کتاب                                                              پالیسۍ او مقررات
برخه                                                               700 - زده کوونکي
عنوان                                                             پالیسی - منع شوي توکي
کوډ                                                                 735
حالت                                                              فعال
تصویب شوۍ                                             23 جون، کال 1999
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه                   18 جولای, 2023
د بیاځلی کتلو پخوانی نیټی                    26 جون، کال 2019


زده کوونکي

پالیسی نمبر 735

منع شوي توکي

هیڅ زده کوونکی باید په ښوونځي کی یا د ښوونځي ملکیت ته په نږدی کې، د ښوونځي پروګرامونو پر مهال، یا ښوونځي ته د تګ راتګ پر مهال منع شوي توکی له ځانه سره ونه لري، نه یی تر لاسه کړي، نه یی توزیع کړی، نه یی وکاروی او یا نه یی باید د اغیزی تر لاندې اوسی. د دی پالیسی څخه سرغړونکي ممکن د اخراجولو په شمول د انضباطي اقدام سره مخ شي.

د زده کوونکو د خدماتو او د ثانوي زده کړو وروسته بریالیتوب لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او هر ډول اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.


§