کتاب                                                        پالیسۍ او مقررات
برخه                                                        700 - زده کوونکي
عنوان                                                      پالیسی- د زده کوونکو تنګول یا ځورونه
کوډ                                                          733
حالت                                                       فعال
تصویب شوۍ                                     7 اپریل، کال 1999
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه            27 جون, 2023
د بیاځلی کتلو پخوانی نیټی            26 جون، کال 2019


زده کوونکي

پالیسی نمبر 733

د زده کوونکو تنګول او ځورونه

دا د پرنس ویلیم کاونټي ښوونځي بورډ پالیسي ده چې هیڅ یو زده کوونکی هم باید تنګ یا ونه ځورول شي. د ښوونځي بورډ دا موخه ده چې یو داسی تعلیمي چاپیریال ټینګ وساتي چې د هر ډول تنګولو او ځورونې څخه پاک وي. په ځورونکی چلند کې هغه کړنی یا اقدامات شامل دي چې په فزیکي، لفظي، یا احساساتي ډول د نورو د ځورولو لامل کیږي او منع شوي دي. د نژاد/نسل، رنګ، مذهب، ملي اصل، عمر، ازدواجي حالت، تجربه کار حالت، معیوبیت، جینیاتی معلوماتو، یا نوری ځانګړتیاوی چې د آیلات لخوا خوندی شوي دي یا د مرکزی حکومت قانون ادی لخوا خوندي شوي پر اساس ځورونه د 738 پالیسی, “غیر تبعیض او د زده کوونکو ځورول” او د 738-3 مقرری, “د تبعیض شوي یا ځورول شوي زده کوونکو پر وړاندې د تورونو حل.” تر لاندی منع دي.

ناغوښتی جنسي پرمختګ، جنسی اقدام لپاره وړاندیز، او بل ډول لغظی یا جسمانی چلند چی جنسی بڼه ولري کوم چی جنسي ځورونه په ډاګه کوي یا رامنځ ته کوي، د 738 پالیسۍ، "د زده کوونکو غیر تبعیض او ځورونه،" 3-738 مقرری، "د تبغیض شوي یا ځورول شوي زده کوونکو پر وړاندې د تورونو حل" او که چیرته چلند د ټائټل IX جنسي ځورونه رامنځ ته کوي، د 738-1 مقرره, “د ناوړه جنسی چلند زده کوونکو پر وړاندې د تورونو حل” تر لاندی منع دي.

د زده کوونکو یا کارکوونکو ځورونه یا تنګول چی د نورو زده کوونکو لخوا تر سره کیږي، د شړلو یا اخراجولو په شمول به د انضباطي اقدام پایلی ولري یا تابع وي.

زده کوونکي باید د تورن کس لخوا د غچ اخیستنې ویرې پرته په آزاد ډول د تنګونی او ځورونې په اړه راپور ورکړي. د غچ اخیستنې هر ډول هڅه باید د مناسب اصلاحي اقدام له لاری حل شي پشمول د هغه زده کوونکو د شړلو څوک چی په غچ اخیستوونکی عمل کی ښکیل کیږي.

د زده کوونکو د خدماتو او د ثانوي زده کړو وروسته بریالیتوب لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او هر یو اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس دی پکی بدلون رامنځ ته شي.


§