کتاب: پالیسۍ او مقررات
برخه: 700 - زده کوونکی
عنوان: پالیسی- "د چلند کوډ یا قانون"
کوډ: 701
حالت: فعال
تصویب شوۍ: 6 جون، کال 1984
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه: 14 اکتوبر، کال 2020
د بیاځلی کتلو پخوانی نیټی: 10 اپریل، کال 2019

زده کوونکي

پالیسی نمبر 701

د چلند قانون

د پرنس ویلیم کاونټي ښوونځي بورډ په دی لټه کی دی چی د وړتیاو، ګټو، ارزښتونو او موخو سره سم د معیاری زده کړو په موخه د ټولو زده کوونکو حقونه خوندي کړي. د پرنس ویلیم کاونټي ښوونځي بورډ باید د نسل، رنګ، مذهب، ملي اصل، جنس، جنډر هویت، جنسي تمایل، حمل، ماشوم زیږون، یا اړونده طبي شرایطو، په شمول د طی ورکولو حالت، عمر، مدنی حالت، عسکری خدمت، معلولیت، جنیټکی معلوماتونو یا د کوم بل څیز پر اساس د تبعیص پرته کوم چې د قانون لخوا منع شوی دي، د هر یو زده کوونکی د روغتیا، خوندیتوب او حقونو حفاظت وکړي.

د پرنس ویلیم کاونټي ښوونځي بورډ د ډیویژن (څانګې) سوپرانټینډنټ (سوپرانټنډنټ) ته واک ورکړی چې د پرنس ویلیم کاونټي عامه ښوونځیو (PWCS) "چلند قانون" جوړ او پلي کړي چې د ویرجینیا د کیفیت له معیارونو سره مطابقت ولري کوم چې "د زده کوونکو د ښه چلند او حاضري معیارونو او د تطبیق کولو طرزالعملونو غوښتنه کوي او کوم چی د دې لپاره جوړ شوي دی چې عامه زده کړې په یو داسې فضا کې ترسره شي چې افرادو یا ملکیتونو ته له ګډوډۍ او ګواښ څخه پاک وي او د انفرادي حقونو ملاتړي وي. کله چې زده کوونکي په قانوني ډول د ښوونځیو تر نظارت لاندې وي، د ښوونځيو بورډ، د ښونځیو د ریٔیس تر لاندی چاری پر مخ بیایی، او د زده کوونکو د چلند څخه د نظارت لپاره د ښوونځی ټول کارکوونکی مسٔول ګڼي. د ښوونځي بورډ ټول زده کوونکي د مناسب چلند لپاره مسؤل ګڼي لکه څرنګ چې د ښوونځي بورډ په پالیسیو او مقرراتو، د PWCS د "چلند قانون"، او د هغې په کلنۍ ضمیمو کی تعریف شوي دي.

د ځانګړي تعلیم او زده کوونکو خدماتو لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.


قانوني حوالی