Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000 - Học sinh

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Thủ tục báo cáo về lạm dụng và bỏ bê trẻ em

Mã 771-1

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 13/12/2017

Học sinh Quy định 771-1

Báo Cáo và Điều Tra Các Cáo buộc về Lạm dụng và Bỏ Bê Trẻ Em

 1. Tất cả những người làm việc trong Trường Công lập Quận Prince William (PWCS), với quyền hành chuyên môn hoặc chính thức, nếu cảm thấy có lý do để nghi ngờ rằng một đứa trẻ bị lạm dụng hoặc bỏ bê, sẽ có trách nhiệm báo cáo vấn đề ngay lập tức (trong vòng 24 giờ) cho Đơn vị Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS) của Sở Dịch vụ Xã hội (DSS) tại địa phương của quận hoặc thành phố nơi đứa trẻ cư trú, hoặc nơi xảy ra lạm dụng hoặc bỏ bê, hoặc gọi đường dây nóng miễn phí của Bộ Dịch vụ Xã hội tại Virginia.
 2. Những người có trách nhiệm báo cáo
 • Bộ luật Virginia § 63.2-1509 - Phần A.5, định nghĩa một người có trách nhiệm báo cáo là một người, trong phạm trù chuyên môn hoặc chính thức của mình nếu có lý do để nghi ngờ rằng một đứa trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ bê, có trách nhiệm pháp lý phải báo cáo ngay việc lạm dụng hoặc bỏ bê đó theo các thủ tục được tóm tắt trong quy định này.
 • Những người có trách nhiệm báo cáo bao gồm giáo viên hoặc bất kỳ ai làm việc tại trường công hoặc tư, trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ.
 • Giáo viên và mọi nhân viên chính thức khác của trường được yêu cầu theo điều § 22.1-298.1 của Bộ luật Virginia phải hoàn thành một khoá đào tạo về việc trẻ em bị lạm dụng và bỏ bê như một phần của quy trình cấp phép. PWCS cũng cung cấp chương trình đào tạo về việc nhận biết lạm dụng và bỏ mặc trẻ em cho các nhân viên khác của trường.
 • Trẻ em bị lạm dụng hoặc bị bỏ bê Bộ luật Virginia § 63.2-100 định nghĩa về việc một đứa trẻ bị lạm dụng hoặc bỏ rơi là một người dưới 18 tuổi cần trách nhiệm chăm sóc của cha mẹ hoặc người giám hộ:
  • Gây ra, đe dọa gây ra hoặc tạo điều kiện gây ra thương tích về thể chất hoặc tinh thần cho trẻ em mà không do tai nạn.
  • Bỏ mặc hoặc từ chối cung cấp đầy đủ thực phẩm, quần áo, chỗ ở, hỗ trợ về mặt tinh thần hoặc chăm sóc sức khỏe.
  • Bỏ rơi đứa trẻ. Xâm hại, hoặc tạo điều kiện để trẻ bị xâm hại, bất kỳ hành vi khai thác tình dục hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm tình dục nào đối với trẻ em là vi phạm pháp luật.
  • Xâm hại, hoặc tạo điều kiện để trẻ bị xâm hại, bất kỳ hành vi khai thác tình dục hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm tình dục nào đối với trẻ em là vi phạm pháp
  • Làm cho đứa trẻ không có sự chăm sóc của cha mẹ hoặc sự giám hộ do sự vắng mặt không hợp lý hoặc sự bất lực về tinh thần hoặc thể chất của cha mẹ, người giám hộ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.
  • Gây ra nguy cơ tổn thương về thể chất hoặc tinh thần khi để trẻ em ở cùng một nơi, trong đó có căn hộ theo quy định tại Bộ luật virginia § 55 - 79. 2, với người phụ trách chăm sóc trẻ em mà đứa trẻ không liên quan đến huyết thống hoặc hôn nhân và người đó chịu trách nhiệm về việc chăm sóc trẻ em đã bị kết án về tội vi phạm đối với trẻ vị thành niên cần đăng ký là người phạm tội tình dục bạo lực theo Bộ luật Virginia § 9.1-902.
  • Kẻ đã bị nhận dạng là nạn nhân của việc buôn bán tình dục hoặc các hình thức buôn người nghiêm trọng như đã được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người năm 2000, 22 U.S.C. § 7102 et seq, và trong Đạo luật Công lý cho nạn nhân buôn người năm 2015, 42 U.S.C. § 5101 et seq.
  • Không thể cung cấp sự giám sát đầy đủ liên quan đến độ tuổi và sự phát triển của trẻ.
  • Để con của họ có mặt trong quá trình sản xuất hoặc cố gắng sản xuất một chất được kiểm soát Bảng I hoặc Bảng II, hoặc trong khi buôn bán bất hợp pháp chất này.
 • Nghi ngờ nhân viên nhà trường lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em

  Các nhân viên nhà trường bị nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em phải được báo cáo ngay lập tức và được điều tra bởi CPS và Văn phòng Quản lý rủi ro và Dịch vụ bảo mật PWCS theo các thủ tục trong Thỏa thuận liên ngành giữa DSS và PWCS.

  Bộ luật Virginia Code § 63.2-1511 quy định rằng các hành động sau đây, nếu được giáo viên, hiệu trưởng hoặc những nhân viên khác của trường trong quá trình làm việc của họ, không cấu thành hình phạt về thể xác, lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em
  • Việc sử dụng các liên hệ vật lý ngẫu nhiên, nhỏ hoặc hợp lý hoặc các hành động khác được thiết kế để duy trì trật tự và kiểm soát
  • Việc sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để ngăn chặn học sinh gây tổn hại về thể chất cho chính mình.
  • Việc sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để ngăn chặn học sinh gây tổn hại về thể chất cho chính mình.
  • Việc sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để tự vệ hoặc bảo vệ người khác.
  • Việc sử dụng vũ lực hợp lý khi cần thiết để tước đoạt vũ khí hoặc các vật thể nguy hiểm khác thuộc về người học sinh hoặc trong tầm kiểm soát của trẻ.
  • Việc Việc sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để có được sự kiểm soát các chất cấm hoặc đồ dùng thuộc sự sở hữu của học sinh, trong tầm kiểm soát của trẻ.
  • Sự tham gia của trẻ trong việc tập luyện hoặc thi đấu trong một môn thể thao liên trường, hoặc tham gia vào lớp giáo dục thể chất, hoặc một hoạt động ngoại khóa.
 • Nghi nghi ngờ hợp lý - khi nào cần báo cáo
  • Nhiệm vụ của một giáo viên hoặc nhân viên trường công để báo cáo lạm dụng trẻ em hoặc bỏ bê cho CPS chỉ được kích hoạt khi nhân viên đó có một số bằng chứng hợp lý và rõ ràng rằng một đứa trẻ đã bị lạm dụng hoặc bỏ bê. Một giáo viên hoặc nhân viên có thể hỏi một đứa trẻ khi cần thiết để xác định xem nó là hợp lý để nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê. Giáo viên/nhân viên không chịu trách nhiệm chứng minh rằng lạm dụng hoặc bỏ bê đã xảy ra. Người đó không bắt buộc phải báo cáo những lời cáo buộc về lạm dụng hoặc bỏ bê mà không được chứng minh bằng cách hợp lý và rõ ràng cho rằng lạm dụng hoặc bỏ bê như vậy.
 • Thủ tục báo cáo lạm dụng trẻ em
  • Mỗi nhân viên trường học có lý do để nghi ngờ việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em đang diễn ra phải ngay lập tức báo cáo (trong vòng 24 giờ) cho đơn vị tiêu thụ CPS của DSS địa phương qua điện thoại (703.792.4200 từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều) khi học của bất kỳ trường Nếu DSS cục bộ không khả dụng, thông tin có thể được báo cáo về đường dây nóng của tiểu bang (1.800.522.7096).
  • Nhân viên nhà trường bắt buộc phải báo cáo các trường hợp nghi ngờ lạm dụng/bỏ bê, cho hiệu trưởng, hoặc trong sự vắng mặt của hiệu trưởng, để trợ lý hiệu trưởng xử lý của trường nơi mà đứa trẻ tham dự.
  • Quy tắc của tiểu bang Virginia cho phép nếu nhân viên nhà trường có lý do để nghi ngờ viẹc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em đang diễn ra ở chỗ làm, phải báo cáo trực tiếp với CPS, và ngay lập tức thông báo cho tổ báo cáo được chỉ định của trường, hiệu trưởng, hoặc ủy quyền cho người sẽ làm báo cáo sắp tới. Đó là tổ báo cáo được chỉ định chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng báo cáo đã được thực hiện kịp thời.
  • Trong những tình huống như vậy, hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng ngay lập tức sẽ báo cáo và phải thông báo cho nhân viên báo cáo ban đầu những việc sau đây: (1) khi báo cáo về việc nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em được gửi cho DSS địa phương hoặc đường dây nóng nhà nước; (2) tên của cá nhân nhận được báo cáo từ CPS; và (3) bất kỳ giao tiếp nào phát sinh từ báo cáo, bao gồm bất kỳ thông tin nào về bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến báo cáo.
  • Nếu thủ tục này có thể gây ra bất kỳ sự chậm trễ trong báo cáo của sự cố nghi ngờ hoặc tuyên bố lạm dụng/bỏ bê, người báo cáo bắt buộc phải báo cáo trực tiếp việc lạm dụng/bỏ bê cho CPS hoặc đường dây nóng của nhà nước và sau đó thông báo cho người phụ trách liên lạc của nhà trường, hiệu trưởng, hoặc trợ lý hiệu trưởng, để xác nhận. Không có gì trong các thủ tục này cấm một phóng viên bắt buộc từ báo cáo lạm dụng/bỏ bê trẻ em trực tiếp đến DSS.
  • Một báo cáo mới sẽ được nộp cho mỗi trường hợp nghi ngờ việc lạm dụng/bỏ bê trẻ em đang diễn ra, ngay cả khi nó liên quan đến cùng một đứa trẻ và/hoặc nhiều sự cố.
  • Ngay sau báo cáo điện thoại cho DSS, hiệu trưởng hoặc người đại diện có trách nhiệm ghi lại các cuộc gọi trên mẫu giới thiệu lạm dụng/bỏ bê nằm trên mạng nội bộ theo văn phòng dịch vụ sinh viên.
  • Các nhân viên nhà trường không nên tiến hành cđiều tra về lạm dụng/bỏ bê liên quan đến trẻ khác với yêu cầu ban đầu cần thiết để xác định cho dù đó là hợp lý để nghi ngờ rằng đứa trẻ đã được các nạn nhân của lạm dụng hoặc bỏ bê.
  • Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tuyệt đối cho việc bất kỳ nhân viên nào của trường không kịp thời báo cáo nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em.
 • Ban điều tra và bảo vệ trẻ em bị lạm dụng hoặc bỏ bê. DSS Prince William County có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật và điều tra tất cả các nghi vấn giới thiệu về lạm dụng / bỏ bê trẻ em gây chú ý cho nhân viên trường công. Bộ phận nhà trường sẽ duy trì và tuân theo Thỏa thuận liên ngành với DSS quận Prince William liên quan đến việc tiến hành các cuộc điều tra về lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Thỏa thuận liên ngành cung cấp các quy trình cần tuân thủ trong trường hợp nhân viên Bộ phận được báo cáo là có hành vi lạm dụng tình dục học sinh hoặc trong các hình thức lạm dụng và bỏ bê trẻ em khác. Sự hợp tác này giữa PWCS và DSS bao gồm các cuộc họp định kỳ và liên lạc liên tục khi cần thiết bởi những người được chỉ định tương ứng của cả hai cơ quan.
  • Khi một cuộc điều tra yêu cầu nhân viên xã hội CPS đến trường, nhà trường sẽ cung cấp cho nhân viên xã hội CPS một phòng riêng hoặc không gian riêng tư khác để thực hiện các cuộc phỏng vấn với trẻ sau khi nhân viên xã hội CPS cung cấp giấy tờ tùy thân thích hợp.
  • Nhân viên nhà trường sẽ cho phép nhân viên xã hội CPS và nhân viên dịch vụ xã hội khác điều tra việc tiếp cận khiếu nại / bỏ bê trẻ em để nói chuyện với trẻ hoặc anh chị em, theo quy định của Bộ luật Virginia § 63.2-1518 mà không có sự đồng ý hoặc có mặt của cha mẹ / người giám hộ. Theo quy định của DSS, nhân viên CPS phải thông báo cho phụ huynh / người giám hộ liên quan đến cuộc phỏng vấn càng sớm càng tốt, quyết định nào sẽ có căn cứ liên quan đến an toàn cho trẻ em. Nhân viên nhà trường không nên liên lạc với phụ huynh / người giám hộ trước cuộc phỏng vấn CPS.
  • Nhân viên CPS có thể loại trừ nhân viên nhà trường khỏi cuộc phỏng vấn với đứa trẻ để bảo vệ quyền riêng tư của gia đình. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường có thể được phép có mặt trong cuộc phỏng vấn theo quyết định của nhân viên xã hội CPS. Thông tin được tiết lộ bởi đứa trẻ trong những trường hợp này sẽ được nhân viên nhà trường giữ bí mật tuyệt đối.
  • Nhân viên nhà trường sẽ cung cấp cho nhân viên xã hội CPS thông tin được yêu cầu, như địa chỉ, nhà, cơ quan và số điện thoại di động của phụ huynh / người giám hộ / liên lạc khẩn cấp của trẻ và tất cả thông tin tạo cơ sở cho sự nghi ngờ lạm dụng / bỏ rơi trẻ, bao gồm các bài viết hoặc bản vẽ của trẻ. Nhân viên nhà trường phải tham khảo ý kiến của hiệu trưởng, trước khi cung cấp cho DSS bất kỳ phần nào trong hồ sơ giáo dục trẻ em không hỗ trợ hoặc liên quan đến nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em.
  • Các cá nhân báo cáo lạm dụng / bỏ bê có thể ẩn danh với người lạm dụng / người bỏ rơi bị cáo buộc bằng cách thông báo cho nhân viên tiếp nhận CPS rằng họ muốn ẩn danh. Nếu một cá nhân yêu cầu giấu tên, tên của anh ấy / cô ấy sẽ chỉ được CPS tiết lộ với lệnh của tòa án.
  • Các quản trị viên của trường sẽ hợp tác với nhân viên xã hội DSS CPS khi tiến hành Điều tra Ngoài gia đình đối với nhân viên nhà trường. Bộ luật Virginia § 63.2-1505 yêu cầu các sở dịch vụ xã hội địa phương thông báo cho hội đồng trường địa phương và Tổng Giám đốc Hướng dẫn Công cộng khi giáo viên là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra CPS nào được thành lập.
 • Hậu quả của việc không tuân thủ quy trình báo cáo
  • Tòa án có thể phạt tiền tới 500 đô la đối với nhân viên nhà trường có lý do nghi ngờ lạm dụng / bỏ bê trẻ em và không báo cáo vụ việc trong vòng 24 giờ kể từ lần đầu tiên sự việc diễn ra. Bất kỳ thất bại nào sau đó sẽ dẫn đến tiền phạt không dưới 100 đô la hoặc hơn 1.000 đô la. Trong các trường hợp chứng minh hành vi hiếp dâm, cắt xén hoặc lạm dụng đối tượng như được định nghĩa trong Điều 7, Chương 4 của Bộ luật Virginia § § 18.2-61, et. seq., một người cố tình không làm báo cáo sẽ bị kết tội nhẹ.
  • Những người lập báo cáo việc lạm dụng / bỏ bê trẻ em sẽ được miễn trách nhiệm dân sự hoặc hình sự liên quan, trừ khi chứng minh được rằng người đó có hành động xấu hoặc có mục đích xấu.
  • Quản trị viên sẽ đưa ra biện pháp xử phạt, khi thích hợp, đối với những trường hợp liên quan đến nhân viên nhà trường, những người được xác định là người lạm dụng / bỏ bê bị cáo buộc trong quá trình thực hiện công việc của họ. Các biện pháp xử phạt, bao gồm sa thải, sẽ được thực hiện khi thích hợp đối với những trường hợp giáo viên hoặc nhân viên của trường là đối tượng được điểu tra bởi CPS.
 • Thông báo
 • Quản trị viên của mỗi trường sẽ đăng thông báo trong trường của họ, theo Bộ luật Virginia § 22.1-291.3, quy định:
  • Bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên làm cho một bộ phận của trường học có lý do để nghi ngờ rằng đứa trẻ là đối tượng bị lạm dụng hoặc bỏ bê, bao gồm bất kỳ đứa trẻ nào có thể bị bỏ rơi, được yêu cầu báo cáo trường hợp nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em tại địa phương hoặc cơ quan dịch vụ xã hội nhà nước hoặc người được chỉ định của trường; và
  • Mọi trường hợp báo cáo việc nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em đều được miễn trách nhiệm dân sự hoặc hình sự hoặc xử phạt hành chính đối với các báo cáo đó trừ khi người báo cáo có hành động xấu hoặc có mục đích xấu. Thông báo có bao gồm đường dây nóng miễn phí của Bộ Dịch vụ Xã hội Virginia (VDSS) (703.792.4200).

  Phó giám thị của học sinh (hoặc người được chỉ định) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

  Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.