کتاب: پالیسۍ او مقررات
برخه: 700 - زده کوونکي
عنوان:  پالیسی - منع شوي توکي
کوډ: 735
حالت: فعال
تصویب شوۍ: 23 جون، کال 1999
په وروستی ځل د کتلو نیټه: 26 جون، کال 2019


زده کوونکي

پالیسی نمبر735

منع شوي توکي 

هیڅ زده کوونکی باید په ښوونځي کی یا د ښوونځي ملکیت ته په نږدیو کې، د ښوونځي پروګرامونو پر مهال، یا ښوونځي ته د تګ راتګ پر مهال باید منع شوي توکی له ځانه سره ونه لري، نه یی تر لاسه کړي، نه یی توزیع کړی، نه یی وکاروی او یا نه یی باید د اغیزی تر لاندې اوسی. د دی پالیسی څخه سرغړونکي ممکن د اخراجولو په شمول د انضباطي اقدام سره مخ شي. 
 
د ځانګړي تعلیم او زده کوونکو خدماتو لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري. 
 
دا پالیسی او اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس دی پکی بدلون رامنځ ته شي. 

 


قانوني حوالی