینیا" (VASRA) تنظیم می شود، باید مطابق با سیاست ها و قوانین مشخص شده توسط آن سازمان ها باشد.

  3. در صورت عدم وجود یک سازمان تنظیم کننده مستقل، شرکت در مسابقات ورزشی مدارس راهنمایی مطابق با سیاست ها و قوانینی است که توسط VHSL بیان شده است.

  4. برای فعالیت ها و ورزش هایی که توسط VHSL یا سازمان دیگری مانند VASRA تنظیم نشده است، مدارس باید تا حد امکان عمل تفکیک جنسی دانش آموزان را از بین ببرند یا کاهش دهند.

 10. زورگویی، آزار و تبعیض

  1. مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی هرگونه تبعیض، یا آزار، یا زورگویی یک دانش آموز را بر اساس هر مبنایی که توسط قانون منع شده است، از جمله هویت جنسی، ممنوع می کند.

  2. گزارش ها و يا شكاياتي كه حکایت از تبعيض، آزار و اذيت و زورگويي بر اساس هويت جنسی واقعي يا ظاهر جنسی دانش آموز و يا وضعيت تراجنسی است، به همان شكل مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه ديگر شكايات زورگويي، تبعيض و يا آزار و اذيت قرار مي گيرد. بر اين اساس، هر گونه گزارش يا شكايتی طبق مقررات 738-1 PWCS، "حل و فصل اتهامات علیه دانش آموزان در مورد سوء رفتار جنسی" يا 738-3، "رفع اتهامات عليه دانش آموزن در مورد تبعيض يا آزار" يا در صورت لزوم، ساير مكانيزم حل شكايات PWCS، بلافاصله مورد پیگیری ، تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد.

  3. مسئول تایتل IX و تساوی حقوق دانش آموز برای شنیدن نگرانی های یک دانش آموز یا پدر و مادر یا سرپرست دانش آموز در دسترس می باشد.

 11. توسعه و آموزش حرفه ای

  کلیه مقامات مدارس و متخصصین سلامت روان در مدرسه در موضوعات مربوط به تغییر جنسیت و جنسیت نامشخص دانش آموزان ودر برنامه ها و فعالیت های آموزشی PWCS آموزش می بینند از جمله چگونگی تامین ایمنی و حمایت دانش آموزان تر جنسی و جنسیت نامشخص.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این قوانین است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.